Birželio 14d. Pirmadienis

Mes ir mūsų vaidmenys

Peržiūrų skaičius: 20948
Mes ir mūsų vaidmenys

"Tėvai tik tuomet jaučiasi gerai, kai vaikai juos vertina, jais rūpinasi, juos myli, o ne užspaudžia savo dėmesiu. Manau, to paties reikia ir vaikams." Virdžinija Satir.

Visiems žinomas senas posakis: "Draugus pasirenkame patys, o štai giminaičiai - atitenka."

Anytos ir uošviai, šešurai ir žentai, močiutės ir seneliai, tetos ir dėdės, pusbroliai ir pusseserės, - žmonės, su kuriais mus sieja juridiniai arba kraujo saitai, egzistuoja mūsų gyvenime nepriklausomai nuo to, norime mes to ar nenorime.

Gerai, jei jums patinka jūsų anyta ir uošvis, uošvė ir šešuras, močiutė ir senelis, anūkai, sūnėnai ir dukterėčios, - tuomet bendravimas su jais teikia malonumo.

Vaikai mato tėvų akimis

Dažnai pasitaiko, kad mes susipažįstame su savo giminaičiais po to, kai jau esame girdėję apie juos nuomonę anksčiau. Dažnai vaikai girdi tėvus tarpusavy kalbant: "Tavo tėvas labai šykštus." Arba: "Tavo tėvas tikras skuduras. Jis daro viską, ko iš jo reikalauja motina." Arba: "Tavo motina niekada nepabus su mūsų vaikais."

Kartais tėvai duoda vaikams tiesioginius nurodymus, kaip elgtis su vienu ar kitu šeimos nariu: "Laikyk liežuvį už dantų, kai močiutė šalia."

Nesunku suprasti, kad tokiu būdu jie įgyja vienpusišką nuomonę apie savo giminaičius. Dar nesusipažinę, vaikai jau yra girdėję apie juos kaip apie šventuosius, velnius, naštą šeimai ir t. t. Vaikas mato močiutę arba senelį tėvų akimis, ir tai jam kliudo pačiam susidaryti požiūrį.

Santykiai tarp giminaičių klostosi labai nepaprastai. Kai kuriais atvejais jie virsta tikru karu - giminės tiesiog vengia vieni kitų. Kartais žmonės bando įtikinti visus, kad jie neva nesikiša į šeimos reikalus: "Man norėtųsi, kad vaikai dažniau bendrautų su seneliais, tačiau pas juos taip sunku būti." Arba: "Mano mama tik gadina vaikus, tačiau aš vis tiek noriu, kad jie bendrautų." Arba: "Mano tėvas aiškiai prisirišęs prie mano sūnaus ir ignoruoja dukrą" - arba atvirkščiai.

Vyrai ir žmonos daro tas pačias klaidas savo tėvų atžvilgiu vadindami juos seniais. Pakanka tik prikabinti etiketę žmogui (senis, teta, dėdulė ir t. t.), ir gana lengvai nustoji žiūrėti į jį kaip į asmenybę.

Kartų konfliktas

Kartų konfliktas egzistuoja ir tarp tėvų, ir tarp protėvių, ir tarp tėvų bei vaikų. Kartų konfliktu vadinu tą problemų ratą, kurio atžvilgiu dar nesusidarytas vienas požiūris, nepasiekta tarpusavio supratimo.

Jeigu sutuoktiniai gali nustatyti su savo tėvais lygiaverčius santykius, - ir tie, ir kiti pasijus visaverčiais žmonėmis. Kiekvienas kitą matys kaip unikalią asmenybę ir galės su pagarba žvelgti į kiekvieno šeimos nario gyvenimą.

Šiandienos vyrai ir žmonos taps seneliais po dvidešimties metų. Šiandienos vaikai - tai rytojaus vyrai ir žmonos, o vėliau močiutės ir seneliai.

Kitaip tariant, vyras, žmona, vaikas, seneliai, anūkai - tai vaidmenys, kuriuos laikui bėgant suvaidina visi žmonės. Be to, būtina turėti galvoje du esminius dalykus:kokie žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir ką jis turi daryti priklausomai nuo vaidmens, turimo šeimoje.

Esė Hovkinz - mano močiutė iš tėvo pusės; pati Esė Hovkinz gali pasakyti, kad aš - Džeinė Siuter - jos anūkė, jos sūnaus Hario dukra. Kas gi susitinka, kai susitinka Esė ir Džeinė? Žmonės ar vaidmenys?

Vaidmenys vienareikšmiai ir stereotipiniai; o štai žmonės - diaugiaplaniai ir žmogiški.

Nors šis skirtumas visiškai akivaizdus, daugeliu atvejų žmonės susipainioja. Už kiekvieno vaidmens slypi žmogus, vardu Elis arba Markas, Leilanė arba Vudvordsas - žmogus, vaidinantis šį vaidmenį.

Vaidmenys panašūs į skirtingus drabužius arba skrybėles, dėvimas nelygu koks oras.

Pateiksiu tokį pavyzdį. Elė Svitvorts, 46 metų, - Gajaus Svitvortso, 47 metų, žmona. Jie vedę 26 metus. Elė ir Gajus turi tris vaikus: Margaretą, 25 metų, Briusą, 23 metų, ir Alaną, 17 metų. Margareta ištekėjusi už Hanso, kuriam 30 metų. Briusas vedęs Anitą, kuriai irgi 23 metai, ir jie turi vaiką.

Kai Gajus šalia Elės, jis vadinasi vyru, nes jie vedę ir gyvena kaip sutuoktiniai. Kai jis su Margaret, Briusu ir Alanu, jis tėvas, nes viską, ką jis daro, jis daro kaip tėvas. Kai jis su Hansu arba Anita, jis tampa šešuru ir uošviu ir atlieka pagal vaidmenis prideramas pareigas.

Bet aš pažįstų žmonių, kurie būdami padėtyje, analogiškoje kaip Gajaus, atlieka tik senelio vaidmenį. Šešuro ir uošvio, tėvo ir vyro, ir tiesiog savęs paties vaidmenys pasitraukia kažkur į antrąjį planą.

Anita

Prisimenu, pas mane į priėmimą atėjo viena šeima. Etelė atsivedė savo 73 metų motiną ir man pristatė kaip močiutę. Pažvelgiau į ją, spustelėdama ranką, ir paklausiau, kuo ji vardu. Ji iš pradžių sutrikusi pasižiūrėjo į mane , o paskui, po keleto akimirkų, švelniai ištarė: "Anita".

Aš pasakiau: "Sveiki, Anita", ir jos skruostais pabiro ašaros. Per pastaruosius dvidešimt metų ji pirmą kartą išgirdo kreipiantis į ją vardu.

Požiūris į Anitą kaip į asmenybę, o ne tik kaip į močiutę, buvo svarbus faktorius sukurti šeimoje atmosferą, kurioje visi galėtų bendrauti gerbdami vienas kitą.

Bet kuris vaidmuo gana sąlygiškas. Kodėl gi žmogus negali būti pats savimi ir daryti, ką jis nori, nepriklausomai nuo to, ar jis teta, ar dėdė, pusbrolis ar tėvas? Juk pirmiausiai jis - žmogus.

Aš nežinau universalaus motiniško, tėviško, sutuoktinių tetų arba dėdžių elgesio stiliaus ir nesutikau žmonių, kurie jį žinotų. Gyventi nuolat vaidinant kokį nors vaidmenį, - tai reiškia palaipsniui naikinti savyje asmenybę; gyventi jaučiantis asmenybe, - tai jausti būties pilnatvę ir sugebėti adaptuotis bet kurioje situacijoje.

Šeimos nariai paprastai galvoja, jog gerai pažįsta vienas kitą. Kuris iš tėvų nemano pažįstąs savo vaiką, na, bent jau iki 14-15 metų?

Pastebėjau, kad šeimose, kur visi įsitikinę, kad gerai pažįsta vienas kitą, dažniausiai žmonės jaučiasi visiškai svetimi.

Tai, ką jie supranta kaip asmenybės pasireiškimą, iš tiesų yra vaidmens elgsena.

Kad to išvengtų, šeimos nariai turi matyti vienas kito individualybę. Kartkartėmis būtina vis iš naujo ir sąmoningai įsižiūrėti vienam į kitą. Šeimos nariai dažnai taip suauga su vienu iš savo vaidmenų, kad tampa sunku suprasti - kur vaidmuo, o kur žmogus. Esu tikra, jog daugelis problemų tarp jaunų ir vyresnių šeimos narių susiję su tuo, kad vyresnieji suauga su senių vaidmeniu. Jie patys ir jų giminaičiai jau pamiršo, kad jie irgi turi širdį ir sielą, kad jiems kaip ir anksčiau būtina meilė ir rūpestis, kad ir jiems reikia jausti gyvenimo prasmingumą.

Tai, kur mes matome gyvenimo prasmę, kokios yra mūsų svajonės, - nulemia kasdienius poelgius. Asmenybės augimas prasideda nuo žmogaus gimimo ir tęsiasi iki pat jo mirties. Ir jeigu mes stengtumėmės visada būti harmoningais, visaverčiais žmonėmis, amžiaus problema būtų išspręsta.

Kaip ir vaidmenys, šeimos tradicijos ir ritualai gali tapti našta, jeigu žiūrėsime į juos kaip į sunkias pareigas, o ne į bendrą džiaugsmą.

Prisimenu vieną jauną porą, kurios visos šventės buvo sugadintos, nes jie būtinai turėjo švęsti Kalėdas ir pas vyro, ir pas žmonos tėvus. Valgydami dvi vakarienes, jie nejausdavo malonumo nė iš vienos.

Patekusios į tokias situacijas, jaunos poros jaučia spaudimą iš dviejų pusių ir patiria stresą. Be to, jie nori švęsti savaip.

Kita sutuoktinių pora buvo priversta kiekvieną savaitgalį lankyti mamą, nes antraip, jų manymu, galėjo prišaukti bėdą: širdies smūgį mamai. Ar ne per didelis mokestis už taiką šeimoje?

Jeigu jūs nutarsite elgtis savaip, jūsų gali laukti nemalonumai. Tačiau palaipsniui viskas susitvarkys, net jeigu iš pradžių šios permainos bus sutiktos priešiškai.

Esu tikra, jog patį didžiausią smūgį man suduotų dukra, jeigu Kalėdų vakarienei pas mane ateitų tik todėl, kad bijotų mane įžeisti. Tuomet aš suprasčiau, kad man taip ir nepavyko išugdyti jos nepriklausomybės jausmo.

Neslopinami kivirčai šeimoje prailgina gyvenimą

Neslopinami kivirčai šeimoje prailgina gyvenimą

Kartkartėmis pasiginčyti su partneriu - ne taip jau blogai, jei žinai, kad tai gali tau prailginti gyvenimą, rašo Ispanijos dienraštis "El Pais". Pirminės tyrimo, kurį atliko Mičigano universiteto psichologijos katedros ir Sveikatingumo...


R.Šukys: "Griežtas antkainių taikymas duoda rezultatą – vaistai toliau pinga"

R.Šukys: "Griežtas antkainių taikymas duoda rezultatą – vaistai toliau pinga"

Nuo šių metų pavasario pradėti taikyti apribojimai maksimaliems prekybos antkainiams vaistinėse duoda rezultatų – iki tol kasmet augusios vaistų kainos sustojo ir pradėjo kristi. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos...


Kanadoje užfiksuota daug stiprios alergijos į kiaulių gripo skiepus atvejų

Kanadoje užfiksuota neįprastai daug stiprios alergijos į kiaulių gripo skiepus atvejų ir atšaukta viena farmacijos kompanijos "GlaxoSmithKline" vakcinų partija, antradienį paskelbė Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO). "Kanadoje...


Moterys 41 kartą dažniau automobilį renkasi pagal spalvą

Didžiausio transporto skelbimų portalo Autoplius.lt gegužės mėnesį atliktos apklausos duomenimis, ieškodamos automobilio moterys 41 kartą dažniau nei vyrai pasiūlymų atrankos kriterijumi pasirenka spalvą. 11 kartų dažniau jos ieško automobilio su...


Sukurti žmogaus organizmą iš vidaus galintys gydyti nanorobotai

JAV Kalifornijos technologijų instituto mokslininkai pateikė pirmuosius įrodymus, jog jų sukurtos pagal molekulinius žymenis aktyvuojamos ir į paciento kraują injekuojamos nanodalelės nukeliauja iki auglio židinio ir, pritaikant RNR...


Sąžiningumas – laimingos meilės variklis

Amerikiečių psichologai atrado raktą, nuo kurio priklauso, ar poros tarpusavio santykiai bus geri. Kaip rašo "Times", paaiškėjo, kad pagrindinė laimingos meilės paslaptis – sąžiningumas pačiam sau. Jei žmogus žino, ko nori, laikosi...


Ministras: Vyriausybė davė startą sveikatos apsaugos įstaigų reformai

Vyriausybės pirmadienį patvirtintas nutarimas atveria kelią pradėti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomą struktūrinę sveikatos apsaugos įstaigų reformą, pirmadienį pareiškė sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas. Ministrų kabinetas...


Senjorams nerekomenduojama atidėlioti ortopedinių operacijų

Moksliniame žurnale "Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas" šių metų balandžio mėnesio numeryje buvo išspausdintas straipsnis, kuriame teigiama, kad atsiradus pakitimams, dėl kurių reikėtų atlikti klubo ar kelio sąnario...


Adomo prakeikimas: vyrai – evoliucijos akligatvyje

Dėl Y chromosomoje nuolat mažėjančių genų vyrai pateko į evoliucijos akligatvį ir po 5 mln. metų gali visiškai išnykti, tvirtina genetikos ekspertė. Tačiau kai kurie mokslininkai mano, kad tokia prognozė pernelyg optimistinė. Šiuolaikinių vyrų...


Mokslininkai jau žino, kodėl žmonės vartoja alkoholį

Mokslininkai, ištyrę 47 tūkst. asmenų, nustatė, kad žmonės, kurie turi retą geno versiją AUTS2, vidutiniškai 5 proc. mažiau vartoja alkoholio, palyginus su asmenimis, kurie turi dažniau pasitaikančią geno versiją. Jau ankstesniuose tyrimuose...


Gydytojai nenorėtų eiti nemokamų atostogų

Dėl mažinamo finansavimo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vadovai svarsto, ką daryti - apkarpyti medikų algas ar versti juos eiti nemokamų atostogų. Sveikatos apsaugai šiemet buvo skirta daugiau nei 4,5 mlrd. litų, tačiau nuo...


SAM kancleris: kaltų reikia ieškoti, bet jų ministerijoje nebėra

Dėl netinkamai kurtos Nacionalinės elektroninės sveikatos informacinės sistemos, kuriai išleista 34 mln. litų, galimai kalti asmenys ministerijoje jau nebedirba, o prokurorai nusikalstamos veikos požymių nenustatė, teigia Sveikatos apsaugos...


Kad omega-3 padėtų širdžiai, reikia pusės gramo kasdien, teigia mokslininkai

Amerikiečių mokslininkai išanalizavo iki šiol atliktus tyrimus ir paskelbė, kad sveikas žmogus turėtų kasdien suvartoti po pusę gramo, o širdies negalavimų turintis žmogus – po gramą omega-3 polinesočiųjų riebiųjų rūgščių. Jų rekomenduojama...


Retos ligos: žinoti, suprasti, padėti

Balandžio septintąją minėsime Pasaulinę sveikatos dieną. Tai tarsi priminimas kiekvienam susirūpinti ne tik savo sveikata, bet ir atsigręžti į tuos, kurie kasdien kovoja su klastingomis ligomis. Pavasarį paskelbto Eurobarometro tyrimo apie retas...


Vasaros karščiai – pavojus širdžiai

"Didelė oro temperatūra itin kenkia sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergančius išemine širdies liga, hipertonija ar hipotonija, gali sumažėti ar padidėti arterinis kraujo spaudimas, išsivystyti galvos smegenų kraujotakos...


Gėdinimas mesti rūkyti nepadeda

Kaip praneša Kanados dienraštis "National Post", Kalifornijos (JAV) universiteto tyrėjų grupė rekomenduoja valstybėms peržiūrėti savo prieš rūkymą nukreiptą politiką, mat gėdinami rūkaliai ne tik pradeda nuo gydytojų slėpti savo potraukį...


Medicina iš arti: kraujo tyrimas – nuo adatos dūrio iki rezultato

Kraujo tyrimas - nemaloni, bet būtina procedūra. Kad žiūrovus supažindintų su jos eiga, žurnalistai nepabijojo adatos dūrio ir sukūrė įdomų video siužetą apie bendrą kraujo tyrimą. Niekam ne paslaptis, jog susirgus ir nuėjus konsultacijai pas...


Kraujo donorai - vis dar aukso vertės

Nurimus triukšmui ir dviejų uostamiestyje veikiančių kraujo donorystės įstaigų konfrontacijai, kraujo donorų stygiaus uostamiestis nebejaučia. Kraujo donorystės įstaigų darbuotojai pastebėjo, kad šiek tiek - gal dėl sumažėjusių planinių operacijų...


Vaistai atpigo tik simboliškai

Vaistai neatpigo tiek, kiek tikėtasi, o vaistinės taiko per didelius antkainius preparatams, teigia ekspertai. Tokią išvadą padarė Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, palyginusi dabartines ir sausio mėnesio trisdešimties nekompensuojamųjų...


Chirurgijos naujovė – klubo sąnario artroskopijos

Lietuvos chirurgai rengiasi įdiegti naują klubo sąnario operacinį metodą, labai sudėtingą jiems, bet daug palankesnį ligoniams. Metodu, kai optiniais prietaisais, įvestais į sąnarį per minimalius pjūvius, sąnarys ir apžiūrimas, ir operuojamas, jau...


Kodėl vyrai renkasi gražias žmonas?

Ne vienas mokslininkų atliktas tyrimas įrodė, kad vyrai akimirksniu nusprendžia, moteris jiems tinka ar ne. Tačiau dėl to vyrų negalima pavadinti trumparegiais. Mokslininkai išsiaiškino, kad toks skubotumas susijęs su sudėtingu genetikos...


Vasara – kelionių metas: pasirūpinkite savo kojų sveikata

Vasara – kelionių metas: pasirūpinkite savo kojų sveikata

Vasara pelnytai vadinama kelionių laikotarpiu, kadangi daugelis šiltuoju metų laiku leidžiasi į trumpesnes ar ilgesnes keliones pailsėti, pasisemti naujų įspūdžių, žinių, patirti nuotykių ir kt. Patyrę keliautojai puikiai žino, kad patogi apranga...


Turės grąžinti per pusę milijono litų

Teismo sprendimu Klaipėdos universitetinė ligoninė ligonių kasoms turės grąžinti per pusę milijono litų - esą tiek ligoninė gavo už nesuteiktas paslaugas. Ligoninės vadovas sako, kad teismuose aiškintis tenka dėl neaiškios, skirtingai suprantamos,...


Kodėl pinigų leidimas veikia kaip narkotikas?

Kodėl pinigų leidimas veikia kaip narkotikas?

Pinigai žmogų veikia kaip narkotikai, o vien tik mintis apie atlyginimo padidinimą kelia suaktyvėjimą tam tikrose smegenų srityse, rašo Didžiosios Britanijos laikraštis "The Independent", remdamasis mokslinių tyrimų išvadomis....


Uodai gali tapti vakcinos platintojais

Japonijos mokslininkai tikisi, kad kraujasiurbiai uodai, platinantys žmogaus gyvybei pavojingą maliariją, kada nors taps vakcinos nešėjais, kurie gali nemokamai paskiepyti milijonus žmonių. Nauja studija atskleidžia rimtas galimybes šiems...


KMUK padovanotas pusės milijono vertės ultragarso aparatas

Tradicinio TV3 ir SEB paramos projekto "Išsipildymo akcija" rengėjai džiaugiasi užsibrėžtų tikslų įgyvendinimu. "Išsipildymo akcijos" jautrios istorijos pernai kvietė aukoti visus geros valios žmones, o dabar kviečia kartu...


Magnetinis rezonansas Klaipėdoje

Magnetinis rezonansas Klaipėdoje

Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas yra magnetinis rezonansas? Magnetinio rezonanso tomografija (MRT), taip pat žinoma kaip branduolio magnetinio rezonanso tomografija, yra nuskaitymo technika, skirta sukurti išsamius žmogaus kūno vaizdus....


Pokalbiai su vadovu užtikrina gerą savijautą

Pašnekesiai su vadovu stiprina darbuotojų sveikatą ir padeda išvengti streso, rodo Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas. Pasak psichologų, jų tirti vadybininkai, išsakę savo mintis vadovams, dažniau buvo laimingi ir sveiki. Tyrimo metu buvo...


Klaipėdos apskrities ligoninė atsisveikino su senuoju pavadinimu

Klaipėdos apskrities ligoninės pavadinimas nuo antradienio tampa istorija. Ši gydymo įstaigą tapo Respublikine Klaipėdos ligonine. Nuo antradienio Tuberkuliozės ligoninė tapo Klaipėdos apskrities ligoninės filialu. Gydymo įstaigai tapus...


Kova su vėžiu – peiliais be ašmenų

Kauno klinikose pradėtas taikyti naujas pažangus ir labai efektyvus onkologinių ligonių gydymo metodas – radiochirurgija. Vienas pirmųjų pacientų – vienuolikos metų berniukas. Jie buvo ne mažiau skaudesni už vėl išgirstą tą pačią...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9