Gruodžio 6d. Pirmadienis

Mes ir mūsų vaidmenys

Peržiūrų skaičius: 20948
Mes ir mūsų vaidmenys

"Tėvai tik tuomet jaučiasi gerai, kai vaikai juos vertina, jais rūpinasi, juos myli, o ne užspaudžia savo dėmesiu. Manau, to paties reikia ir vaikams." Virdžinija Satir.

Visiems žinomas senas posakis: "Draugus pasirenkame patys, o štai giminaičiai - atitenka."

Anytos ir uošviai, šešurai ir žentai, močiutės ir seneliai, tetos ir dėdės, pusbroliai ir pusseserės, - žmonės, su kuriais mus sieja juridiniai arba kraujo saitai, egzistuoja mūsų gyvenime nepriklausomai nuo to, norime mes to ar nenorime.

Gerai, jei jums patinka jūsų anyta ir uošvis, uošvė ir šešuras, močiutė ir senelis, anūkai, sūnėnai ir dukterėčios, - tuomet bendravimas su jais teikia malonumo.

Vaikai mato tėvų akimis

Dažnai pasitaiko, kad mes susipažįstame su savo giminaičiais po to, kai jau esame girdėję apie juos nuomonę anksčiau. Dažnai vaikai girdi tėvus tarpusavy kalbant: "Tavo tėvas labai šykštus." Arba: "Tavo tėvas tikras skuduras. Jis daro viską, ko iš jo reikalauja motina." Arba: "Tavo motina niekada nepabus su mūsų vaikais."

Kartais tėvai duoda vaikams tiesioginius nurodymus, kaip elgtis su vienu ar kitu šeimos nariu: "Laikyk liežuvį už dantų, kai močiutė šalia."

Nesunku suprasti, kad tokiu būdu jie įgyja vienpusišką nuomonę apie savo giminaičius. Dar nesusipažinę, vaikai jau yra girdėję apie juos kaip apie šventuosius, velnius, naštą šeimai ir t. t. Vaikas mato močiutę arba senelį tėvų akimis, ir tai jam kliudo pačiam susidaryti požiūrį.

Santykiai tarp giminaičių klostosi labai nepaprastai. Kai kuriais atvejais jie virsta tikru karu - giminės tiesiog vengia vieni kitų. Kartais žmonės bando įtikinti visus, kad jie neva nesikiša į šeimos reikalus: "Man norėtųsi, kad vaikai dažniau bendrautų su seneliais, tačiau pas juos taip sunku būti." Arba: "Mano mama tik gadina vaikus, tačiau aš vis tiek noriu, kad jie bendrautų." Arba: "Mano tėvas aiškiai prisirišęs prie mano sūnaus ir ignoruoja dukrą" - arba atvirkščiai.

Vyrai ir žmonos daro tas pačias klaidas savo tėvų atžvilgiu vadindami juos seniais. Pakanka tik prikabinti etiketę žmogui (senis, teta, dėdulė ir t. t.), ir gana lengvai nustoji žiūrėti į jį kaip į asmenybę.

Kartų konfliktas

Kartų konfliktas egzistuoja ir tarp tėvų, ir tarp protėvių, ir tarp tėvų bei vaikų. Kartų konfliktu vadinu tą problemų ratą, kurio atžvilgiu dar nesusidarytas vienas požiūris, nepasiekta tarpusavio supratimo.

Jeigu sutuoktiniai gali nustatyti su savo tėvais lygiaverčius santykius, - ir tie, ir kiti pasijus visaverčiais žmonėmis. Kiekvienas kitą matys kaip unikalią asmenybę ir galės su pagarba žvelgti į kiekvieno šeimos nario gyvenimą.

Šiandienos vyrai ir žmonos taps seneliais po dvidešimties metų. Šiandienos vaikai - tai rytojaus vyrai ir žmonos, o vėliau močiutės ir seneliai.

Kitaip tariant, vyras, žmona, vaikas, seneliai, anūkai - tai vaidmenys, kuriuos laikui bėgant suvaidina visi žmonės. Be to, būtina turėti galvoje du esminius dalykus:kokie žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir ką jis turi daryti priklausomai nuo vaidmens, turimo šeimoje.

Esė Hovkinz - mano močiutė iš tėvo pusės; pati Esė Hovkinz gali pasakyti, kad aš - Džeinė Siuter - jos anūkė, jos sūnaus Hario dukra. Kas gi susitinka, kai susitinka Esė ir Džeinė? Žmonės ar vaidmenys?

Vaidmenys vienareikšmiai ir stereotipiniai; o štai žmonės - diaugiaplaniai ir žmogiški.

Nors šis skirtumas visiškai akivaizdus, daugeliu atvejų žmonės susipainioja. Už kiekvieno vaidmens slypi žmogus, vardu Elis arba Markas, Leilanė arba Vudvordsas - žmogus, vaidinantis šį vaidmenį.

Vaidmenys panašūs į skirtingus drabužius arba skrybėles, dėvimas nelygu koks oras.

Pateiksiu tokį pavyzdį. Elė Svitvorts, 46 metų, - Gajaus Svitvortso, 47 metų, žmona. Jie vedę 26 metus. Elė ir Gajus turi tris vaikus: Margaretą, 25 metų, Briusą, 23 metų, ir Alaną, 17 metų. Margareta ištekėjusi už Hanso, kuriam 30 metų. Briusas vedęs Anitą, kuriai irgi 23 metai, ir jie turi vaiką.

Kai Gajus šalia Elės, jis vadinasi vyru, nes jie vedę ir gyvena kaip sutuoktiniai. Kai jis su Margaret, Briusu ir Alanu, jis tėvas, nes viską, ką jis daro, jis daro kaip tėvas. Kai jis su Hansu arba Anita, jis tampa šešuru ir uošviu ir atlieka pagal vaidmenis prideramas pareigas.

Bet aš pažįstų žmonių, kurie būdami padėtyje, analogiškoje kaip Gajaus, atlieka tik senelio vaidmenį. Šešuro ir uošvio, tėvo ir vyro, ir tiesiog savęs paties vaidmenys pasitraukia kažkur į antrąjį planą.

Anita

Prisimenu, pas mane į priėmimą atėjo viena šeima. Etelė atsivedė savo 73 metų motiną ir man pristatė kaip močiutę. Pažvelgiau į ją, spustelėdama ranką, ir paklausiau, kuo ji vardu. Ji iš pradžių sutrikusi pasižiūrėjo į mane , o paskui, po keleto akimirkų, švelniai ištarė: "Anita".

Aš pasakiau: "Sveiki, Anita", ir jos skruostais pabiro ašaros. Per pastaruosius dvidešimt metų ji pirmą kartą išgirdo kreipiantis į ją vardu.

Požiūris į Anitą kaip į asmenybę, o ne tik kaip į močiutę, buvo svarbus faktorius sukurti šeimoje atmosferą, kurioje visi galėtų bendrauti gerbdami vienas kitą.

Bet kuris vaidmuo gana sąlygiškas. Kodėl gi žmogus negali būti pats savimi ir daryti, ką jis nori, nepriklausomai nuo to, ar jis teta, ar dėdė, pusbrolis ar tėvas? Juk pirmiausiai jis - žmogus.

Aš nežinau universalaus motiniško, tėviško, sutuoktinių tetų arba dėdžių elgesio stiliaus ir nesutikau žmonių, kurie jį žinotų. Gyventi nuolat vaidinant kokį nors vaidmenį, - tai reiškia palaipsniui naikinti savyje asmenybę; gyventi jaučiantis asmenybe, - tai jausti būties pilnatvę ir sugebėti adaptuotis bet kurioje situacijoje.

Šeimos nariai paprastai galvoja, jog gerai pažįsta vienas kitą. Kuris iš tėvų nemano pažįstąs savo vaiką, na, bent jau iki 14-15 metų?

Pastebėjau, kad šeimose, kur visi įsitikinę, kad gerai pažįsta vienas kitą, dažniausiai žmonės jaučiasi visiškai svetimi.

Tai, ką jie supranta kaip asmenybės pasireiškimą, iš tiesų yra vaidmens elgsena.

Kad to išvengtų, šeimos nariai turi matyti vienas kito individualybę. Kartkartėmis būtina vis iš naujo ir sąmoningai įsižiūrėti vienam į kitą. Šeimos nariai dažnai taip suauga su vienu iš savo vaidmenų, kad tampa sunku suprasti - kur vaidmuo, o kur žmogus. Esu tikra, jog daugelis problemų tarp jaunų ir vyresnių šeimos narių susiję su tuo, kad vyresnieji suauga su senių vaidmeniu. Jie patys ir jų giminaičiai jau pamiršo, kad jie irgi turi širdį ir sielą, kad jiems kaip ir anksčiau būtina meilė ir rūpestis, kad ir jiems reikia jausti gyvenimo prasmingumą.

Tai, kur mes matome gyvenimo prasmę, kokios yra mūsų svajonės, - nulemia kasdienius poelgius. Asmenybės augimas prasideda nuo žmogaus gimimo ir tęsiasi iki pat jo mirties. Ir jeigu mes stengtumėmės visada būti harmoningais, visaverčiais žmonėmis, amžiaus problema būtų išspręsta.

Kaip ir vaidmenys, šeimos tradicijos ir ritualai gali tapti našta, jeigu žiūrėsime į juos kaip į sunkias pareigas, o ne į bendrą džiaugsmą.

Prisimenu vieną jauną porą, kurios visos šventės buvo sugadintos, nes jie būtinai turėjo švęsti Kalėdas ir pas vyro, ir pas žmonos tėvus. Valgydami dvi vakarienes, jie nejausdavo malonumo nė iš vienos.

Patekusios į tokias situacijas, jaunos poros jaučia spaudimą iš dviejų pusių ir patiria stresą. Be to, jie nori švęsti savaip.

Kita sutuoktinių pora buvo priversta kiekvieną savaitgalį lankyti mamą, nes antraip, jų manymu, galėjo prišaukti bėdą: širdies smūgį mamai. Ar ne per didelis mokestis už taiką šeimoje?

Jeigu jūs nutarsite elgtis savaip, jūsų gali laukti nemalonumai. Tačiau palaipsniui viskas susitvarkys, net jeigu iš pradžių šios permainos bus sutiktos priešiškai.

Esu tikra, jog patį didžiausią smūgį man suduotų dukra, jeigu Kalėdų vakarienei pas mane ateitų tik todėl, kad bijotų mane įžeisti. Tuomet aš suprasčiau, kad man taip ir nepavyko išugdyti jos nepriklausomybės jausmo.


Nekompensuojamieji vaistai turėtų atpigti iki 15 proc.

Nekompensuojamieji vaistai turėtų atpigti iki 15 proc.

Sveikatos apsaugos ministro manymu, iki metų pabaigos nekompensuojamieji vaistiniai preparatai turėtų atpigti dar 4 proc. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti sisteminiai tyrimai parodė, kad nuo sausio...


Kuo neįprastesnė smegenų žievė, tuo protingesnis?

Kodėl vieni žmonės protingesni nei kiti? Naujame straipsnyje "Dabartinėse Psichologijos Mokslo Kryptyse" (Current Directions in Psychological Science) Eduardas Merkado III (Eudarod Mercado III) iš Bufalo (Buffalo) universiteto aprašo...


Ką reikia žinoti apie kraujo spaudimo matuoklius

Ką reikia žinoti apie kraujo spaudimo matuoklius

Padidėjęs kraujo spaudimas, dar kitaip vadinama arterine hipertenzija, yra sveikatos sutrikimas, su kuriuo susiduria maždaug trečdalis visų žmonių. Aukštas kraujo spaudimas gali būti labai pavojingas: sukelti neapaitaisomus kraujagyslių pažeidimus...


Kaip spręsti problemas?

Nors problemų kyla kone kasdien, ne visi jas mokame efektyviai spręsti. Keletas taisyklių, padėsiančių gvildenti iškilusias dilemas. Jei norite rasti veiksmingą sprendimą, pirmiausia tiksliai įvardinkite kilusią problemą. Dauguma žmonių bando...


Sveikatos apsaugos ministras nemano, kad sveikatos draudimo mokesčio skolas nurašyti būtų teisinga

Nurašyti skolas už pernai nesumokėtą sveikatos draudimo mokestį būtų neteisinga, mano sveikatos apsaugos ministras. "Nedrįsčiau skatinti ar žadėti, kad bus nurašytos tos skolos. Įstatymai galioja visiems. Galvoju pirmiausia apie tuos, kurie...


Juodoji gripo statistika: gydytojai jaučiasi bejėgiai

Ar buvo įmanoma išgelbėti Roko gyvybę, jei jis būtų buvęs perkeltas į Intensyvios terapijos skyrių pusę paros anksčiau? Šis klausimas buvo svarbiausias pokalbyje su gydytoju reanimatologu, Kauno medicinos universiteto Vaikų ligų klinikos vadovu...


Sesers meilė – prieš medikų prognozes

Sesers meilė – prieš medikų prognozes

Panevėžietė 29-erių metų Ina Macevičienė šiemet liepą pagaliau apsivilko vestuvinę suknelę ir atšoko ilgai atidėliotas vestuves. Pastaruosius dvejus metus ji buvo visiškai pamiršusi save. Dienas ir naktis Ina leido prie dabar septyniolikmetės...


Vyrų erdvinis mąstymas geresnis nei moterų

Vyrų erdvinis mąstymas geresnis nei moterų

Vyrai geriau nei moterys suvokia trimačius objektus, ir tai yra susiję su tam tikru jų smegenų struktūros skirtumu, nustatė Ajovos universiteto mokslininkai. Anksčiau buvo žinoma, kad su erdviniu mąstymu susijusios moterų parietalinės smegenų...


Vasaros karščiai – pavojus širdžiai

"Didelė oro temperatūra itin kenkia sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergančius išemine širdies liga, hipertonija ar hipotonija, gali sumažėti ar padidėti arterinis kraujo spaudimas, išsivystyti galvos smegenų kraujotakos...


Kas svarbiau: darbas ar galimybė išvengti vėžio?

Lietuvos moterims už galimybę išvengti pavojingos ligos – gimdos kaklelio vėžio – svarbiau yra jų darbas, išvaizda ir socialinis gyvenimas. Tai atskleidė tyrimas, kurį inicijavo tarptautinė farmacijos kompanija...


Kodėl ne visi ligoniai laukia donorų organų?

Beveik pusantro tūkstančio Lietuvos gyventojų gyvybę palaiko dirbtinai valomas kraujas. Iš šios priklausomybės juos gali išvaduoti donorų organai, bet ne visi ligoniai jų laukia. Kodėl? Indrei Čerkelytei iš Pakruojo rajono – dar tik 23-eji,...


Prietarai padeda mums išlikti?

Prietarai padeda mums išlikti?

Darvinas, kurdamas savo evoliucijos teorijas, nieko neužsiminė apie prabėgančias juodas kates, vaikščiojimą po kopėčiomis ar žengimą ant tarpų tarp plytelių, bet ši natūralios atrankos teorija paaiškina dėl ko žmonės tiki tokiomis nesąmonėmis,...


Kad omega-3 padėtų širdžiai, reikia pusės gramo kasdien, teigia mokslininkai

Amerikiečių mokslininkai išanalizavo iki šiol atliktus tyrimus ir paskelbė, kad sveikas žmogus turėtų kasdien suvartoti po pusę gramo, o širdies negalavimų turintis žmogus – po gramą omega-3 polinesočiųjų riebiųjų rūgščių. Jų rekomenduojama...


Laimės viršūnę pasiekiame 74 metų

Laimės viršūnę pasiekiame 74 metų

Pasak tyrėjų, mažiau atsakomybių ir finansinių rūpesčių bei daugiau laiko sau atrandame sulaukę 74 metų. Pasak apklausų rezultatų, žmonių laimė mažėja nuo paauglystės iki maždaug 40 metų amžiaus. Kritimas stabilizuojasi ties 46 metais, tada...


Daugėja susirgimų Laimo liga

Praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu užregistruota 130 susirgimų. Kaip atpažinti, kokia liga užsikrėtėte, ir ką daryti toliau, pasakoja Vilniaus visuomenės sveikatos centro vyr. specialistė Alvyra Blažytė. Laimo ligos (boreliozės) inkubacinis...


Pilkoji smegenų medžiaga susitraukia, jei negeriama pakankamai vandens

Ekspertai įspėjo, kad jei negeriama pakankamai vandens, pilkoji smegenų medžiaga susitraukia, todėl mąstyti darosi sunkiau, praneša "Daily Mail". Tyrimų metu paaiškėjo, kad dehidratacija turi įtakos ne tik smegenų tūriui, bet ir jų...


Gripo vakcinas tobulins kompiuteriai

Įveikti kasmetines gripo epidemijas mokslininkams ir medikams - nelengva užduotis: naujausios vakcinos staiga gali tapti neefektyviomis, nes ligą sukeliantis virusas dažnai keičia savo genetinį kodą. Laimei, technologijos nestovi vietoje. Majamio...


Sąrašą papildė pigesniais medikamentais

Sąrašą papildė pigesniais medikamentais

Nuo sausio 1-osios daugeliui vaistų panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata, o po pusmečio šios mokestinės lengvatos neteks ir kompensuojamieji medikamentai. Sveikatos apsaugos ministerija esą švelnindama kainų šuolį į valstybės...


Vėžį sukelia stresas

Ilgalaikis stresas ir depresija sudaro žmogaus organizme sąlygas, palankias vystytis onkologinėms ligoms. Prie tokios išvados priėjo JAV mokslininkai iš Hiustono Andersono vėžio tyrimo centro, antradienį praneša BBC. Pastaraisiais metais pasaulio...


Multivitaminai gali sumažinti širdies ligų riziką

Be to, jei vitamino E dešimt metų suvartojama daugiau kaip 215 miligramų per dieną, tai siejama su 28 procentais mažesne rizika mirti nuo širdies ligų, teigiama tyrimo ataskaitoje, kurią paskelbė žurnalas "American Journal of...


Esminis instinktas ir mokslas

Esminis instinktas ir mokslas

Vyrams galima išugdyti sąlyginį "ištikimybės refleksą", o meilė veikia žmogaus pasąmonę, "apakindama" jį taip, kad jis nepastebėtų pagundų, nustatė mokslininkai. Britų dienraštis "The Independent" rašo apie naujausius...


9 faktai apie aseksualumą

9 faktai apie aseksualumą

Kas per velnias tas aseksualumas? Tai liga ar tiesiog gyvenimo būdas? Ekspertai pateikia 9 faktus apie šį reiškinį. 1. Aseksualumas – tai visiškas seksualinio potraukio nebuvimas. Nors šis reiškinys ir mažai tyrinėtas, mokslininkai galvoja,...


Medikai mitinge prašys Prezidentės užtarimo dėl darbo valandų ir atostogų trukmės

Penktadienį prie Prezidentūros Lietuvos medikų profesinė sąjunga organizuoja mitingą, kuriame prašys šalies vadovės Dalios Grybauskaitės skubos tvarka kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl gydytojų darbo laiko ir atostogų trukmės. Medikų profesinė...


Inkstų akmenis skaldo be chirurgo skalpelio

Inkstų akmenis skaldo be chirurgo skalpelio

Inkstų akmenlige serga maždaug kas dešimtas žmogus. Tačiau apie galimą ligą dažnai jis sužino netikėtai – tik tuomet, kai ištinka priepuolis: ima pykinti, pila karštis, tampa sunku šlapintis, o į šoną įsimeta dieglys. Visų šių nemalonumų...


Su vėžiu kovojama į žmogaus organizmą įterpiant aukso grūdelius

Su vėžiu kovojama į žmogaus organizmą įterpiant aukso grūdelius

Šiaulių ligoninės onkologai sako, kad trys auksiniai trupinukai į ligonio organizmą, tiksliau prie auglio, patalpinami tam, kad geriau būtų matyti , kur "šauti" spinduliais, žudančiais piktybinio naviko ląsteles. Gydymo procese naudojamo...


Multivitaminai gali apsaugoti DNR ir prailginti žmogaus gyvenimą

Multivitaminai gali prailginti moterų gyvenimą, apsaugodami jų DNR nuo sutrumpėjimo, rodo naujas tyrimas. Telomerai, kurie yra chromosomų grandinės galuose, apsaugo jas nuo pažeidimų. Ląstelėms skylant, telomerai truputį sutrumpėja, ir todėl...


Dovanoti organai - septyniems ligoniams

Dovanoti organai - septyniems ligoniams

Ketvirtadienio naktį, po vidurnakčio, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje mirusios vidutinio amžiaus moters organai pailgins gyvenimą septyniems žmonėms. Mirusioji donoro kortelės neturėjo, tad sprendimą padovanoti visus organus priėmė jos...


Lazeris venų gydymui. Ar viską žinote?

Lazeris venų gydymui. Ar viską žinote?

Venų varikozę lemia ydinga kojos veninė kraujotaka. Dažniausiai tai nutinka sutrikus venų vožtuvėlių funkcijai ir pasikeitus kraujo tėkmės krypčiai, kai kraujas, užuot tekėjęs į viršų ir grįžtų link širdies, ima tekėti žemyn link pėdų. Tai...


Venų gydymas lazeriu

Venų gydymas lazeriu

Dažniau venų varikozė (išsipletusios venos kojose) vargina vyresnio amžiaus žmones. Liga progresuoja ne valandomis ir savaitėmis, bet mėnesiais ir metais. Beje, ypač jai palankus šiltasis sezonas. Ligą galima stabdyti elastiniu trikotažu, vaistais...


Kartais jausmus geriau pasilaikyti sau

Psichologai ragina: jeigu jums sunku, kreipkitės į mus arba artimą žmogų, kuris sugeba klausytis, ir išsipasakokite viską, kas guli ant širdies. Kalbėjimo terapija ilgą laiką buvo laikoma vienu geriausiu būdų, padedančiu ištverti skausmingą...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9