Sausio 27d. Ketvirtadienis

Makiavelio pamokos vadovams

Peržiūrų skaičius: 23212
Makiavelio pamokos vadovams

Meistras paliko pasaulį prieš daugelį metų, bet jo mokymas gyvuoja iki šiol. Makiavelio pasiūlyta valdymo politika šiandien yra populiariausia strategija, kurią išpažįsta žmonės, dažnai neturtingi, imantys valdžią į savo rankas ir vedantys mus į tikslą.

Iš esmės tai tokie individai, su kuriais galima puikiai dirbti tol, kol viskas klojasi taip, kaip jie nori. O kad viskas vyktų taip, kaip jie nori, tiesą sakant, yra jų gyvenimo prasmė, todėl, brolau, verčiau neatsistok jiems skersai kelio.

Keli žodžiai apie Meistrą

Nikolas Makiavelis (Niccolo di Bernardo Machiavelli, 1469-1527) gimė Italijoje Renesanso epochoje. Jo gimimo aplinkybės gana kuklios, be to, jos nėra šio straipsnio tema. Mano tikslas - parodyti jums bendrą vaizdą, pasiūlyti, taip sakant, executive summary.

Makiavelis buvo vidutinis biurokratas, daug laiko praleidęs įvairiuose departamentuose, pavaldžiuose Florencijos vyriausybei. Jis daug keliavo ir svetur atstovavo savo korporacijos interesams.

Tuo metu Florencija buvo atskira valstybė (vėliau ją užgrobė Italija ir padarė savo dalimi), todėl Makiavelis ir jo aplinka ją laikė visa ko pradžia ir pabaiga, jėga, augančia tokiais tempais, kokie, šiuolaikine kalba kalbant, gali būti išreikšti tik dviženkliais skaičiais.

Paradui vadovavo Lorensas Medičis. Protingas, įnoringas, bet toli gražu ne "klasiškas" vaikinas. Ponas Medičis ir jo dvariškiai buvo labai politizuoti, ir tam tikru savo karjeros etapu Makiavelis savo šefui neįtiko. Kodėl - nieko nejaudina. Paprasčiausiai kai kurie Makiavelio veiksmai pasirodė naudingi vienai nemėgstamai bendrai įmonei.

Vadovybė jo prasižengimą įvertino labai rimtai. Ji neišsiuntė Makiavelio į kokią provincijos kontorą, o pasodino tiesiai į belangę. Ir čia politinis kalinys praleido laiką įnirtingai mąstydamas apie tai, kaip jam sugrįžti į trisdešimt penktąjį aukštą.

Gerai, kad žmogaus bent neužmušė - o toks likimas jį galėjo ištikti, jei jis būtų dirbęs kitai italų šeimai keliais šimtmečiais vėliau.

Sėdėdamas kameroje ir daug mąstydamas, Makiavelis, kaip ir daugelis jo pirmtakų, patyrė sielos apsivalymą. Ir kadangi puikiai valdė plunksną, sėdo rašyti.

Jo protas, užgrūdintas ilgais valstybės tarnybos metais, pagimdė trumpą pamokomąjį laišką ponui Lorensui Medičiui apie tai, kaip tapti pavyzdingu valstybės vadovu. Medičiui patiko tai, ką jis perskaitė. Ir atleidimas buvo suteiktas.

Kadangi valdovai kartais leidžia sau dalinę amneziją, Makiavelis, akimirksniu pelnęs šlovę, buvo grąžintas atgal į pagrindinę įstaigą ir apsuptas visokeriopa pagarba. Laikui bėgant, jo prestižas augo.

Meistras paliko pasaulį prieš daugelį metų, bet jo mokymas gyvuoja iki šiol. Makiavelio pasiūlyta valdymo politika šiandien yra populiariausia strategija, kurią išpažįsta žmonės, dažnai neturtingi, imantys valdžią į savo rankas ir vedantys mus į tikslą. Iš esmės tai tokie individai, su kuriais galima puikiai dirbti tol, kol viskas klojasi taip, kaip jie nori. O kad viskas vyktų taip, kaip jie nori, tiesą sakant, yra jų gyvenimo prasmė, todėl, brolau, verčiau neatsistok jiems skersai kelio.

Makiavelistai* įsitikinę, kad egzistuoja viena tiesa, iš kurios išplaukia visos kitos gyvenimo tiesos: tikslas pateisina niekšybę.

Neveža? Priprasi, slunkiau, tinginy neraliuotas. Toks gyvenimas, aišku? Jei nesugebi perkąsti sėkmės - čia tavo problemos. Trauk savo liaudies dainas, režisuok reklamos klipukus arba eik nešioti pensijų. Tokie kaip tu irgi reikalingi.

O jeigu taikai į sėkmingųjų kelią, sek paskui mane. Mes iškelsime sau vieną klausimą, vertą tų, kurie trokšta valdyti dvidešimt pirmajame amžiuje:

Kaip pasielgtų Makiavelis?

Atsakymas? Jis žaistų taip, kad laimėtų.

Kaip? Aiškinu.

Jis stengtųsi būti neprognozuojamas - tai leistų jam jaustis pranašesniam prieš kitus.

Būk impulsyvus. Nepastovus. Kaprizingas. Trumpiau tariant, niekas neturi žinoti, ką tu ketini daryti kitą minutę. Tačiau, kad ir ką darytum, visi turi žinoti, kad tai bus kai kas svaraus. Svaraus ir kraštutinio. Ir tai yra jėga. Negi tau neteikia malonumo matyti tą amžiną išgąsčio išraišką jų veiduose? Ir ne tokie jau jie gudrūs, jeigu nežino, iš kokios pusės laukti kito smūgio.

Visiškas nenuspėjamumas - gerai žinomas ginklas, kuriuo seniai apsiginklavo teroristai, viršininkai-smegenų plovikai ir visi, kurie pageidauja komanduoti ir dominuoti. Šis ginklas efektyvesnis nei tiesioginis spaudimas, kuriam žmonės gali būti psichologiškai pasirengę, iš anksto apie jį žinodami.

Tikras vadovas makiavelistas maskuoja savo elgesį, todėl aplinkiniai niekada negali visiškai pasirengti jo paruoštiems valdymo būdams.

Svarbiausia - kuo daugiau kraštutinumų abiejuose charakterio poliuose. Vieną dieną būk be galo mielas, o kitą tavo niekšiškumui neturi būti ribų. Tai šen, tai ten. Kuo platesni švytuoklės mostai. Tarsi būtum sugrįžęs vaikystėn.

Aš tai sakau ne todėl, kad patariu tau tapti niekšu (tai, beje, nesudėtinga). Aš tik noriu pabrėžti, kad svarbiausias vadovo tikslas - laikyti žmones už trumpo pavadžio, priversti juos skaityti tave nelyg atverstą knygą, vos tik jiems tenka susidurti su tavim akis į akį. Tai juos išmokys, jog teisingai elgtis reikia visada.

Visą purviną darbą jis paskirtų kitiems ir darytų tik tai, kas jam patinka.

Nereikia būti visagaliam valdovui, kad imtum perleidinėti kitiems pavedimus, kurių pačiam nesinori vykdyti.

Horizonte šviečiasi kas nors šlykštaus? Ir dar pačioje savaitės pabaigoje? Virvele nuleido tas, kuris sėdi aukščiau ir vykdo savo makiavelišką pareigą? Egzistuoja tiek pat būdų atsikratyti nepageidaujamo darbo, kiek aplink tave yra žmonių. Svarbu mokėti juos pasikinkyti.

Tu net neįsivaizduoji, kokia daugybė žmonių besąlygiškai įvykdys ką tik nori, jei tik nutaisysi rimtą, prieštaravimų nepakenčiantį veidą. Širdyje jie galbūt tavęs neapkęs, bet žinai ką? Kuolą jiems į gerą vietą.

Tik nepamiršk susigrąžinti valdymo įrankius, kai darbas, pavestas tau, bus beveik baigtas. Tau būtų ne pro šalį prisiskirti sau rezultatus, kai tik paaiškės, kad artėja sėkmingas finalas.

Jis būtų atsidavęs žmonėms, kurie ištvėrė jo išbandymus.

Tau, galimas daiktas, pasirodė, kad griežtas, ekscentriškas ir bjaurus vadovas turi su panieka žvelgti į žmonių tarpusavio santykius? Nieko panašaus.

Tikras vadas nepagailės jėgų tam, kad užkariautų pavaldinių atsidavimą ir mirtiną ištikimybę. Ištikimybę turiu galvoje abipusę.

O kol nesugebėsi padaryti žmones atsidavusius savo personai, liksi kirminu, koks šiandien ir esi.

* Duok jiems priedų prie algos - ką tau reiškia pora tūkstančių per metus? O jiems tai - viskas. Tavo didybės matuoklis yra tai, už ką tu moki.

* Leisk jiems palipti karjeros laiptais - kuo anksčiau ir dažniau. Už tai jie bus pasiryžę dėl tavęs numirti.

* Padovanok jiems stimulų. Opcionai nieko nekainuoja. Šiek tiek sudėtingiau su mašinomis, užtat jos sukelia absoliučią, šunišką gavėjo ištikimybę. Žmonės taip pat jaučia begalinį malonumą eikvodami kontoros pinigus daiktams, ne visai susijusiems su darbu. Kai jie leidžia tavo pinigus, jie tampa tau skolingi - tampa tavo belaisviais. Todėl nešykštėk.

Tarp savo pasmūgiavimų, paraginimų ir manipuliacijų būtinai pakalbėk apie meilę. Apie tai, kaip myli savo pavaldinius. Pateik jiems šią mintį milijonais įvairiausių būdų ir kuo dažniau. Ar žinai, kas nutiks po kurio laiko? Tai ims virsti tiesa.

O tada tu galėsi ramiai stebėti, kaip žmonių akys spindi ištikimybe tau.

Kaip Makiavelis nepasielgtų?

Saikas - sveikintinas dalykas, netgi kai kalbame apie valdžią. Išties stambios žuvys turi galių permakiavelinti patį Makiavelį. Tačiau tai nė kiek nepadeda joms pačioms.

Pasižiūrėkite į Bilą Geitsą, globaliame voratinklyje trokštantį sunaikinti bet kokią informacijos paieškos sistemą, kuri arba nėra jo nuosavybė, arba nėra jo kontroliuojama.

Prisiminkite Ričardą Niksoną ir jo puikią idėją slapta įrašinėti pokalbius Ovaliajame kabinete. Arba Džordžą III, nusprendusį suįžūlėjusioms amerikiečių kolonijoms duoti rimtą pamoką. Arba Pilotą, nusiplovusį rankas ir nusprendusį, kad jo problemos išspręstos. Į Faraoną, iš aukšto žvelgusį į Mozę. Į Velnią, niekinantį Dievą. Kiekvienas iš jų galų gale gavo tai, ko nusipelnė. Beje, gavo dosniai.

Gėris gali būti aukščiausioji - ir vienintelė - dovana konkurencingame, žiauriame ir neteisingame pasaulyje, ir ypač tai pasakytina apie verslo pasaulį, kur negatyvūs žmogiškosios natūros aspektai kompensuojami labiausiai.

Blogis ne visagalis, ir šito neturėtų pamiršti visi įmanomi makiaveliai, kad ir kur jie egzistuotų.

Ir tai pati vertingiausia ir naudingiausia iš visų pamokų.

Makiavelio mintys

  • Apie valdovo protą pirmiausiai sprendžiama iš to, kokie žmonės jį supa.
  • Gerais darbais galima užsitraukti žmonių neapykantą lygiai taip pat kaip ir gerais.
  • Žmogus negali prisiversti išsukti iš kelio, kuriame jam visą laiką sekėsi.
  • Mūsų laikais jau akivaizdu, kad tie valdovai, kurie mažai rūpinosi savo dievobaimingumu ir mokėjo gudrumu apsukti žmonėms smegenis, galiausiai nugalėjo tuos, kurie pasikliovė savo sąžiningumu.
  • Kiekvienas mato, koks tu atrodai, nedaugelis jaučia, koks tu iš tikrųjų.
  • Kas mažai pasikliauja likimo malone, tas ilgiau išsilaiko valdžioje.
  • Kas nori gyventi taikoje, tas turi ruoštis karui.
  • Karai prasideda, kai nori, o baigiasi, kai gali.
  • Žmonės visada blogi, kol būti gerus juos priverčia būtinybė.
  • Po mirties aš norėčiau patekti į pragarą, o ne į rojų. Ten galėčiau mėgautis bendraudamas su popiežiais, karaliais ir hercogais, o rojus apgyventas vien skurdžių, vienuolių ir apaštalų.

Vaistai atpigo tik simboliškai

Vaistai neatpigo tiek, kiek tikėtasi, o vaistinės taiko per didelius antkainius preparatams, teigia ekspertai. Tokią išvadą padarė Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, palyginusi dabartines ir sausio mėnesio trisdešimties nekompensuojamųjų...


Diabeto mastai pasaulyje padvigubėjo

Diabetu sergančių suaugusiųjų skaičius visame pasaulyje padvigubėjo nuo 1980 m., medicinos žurnale "The Lancet" aprašytą tyrimą cituoja BBC. Londono imperatoriškojo koledžo ir Harvardo universiteto (JAV) mokslininkai išanalizavo 2,7...


Naujos kartos auglių diagnostika

Vienas iš asmeninės arba personalizuotos medicinos tikslų - surasti ir pašalinti auglius pačioje ankstyviausioje stadijoje, kai jų dar "nemato" įprastiniai diagnostikos prietaisai. JAV kompanija "Quanterix" sukūrė ypač jautrią...


Pacientai galės rinktis pigesnių vaistų

Pacientai galės rinktis pigesnių vaistų

Į Kompensuojamųjų vaistų kainyną įrašyti 21 pavadinimo vaistai, kurių veiklioji medžiaga yra tokia pati kaip ir anksčiau kompensuotų, bet jie yra gerokai pigesni. Taip bus per metus sutaupyta apie 19 mln. litų Privalomojo sveikatos draudimo fondo...


Medikai pacientei nuo veido pašalino kamuolio dydžio auglį

Medikai pacientei nuo veido pašalino kamuolio dydžio auglį

Indijos medikai vienai moteriai nuo veido pašalino futbolo kamuolio dydžio auglį, praneša agentūra AFP. Medikų teigimu, beveik du kilogramu svėręs paausinės seilių liaukos auglys tikriausiai yra didžiausias, kada nors išoperuotas žmogui. 67 metų...


Ligoninės istorija netilptų į knygą

"Ligoninės istoriją parašėme patys, kurie kartu pradėjome dirbti prieš 15 metų, kurie savo siekiais, tikslais, darbu pelnėme pacientų pripažinimą. Ir geriausia reklama mums - palankūs pacientų atsiliepimai", - sakė jubiliejų švenčiančios...


Bausmė naudingiausia tuomet, kai jos bijoma

Bausmė naudingiausia tuomet, kai jos bijoma

Niekam nepatinka mokėti baudų už greičio viršijimą ar aplinkos teršimą, bet ar tikrai bausmė skatina gerą elgesį? Jei tikėtume tyrimo, neseniai publikuoto žurnale "Science" rezultatais, atsakymas yra "taip". Netgi tolima...


Ketverių metų britui persodinti plaučiai

Keturmetis berniukas tapo jauniausiu Didžiojoje Britanijoje žmogumi, kuriam buvo persodinti plaučiai. Keturmečio Meisono Luiso ūgis – vos 93 centimetrai. Jam persodinti tik 11 centimetrų ilgio 140 gramų sveriantys plaučiai. Organas buvo toks...


Nerimauja dėl siūlymo įteisinti lytinių ląstelių donorystę

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus išplatintame atvirame laiške reiškiamas dvasininkų nerimas dėl siūlymų įteisinti lytinių ląstelių donorystę. Tai būtų leidžiama, jei būtų pritarta liberalcentristo Algio Čapliko pasiūlytam dirbtinio apvaisinimo...


"Ekstremali chirurgija": trachėja jūsų rankoje

Rankoje išauginta trachėja yra dar vienas ekstremalios chirurgijos pavyzdys, kurių pastaruoju metu sulaukiama vis daugiau. Belgė pacientė Linda de Croock neįprastu būdu gavo tai, ko jai labai reikėjo. Moteriai prieš 25-eris metus autoavarijoje...


Psichologinis vertinimas: situacija Lietuvoje

Tikėtina, kad daugelis mūsų anksčiau ar vėliau yra susidūręs su psichologiniu vertinimu. Galbūt kai kam tai pirmiausia gali asocijuotis su vienokiais ar kitokiais asmenybės testais ar įvairiais klausimynais, tačiau ši sąvoka apima kur kas...


Atrasti veiksmingi ŽIV antikūniai

Tyrėjai atrado antikūnius, kurie gali padėti kovoti su nepagydomu ir lemtingu AIDS virusu. Šie antikūniai gali neutralizuoti 90 procentų žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) atmainų. Kai kurių žmonių organizmas, užsikrėtus AIDS virusu, gamina šiuos...


Gregoris Bernsas: "Finansinę krizę galima paaiškinti žmogaus smegenų savybėmis"

Gregoris Bernsas: "Finansinę krizę galima paaiškinti žmogaus smegenų savybėmis"

"Viena iš dabartinės finansinės krizės priežasčių gali būti tam tikros žmogaus smegenų savybės", - tvirtina Gregoris Bernsas, neuroekonomistas iš Emorio universiteto (Atlanta). "The New Scientist" aprašo eksperimentą, kurį...


Į kovą su vėžiu stoja genetiniai nanosnaiperiai

Į kovą su vėžiu stoja genetiniai nanosnaiperiai

Jau po 2 metų vėžiu sergantiems pacientams bus pradėta taikyti nanotechnologijomis paremta terapija: piktybinio auglio ląsteles naikins genetiniai nanosnaiperiai, nekeliantys pavojaus sveikiems audiniams. Mokslininkai mano, kad tokia genetinė...


Mokslininkai abejoja ŽIV vakcinos sukūrimo galimybėmis

Mokslininkai abejoja ŽIV vakcinos sukūrimo galimybėmis

Vakcinos prieš ŽIV sukūrimo abejonės žymiausiems pasaulio mokslininkams sustiprėjo po pernykštės Merc&Co atitinkamo klinikinio tyrimo nesėkmės. Pastarasis buvo nutrauktas dėl abejotinų kuriamos vakcinos klinikinio veiksmingumo rezultatų....


Lietuviai prieš kiaulių gripą dar yra beginkliai

Krepšininkas Linas Kleiza - vienas iš nedaugelio lietuvių, kuriam jau nebaisus vadinamojo kiaulių gripo virusas. Jis paskiepytas vakcina, kurios Lietuvoje dar nėra. Pirėjo "Olympiakos" klubo naujokas L. Kleiza pandeminio gripo, dar...


Ar buvę mylimieji gali būti draugais?

Dauguma santykių baigiasi atsisveikinant visam laikui. Su buvusiu mylimuoju jus sieja bendri prisiminimai, kurių nėra lengva atsikratyti. Jums skaudu prisiminti, kaip kartu juokėtės ir verkėte, leidote laiką, kūrėte planus. Prieš išsiskirdamos...


JAV Atstovų Rūmai balsavo už medicinos reformą

JAV Kongreso Atstovų Rūmų nariai šeštadienį prieš pat vidurnaktį balsavo už medicinos aptarnavimo sistemos reformą. Atitinkamą įstatymo projektą, išdėstytą beveik 2 tūkstančiuose puslapių, parėmė 220 demokratų - tik dviem įstatymų leidėjais...


Lūpų dažų spalva atspindi moters charakterį

Vyrai, atkreipkite dėmesį, kokios spalvos lūpų dažais puošiasi jūsų mylimosios. Psichologai tvirtina, kad lūpų dažų spalva padeda atkleisti moters charakterį. Aviečių ar rožinės spalvos lūpų dažai patinka aistringoms moterims, mat būtent aistra...


Sveikatos profilaktinėms programoms bus skiriama 55 tūkst. litų daugiau

2011 metais sveikatos programoms, kurių lėšomis įgyvendinamos įvairios prevencinės priemonės, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) bus skiriama 55 tūkst. daugiau nei pernai. "Profilaktiniai patikrinimai ir kitos prevencinės...


Akne, pigmentacijos ir senėjimo požymius koreguojantis pilingas

Akne, pigmentacijos ir senėjimo požymius koreguojantis pilingas

Nuo 2011 m. vasario mėn. GK Klinika pradėjo taikyti naujos kartos profesionalius giliuosius pylingus. Odos nusluosniavimai (pylingai) naudojami odos struktūrai pagerinti, jos trūkumams mažinti, taip pat švelniai ir efektyviai koreguoja akne...


Genetiniai tyrimai jau gali įspėti apie krūties ir kiaušidžių vėžį

Genetiniai tyrimai jau gali įspėti apie krūties ir kiaušidžių vėžį

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje paveldimo vėžio tarnyba. Čia teikiamos onkogenetinės konsultacijos dėl paveldimo vėžio. Šiuo metu...


Konfliktų vengėjai

Netgi harmoningiausiose šeimose neapsieinama be konfliktinių situacijų: pamiršta svarbi data, pereikvotas šeimos biudžetas ar neišplautas puodelis gali tapti žiežirba ginčams. Teigiama, kad pinigai, seksas, darbas, vaikai ir namų ruoša –...


Gripo baimė pildo farmacininkų kišenes

Dėl vadinamojo kiaulių gripo protrūkio supanikavusiems ir vaistines šturmuojantiems gyventojams tenka plačiai atverti pinigines, nes medikamentų kainos staiga šovė į aukštumas. Kas dėl to kaltas? Vaistų gamintojai ir prekybininkai pirštus kreipia...


Senėjimą stabdančios technologijos. Aparatai, kurie pasižymi senėjimą stabdančiu poveikiu

Senėjimą stabdančios technologijos. Aparatai, kurie pasižymi senėjimą stabdančiu poveikiu

Šiame straipsnyje aptarsime dalį iš neitikėtino populiarumo sulaukusių grožio terapijos technologijų – tai impulsinės mikrosrovės, deimantinė mikrodermabrazija ir krioterapija. Mikrosrovių terapija – tai gydymas elektra. Mikrosrovių...


Sidabro dalelių poveikis antibiotikų efektyvumui

Sidabro dalelių poveikis antibiotikų efektyvumui

Sidabras yra brangusis metalas, kuris jau nuo senų laikų buvo naudojamas apsaugoti žaizdas nuo infekcijų ir išsaugoti maistą bei vandenį. Dar 400 m. pr. m. e. Hipokratas pirmasis apibūdino sidabro antibakterines savybes, tačiau veikimo mechanizmas...


Valstybės kontrolė: sveikatos informacinė sistema vis dar neįgali

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad nuo 2006 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu kuriama elektroninė sveikatos informacinė sistema iki šiol neveikia planuota apimtimi, o iš jos kūrimui skirtų 34 mln. Lt daugiau kaip 15 mln. Lt panaudota...


Suderinus du konkuruojančius vaistus, pasiekta šimtaprocentinė teigiama reakcija gydant vėžį

Pirmiausia turėtume patikslinti, jog "teigiama reakcija" dar nėra tas pats, kas visiškas išgijimas. Tačiau šiais metais vykusioje kasmetinėje "American Society of Clinical Oncology" onkologų konferencijoje, greta gausių...


Žmogaus smegenyse aptiktos su mirtimi susijusios sritys

Žmogaus smegenyse aptiktos su mirtimi susijusios sritys

Kinijos mokslininkai, pasitelkę kompiuterinę tomografiją, žmogaus smegenyse atrado sritis, susijusias su mirties suvokimu. Shihui Hano vadovaujami Pekino (Kinija) universiteto neurologai, pasitelkę magnetinio rezonanso tomografą, atliko 20...


Internete žmonės skundžiasi daug dažniau

Tai nenustebins tų, kurie internete praleidžia daug laiko, tačiau naujojo tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad žmonės internete elgiasi kitaip, nei realiame gyvenime. Daugybė interneto vartotojų internete elgiasi visiškai kitaip nei elgtųsi...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9