Sausio 27d. Trečiadienis

Mes ir mūsų vaidmenys

Peržiūrų skaičius: 20948
Mes ir mūsų vaidmenys

"Tėvai tik tuomet jaučiasi gerai, kai vaikai juos vertina, jais rūpinasi, juos myli, o ne užspaudžia savo dėmesiu. Manau, to paties reikia ir vaikams." Virdžinija Satir.

Visiems žinomas senas posakis: "Draugus pasirenkame patys, o štai giminaičiai - atitenka."

Anytos ir uošviai, šešurai ir žentai, močiutės ir seneliai, tetos ir dėdės, pusbroliai ir pusseserės, - žmonės, su kuriais mus sieja juridiniai arba kraujo saitai, egzistuoja mūsų gyvenime nepriklausomai nuo to, norime mes to ar nenorime.

Gerai, jei jums patinka jūsų anyta ir uošvis, uošvė ir šešuras, močiutė ir senelis, anūkai, sūnėnai ir dukterėčios, - tuomet bendravimas su jais teikia malonumo.

Vaikai mato tėvų akimis

Dažnai pasitaiko, kad mes susipažįstame su savo giminaičiais po to, kai jau esame girdėję apie juos nuomonę anksčiau. Dažnai vaikai girdi tėvus tarpusavy kalbant: "Tavo tėvas labai šykštus." Arba: "Tavo tėvas tikras skuduras. Jis daro viską, ko iš jo reikalauja motina." Arba: "Tavo motina niekada nepabus su mūsų vaikais."

Kartais tėvai duoda vaikams tiesioginius nurodymus, kaip elgtis su vienu ar kitu šeimos nariu: "Laikyk liežuvį už dantų, kai močiutė šalia."

Nesunku suprasti, kad tokiu būdu jie įgyja vienpusišką nuomonę apie savo giminaičius. Dar nesusipažinę, vaikai jau yra girdėję apie juos kaip apie šventuosius, velnius, naštą šeimai ir t. t. Vaikas mato močiutę arba senelį tėvų akimis, ir tai jam kliudo pačiam susidaryti požiūrį.

Santykiai tarp giminaičių klostosi labai nepaprastai. Kai kuriais atvejais jie virsta tikru karu - giminės tiesiog vengia vieni kitų. Kartais žmonės bando įtikinti visus, kad jie neva nesikiša į šeimos reikalus: "Man norėtųsi, kad vaikai dažniau bendrautų su seneliais, tačiau pas juos taip sunku būti." Arba: "Mano mama tik gadina vaikus, tačiau aš vis tiek noriu, kad jie bendrautų." Arba: "Mano tėvas aiškiai prisirišęs prie mano sūnaus ir ignoruoja dukrą" - arba atvirkščiai.

Vyrai ir žmonos daro tas pačias klaidas savo tėvų atžvilgiu vadindami juos seniais. Pakanka tik prikabinti etiketę žmogui (senis, teta, dėdulė ir t. t.), ir gana lengvai nustoji žiūrėti į jį kaip į asmenybę.

Kartų konfliktas

Kartų konfliktas egzistuoja ir tarp tėvų, ir tarp protėvių, ir tarp tėvų bei vaikų. Kartų konfliktu vadinu tą problemų ratą, kurio atžvilgiu dar nesusidarytas vienas požiūris, nepasiekta tarpusavio supratimo.

Jeigu sutuoktiniai gali nustatyti su savo tėvais lygiaverčius santykius, - ir tie, ir kiti pasijus visaverčiais žmonėmis. Kiekvienas kitą matys kaip unikalią asmenybę ir galės su pagarba žvelgti į kiekvieno šeimos nario gyvenimą.

Šiandienos vyrai ir žmonos taps seneliais po dvidešimties metų. Šiandienos vaikai - tai rytojaus vyrai ir žmonos, o vėliau močiutės ir seneliai.

Kitaip tariant, vyras, žmona, vaikas, seneliai, anūkai - tai vaidmenys, kuriuos laikui bėgant suvaidina visi žmonės. Be to, būtina turėti galvoje du esminius dalykus:kokie žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir ką jis turi daryti priklausomai nuo vaidmens, turimo šeimoje.

Esė Hovkinz - mano močiutė iš tėvo pusės; pati Esė Hovkinz gali pasakyti, kad aš - Džeinė Siuter - jos anūkė, jos sūnaus Hario dukra. Kas gi susitinka, kai susitinka Esė ir Džeinė? Žmonės ar vaidmenys?

Vaidmenys vienareikšmiai ir stereotipiniai; o štai žmonės - diaugiaplaniai ir žmogiški.

Nors šis skirtumas visiškai akivaizdus, daugeliu atvejų žmonės susipainioja. Už kiekvieno vaidmens slypi žmogus, vardu Elis arba Markas, Leilanė arba Vudvordsas - žmogus, vaidinantis šį vaidmenį.

Vaidmenys panašūs į skirtingus drabužius arba skrybėles, dėvimas nelygu koks oras.

Pateiksiu tokį pavyzdį. Elė Svitvorts, 46 metų, - Gajaus Svitvortso, 47 metų, žmona. Jie vedę 26 metus. Elė ir Gajus turi tris vaikus: Margaretą, 25 metų, Briusą, 23 metų, ir Alaną, 17 metų. Margareta ištekėjusi už Hanso, kuriam 30 metų. Briusas vedęs Anitą, kuriai irgi 23 metai, ir jie turi vaiką.

Kai Gajus šalia Elės, jis vadinasi vyru, nes jie vedę ir gyvena kaip sutuoktiniai. Kai jis su Margaret, Briusu ir Alanu, jis tėvas, nes viską, ką jis daro, jis daro kaip tėvas. Kai jis su Hansu arba Anita, jis tampa šešuru ir uošviu ir atlieka pagal vaidmenis prideramas pareigas.

Bet aš pažįstų žmonių, kurie būdami padėtyje, analogiškoje kaip Gajaus, atlieka tik senelio vaidmenį. Šešuro ir uošvio, tėvo ir vyro, ir tiesiog savęs paties vaidmenys pasitraukia kažkur į antrąjį planą.

Anita

Prisimenu, pas mane į priėmimą atėjo viena šeima. Etelė atsivedė savo 73 metų motiną ir man pristatė kaip močiutę. Pažvelgiau į ją, spustelėdama ranką, ir paklausiau, kuo ji vardu. Ji iš pradžių sutrikusi pasižiūrėjo į mane , o paskui, po keleto akimirkų, švelniai ištarė: "Anita".

Aš pasakiau: "Sveiki, Anita", ir jos skruostais pabiro ašaros. Per pastaruosius dvidešimt metų ji pirmą kartą išgirdo kreipiantis į ją vardu.

Požiūris į Anitą kaip į asmenybę, o ne tik kaip į močiutę, buvo svarbus faktorius sukurti šeimoje atmosferą, kurioje visi galėtų bendrauti gerbdami vienas kitą.

Bet kuris vaidmuo gana sąlygiškas. Kodėl gi žmogus negali būti pats savimi ir daryti, ką jis nori, nepriklausomai nuo to, ar jis teta, ar dėdė, pusbrolis ar tėvas? Juk pirmiausiai jis - žmogus.

Aš nežinau universalaus motiniško, tėviško, sutuoktinių tetų arba dėdžių elgesio stiliaus ir nesutikau žmonių, kurie jį žinotų. Gyventi nuolat vaidinant kokį nors vaidmenį, - tai reiškia palaipsniui naikinti savyje asmenybę; gyventi jaučiantis asmenybe, - tai jausti būties pilnatvę ir sugebėti adaptuotis bet kurioje situacijoje.

Šeimos nariai paprastai galvoja, jog gerai pažįsta vienas kitą. Kuris iš tėvų nemano pažįstąs savo vaiką, na, bent jau iki 14-15 metų?

Pastebėjau, kad šeimose, kur visi įsitikinę, kad gerai pažįsta vienas kitą, dažniausiai žmonės jaučiasi visiškai svetimi.

Tai, ką jie supranta kaip asmenybės pasireiškimą, iš tiesų yra vaidmens elgsena.

Kad to išvengtų, šeimos nariai turi matyti vienas kito individualybę. Kartkartėmis būtina vis iš naujo ir sąmoningai įsižiūrėti vienam į kitą. Šeimos nariai dažnai taip suauga su vienu iš savo vaidmenų, kad tampa sunku suprasti - kur vaidmuo, o kur žmogus. Esu tikra, jog daugelis problemų tarp jaunų ir vyresnių šeimos narių susiję su tuo, kad vyresnieji suauga su senių vaidmeniu. Jie patys ir jų giminaičiai jau pamiršo, kad jie irgi turi širdį ir sielą, kad jiems kaip ir anksčiau būtina meilė ir rūpestis, kad ir jiems reikia jausti gyvenimo prasmingumą.

Tai, kur mes matome gyvenimo prasmę, kokios yra mūsų svajonės, - nulemia kasdienius poelgius. Asmenybės augimas prasideda nuo žmogaus gimimo ir tęsiasi iki pat jo mirties. Ir jeigu mes stengtumėmės visada būti harmoningais, visaverčiais žmonėmis, amžiaus problema būtų išspręsta.

Kaip ir vaidmenys, šeimos tradicijos ir ritualai gali tapti našta, jeigu žiūrėsime į juos kaip į sunkias pareigas, o ne į bendrą džiaugsmą.

Prisimenu vieną jauną porą, kurios visos šventės buvo sugadintos, nes jie būtinai turėjo švęsti Kalėdas ir pas vyro, ir pas žmonos tėvus. Valgydami dvi vakarienes, jie nejausdavo malonumo nė iš vienos.

Patekusios į tokias situacijas, jaunos poros jaučia spaudimą iš dviejų pusių ir patiria stresą. Be to, jie nori švęsti savaip.

Kita sutuoktinių pora buvo priversta kiekvieną savaitgalį lankyti mamą, nes antraip, jų manymu, galėjo prišaukti bėdą: širdies smūgį mamai. Ar ne per didelis mokestis už taiką šeimoje?

Jeigu jūs nutarsite elgtis savaip, jūsų gali laukti nemalonumai. Tačiau palaipsniui viskas susitvarkys, net jeigu iš pradžių šios permainos bus sutiktos priešiškai.

Esu tikra, jog patį didžiausią smūgį man suduotų dukra, jeigu Kalėdų vakarienei pas mane ateitų tik todėl, kad bijotų mane įžeisti. Tuomet aš suprasčiau, kad man taip ir nepavyko išugdyti jos nepriklausomybės jausmo.


Ar teisingai geriate vaistus?

Ar teisingai geriate vaistus?

Net jei informaciniame vaistų vartojimo lapelyje nurodoma tabletes nuryti užgeriant vandeniu, dauguma žmonių tai tiesiog užmiršta. Tačiau nurodymai nerašomi be priežasties. Jei ir atrodo, kad pavyko vaistus nuryti, jie gali kuriam laikui užstrigti...


Išaiškinta paslaptis, kaip atgaivinami mirtinai sušalę žmonės

Naujausio tyrimo išvadose teigiama, kad mielės ir sliekai gali išgyventi hipotermiją, jei prieš tai jiems sudaromos ekstremalios deguonies stygiaus sąlygos. Šio tyrimo rezultatai gali pagaliau paaiškinti, kaip galima būtų atgaivinti...


Draugauju su dviem: prisipažinti ar tylėti?

Vienu metu draugauju su dviem vyrais. Atrodo, kad abu juos myliu. Žinau, kad ilgai tęstis tokia dviguba draugystė negali: sužinoję apie tai mylimi vyrai iškart norėtų skirtis, o ir man pačiai tylėti, meluoti ir slapstytis jau nebe malonu. Ar...


Dvi Kauno ligoninės supriešino tėvą ir sūnų Kupčinskus

Dėl dviejų Kauno ligoninių sujungimo priešingose barikadų pusėse atsidūrė miesto meras Andrius Kupčinskas ir jo tėvas - Seimo narys Rytas Kupčinskas. "Vienokia ar kitokia kurio nors Seimo nario pozicija negali daryti įtakos mūsų sprendimams....


Kodėl pokalbiai apie seksą darbe gadina nuotaiką?

Kalifornijos (JAV) universiteto mokslininkė Jennifer Berdhol atlikusi tyrimą įsitikino, kad pokalbiai apie seksą darbe gadina nuotaiką. Ypač vyrų, - rašo "News of the World". Dėl flirtavimo darbe lieka tik malonūs prisiminimaiTyrėja...


Britų medikas: iš emigracijos būtina pasimokyti

Britų medikas: iš emigracijos būtina pasimokyti

Subiras Mukjerjee'as teigia, kad į jo šalį atvykę gabūs Lietuvos medikai ne tik praturtina Britanijos sveikatos apsaugos sistemą, bet ir patys iš to laimi. Anot jo, darbo patirtis skirtingose ligoninėse yra neįkainojama - būtent ją reikia...


Rusijos neįgalieji patiria didesnę atskirtį ir prievartą nei SSSR laikais

BBC gavo šokiruojančių prievartos prieš neįgaliuosius įrodymų. Manoma, kad didelė dalis iš 13 milijonų negalią turinčių Rusijos gyventojų kenčia nuo smurto ir neigiamo požiūrio. Daugybė neįgaliųjų negali išeiti iš kalėjimais virtusių savo namų,...


Kodėl moterys vengia valgyti restoranuose?

Kodėl moterys vengia valgyti restoranuose?

Valgyti viešojo maitinimo įstaigose moterims turėtų labai patikti, mat pačioms nereikia ruošti maisto ir po pietų plauti indų. Tačiau moterys valgyti ne namie bijo. Kodėl moterys vengia valgyti restoranuose ar kavinėse? Kaip rašo dailymail.co.uk,...


"Krizė vyrą sugrąžins į šeimą"

"Krizė vyrą sugrąžins į šeimą"

Populiari rašytoja ir žurnalistė, praktikuojanti psichoanalitikė, medicinos mokslų kandidatė Natalija Tolstaja sako, jog krizės metu damos prisiminė dvasingumą, o 60 proc. vyrų, kurie traukdavo į kairę, grįžta į šeimas: "Nėra laiko, jėgų ir...


Lietuvoje – tik 14 "žemo slenksčio" kabinetų

Tik dešimtadalis savivaldybių įsisteigė "žemo slenksčio" kabinetus, kur probleminiai žmonės gali eiti nemokamai tirtis, ar nėra infekuoti ŽIV. Kol šalyje trūksta tokių kabinetų, nevyriausybininkai sako, kad ne tik nestabdomas ŽIV...


Knarkaliai nori miegoti tyliai

Knarkaliai nori miegoti tyliai

Pirmadienį per 20 žmonių dėl juos varginančio diskomforto - knarkimo atvyko nemokamai pasikonsultuoti su Klaipėdos apskrities ligoninės (KAL) Ausų, nosies, gerklės (LOR) ligų skyriaus medikais. Buvo pacientų, atvykusių net iš Mažeikių. Akciją,...


Kodėl turėtų susirūpinti emocijas savyje slopinantys žmonės?

Mūsų kultūroje priimta ligą vertinti kaip blogį, kai ne nuo mūsų priklausantį įvykį, ieškoti jos priežasčių išorėje. Tam tikra prasme tokia pozicija žmogui labai patogi: "Aš už savo ligas neatsakau. Tegul problemą sprendžia gydytojai"....


Kaltinimai – tik dėl konkurencijos?

Seimo Sveikatos reikalų komitetas teigia, kad nesaugiais tyrimais kraujo centrai vienas kitą kaltina tik konkuruodami dėl valstybės lėšų. Daugumą donorų kraujo į gydymo įstaigas pristato du didieji centrai – Nacionalinis ir Kauno kraujo...


Ligoninėms - pacientų drausminimo funkcija

Keiksmai, muštynės, grasinimai - tamsioji gydymo įstaigų kasdienybės pusė, kurios dažnas pacientas net nepastebi. Deja, kilnios medikų profesijos žmonės kaip niekas kitas dažnai su ja susiduria. Todėl taupyti apsaugos srityje neketinama....


Baudos skirtos 9 ambulatorinėms sveikatos priežiūros įstaigoms

Kauno mieste ir rajone patikrinus 80 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininių atliekų tvarkymo pažeidimai nustatyti devyniose. Joms skirtos baudos ir surašyti pažeidimų protokolai. Kaip praneša Kauno visuomenės sveikatos...


Ar turėtume klonuoti neandertaliečius?

Ar turėtume klonuoti neandertaliečius?

Apie neandertaliečių genomą mes turime daug informacijos - tiek daug, jog atsirado manančių, kad mūsų protėvius reikėtų pabandyti klonuoti. Technologinė pažanga, panašu, jau netrukus leisti tai padaryti. Lieka vienintelis klausimas - kaip...


Meilė: kaip ją puoselėti ir neleisti jai iškeliauti?

Tik įsimylėjus skraidžiojate padebesiais, pilve plazdena mažučiai drugeliai, o kiekvienas pasimatymas taip džiugina, kad dar tris dienas po jo niekaip negalite nustoti šypsotis. Ir kiek laiko tai tęsiasi? Savaitę, dvi, o gal mėnesį? O tuomet...


Medicina iš arti: kraujo tyrimas – nuo adatos dūrio iki rezultato

Kraujo tyrimas - nemaloni, bet būtina procedūra. Kad žiūrovus supažindintų su jos eiga, žurnalistai nepabijojo adatos dūrio ir sukūrė įdomų video siužetą apie bendrą kraujo tyrimą. Niekam ne paslaptis, jog susirgus ir nuėjus konsultacijai pas...


Daugiau vitamino K – mažesnė prostatos vėžio rizika

Daugiau vitamino K – mažesnė prostatos vėžio rizika

Pakankamas vitamino K suvartojimas gali sumažinti prostatos vėžio riziką, teigia Vokietijos mokslininkai, nuosekliai tiriantys šio vitamino įtaką prostatai. Vokietijos vėžio centro mokslininkai praneša nustatę, kad pakankamas vitamino K...


Atrasta molekulė, galinti valdyti organizmo paros ritmą

Atrasta molekulė, galinti valdyti organizmo paros ritmą

Genetikos mokslininkams pavyko atrasti molekulę, kuri neįtikėtinai efektyviai gali pakeisti žmogaus organizmo juntamą dienos ir nakties kaitos ritmą. Atliekant šį tyrimą, specialistai naudojo specializuotą genetinių tyrimų robotą. Įdomu tai, kad...


Insulto pažeistas smegenis "atstatinės“ kamieninės ląstelės

Insulto pažeistas smegenis "atstatinės“ kamieninės ląstelės

Didžiojoje Britanijoje pradedami eksperimentai, kurių metu insultą patyrusiems pacientams bus leidžiamos kamieninių ląstelių, turinčių atkurti pažeistus smegenų audinius, injekcijos. Jei bandymai bus sėkmingi, jie taps tikru proveržiu gydant lig...


Buvusiam sveikatos apsaugos viceministrui A.Skikui prokuroras siūlo skirti 2 metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę

Prokuroras dėl kyšio reikalavimo buvusiam sveikatos apsaugos viceministrui Artūrui Skikui pasiūlė skirti dvejų metų laisvės atėmimo bausmę jos vykdymą atidedant trejiems metams. Tokią bausmę Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo posėdyje pasiūlė...


Išrastas naujas metastazių gydymo būdas

JAV mokslininkai išmoko atskirti vėžines ląsteles nuo sveikų - manoma, kad šis atradimas bus pritaikytas metastazėms gydyti, praneša naujienų agentūra UPI. JAV Šiaurės vakarų universiteto mokslininkų teigimu, dauguma vėžiu sergančių pacientų...


Jaunieji gydytojai aptarė rezidentūros problemas

Šių metų lapkričio 6 d. Jaunųjų gydytojų asociacija Lietuvos jaunuosius gydytojus, medicinos specialybės studentus ir rezidentus pakvietė į konferenciją "Rezidentūra – ką galime rinktis šiandien?". Konferencijoje pristatytos ir...


Į sceną grįžtanti Gintarė Karaliūnaitė – Canuel: per dvi savaites minus 4 kilogramai ir jokių dietų! Kaip jai tai pavyko?

Į sceną grįžtanti Gintarė Karaliūnaitė – Canuel: per dvi savaites minus 4 kilogramai ir jokių dietų! Kaip jai tai pavyko?

Atėjus pavasariui ir nusimetus šiltus drabužius ne viena iš mūsų graužiamės dėl žiemos padarinių - juk reikia numesti tai, ką žiemą „užsiauginome“ nevengdamos įvairių užkandžiavimų ar saldumynų nuotaikai pataisyti. Su nepageidaujamais...


Sezoninė gripo vakcina pasiekė Lietuvą

Valstybinė ligonių kasa (VLK) centralizuotai nupirko 100 tūkst. sezoninio gripo vakcinos dozių . Ši vakcina jau pasiekė Lietuvą ir bus pristatoma į poliklinikas, ligonines bei globos ir slaugos namus - į tas įstaigas, kurios buvo pateikusios...


Medikai pacientei nuo veido pašalino kamuolio dydžio auglį

Medikai pacientei nuo veido pašalino kamuolio dydžio auglį

Indijos medikai vienai moteriai nuo veido pašalino futbolo kamuolio dydžio auglį, praneša agentūra AFP. Medikų teigimu, beveik du kilogramu svėręs paausinės seilių liaukos auglys tikriausiai yra didžiausias, kada nors išoperuotas žmogui. 67 metų...


Prekyba HYDROXYCUT maisto papildais – nelegali

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVSPT) atkreipia dėmesį, kad Lietuvos rinkoje gali būti platinami nesaugūs amerikiečių gamintojo Iovate Health Sciences Inc. "Hydroxycut" linijos...


Elektros impulsų terapija arba elektrošokas, kas tai?

Elektros impulsų terapija arba elektrošokas, kas tai?

Išgirdus žodį – elektrošokas, galvoje iškyla nemalonūs vaizdai. Turbūt daugelis yra matę filmų, kai ligoninėje pacientams daro elektrošoką, bet ar kada susimastėme kas tai yra iš tiesų ir kodėl tokios procedūros yra taikomos? Pirmiausia,...


Atliktas subjektyvaus laiko sulėtėjimo eksperimentas

Atliktas subjektyvaus laiko sulėtėjimo eksperimentas

Pamenate veiksmo filmuose labai paplitusias scenas, kuomet didelio streso metu herojams aplink vykstantys įvykiai tarsi sulėtėja - puikus to pavyzdys galėtų būti filmas "Matrica" (The Matrix), kuomet pagrindinis veikėjas Neo išsisukdamas...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9