Gruodžio 5d. Sekmadienis

Žaidžiant Dievą: "naujieji krikščionys", reinkarnacija ir genų inžinerija

Peržiūrų skaičius: 27504
Žaidžiant Dievą: "naujieji krikščionys", reinkarnacija ir genų inžinerija

Visai nesenai mes parašėme straipsnį, supažindinantį su pagrindiniais genų inžinerijos uždaviniais sprendžiant kamieninių ląstelių ir jų panaudojimo medicinoje problemas. Tuomet mes daugiau žvelgėme iš mokslinės pozicijos. O štai dabar straipsnis, padedantis į genų inžineriją ir klonavimą pažvelgti iš kiek kitos pusės - visuomeninės ir religinės. Tačiau iš karto perspėjame - jei jums nepatinka visapusiškai gilintis į problemas, jo skaityti neverta - labai jau daug čia "mokslui ir logikai nepaaiškinamų" dalykų, nors tuo pačiu jie formuoja mūsų gyvenimus.

Dabar, kai Oregono biologai pranešė apie jų išrastą metodą beždžionių embrionams klonuoti ir kamieninėms ląstelėms išgauti, tikimybė, kad vieną dieną bus klonuotas žmogaus embrionas ir pasaulį išvys pirmasis jo klonas, didesnė nei bet kada. Tačiau tai nebūtinai atsitiks šioje Ramiojo vandenyno pusėje, pastebi dienraštis.

Nors didžiausią proveržį biotechnologijų srityje pavyko pasiekti JAV ir Europos tyrėjams, jiems judėti į priekį vis dar trukdo viena rimta kliūtis - Dievas. Tiksliau, tai, kaip jį supranta kai kurios Vakarų religijos. Pasak dienraščio, kol kritikai ir iš kairės, ir iš dešinės pusės laužo ietis debatuose dėl kamieninių ląstelių tyrimų ir genų inžinerijos etiškumo, kai kurie garsūs Vakarų mokslininkai, tokie kaip genetikai Nancy Jenkins ir Nealas Copelandas, persikelia dirbti į Aziją. Pavyzdžiui, pastarasis pernai metė darbą JAV Nacionaliniame vėžio institute ir išvyko į Singapūrą.

Azijos šalys tyrinėtojams siūlo naujas laboratorijas, mažiau suvaržymų ir skirtingą požiūrį į gyvybės įvairovę ir pomirtinį gyvenimą, pastebi dienraštis. Kai Pietų Korėjos mokslininkas Hwangas Woo Sukas paskelbė klonavimo būdu sukūręs žmogaus embriono kamienines ląsteles, jis neatsiprašinėjo pažeidęs religinius tabu. Genetikas pateisino klonavimą remdamasis savo išpažįstamo budistinio tikėjimo tiesomis apie gyvybės tobulėjimą per reinkarnaciją, rašo "The New York Times".

Kai Hwango Woo Suko eksperimento rezultatai buvo pripažinti klastote, jo tyrimą parėmė didžiausio P. Korėjoje budistų vienuolyno vadovas Ji Kwanas. Jis pareiškė, kad embrionų tyrimai buvo vykdomi sutinkamai su budizmo principais ir pakvietė Korėjos mokslininkus nesivadovauti Vakarų etika.

Pasak knygos apie pasaulines kamieninių ląstelių tyrėjų lenktynes "Ląstelių ląstelė" autorės Cynthia Fox, Azijos religijų išpažintojai mažiau nei Vakarų konfesijų atstovai nerimauja dėl to, kad biotechnologijos "žaidžia Dievą". "Pavyzdžiui, terapeutinis klonavimas gerai atliepia budistų ir induistų požiūrį į reinkarnaciją", - sakė ji.

Vakarų ir Rytų takoskyra šiuo požiūriu gerai įžvelgiama Prinstono universiteto molekulinės biologijos specialisto Lee M. Silverio sudarytuose pasaulio žemėlapiuose, teigia dienraštis. Knygoje "Iššaukianti gamta" analizuojantis dvasingumo ir mokslo susidūrimus, L. M. Silveris žemėlapyje pažymėjo įvairių pasaulio šalių vykdomą "biotechnologijų politiką" ir pabandė atskleisti, kas ir ko baiminasi šioje srityje.

Pasak "The New York Times", daugumoje Pietryčių Azijos šalių pasipriešinimas kamieninių ląstelių gavimo iš klonuotų embrionų eksperimentams bei genetiškai pakeistiems maisto produktams yra santykinai silpnas. Kinijoje, Indijoje, Singapūre ir kitose šalyse galioja įstatymai, leidžiantys klonuoti embrionus medicininių tyrimų tikslais (kartais tai vadinama terapeutiniu klonavimu, kuris neturėtų būti painiojamas su reprodukciniu klonavimu, kuriuo siekiama "nukopijuoti" konkretų žmogų). Genetiškai pakeisti augalai auginami Kinijoje, Indijoje ir kitose regiono šalyse.

Tuo tarpu Europoje genetiškai pakeisti augalai yra tabu, pastebi dienraštis. Klonuoti žmogaus embrionus tyrimų tikslais leidžiama tik D. Britanijoje ir keliose kitose šalyse. Tokie eksperimentai uždrausti keliolikoje kitų Europos valstybių, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje genetiškai pakeisti augalai yra plačiai naudojami, tačiau embrionų klonavimas mokslo tikslais uždraustas daugumoje valstybių, tarp jų Brazilijoje, Kanadoje ir Meksikoje. Jungtinėse Valstijoje tokie tyrimai valstybės mastu nėra draudžiami, tačiau jie nėra finansuojami iš federalinio biudžeto, be to, kai kuriose valstijose tokie eksperimentai neleidžiami.

L. M. Silveris tokį skirtingą požiūrį aiškina skirstydamas tikinčiuosius į tris dideles kategorijas. Pirmoji - tradiciniai krikščionys, sudarantys daugumą Vakarų pusrutulio ir kai kurių Europos šalių gyventojų. Antrosios kategorijos atstovai, kuriuos mokslininkas vadina "naujaisiais krikščionimis", yra susitelkę kitose Europos šalyse ir kai kuriuose Šiaurės Amerikos regionuose, ypač abiejų vandenynų pakrantėse. Trečioji kategorija - Rytų religijų sekėjai.

"Dauguma budistų ir hinduistų gyvenamose šalyse laikosi tradicijos, sutinkamai su kuria nėra jokio vienatinio Kūrėjo. Jų požiūriu gali nebūti jokių dievų ar, priešingai, jų gali būti daug, tačiau neegzistuoja joks pagrindinis Visatos kūrimo planas. Dvasios yra amžinos, o jų individualios savybės - karma - lemia, kas nutiks žmogaus dvasiai kitame jo gyvenime. Išskyrus kai kurias išimtis, besilaikantieji šio požiūrio iš esmės neprieštarauja nei embrionų tyrimams, kuriais siekiama palaikyti gyvybę, nei genetiškai modifikuotiems produktams", - teigia mokslininkas.

Tuo tarpu judėjų ir krikščionių tradicijoje Dievas laikomas Kūrėju, įkvepiančiu sielą kiekvienam žmogui ir leidžiančiam žmonėms "viešpatauti" sielų neturinčių gyvūnų ir augalų pasaulyje. Tradicinio krikščionio požiūriu embrionas yra sielą turinti žmogiška būtybė, todėl mokslininkai neturi teisės tyrimų tikslais naudoti klonavimą embrionams kurti ar juos naikinti, rašo "The New York Times".

Tačiau šiuo atveju netaikomas draudimas naudoti klonavimą ar genų inžineriją "žemesniųjų" gyvūnų ar augalų atžvilgiu. Todėl, pasak Silverio, dauguma tradicinių krikščionių nesipriešina gyvulių klonavimui ir genetiniam augalų keitimui. Savo ruožtu "naujieji krikščionys" labiau nerimauja dėl faunos ir floros.

"Daug europiečių - kaip ir kairiųjų pažiūrų amerikiečiai - yra atmetę tradicinį krikščionių Dievą ir pakeitę jį pokrikščioniška Motinos Gamtos deive bei modifikuota krikščioniška eschatologija. Tai nėra nuosekli tikėjimo sistema, ji gali atitikti (arba ne ) "New Age" skelbiamas idėjas. Tačiau dominuoja požiūris, kad žmonės neturi kišti pirštų prie natūralios gamtos raidos", - teigia mokslininkas. Todėl "naujieji krikščionys" priešinasi genetiškai pakeistiems augalams.

Kadangi "naujieji krikščionys" nebūtinai sutinka su Biblijos požiūriu į vienatinį Dievą, turintį išskirtinę galimybę kurti sielas, jie mažiau nerimauja dėl "Dievą žaidžiančių" mokslininkų, laboratorijose kuriančių embrionus. Pavyzdžiui, Kalifornijoje ir kai kuriose kitose vietose gyventojai balsuodami ne tik pritarė embrionų klonavimui mokslo tikslais, bet ir tokių tyrimų finansavimui, pastebi dienraštis.

Tačiau kartais pagarba natūraliajai gamtai būna susiejama ir su embrionais, taip sudarant netikėtus aljansus. Kai konservatyvieji intelektualai, tokie kaip Francis Fukuyama, pradėjo kampaniją siekdami įtikinti Kongresą uždrausti embrionų klonavimą, prie jų prisijungė kai kurie aplinkosaugos aktyvistai. Žaliųjų partijos lyderis Vokietijoje Vokeris Beckas kamininių ląstelių gavimo iš klonuotų embrionų tyrimus pavadino "paslėptu kanibalizmu".

Žinoma, daugelis biotechnologijų kritikų nesivadovauja religinėmis dogmomis savo pozicijai paremti, teigia dienraštis. Juk JAV ir kitose valstybėse galioja pasaulietinės konstitucijos, šiose šalyse nesivadovaujama sektantiškomis pažiūromis. Todėl genetiškai pakeistų maisto produktų oponentai stengiasi atkreipti dėmesį į galimus modifikuotų augalų pavojus ekologinėms sistemoms ir žmonių sveikatai bei ragina mokslininkus analizuoti tokias galimas grėsmes. Tačiau išvados daromos labiau remiantis tikėjimu, nei moksliniais duomenimis, pastebi "The New York Times". Tyrimas, patvirtinantis, kad genetiškai pakeistas maistas yra saugus, gali nuraminti tradicinius krikščionis Kanzase, tačiau jis neįtikins "Frankenšteino maistu" besipiktinančių "naujųjų krikščionių" Stokholme.

Vis dėlto nėra lengva ginti tariamai akivaizdžias tiesas apie žmogaus orumą ir jo prigimtį, nes didelei žmonijos daliai jos anaiptol nėra tokios akivaizdžios, rašo "The New York Times". Konservatoriai Atstovų rūmuose parėmė įstatymo projektą, kuriuo draudžiama amerikiečiams vykti į užsienį, kad galėtų pasinaudoti klonavimo būdu gautų kamieninių ląstelių gydymu. Tačiau Senatas tokį draudimą atmetė.

Dar anaiptol neaišku, ar kamieninių ląstelių tyrimai kada nors suteiks galimybę pagydyti kol kas neišgydomomis ligomis (pavyzdžiui, Parkinsono) sergančius ligonius, tačiau jeigu taip atsitiktų, būtų sunku įsivaizduoti, kaip Kongresas ar koks nors įstatymas galėtų sustabdyti tokių vaistų siekiančius žmones, rašo "The New York Times".

Dienraščio teigimu kūdikių klonavimo perspektyva yra kur kas tolimesnė, ypač dabar, kai tyrėjus optimistiškai nuteikė galimybė gauti kamieninių ląstelių nenaudojant embrionų. Kol kas mokslininkai visame pasaulyje dėl galimo pavojaus kūdikių sveikatai tvirtina net nenorintys svarstyti apie reprodukcinį klonavimą. Be to, viešosios nuomonės apklausos neatskleidė, kad kur nors pasaulyje tokia mintis susilauktų pritarimo.

Net jei žmonių klonavimas taptų saugus, ko gero jis niekad nepasižymėtų didele paklausa, nes dauguma žmonių pageidautų susilaukti vaikų "senovišku būdu", pastebi dienraštis. Tačiau kai kurie žmonės galbūt desperatiškai siektų klonavimo - pavyzdžiui, tais atvejais, kai norėtų, kad kūdikis atstotų žuvusį žmogų, ar siektų savo kaulų čiulpais išgelbėti brolio ar sesers gyvybę. Ir jų niekas neatkalbės, kad ir kiek krikščionių ar "naujųjų krikščionių" stengtųsi tai padaryti. O kad įveiktų šią ribą, jiems galbūt tereikės leistis rytų pusėn, rašo "The New York Times".

Žymės: dievas

Simbolinė pinigų galia veikia žmogaus psichiką

Pinigų - nebūtinai savų - skaičiavimas yra naudingas žmogaus psichinei sveikatai, nes padeda pakelti nuotaiką, nustatė JAV psichologai. Ir priešingai: mintys apie savo išlaidas ją sugadina, teigiama Minesotos ir Floridos universitetų (JAV)...


Persodino inkstą, nors kraujo grupės nederėjo

Lietuva - penktoji šalis Europoje, kurios medikai ryžosi atlikti sudėtingą inkstų persodinimo operaciją, kai paciento ir donoro kraujo grupės skirtingos. Kaip pranešė LTV naujienų tarnyba, iki šiol maždaug trečdaliui sunkiai sergančiųjų tarp savo...


Pasidėkite į banką...ląstelių

Pasidėkite į banką...ląstelių

Ataugintos kepenys, kraujagyslės ir net širdies raumuo – tai ne fantastinio filmo epizodai, o realybė. Tai gali kamieninės ląstelės. Ką jau kalbėti apie grožio ir amžinos jaunystės išsaugojimą. Ląstelių terapija šiandien yra viena...


Gimdos kaklelio vėžiui įveikti – patikimesni tyrimai

Uostamiestyje moterys ir gydytojai gali džiaugtis geresniais ir patikimesniais gimdos kaklelio vėžio tyrimų rezultatais. Klaipėdos apskrities ligoninė (KAL) įsigijo naujos kartos aparatą "Thinprep" gimdos kaklelio ikivėžiniams...


Ką garsus futurologas Ray Kurzweil veikia kompanijoje Google? Kuria dirbtinį intelektą

Ką garsus futurologas Ray Kurzweil veikia kompanijoje Google? Kuria dirbtinį intelektą

Išradėjas ir futurologas Ray Kurzweil dar 2012 metų gruodžio mėnesį buvo priimtas dirbti į Google. Daug kas bandė įsivaizduoti, kuo gi jis ten užsiima iš tikrųjų, tačiau apie geriausiai gali papasakoti pats Ray Kurzweil.


Aktyvioms jaunoms moterims irgi būtinas kalcis ir vitaminas D

Aktyvioms jaunoms moterims irgi būtinas kalcis ir vitaminas D

Kalcio ir vitamino D papildų būtini ne tik vyresnio amžiaus moterims jų kaulams stiprinti, tačiau šiuos papildus reikia vartoti ir jaunoms, aktyvioms moterims, kad jos sumažintų stresinių lūžių riziką. Ištyrus daugiau nei 5200 moterų, priimtų į...


"G taško" paieškos persikėlė į Prancūziją

Mokslo pasaulyje tęsiasi audringi ginčai dėl to, ar egzistuoja "G taškas", rašo dienraštis "The Independent". Neseniai Didžiosios Britanijos Kings koledžo mokslininkai, remdamiesi eksperimento, kuriame dalyvavo 1,8 tūkst....


Vitaminas B gali sumažinti riziką susirgti plaučių vėžiu

Pakankamai savo organizme vitamino B sukaupusiems žmonėms rizika susirgti plaučių vėžiu yra mažesnė, nei jei jie rūko, rodo didelis Europoje atliktas tyrimas. Kraujyje turint didelius kiekius vitamino B6 ir amino rūgšties metionino, tokia rizika...


Geopatogeninis spinduliavimas neigiamai veikia sveikatą

Geopatogeninis spinduliavimas neigiamai veikia sveikatą

"Erzinančios linijos", apie kurias prabilta XVIII amžiaus pradžioje, apima visą žemės rutulį. Linijos, į kurias reaguoja paprasta virgulė, išnyra iš žemės paviršiaus ir visiškai nesusilpnėdamos kyla labai aukštai, net per visus...


Medikai streikuos, tik dar nežino kada

Sveikatos apsaugos sistemos reforma nepatenkinta Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) žada rengti streiką, tik dar nesutarė, kada jis vyks. Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) nuomone, nauja sveikatos apsaugos sistemos reforma pradedama ignoruojant šalies...


Sukurta į natūralią panaši dirbtinė žmogaus oda

Granados universiteto (Ispanija) mokslininkai sukūrė dirbtinę odą, kuri elastingumu, atsparumu ir tvirtumu labai panaši į žmogišką. Tyrėjams dirbtinę odą pavyko pagaminti iš agarozės fibrino biomedžiagos, teigiama universiteto pranešime. Fibrinas...


Paženklinta ŽIV, bet laiminga

Paženklinta ŽIV, bet laiminga

Dauguma tų, kurių kraujyje pulsuoja pražūtinga ŽIV infekcija, apie savo bėdas linkę nutylėti. Bet ne visi. Viktorija su šiuo virusu gyvena jau aštuonerius metus. Dabar ji laukiasi ir, nepaisant karčios gyvenimiškos patirties, į ateitį žvelgia...


Kaip bendrauti su savo gydytoju?

Jeigu šiuo metu Jums pradėtas gydymas ir esate sutrikę dėl diagnozės ir nežinios, jeigu manote, kad Jums apsilankius pas gydytoją lieka vis daugiau klausimų, mes Jums patarsime, ko nepamiršti paklausti gydytojo ir kaip sutvarkyti santykius su juo,...


Sutrikus medicinos atliekų tvarkymui skelbiama ekstremali situacija

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) inicijavo LR Vyriausybės nutarimą, kuriuo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl susikaupusių medicininių atliekų, ne tik trikdančių sveikatos priežiūros įstaigų darbą, bet ir keliančių grėsmę...


Lenkijoje rekordiškai padaugėjo legalių abortų

Lenkijoje 2008 metais legalių abortų buvo padaryta dvigubai daugiau nei prieš metus, o nelegalių abortų skaičius padidėjo net trigubai, praneša vietos naujienų svetainė tvp.info. Remiantis vyriausybės pateiktais duomenimis, pernai Lenkijoje...


Naujas tyrimas: V.Leninas mirė nuo sifilio

Rusijos revoliucionierius ir Sovietų Sąjungos kūrėjas Vladimiras Leninas mirė nuo sifilio, o ne nuo insulto, kaip buvo teigiama anksčiau, tvirtinama naujame tyrime. Žinomos britų istorikės ir knygų autorės Helen Rappaport teigimu, dokumentai,...


Nauji ginklai kovai su vėžiu

Lietuvoje nemažėja sergamumas onkologinėmis ligomis. Siekiant jas bei ikivėžinę būklę diagnozuoti kuo anksčiau Valstybinis patologijos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdo projektą centro specialistų kompetencijai šiose srityse...


Ar buvę mylimieji gali būti draugais?

Dauguma santykių baigiasi atsisveikinant visam laikui. Su buvusiu mylimuoju jus sieja bendri prisiminimai, kurių nėra lengva atsikratyti. Jums skaudu prisiminti, kaip kartu juokėtės ir verkėte, leidote laiką, kūrėte planus. Prieš išsiskirdamos...


TOP 5: klaidos vedančios link skyrybų

TOP 5: klaidos vedančios link skyrybų

Labai svarbus gyvenimo momentas - šeimos sukūrimas, dar svarbesnis - jos išsaugojimas. Tačiau susituokę žmonės kartais net nesusimąsto, kad penkios svarbiausios klaidos gali privesti iki skyrybų. Į šią sąvoką įeina apibūdinimai: kvailys, debilas,...


Santariškėse naujagimiui iš širdies pašalintas didžiulis auglys

Santariškėse naujagimiui iš širdies pašalintas didžiulis auglys

Prieš 2 savaites VUL Santariškių klinikose 5 dienų amžiaus naujagimiui iš dešinio širdies skilvelio buvo pašalintas didžiulis auglys. Jis buvo peraugęs visą skilvelio ertmę, deformuojantis vožtuvą ir įaugęs į dešinį prieširdį, rašoma klinikų...


Riebi žuvis gali apsaugoti nuo žarnyno vėžio

Riebi žuvis gali apsaugoti nuo žarnyno vėžio

Riebios žuvies vartojimas mažina riziką susirgti žarnyno vėžiu, nustatė Jenos universiteto (Vokietija) mokslininkai. "Nesvarbu, ar žuvis valgoma žalia, virta, rūkyta ar kepta", - aiškino mitybos specialistas Michaelis Glei, pridūręs, kad...


Gripo pandemija: ar sulauksime vakcinos

Turtingosios pasaulio šalys paskelbė būsimąja pandemine vakcina nuo vadinamojo kiaulių gripo skiepysiančios nuo 30 iki 100 proc. gyventojų. Lietuva kol kas neturi išankstinių sutarčių dėl tiekimo. Mes laikomės nuomonės: pažiūrėsime, kas bus...


Tikslinamas produktų, savo sudėtyje turinčių GMO, sąrašas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad šių metų kovo - balandžio mėnesiais vykdo genetiškai modifikuotų maisto produktų ženklinimo, atsekamumo kontrolę rinkoje. Pabaigus planinius patikrinimus, bus atnaujinti duomenys...


Vyresni žmonės iš tiesų mato praeitį tarsi pro rožinius akinius

Vyresni žmonės iš tiesų mato praeitį tarsi pro rožinius akinius

Mokslininkai išsiaiškino, kodėl vyresni žmonės linkę matyti praeitį pro rožinius akinius, rašo telegraph.co.uk. Mokslininkai nustatė, kad sendamos smegenys ištrina neigiamus prisiminimus, ir pensininkams ima atrodyti, kad gyvenimas jaunystėje buvo...


Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Pernai, lyginant su 2007 metais, į Jaunimo psichologinės paramos centrą (JPPC) kreipėsi dvigubai daugiau psichologinės pagalbos ieškančių klientų. Iš jų apie 15 proc. turėjo minčių apie savižudybę. Įvertinus šią tendenciją, JPPC įsteigė Krizių...


Antrinės įmonės Slovakijoje pardavimas "Sanitui" duoda naudos

Farmacijos bendrovės "Sanitas" savininkai už neskelbiamą sumą Latvijos įmonei "Liplats 2000", kurios pusę akcijų valdo Kirovas Lipmanas, stambiausias Latvijos vaistų gamintojo "Grindeks" akcininkas, pardavę antrinę...


UNICEF tyrimas: lietuviai savo vaikams skiria 7 minutes per parą

UNICEF tyrimas: lietuviai savo vaikams skiria 7 minutes per parą

Lietuvoje tėvai savo vaikams per parą skiria tik maždaug 7 minutes dėmesio, o mažieji mūsų šalies gyventojai jaučiasi nelaimingiausi Europoje. Tokius šokiruojančius tyrimų rezultatus Florencijoje (Italija) vykusioje konferencijoje "Vaiko...


Konfliktiškas vaikų elgesys – paveldėtas

Kai kurie vaikai atrodo tarsi gimę būti blogi. Mokslininkai sako, kad tai gali būti tikra tiesa, praneša "Reuters". Tyrime, kuriame dalyvavo suaugę dvyniai ir jų vaikai, mokslininkai nustatė, kad blogą vaikų elgesį (peštynes, muštynes,...


Kaip atskiriame raides?

Kaip atskiriame raides?

Skaitydami šį tekstą, atidžiai įsižiūrėkite į žodžius. Kaip juos atpažįstate? Tyrimai parodė, kad skaitydami žmonės atpažįsta žodžius iš juos sudarančių raidžių, o ne iš žodžio ilgio ar formos. Tačiau kaip mes atsikiriame vieną raidę nuo kitos iki...


Išbandyta universali gripo vakcina

Universali gripo vakcina, galinti apsaugoti nuo visų gripo atmainų, pirmą kartą sėkmingai išbandyta su žmonėmis. Vakcina atakuoja visų tipų virusų proteinus, o ne atskiras jų atmainas, teigia Oksfordo universiteto Jennerio instituto mokslininkai....


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9