Gegužės 25d. Trečiadienis

Žaidžiant Dievą: "naujieji krikščionys", reinkarnacija ir genų inžinerija

Peržiūrų skaičius: 27504
Žaidžiant Dievą: "naujieji krikščionys", reinkarnacija ir genų inžinerija

Visai nesenai mes parašėme straipsnį, supažindinantį su pagrindiniais genų inžinerijos uždaviniais sprendžiant kamieninių ląstelių ir jų panaudojimo medicinoje problemas. Tuomet mes daugiau žvelgėme iš mokslinės pozicijos. O štai dabar straipsnis, padedantis į genų inžineriją ir klonavimą pažvelgti iš kiek kitos pusės - visuomeninės ir religinės. Tačiau iš karto perspėjame - jei jums nepatinka visapusiškai gilintis į problemas, jo skaityti neverta - labai jau daug čia "mokslui ir logikai nepaaiškinamų" dalykų, nors tuo pačiu jie formuoja mūsų gyvenimus.

Dabar, kai Oregono biologai pranešė apie jų išrastą metodą beždžionių embrionams klonuoti ir kamieninėms ląstelėms išgauti, tikimybė, kad vieną dieną bus klonuotas žmogaus embrionas ir pasaulį išvys pirmasis jo klonas, didesnė nei bet kada. Tačiau tai nebūtinai atsitiks šioje Ramiojo vandenyno pusėje, pastebi dienraštis.

Nors didžiausią proveržį biotechnologijų srityje pavyko pasiekti JAV ir Europos tyrėjams, jiems judėti į priekį vis dar trukdo viena rimta kliūtis - Dievas. Tiksliau, tai, kaip jį supranta kai kurios Vakarų religijos. Pasak dienraščio, kol kritikai ir iš kairės, ir iš dešinės pusės laužo ietis debatuose dėl kamieninių ląstelių tyrimų ir genų inžinerijos etiškumo, kai kurie garsūs Vakarų mokslininkai, tokie kaip genetikai Nancy Jenkins ir Nealas Copelandas, persikelia dirbti į Aziją. Pavyzdžiui, pastarasis pernai metė darbą JAV Nacionaliniame vėžio institute ir išvyko į Singapūrą.

Azijos šalys tyrinėtojams siūlo naujas laboratorijas, mažiau suvaržymų ir skirtingą požiūrį į gyvybės įvairovę ir pomirtinį gyvenimą, pastebi dienraštis. Kai Pietų Korėjos mokslininkas Hwangas Woo Sukas paskelbė klonavimo būdu sukūręs žmogaus embriono kamienines ląsteles, jis neatsiprašinėjo pažeidęs religinius tabu. Genetikas pateisino klonavimą remdamasis savo išpažįstamo budistinio tikėjimo tiesomis apie gyvybės tobulėjimą per reinkarnaciją, rašo "The New York Times".

Kai Hwango Woo Suko eksperimento rezultatai buvo pripažinti klastote, jo tyrimą parėmė didžiausio P. Korėjoje budistų vienuolyno vadovas Ji Kwanas. Jis pareiškė, kad embrionų tyrimai buvo vykdomi sutinkamai su budizmo principais ir pakvietė Korėjos mokslininkus nesivadovauti Vakarų etika.

Pasak knygos apie pasaulines kamieninių ląstelių tyrėjų lenktynes "Ląstelių ląstelė" autorės Cynthia Fox, Azijos religijų išpažintojai mažiau nei Vakarų konfesijų atstovai nerimauja dėl to, kad biotechnologijos "žaidžia Dievą". "Pavyzdžiui, terapeutinis klonavimas gerai atliepia budistų ir induistų požiūrį į reinkarnaciją", - sakė ji.

Vakarų ir Rytų takoskyra šiuo požiūriu gerai įžvelgiama Prinstono universiteto molekulinės biologijos specialisto Lee M. Silverio sudarytuose pasaulio žemėlapiuose, teigia dienraštis. Knygoje "Iššaukianti gamta" analizuojantis dvasingumo ir mokslo susidūrimus, L. M. Silveris žemėlapyje pažymėjo įvairių pasaulio šalių vykdomą "biotechnologijų politiką" ir pabandė atskleisti, kas ir ko baiminasi šioje srityje.

Pasak "The New York Times", daugumoje Pietryčių Azijos šalių pasipriešinimas kamieninių ląstelių gavimo iš klonuotų embrionų eksperimentams bei genetiškai pakeistiems maisto produktams yra santykinai silpnas. Kinijoje, Indijoje, Singapūre ir kitose šalyse galioja įstatymai, leidžiantys klonuoti embrionus medicininių tyrimų tikslais (kartais tai vadinama terapeutiniu klonavimu, kuris neturėtų būti painiojamas su reprodukciniu klonavimu, kuriuo siekiama "nukopijuoti" konkretų žmogų). Genetiškai pakeisti augalai auginami Kinijoje, Indijoje ir kitose regiono šalyse.

Tuo tarpu Europoje genetiškai pakeisti augalai yra tabu, pastebi dienraštis. Klonuoti žmogaus embrionus tyrimų tikslais leidžiama tik D. Britanijoje ir keliose kitose šalyse. Tokie eksperimentai uždrausti keliolikoje kitų Europos valstybių, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje genetiškai pakeisti augalai yra plačiai naudojami, tačiau embrionų klonavimas mokslo tikslais uždraustas daugumoje valstybių, tarp jų Brazilijoje, Kanadoje ir Meksikoje. Jungtinėse Valstijoje tokie tyrimai valstybės mastu nėra draudžiami, tačiau jie nėra finansuojami iš federalinio biudžeto, be to, kai kuriose valstijose tokie eksperimentai neleidžiami.

L. M. Silveris tokį skirtingą požiūrį aiškina skirstydamas tikinčiuosius į tris dideles kategorijas. Pirmoji - tradiciniai krikščionys, sudarantys daugumą Vakarų pusrutulio ir kai kurių Europos šalių gyventojų. Antrosios kategorijos atstovai, kuriuos mokslininkas vadina "naujaisiais krikščionimis", yra susitelkę kitose Europos šalyse ir kai kuriuose Šiaurės Amerikos regionuose, ypač abiejų vandenynų pakrantėse. Trečioji kategorija - Rytų religijų sekėjai.

"Dauguma budistų ir hinduistų gyvenamose šalyse laikosi tradicijos, sutinkamai su kuria nėra jokio vienatinio Kūrėjo. Jų požiūriu gali nebūti jokių dievų ar, priešingai, jų gali būti daug, tačiau neegzistuoja joks pagrindinis Visatos kūrimo planas. Dvasios yra amžinos, o jų individualios savybės - karma - lemia, kas nutiks žmogaus dvasiai kitame jo gyvenime. Išskyrus kai kurias išimtis, besilaikantieji šio požiūrio iš esmės neprieštarauja nei embrionų tyrimams, kuriais siekiama palaikyti gyvybę, nei genetiškai modifikuotiems produktams", - teigia mokslininkas.

Tuo tarpu judėjų ir krikščionių tradicijoje Dievas laikomas Kūrėju, įkvepiančiu sielą kiekvienam žmogui ir leidžiančiam žmonėms "viešpatauti" sielų neturinčių gyvūnų ir augalų pasaulyje. Tradicinio krikščionio požiūriu embrionas yra sielą turinti žmogiška būtybė, todėl mokslininkai neturi teisės tyrimų tikslais naudoti klonavimą embrionams kurti ar juos naikinti, rašo "The New York Times".

Tačiau šiuo atveju netaikomas draudimas naudoti klonavimą ar genų inžineriją "žemesniųjų" gyvūnų ar augalų atžvilgiu. Todėl, pasak Silverio, dauguma tradicinių krikščionių nesipriešina gyvulių klonavimui ir genetiniam augalų keitimui. Savo ruožtu "naujieji krikščionys" labiau nerimauja dėl faunos ir floros.

"Daug europiečių - kaip ir kairiųjų pažiūrų amerikiečiai - yra atmetę tradicinį krikščionių Dievą ir pakeitę jį pokrikščioniška Motinos Gamtos deive bei modifikuota krikščioniška eschatologija. Tai nėra nuosekli tikėjimo sistema, ji gali atitikti (arba ne ) "New Age" skelbiamas idėjas. Tačiau dominuoja požiūris, kad žmonės neturi kišti pirštų prie natūralios gamtos raidos", - teigia mokslininkas. Todėl "naujieji krikščionys" priešinasi genetiškai pakeistiems augalams.

Kadangi "naujieji krikščionys" nebūtinai sutinka su Biblijos požiūriu į vienatinį Dievą, turintį išskirtinę galimybę kurti sielas, jie mažiau nerimauja dėl "Dievą žaidžiančių" mokslininkų, laboratorijose kuriančių embrionus. Pavyzdžiui, Kalifornijoje ir kai kuriose kitose vietose gyventojai balsuodami ne tik pritarė embrionų klonavimui mokslo tikslais, bet ir tokių tyrimų finansavimui, pastebi dienraštis.

Tačiau kartais pagarba natūraliajai gamtai būna susiejama ir su embrionais, taip sudarant netikėtus aljansus. Kai konservatyvieji intelektualai, tokie kaip Francis Fukuyama, pradėjo kampaniją siekdami įtikinti Kongresą uždrausti embrionų klonavimą, prie jų prisijungė kai kurie aplinkosaugos aktyvistai. Žaliųjų partijos lyderis Vokietijoje Vokeris Beckas kamininių ląstelių gavimo iš klonuotų embrionų tyrimus pavadino "paslėptu kanibalizmu".

Žinoma, daugelis biotechnologijų kritikų nesivadovauja religinėmis dogmomis savo pozicijai paremti, teigia dienraštis. Juk JAV ir kitose valstybėse galioja pasaulietinės konstitucijos, šiose šalyse nesivadovaujama sektantiškomis pažiūromis. Todėl genetiškai pakeistų maisto produktų oponentai stengiasi atkreipti dėmesį į galimus modifikuotų augalų pavojus ekologinėms sistemoms ir žmonių sveikatai bei ragina mokslininkus analizuoti tokias galimas grėsmes. Tačiau išvados daromos labiau remiantis tikėjimu, nei moksliniais duomenimis, pastebi "The New York Times". Tyrimas, patvirtinantis, kad genetiškai pakeistas maistas yra saugus, gali nuraminti tradicinius krikščionis Kanzase, tačiau jis neįtikins "Frankenšteino maistu" besipiktinančių "naujųjų krikščionių" Stokholme.

Vis dėlto nėra lengva ginti tariamai akivaizdžias tiesas apie žmogaus orumą ir jo prigimtį, nes didelei žmonijos daliai jos anaiptol nėra tokios akivaizdžios, rašo "The New York Times". Konservatoriai Atstovų rūmuose parėmė įstatymo projektą, kuriuo draudžiama amerikiečiams vykti į užsienį, kad galėtų pasinaudoti klonavimo būdu gautų kamieninių ląstelių gydymu. Tačiau Senatas tokį draudimą atmetė.

Dar anaiptol neaišku, ar kamieninių ląstelių tyrimai kada nors suteiks galimybę pagydyti kol kas neišgydomomis ligomis (pavyzdžiui, Parkinsono) sergančius ligonius, tačiau jeigu taip atsitiktų, būtų sunku įsivaizduoti, kaip Kongresas ar koks nors įstatymas galėtų sustabdyti tokių vaistų siekiančius žmones, rašo "The New York Times".

Dienraščio teigimu kūdikių klonavimo perspektyva yra kur kas tolimesnė, ypač dabar, kai tyrėjus optimistiškai nuteikė galimybė gauti kamieninių ląstelių nenaudojant embrionų. Kol kas mokslininkai visame pasaulyje dėl galimo pavojaus kūdikių sveikatai tvirtina net nenorintys svarstyti apie reprodukcinį klonavimą. Be to, viešosios nuomonės apklausos neatskleidė, kad kur nors pasaulyje tokia mintis susilauktų pritarimo.

Net jei žmonių klonavimas taptų saugus, ko gero jis niekad nepasižymėtų didele paklausa, nes dauguma žmonių pageidautų susilaukti vaikų "senovišku būdu", pastebi dienraštis. Tačiau kai kurie žmonės galbūt desperatiškai siektų klonavimo - pavyzdžiui, tais atvejais, kai norėtų, kad kūdikis atstotų žuvusį žmogų, ar siektų savo kaulų čiulpais išgelbėti brolio ar sesers gyvybę. Ir jų niekas neatkalbės, kad ir kiek krikščionių ar "naujųjų krikščionių" stengtųsi tai padaryti. O kad įveiktų šią ribą, jiems galbūt tereikės leistis rytų pusėn, rašo "The New York Times".

Žymės: dievas

Sveikas kūdikis gimė iš prieš 20 m. užšaldyto embriono

Prieš 20 metų mokslininkai užšaldė embrioną. Iš jo šiemet gimė sveikas kūdikis. Tai ilgiausiai užšaldytas embrionas, iš kurio išsivystė vaikas. Gegužę 42 metų ilgai pastoti negalėjusi moteris pagimdė kūdikį, kuris išsivystė iš prieš 20 metų...


Gripas atsitraukė, bet viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sumažėjo nesmarkiai

Praėjusią savaitę Lietuvoje registruotas tik vienas gripo atvejis, tačiau susirgimų ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) sumažėjo nedaug, teigia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Jo duomenimis, praėjusią savaitę susirgo...


Teismas smogė farmacininkams

Teismo sprendimas gali gerokai papurtyti farmacininkų kišenes. Šešiaženklę sumą iš tarptautinių bendrovių jau išreikalavusi Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) taikosi į kur kas didesnius pinigus. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos vyriausiasis...


Gali suprasti ir kalbėti

Pacientai, po sunkaus smegenų sužeidimo atsidūrę "vegetatyvinėje" būsenoje, gali galvoti ir bendrauti, rodo novatoriškas tyrimas. Smegenų skenerius naudoję ekspertai pirmą kartą pastebėjo, kad žmonės be išorinio gyvybės ženklų gali ne...


Nustatė, kodėl žmonės bijo prarasti pinigus

Televiziniuose žaidimuose dalyvaujantys ir didelėmis pinigų sumomis rizikuojantys žmonės gali turėti smegenų defektą, teigia mokslininkai. Jie mano nustatę smegenų sritį, lemiančią, jog daugelis žmonių bijo nutrūktgalviškai elgtis su pinigais,...


Vitaminas C apsaugo senyvo amžiaus vyrų kaulus

Vitaminas C apsaugo senyvo amžiaus vyrų kaulus

"Senyvo amžiaus vyrai, vartojantys vaisių ir daržovių, gali apsisaugoti nuo kaulų nykimo, kuris gali lemti klubų lūžį", – teigia JAV mokslininkai. "Svarbu suvokti tai, kad kaulų tankis, jų būklė ir lūžio rizika yra susijusi su...


Vokietijos medikai kūdikiams sulašino mirtiną užkratą

Vokietijos medikai kūdikiams sulašino mirtiną užkratą

Mainco (Vokietijoje) universiteto klinikas sukrėtė skandalas. Šeštadienį užkrėsti žarnyno bakterijomis mirė du reanimacijoje gydyti kūdikiai. Dar vienas 24 savaičių kūdikis mirė pirmadienio vakarą. Incidento aukomis tapo 11 mažylių. Spėjama, kad...


Tyrimai patvirtino dar 7 kiaulių gripo atvejus Karo akademijoje

Ištyrus 8 praėjusią savaitę gripo požymių turėjusių Lietuvos karo akademijos kariūnų mėginius, paaiškėjo, kad 7 iš jų yra užsikrėtę naujo tipo vadinamuoju kiaulių gripu. Tai BNS pirmadienį pranešė Karo akademijos Pirminės karių sveikatos...


Gydytojas: perspektyva naujuoju metodu išgydyti vėžį – labai didelė

Gydytojas: perspektyva naujuoju metodu išgydyti vėžį – labai didelė

Vilniaus universiteto Onkologijos institute pirmą kartą Lietuvoje bus taikoma radioembolizacija – vėžio gydymo metodas, kai atliekama kepenų naviko kraujagyslių embolizacija radioaktyviomis dalelėmis. Gydytojo Manto Trakymo teigimu, šio...


Psichologinis spaudimas - kaip apsisaugoti

Kartais žodžiai kerta daug skaudžiau nei kumštis. Todėl psichologai siūlo daugybę psichologinės savigynos būdų bei metodų, kaip išsiugdyti emocinį tvirtumą, atlaikyti bet kokį psichologinį puolimą. Kritinėje situacijoje įsivaizduokite, kad tarp...


Vaistų rinką kontroliuos ir pacientai

Efektyviau kontroliuoti vaistų rinką, gauti išsamesnę informaciją apie rinkoje esančius vaistinius preparatus, pastebėti gyvybiškai būtinų vaistų trūkumus ir laiku imtis prevencinių veiksmų padės Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)...


Pasenusius vaistus – į šiukšlių dėžę arba kanalizacijos vamzdį?

Lietuvoje per metus būdavo surenkama ir išvežama utilizuoti apie 40 t pasenusių, nuodais virstančių vaistų. Tačiau nuo pavasario jie dūla vaistinių ir farmacijos įmonių sandėliuose. "Galima grąžinti į vaistinę nesunaudotus vaistus, pasibaigus...


Bioninių akių technologija žengė dar vieną žingsnį realybės link

Bioninių akių technologija žengė dar vieną žingsnį realybės link

Bioninių akių technologija, padedanti sugrąžinti regėjimą akliesiems, gali būti ne tokia tolima, kaip buvo manyta anksčiau. Londone dirbantys mokslininkai jau atlieka pirmųjų dviejų pacientų bandomąjį gydymą. Šio gydymo metu bus toliau tiriamos...


Studija: vakcina nuo gripo neefektyvi

Įrodymų, kad vakcina nuo gripo yra efektyvi nėra, rodo tarptautinės nepelno siekiančios organizacijos "The Cochrane Collaboration" tyrimas. Kaip praneša Švedijos naujienų portalas "The Local", vakcina vyresniems nei 65 metų...


Įkurtas organų transplantacijos koordinavimo centras

Įkurtas organų transplantacijos koordinavimo centras

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose įkurtas Organų transplantacijos koordinavimo centras. Šis centras medikams leis geriau planuoti ir pasiskirstyti darbus, atlikti daugiau transplantacijų. Šiuo metu visi medikai, taip pat ir...


Netrukus ims veikti vieningos pacientų registracijos internetu sistema

Netrukus visos Lietuvos pacientai galės sau patogiu laiku užsiregistruoti pas gydytoją internetu arba telefonu. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VUL SK) įgyvendina projektą "Išankstinės pacientų registracijos...


Vitaminas E siejamas su mažesne egzemos tikimybe

Kartu nustatyta, kad vitamino A turtingas maistas neapsaugo nuo alergijos, nors anksčiau tyrimais buvo gauta būtent tokių duomenų. Tyrimo ataskaitą paskelbė žurnalas "Pediatric Allergy and Immunology", praneša "Reuters Health"....


Vyrai turi "Viagrą", moterys - nieko

Jau dešimt metų vyrai mėgaujasi stulbinamu civilizacijos išradimu – "Viagra". O ką daryti lytinį potraukį praradusioms moterims, klausia JAV žurnalas "Time" ir ieško atsakymo į šį klausimą. Buvo laikai, kai amerikietė...


Žmones galima identifikuoti ir pagal kvapą

Žmones galima identifikuoti ir pagal kvapą

Kiekvieno asmens kvapas lygiai toks pat unikalus, kaip ir pirštų atspaudai, jo "suklastoti" neįmanoma, atskleidė JAV atliktas tyrimas.Monellio Cheminių pojūčių tyrimų centro Filadelfijoje specialistai nustatė, kad individualus kvapas,...


Medikai mitinge prašys Prezidentės užtarimo dėl darbo valandų ir atostogų trukmės

Penktadienį prie Prezidentūros Lietuvos medikų profesinė sąjunga organizuoja mitingą, kuriame prašys šalies vadovės Dalios Grybauskaitės skubos tvarka kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl gydytojų darbo laiko ir atostogų trukmės. Medikų profesinė...


Jauni gydytojai ragina kovoti su homeopatija

Gydytojai ragina Pasaulinę sveikatos organizaciją viešai pasmerkti homeopatinių vaistų skyrimą sunkioms ligoms gydyti, praneša "Times Online". Tarptautinė bendrija "The Voice of Young Science Network", vienijanti jaunus...


"Pradėti gydytis reikia nuo savo dvasinių klaidų suvokimo"

"Pradėti gydytis reikia nuo savo dvasinių klaidų suvokimo"

Rytų filosofija jau seniai susiejo fizines žmogaus kančias su minties, elgesio, moralės, požiūrio į aplinkinį pasaulį sutrikimais. Ne veltui viena iš Tibeto medicinos nuostatų teigia: "40 000 ligų atitinka 40 000 pražūtingų sąmonės...


Aptiktas genas, atsakingas už suvartojamo alkoholio kiekį

Įjunkimas į alkoholį gali būti susijęs ir su organizmo genetinio kodo ypatumais. Tokią išvadą priėjo amerikiečių mokslininkai iš JAV nacionalinio sveikatos instituto, praneša BBC. Atlikdami tyrimus su beždžionėmis, jie nustatė, jog genas CRF,...


Mirusiųjų nuo AIDS dienos minėjimas

Šiemet 28-tą kartą minima Tarptautinė mirusiųjų nuo AIDS diena. 33 milijonai ŽIV infekuotų žmonių, jų artimieji, žmogaus teisių gynėjai, visuomeniniai veikėjai 75-iose pasaulio šalyse uždegs žvakutes, kad paminėtų mirusiųjų nuo AIDS atminimą. Ši...


Hepatito užkratas gydymo įstaigose - netoleruotinas aplaidumas

Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacija yra šokiruota žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, esą Lietuvos gydymo įstaigose perpilant kraują vis dar pasitaiko užkrėtimo hepatitu per donorų kraują atvejų. Pasak asociacijos...


Žmonės iš tiesų gali jausti kito skausmą

Mokslininkai nustatė, jog maždaug kas trečias žmogus, matydamas kito kančią, iš tiesų gali jausti fizinį diskomfortą. Šis atradimas gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurie žmonės gali geriau įsijausti į kito žmogaus kančias nei kiti, rašo...


"Krizė vyrą sugrąžins į šeimą"

"Krizė vyrą sugrąžins į šeimą"

Populiari rašytoja ir žurnalistė, praktikuojanti psichoanalitikė, medicinos mokslų kandidatė Natalija Tolstaja sako, jog krizės metu damos prisiminė dvasingumą, o 60 proc. vyrų, kurie traukdavo į kairę, grįžta į šeimas: "Nėra laiko, jėgų ir...


Chirurgas per klaidą moteriai amputavo sveiką krūtį

Chirurgas per klaidą moteriai amputavo sveiką krūtį

Vienas chirurgas Prancūzijoje per klaidą amputavo moteriai sveiką krūtį. Užuot nupjovęs piktybinio auglio apimtą kairiąją krūtį, jis pacientei nurėžė dešiniąją. Galiausiai moteris liko be abiejų krūtų, rašo dienraštis "Le Progres"....


SAM: mažės priemokos už kompensuojamuosius vaistus

Sveikatos apsaugos ministerija yra įsitikinusi, kad jos parengta kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų apskaičiavimo tvarka padės taupyti ne tik Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, skiriamas kompensuojamiesiems vaistams, bet ir sumažins...


Patvirtinta nauja tymų ir raudonukės kontrolės tvarka

Nuo šiol visi įtariami susirgimai tymais, raudonuke bus tiriami laboratoriškai. Taip pat bus atliekamas kiekvieno atvejo epidemiologinis tyrimas bei bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis laboratorinės diagnostikos klausimais. Iki...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9