Birželio 25d. Šeštadienis

Mes ir mūsų vaidmenys

Peržiūrų skaičius: 20948
Mes ir mūsų vaidmenys

"Tėvai tik tuomet jaučiasi gerai, kai vaikai juos vertina, jais rūpinasi, juos myli, o ne užspaudžia savo dėmesiu. Manau, to paties reikia ir vaikams." Virdžinija Satir.

Visiems žinomas senas posakis: "Draugus pasirenkame patys, o štai giminaičiai - atitenka."

Anytos ir uošviai, šešurai ir žentai, močiutės ir seneliai, tetos ir dėdės, pusbroliai ir pusseserės, - žmonės, su kuriais mus sieja juridiniai arba kraujo saitai, egzistuoja mūsų gyvenime nepriklausomai nuo to, norime mes to ar nenorime.

Gerai, jei jums patinka jūsų anyta ir uošvis, uošvė ir šešuras, močiutė ir senelis, anūkai, sūnėnai ir dukterėčios, - tuomet bendravimas su jais teikia malonumo.

Vaikai mato tėvų akimis

Dažnai pasitaiko, kad mes susipažįstame su savo giminaičiais po to, kai jau esame girdėję apie juos nuomonę anksčiau. Dažnai vaikai girdi tėvus tarpusavy kalbant: "Tavo tėvas labai šykštus." Arba: "Tavo tėvas tikras skuduras. Jis daro viską, ko iš jo reikalauja motina." Arba: "Tavo motina niekada nepabus su mūsų vaikais."

Kartais tėvai duoda vaikams tiesioginius nurodymus, kaip elgtis su vienu ar kitu šeimos nariu: "Laikyk liežuvį už dantų, kai močiutė šalia."

Nesunku suprasti, kad tokiu būdu jie įgyja vienpusišką nuomonę apie savo giminaičius. Dar nesusipažinę, vaikai jau yra girdėję apie juos kaip apie šventuosius, velnius, naštą šeimai ir t. t. Vaikas mato močiutę arba senelį tėvų akimis, ir tai jam kliudo pačiam susidaryti požiūrį.

Santykiai tarp giminaičių klostosi labai nepaprastai. Kai kuriais atvejais jie virsta tikru karu - giminės tiesiog vengia vieni kitų. Kartais žmonės bando įtikinti visus, kad jie neva nesikiša į šeimos reikalus: "Man norėtųsi, kad vaikai dažniau bendrautų su seneliais, tačiau pas juos taip sunku būti." Arba: "Mano mama tik gadina vaikus, tačiau aš vis tiek noriu, kad jie bendrautų." Arba: "Mano tėvas aiškiai prisirišęs prie mano sūnaus ir ignoruoja dukrą" - arba atvirkščiai.

Vyrai ir žmonos daro tas pačias klaidas savo tėvų atžvilgiu vadindami juos seniais. Pakanka tik prikabinti etiketę žmogui (senis, teta, dėdulė ir t. t.), ir gana lengvai nustoji žiūrėti į jį kaip į asmenybę.

Kartų konfliktas

Kartų konfliktas egzistuoja ir tarp tėvų, ir tarp protėvių, ir tarp tėvų bei vaikų. Kartų konfliktu vadinu tą problemų ratą, kurio atžvilgiu dar nesusidarytas vienas požiūris, nepasiekta tarpusavio supratimo.

Jeigu sutuoktiniai gali nustatyti su savo tėvais lygiaverčius santykius, - ir tie, ir kiti pasijus visaverčiais žmonėmis. Kiekvienas kitą matys kaip unikalią asmenybę ir galės su pagarba žvelgti į kiekvieno šeimos nario gyvenimą.

Šiandienos vyrai ir žmonos taps seneliais po dvidešimties metų. Šiandienos vaikai - tai rytojaus vyrai ir žmonos, o vėliau močiutės ir seneliai.

Kitaip tariant, vyras, žmona, vaikas, seneliai, anūkai - tai vaidmenys, kuriuos laikui bėgant suvaidina visi žmonės. Be to, būtina turėti galvoje du esminius dalykus:kokie žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir ką jis turi daryti priklausomai nuo vaidmens, turimo šeimoje.

Esė Hovkinz - mano močiutė iš tėvo pusės; pati Esė Hovkinz gali pasakyti, kad aš - Džeinė Siuter - jos anūkė, jos sūnaus Hario dukra. Kas gi susitinka, kai susitinka Esė ir Džeinė? Žmonės ar vaidmenys?

Vaidmenys vienareikšmiai ir stereotipiniai; o štai žmonės - diaugiaplaniai ir žmogiški.

Nors šis skirtumas visiškai akivaizdus, daugeliu atvejų žmonės susipainioja. Už kiekvieno vaidmens slypi žmogus, vardu Elis arba Markas, Leilanė arba Vudvordsas - žmogus, vaidinantis šį vaidmenį.

Vaidmenys panašūs į skirtingus drabužius arba skrybėles, dėvimas nelygu koks oras.

Pateiksiu tokį pavyzdį. Elė Svitvorts, 46 metų, - Gajaus Svitvortso, 47 metų, žmona. Jie vedę 26 metus. Elė ir Gajus turi tris vaikus: Margaretą, 25 metų, Briusą, 23 metų, ir Alaną, 17 metų. Margareta ištekėjusi už Hanso, kuriam 30 metų. Briusas vedęs Anitą, kuriai irgi 23 metai, ir jie turi vaiką.

Kai Gajus šalia Elės, jis vadinasi vyru, nes jie vedę ir gyvena kaip sutuoktiniai. Kai jis su Margaret, Briusu ir Alanu, jis tėvas, nes viską, ką jis daro, jis daro kaip tėvas. Kai jis su Hansu arba Anita, jis tampa šešuru ir uošviu ir atlieka pagal vaidmenis prideramas pareigas.

Bet aš pažįstų žmonių, kurie būdami padėtyje, analogiškoje kaip Gajaus, atlieka tik senelio vaidmenį. Šešuro ir uošvio, tėvo ir vyro, ir tiesiog savęs paties vaidmenys pasitraukia kažkur į antrąjį planą.

Anita

Prisimenu, pas mane į priėmimą atėjo viena šeima. Etelė atsivedė savo 73 metų motiną ir man pristatė kaip močiutę. Pažvelgiau į ją, spustelėdama ranką, ir paklausiau, kuo ji vardu. Ji iš pradžių sutrikusi pasižiūrėjo į mane , o paskui, po keleto akimirkų, švelniai ištarė: "Anita".

Aš pasakiau: "Sveiki, Anita", ir jos skruostais pabiro ašaros. Per pastaruosius dvidešimt metų ji pirmą kartą išgirdo kreipiantis į ją vardu.

Požiūris į Anitą kaip į asmenybę, o ne tik kaip į močiutę, buvo svarbus faktorius sukurti šeimoje atmosferą, kurioje visi galėtų bendrauti gerbdami vienas kitą.

Bet kuris vaidmuo gana sąlygiškas. Kodėl gi žmogus negali būti pats savimi ir daryti, ką jis nori, nepriklausomai nuo to, ar jis teta, ar dėdė, pusbrolis ar tėvas? Juk pirmiausiai jis - žmogus.

Aš nežinau universalaus motiniško, tėviško, sutuoktinių tetų arba dėdžių elgesio stiliaus ir nesutikau žmonių, kurie jį žinotų. Gyventi nuolat vaidinant kokį nors vaidmenį, - tai reiškia palaipsniui naikinti savyje asmenybę; gyventi jaučiantis asmenybe, - tai jausti būties pilnatvę ir sugebėti adaptuotis bet kurioje situacijoje.

Šeimos nariai paprastai galvoja, jog gerai pažįsta vienas kitą. Kuris iš tėvų nemano pažįstąs savo vaiką, na, bent jau iki 14-15 metų?

Pastebėjau, kad šeimose, kur visi įsitikinę, kad gerai pažįsta vienas kitą, dažniausiai žmonės jaučiasi visiškai svetimi.

Tai, ką jie supranta kaip asmenybės pasireiškimą, iš tiesų yra vaidmens elgsena.

Kad to išvengtų, šeimos nariai turi matyti vienas kito individualybę. Kartkartėmis būtina vis iš naujo ir sąmoningai įsižiūrėti vienam į kitą. Šeimos nariai dažnai taip suauga su vienu iš savo vaidmenų, kad tampa sunku suprasti - kur vaidmuo, o kur žmogus. Esu tikra, jog daugelis problemų tarp jaunų ir vyresnių šeimos narių susiję su tuo, kad vyresnieji suauga su senių vaidmeniu. Jie patys ir jų giminaičiai jau pamiršo, kad jie irgi turi širdį ir sielą, kad jiems kaip ir anksčiau būtina meilė ir rūpestis, kad ir jiems reikia jausti gyvenimo prasmingumą.

Tai, kur mes matome gyvenimo prasmę, kokios yra mūsų svajonės, - nulemia kasdienius poelgius. Asmenybės augimas prasideda nuo žmogaus gimimo ir tęsiasi iki pat jo mirties. Ir jeigu mes stengtumėmės visada būti harmoningais, visaverčiais žmonėmis, amžiaus problema būtų išspręsta.

Kaip ir vaidmenys, šeimos tradicijos ir ritualai gali tapti našta, jeigu žiūrėsime į juos kaip į sunkias pareigas, o ne į bendrą džiaugsmą.

Prisimenu vieną jauną porą, kurios visos šventės buvo sugadintos, nes jie būtinai turėjo švęsti Kalėdas ir pas vyro, ir pas žmonos tėvus. Valgydami dvi vakarienes, jie nejausdavo malonumo nė iš vienos.

Patekusios į tokias situacijas, jaunos poros jaučia spaudimą iš dviejų pusių ir patiria stresą. Be to, jie nori švęsti savaip.

Kita sutuoktinių pora buvo priversta kiekvieną savaitgalį lankyti mamą, nes antraip, jų manymu, galėjo prišaukti bėdą: širdies smūgį mamai. Ar ne per didelis mokestis už taiką šeimoje?

Jeigu jūs nutarsite elgtis savaip, jūsų gali laukti nemalonumai. Tačiau palaipsniui viskas susitvarkys, net jeigu iš pradžių šios permainos bus sutiktos priešiškai.

Esu tikra, jog patį didžiausią smūgį man suduotų dukra, jeigu Kalėdų vakarienei pas mane ateitų tik todėl, kad bijotų mane įžeisti. Tuomet aš suprasčiau, kad man taip ir nepavyko išugdyti jos nepriklausomybės jausmo.

R.Šukys: "Griežtas antkainių taikymas duoda rezultatą – vaistai toliau pinga"

R.Šukys: "Griežtas antkainių taikymas duoda rezultatą – vaistai toliau pinga"

Nuo šių metų pavasario pradėti taikyti apribojimai maksimaliems prekybos antkainiams vaistinėse duoda rezultatų – iki tol kasmet augusios vaistų kainos sustojo ir pradėjo kristi. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos...


Kaune kuriamas naujas sveikatos mokslų universitetas

Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos veterinarijos akademija pradeda jungimosi procesą ir 2010 m. rugsėjo 1 d. ketina tapti sveikatos mokslų universitetu. Nauja aukštoji mokykla orientuosis į biomedicinos mokslo srities studijas, teikiančias...


Naujausi moksliniai tyrimai:

JAV psichologai mano, jog blogus sapnus dažniausiai išprovokuoja žmogaus patirtos stiprios emocijos. Košmarų užduotis - iš naujo jas "išjausti" ir sukurti jų vertinimą. "Košmarai - tai savotiška galimybė sudėlioti emocijas į...


Laike sustingusi mergaitė - kietas riešutėlis mokslininkams

JAV mokslininkai jau eilę metų suka galvas, kas gi yra nutikę 17-metei mergaitei, kuri vis dar negali išaugti iš kūdikio vystyklų. Spėjama, jog atskleidus mergaitę kamuojančio genetinio sutrikimo priežastys ir mechanizmą, mokslininkams pavyktų...


Homoseksualumo gydymas - tik akių dūmimas?

Homoseksualumo gydymas - tik akių dūmimas?

Psichiatrai Didžiojoje Britanijoje vis dar siūlo konsultacijas - kurių veiksmingumas neįrodytas - gydančias nuo homoseksualumo, rašo lrt.lt. BBC praneša, kad žymi mažuma psichiatrų yra pasiruošusi padėti pacientui, jeigu jie to paprašytų,...


Pernai Lietuvoje diagnozuota 180 naujų ŽIV užsikrėtimo atvejų

Iš viso šiuo virusu nuo 1988-ųjų, kai užfiksuotas pirmasis ŽIV atvejis Lietuvoje, užsikrėtė 1581 žmonės. Pernai naujų ŽIV atvejų užregistruota dvigubai daugiau nei 2008 metais. Tuomet medikai nustatė 95 naujus ŽIV atvejus, 2007-aisiais - 106,...


Žmonės vieninteliai juoką naudoja neigiamoms emocijoms reikšti

Žmonės yra vienintelės gyvos būtybės, juoką naudojančios norint ką nors išjuokti ar įžeisti, teigia mokslininkai. Mūsų protėviai gyvūnai ir daugelis jų palikuonių juokėsi tuomet, kai jiems buvo linksma, pažymima naujame tyrime. Tačiau per...


Nebėra eilių atlikti sąnarių protezavimą

Net keliose šalies ligoninėse susidėvėjusį sąnarį galima pakeisti dirbtiniu nelaukiant, kaip būdavo anksčiau, net kelerius metus. Pagal dabar galiojančią tvarką pacientas gali pasirinkti ligoninę, kurioje minėtos eilės yra trumpiausios. Nebeliko...


Perpilant kraują vis dar užsikrečiama hepatitu

Lietuvoje vis dar pasitaiko atvejų, kai hepatitu yra užkrečiama per donorų kraują, teigia Vilniaus universiteto ligoninės ekspertas prof. Jonas Valantinas. Kaip teigia Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Hepatologijos,...


Kaune pradedamos auginti širdies ląstelės

Kaune pradedamos auginti širdies ląstelės

Vietoj vaistų širdžiai stiprinti gydytojas gali pasiūlyti laboratorijoje Kaune užaugintų širdies ląstelių. Galbūt po keliasdešimties ar šimto metų bus galima užauginti ir naują širdį. Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto...


Magnetinis laukas padeda iš naujo užauginti smegenų ląsteles

Magnetinis laukas padeda iš naujo užauginti smegenų ląsteles

Niujorko mokslininkai, atlikdami eksperimentinius tyrimus su pelėmis, pastebėjo, kad magnetais veikiant smegenų sritį, susijusią su atmintimi, galima paskatinti naujų neuronų augimą. Pristatydami tyrimų rezultatus Amerikos akademijos Neuromokslų...


Įkandus gyvatei nejudinkite galūnės

Ką reikia daryti įkandus gyvatei? Kaip šalia esantieji gali padėti nukentėjusiam žmogui? Gydytojas toksikologas Tomas Vilius Kajokas teigia, kad Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė - paprastoji angis. Įkandimų nuolatos pasitaiko, bet jau...


Jei įkando gyvatė

Atšilus orams į ligonines patenka gyvačių įkirstų žmonių. Per metus Lietuvoje nuo jų nukenčia 65-70 žmonių. "Įkandus gyvatei svarbiausia be reikalo nepanikuoti, nes širdis gali sustoti iš baimės, o ne nuo gyvatės nuodų, – sakė Utenos...


Dažniausiai pasitaikančios moterų ligos

Dažniausiai pasitaikančios moterų ligos

Vilniaus Šeškinės poliklinikos moterų konsultacijos vedėja, gydytoja akušerė-ginekologė Vilma Vasjanova: - Anksčiau pasakojau apie dažniausiai pasitaikančias gimdos kaklelio, gimdos ir kiaušidžių ligas, jų požymius. Šiandien aptarsime dar kelias...


Prieš vėžį – "povandeniniais laivais"

Prieš vėžį – "povandeniniais laivais"

Pasitelkus naujausius nanotechnologijų ir miniatiūrinės robototechnikos pasiekimus, mokslininkams pavyko sukurti nuotoliniu būdu valdomus robotus, kurie judės žmogaus kraujotakos sistema gabendami į ligos židinį reikiamus vaistus ir naikindami...


Liaudies prietarai apie nėštumą - pagrįsti

Teksaso universiteto Medicinos fakulteto mokslininkas George Saade žurnale "Scientific American" rašo, jog kai kurie liaudies mitai, susiję su būsimosiomis motinomis, turi pagrindo. Mūsų močiutės sako, kad jeigu nėščią moterį dažnai...


Sukurtas naujos kartos dirbtinio apvaisinimo būdas

Sukurtas naujos kartos dirbtinio apvaisinimo būdas

Šveicarijos kompanija "Anecova" sukūrė naujo tipo dirbtinio apvaisinimo įrenginį. Jis patalpinamas moters organizme keturioms dienoms ir išlaiko embrionus stabiliai vienoje vietoje, tarsi dirbtinis kiaušintakis. Šios 5mm ilgio...


Meditacija pakelia proto rezultatyvumą ir mažina stresus

Meditacija pakelia proto rezultatyvumą ir mažina stresus

Jau seniai buvo numanoma kad meditacijos ir atsipalaidavimas turėtų pagerinti protinius gebėjimus. Tačiau kol kas tai buvo mokslo neįrodyti ir galbūt daugeliui abejotini teiginiai. Dabar galima pasidžiaugti, jog atlikti ir šioje srityje pradiniai...


Skydliaukės vėžys: operuoti tenka net vaikus

Skydliaukės vėžys: operuoti tenka net vaikus

Lietuvoje kasmet nustatoma ir operuojama apie 450 naujų skydliaukės vėžio atvejų. Net 20 procentų visų Lietuvoje nustatytų skydliaukės vėžiu sergančių ligonių operuojama Klaipėdos universitetinės ligoninės Pilvo ir endokrininės chirurgijos...


Tyrimai brangesni už sveikatą

Tyrimai brangesni už sveikatą

Brangius magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos bei kitus tyrimus gydymo įstaigos iki šiol atlikdavo pagal poreikį. Pastaruoju metu jis nuolat augo. Be to, dažna ligoninė įsigijo modernios, itin brangios aparatūros. Valstybinės ligonių...


Moterys perka seksualius drabužius vaisingiausiu periodu

Moterys perka seksualius drabužius vaisingiausiu periodu

Moterys perka seksualius ir provokuojančius drabužius tuomet, kai joms pačios vaisingiausios dienos. Mokslininkai teigia, kad tomis dienomis moterys pasąmonėje nori atrodyti įspūdingiau nei konkurentės. Kaip praneša portalas telegraph.co.uk,...


Vatikane pristatyta rudenį vyksianti konferencija apie kamienines ląsteles

Kaip skelbia Vatikano radijas, 2011 metų rudenį Popiežiškoji kultūros taryba ir jos "Mokslo ir tikėjimo" departamentas rengia didelę konferenciją Romoje apie "Suaugusias kamienines ląsteles: mokslas ir žmogaus bei kultūros...


Smegenų lytis

Filosofas Rene Dekartas kartą tarė: "mąstau, vadinasi esu". Turbūt ne kiekvienas žmogus gali tą pasakyti, jau nekalbant apie beždžionę. Už šį unikalų sugebėjimą turime dėkoti savo smegenims. Tiesa, žmogaus smegenys yra, vaizdžiai sakant,...


A.Čaplikas: galutinis plano tikslas – mažinti vaistų kainas

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas inicijuoja susitikimus su visomis Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) frakcijomis, kurių metu būtų pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas "Vaistų prieinamumo gerinimo ir kainų...


Smegenų parazitus degins aukso nanodalelės ir lazeriai

Toksoplazmozė yra dažnai pasitaikanti per maistą ir naminius gyvūnus plintanti parazitinės kilmės liga, dažnai lemianti haliucinacijas, asmenybės pokyčius. Suaugusiems imunitetą turintiems žmonėms ji nepavojinga, tačiau gali turėti lemiamų...


Nemalonių konsultacijų baimę įveikia sunkios ligos grėsmė

Onkologinėms ligoms, prilygstančioms XXI a. marui, įveikti vis dažniau pasitelkiama profilaktika: startuoja ketvirtoji priešvėžinės patikros programa. Ji skirta kovoti su storosios žarnos vėžiu. "Pasklidus žiniai apie vienos ar kitos...


Mažytis robotas galės gydyti ir operuoti akis iš vidaus

1966-ųjų mokslinės fantastikos filme "Fantastinė kelionė" ("Fantastic Voyage") iki mikroskopinio lygio sumažintas povandeninis laivas buvo įšvirkštas į žmogaus kraujotakos sistemą. Praėjus 45 metams, šveicarų mokslininkų...


Operacija išpildė gimtadienio norą – girdėti draugų linkėjimus

"Mes tikėjome, kad Lukas girdės", – įvykusiu stebuklu neatsidžiaugė berniuko mama Jolanta Skerutienė. Praėjusiais metais birželį Lukui buvo konstatuotas ketvirtas kurtumo laipsnis. Tąkart susiėmę už galvų medikai bandė ieškoti...


Smegenys iškreipia tikrąjį kūno atvaizdą

Smegenys natūraliai iškreipia kūno atvaizdą – šis atradimas gali padėti paaiškinti tokius mitybos sutrikimus kaip, pavyzdžiui, anoreksija, teigia ekspertai. Londono universiteto koledžo mokslininkai nustatė, jog žmonės yra linkę manyti, kad...


Moteris yra alergiška pinigams

Moteris yra alergiška pinigams

33 – erių vieniša mama Yvonne Simon, gyvenanti Esekso grafystėje, yra alergiška pinigams. Moteris rankose negali laikyti nei banknotų, nei monetų, mat ją iškart išberia. Kaip rašo dailystar.co.uk, moteris yra alergiška metalui iš kurio...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9