Sausio 27d. Trečiadienis

Makiavelio pamokos vadovams

Peržiūrų skaičius: 23212
Makiavelio pamokos vadovams

Meistras paliko pasaulį prieš daugelį metų, bet jo mokymas gyvuoja iki šiol. Makiavelio pasiūlyta valdymo politika šiandien yra populiariausia strategija, kurią išpažįsta žmonės, dažnai neturtingi, imantys valdžią į savo rankas ir vedantys mus į tikslą.

Iš esmės tai tokie individai, su kuriais galima puikiai dirbti tol, kol viskas klojasi taip, kaip jie nori. O kad viskas vyktų taip, kaip jie nori, tiesą sakant, yra jų gyvenimo prasmė, todėl, brolau, verčiau neatsistok jiems skersai kelio.

Keli žodžiai apie Meistrą

Nikolas Makiavelis (Niccolo di Bernardo Machiavelli, 1469-1527) gimė Italijoje Renesanso epochoje. Jo gimimo aplinkybės gana kuklios, be to, jos nėra šio straipsnio tema. Mano tikslas - parodyti jums bendrą vaizdą, pasiūlyti, taip sakant, executive summary.

Makiavelis buvo vidutinis biurokratas, daug laiko praleidęs įvairiuose departamentuose, pavaldžiuose Florencijos vyriausybei. Jis daug keliavo ir svetur atstovavo savo korporacijos interesams.

Tuo metu Florencija buvo atskira valstybė (vėliau ją užgrobė Italija ir padarė savo dalimi), todėl Makiavelis ir jo aplinka ją laikė visa ko pradžia ir pabaiga, jėga, augančia tokiais tempais, kokie, šiuolaikine kalba kalbant, gali būti išreikšti tik dviženkliais skaičiais.

Paradui vadovavo Lorensas Medičis. Protingas, įnoringas, bet toli gražu ne "klasiškas" vaikinas. Ponas Medičis ir jo dvariškiai buvo labai politizuoti, ir tam tikru savo karjeros etapu Makiavelis savo šefui neįtiko. Kodėl - nieko nejaudina. Paprasčiausiai kai kurie Makiavelio veiksmai pasirodė naudingi vienai nemėgstamai bendrai įmonei.

Vadovybė jo prasižengimą įvertino labai rimtai. Ji neišsiuntė Makiavelio į kokią provincijos kontorą, o pasodino tiesiai į belangę. Ir čia politinis kalinys praleido laiką įnirtingai mąstydamas apie tai, kaip jam sugrįžti į trisdešimt penktąjį aukštą.

Gerai, kad žmogaus bent neužmušė - o toks likimas jį galėjo ištikti, jei jis būtų dirbęs kitai italų šeimai keliais šimtmečiais vėliau.

Sėdėdamas kameroje ir daug mąstydamas, Makiavelis, kaip ir daugelis jo pirmtakų, patyrė sielos apsivalymą. Ir kadangi puikiai valdė plunksną, sėdo rašyti.

Jo protas, užgrūdintas ilgais valstybės tarnybos metais, pagimdė trumpą pamokomąjį laišką ponui Lorensui Medičiui apie tai, kaip tapti pavyzdingu valstybės vadovu. Medičiui patiko tai, ką jis perskaitė. Ir atleidimas buvo suteiktas.

Kadangi valdovai kartais leidžia sau dalinę amneziją, Makiavelis, akimirksniu pelnęs šlovę, buvo grąžintas atgal į pagrindinę įstaigą ir apsuptas visokeriopa pagarba. Laikui bėgant, jo prestižas augo.

Meistras paliko pasaulį prieš daugelį metų, bet jo mokymas gyvuoja iki šiol. Makiavelio pasiūlyta valdymo politika šiandien yra populiariausia strategija, kurią išpažįsta žmonės, dažnai neturtingi, imantys valdžią į savo rankas ir vedantys mus į tikslą. Iš esmės tai tokie individai, su kuriais galima puikiai dirbti tol, kol viskas klojasi taip, kaip jie nori. O kad viskas vyktų taip, kaip jie nori, tiesą sakant, yra jų gyvenimo prasmė, todėl, brolau, verčiau neatsistok jiems skersai kelio.

Makiavelistai* įsitikinę, kad egzistuoja viena tiesa, iš kurios išplaukia visos kitos gyvenimo tiesos: tikslas pateisina niekšybę.

Neveža? Priprasi, slunkiau, tinginy neraliuotas. Toks gyvenimas, aišku? Jei nesugebi perkąsti sėkmės - čia tavo problemos. Trauk savo liaudies dainas, režisuok reklamos klipukus arba eik nešioti pensijų. Tokie kaip tu irgi reikalingi.

O jeigu taikai į sėkmingųjų kelią, sek paskui mane. Mes iškelsime sau vieną klausimą, vertą tų, kurie trokšta valdyti dvidešimt pirmajame amžiuje:

Kaip pasielgtų Makiavelis?

Atsakymas? Jis žaistų taip, kad laimėtų.

Kaip? Aiškinu.

Jis stengtųsi būti neprognozuojamas - tai leistų jam jaustis pranašesniam prieš kitus.

Būk impulsyvus. Nepastovus. Kaprizingas. Trumpiau tariant, niekas neturi žinoti, ką tu ketini daryti kitą minutę. Tačiau, kad ir ką darytum, visi turi žinoti, kad tai bus kai kas svaraus. Svaraus ir kraštutinio. Ir tai yra jėga. Negi tau neteikia malonumo matyti tą amžiną išgąsčio išraišką jų veiduose? Ir ne tokie jau jie gudrūs, jeigu nežino, iš kokios pusės laukti kito smūgio.

Visiškas nenuspėjamumas - gerai žinomas ginklas, kuriuo seniai apsiginklavo teroristai, viršininkai-smegenų plovikai ir visi, kurie pageidauja komanduoti ir dominuoti. Šis ginklas efektyvesnis nei tiesioginis spaudimas, kuriam žmonės gali būti psichologiškai pasirengę, iš anksto apie jį žinodami.

Tikras vadovas makiavelistas maskuoja savo elgesį, todėl aplinkiniai niekada negali visiškai pasirengti jo paruoštiems valdymo būdams.

Svarbiausia - kuo daugiau kraštutinumų abiejuose charakterio poliuose. Vieną dieną būk be galo mielas, o kitą tavo niekšiškumui neturi būti ribų. Tai šen, tai ten. Kuo platesni švytuoklės mostai. Tarsi būtum sugrįžęs vaikystėn.

Aš tai sakau ne todėl, kad patariu tau tapti niekšu (tai, beje, nesudėtinga). Aš tik noriu pabrėžti, kad svarbiausias vadovo tikslas - laikyti žmones už trumpo pavadžio, priversti juos skaityti tave nelyg atverstą knygą, vos tik jiems tenka susidurti su tavim akis į akį. Tai juos išmokys, jog teisingai elgtis reikia visada.

Visą purviną darbą jis paskirtų kitiems ir darytų tik tai, kas jam patinka.

Nereikia būti visagaliam valdovui, kad imtum perleidinėti kitiems pavedimus, kurių pačiam nesinori vykdyti.

Horizonte šviečiasi kas nors šlykštaus? Ir dar pačioje savaitės pabaigoje? Virvele nuleido tas, kuris sėdi aukščiau ir vykdo savo makiavelišką pareigą? Egzistuoja tiek pat būdų atsikratyti nepageidaujamo darbo, kiek aplink tave yra žmonių. Svarbu mokėti juos pasikinkyti.

Tu net neįsivaizduoji, kokia daugybė žmonių besąlygiškai įvykdys ką tik nori, jei tik nutaisysi rimtą, prieštaravimų nepakenčiantį veidą. Širdyje jie galbūt tavęs neapkęs, bet žinai ką? Kuolą jiems į gerą vietą.

Tik nepamiršk susigrąžinti valdymo įrankius, kai darbas, pavestas tau, bus beveik baigtas. Tau būtų ne pro šalį prisiskirti sau rezultatus, kai tik paaiškės, kad artėja sėkmingas finalas.

Jis būtų atsidavęs žmonėms, kurie ištvėrė jo išbandymus.

Tau, galimas daiktas, pasirodė, kad griežtas, ekscentriškas ir bjaurus vadovas turi su panieka žvelgti į žmonių tarpusavio santykius? Nieko panašaus.

Tikras vadas nepagailės jėgų tam, kad užkariautų pavaldinių atsidavimą ir mirtiną ištikimybę. Ištikimybę turiu galvoje abipusę.

O kol nesugebėsi padaryti žmones atsidavusius savo personai, liksi kirminu, koks šiandien ir esi.

* Duok jiems priedų prie algos - ką tau reiškia pora tūkstančių per metus? O jiems tai - viskas. Tavo didybės matuoklis yra tai, už ką tu moki.

* Leisk jiems palipti karjeros laiptais - kuo anksčiau ir dažniau. Už tai jie bus pasiryžę dėl tavęs numirti.

* Padovanok jiems stimulų. Opcionai nieko nekainuoja. Šiek tiek sudėtingiau su mašinomis, užtat jos sukelia absoliučią, šunišką gavėjo ištikimybę. Žmonės taip pat jaučia begalinį malonumą eikvodami kontoros pinigus daiktams, ne visai susijusiems su darbu. Kai jie leidžia tavo pinigus, jie tampa tau skolingi - tampa tavo belaisviais. Todėl nešykštėk.

Tarp savo pasmūgiavimų, paraginimų ir manipuliacijų būtinai pakalbėk apie meilę. Apie tai, kaip myli savo pavaldinius. Pateik jiems šią mintį milijonais įvairiausių būdų ir kuo dažniau. Ar žinai, kas nutiks po kurio laiko? Tai ims virsti tiesa.

O tada tu galėsi ramiai stebėti, kaip žmonių akys spindi ištikimybe tau.

Kaip Makiavelis nepasielgtų?

Saikas - sveikintinas dalykas, netgi kai kalbame apie valdžią. Išties stambios žuvys turi galių permakiavelinti patį Makiavelį. Tačiau tai nė kiek nepadeda joms pačioms.

Pasižiūrėkite į Bilą Geitsą, globaliame voratinklyje trokštantį sunaikinti bet kokią informacijos paieškos sistemą, kuri arba nėra jo nuosavybė, arba nėra jo kontroliuojama.

Prisiminkite Ričardą Niksoną ir jo puikią idėją slapta įrašinėti pokalbius Ovaliajame kabinete. Arba Džordžą III, nusprendusį suįžūlėjusioms amerikiečių kolonijoms duoti rimtą pamoką. Arba Pilotą, nusiplovusį rankas ir nusprendusį, kad jo problemos išspręstos. Į Faraoną, iš aukšto žvelgusį į Mozę. Į Velnią, niekinantį Dievą. Kiekvienas iš jų galų gale gavo tai, ko nusipelnė. Beje, gavo dosniai.

Gėris gali būti aukščiausioji - ir vienintelė - dovana konkurencingame, žiauriame ir neteisingame pasaulyje, ir ypač tai pasakytina apie verslo pasaulį, kur negatyvūs žmogiškosios natūros aspektai kompensuojami labiausiai.

Blogis ne visagalis, ir šito neturėtų pamiršti visi įmanomi makiaveliai, kad ir kur jie egzistuotų.

Ir tai pati vertingiausia ir naudingiausia iš visų pamokų.

Makiavelio mintys

  • Apie valdovo protą pirmiausiai sprendžiama iš to, kokie žmonės jį supa.
  • Gerais darbais galima užsitraukti žmonių neapykantą lygiai taip pat kaip ir gerais.
  • Žmogus negali prisiversti išsukti iš kelio, kuriame jam visą laiką sekėsi.
  • Mūsų laikais jau akivaizdu, kad tie valdovai, kurie mažai rūpinosi savo dievobaimingumu ir mokėjo gudrumu apsukti žmonėms smegenis, galiausiai nugalėjo tuos, kurie pasikliovė savo sąžiningumu.
  • Kiekvienas mato, koks tu atrodai, nedaugelis jaučia, koks tu iš tikrųjų.
  • Kas mažai pasikliauja likimo malone, tas ilgiau išsilaiko valdžioje.
  • Kas nori gyventi taikoje, tas turi ruoštis karui.
  • Karai prasideda, kai nori, o baigiasi, kai gali.
  • Žmonės visada blogi, kol būti gerus juos priverčia būtinybė.
  • Po mirties aš norėčiau patekti į pragarą, o ne į rojų. Ten galėčiau mėgautis bendraudamas su popiežiais, karaliais ir hercogais, o rojus apgyventas vien skurdžių, vienuolių ir apaštalų.

Žmonės vieninteliai juoką naudoja neigiamoms emocijoms reikšti

Žmonės yra vienintelės gyvos būtybės, juoką naudojančios norint ką nors išjuokti ar įžeisti, teigia mokslininkai. Mūsų protėviai gyvūnai ir daugelis jų palikuonių juokėsi tuomet, kai jiems buvo linksma, pažymima naujame tyrime. Tačiau per...


Genų terapija gali pagerinti regėjimą

Genų terapija gali pagerinti regėjimą

Londono Murfildso klinikos oftalmologų grupė, pasitelkus genų terapijos metodus, mėgina išgydyti įgimtą akių ligą. Jų pacientas – 23 metų Robertas Johnsonas, sergantis tokia akių liga, dėl kurios regėjimas kasmet vis blogėjo. Jis –...


Moterys 41 kartą dažniau automobilį renkasi pagal spalvą

Didžiausio transporto skelbimų portalo Autoplius.lt gegužės mėnesį atliktos apklausos duomenimis, ieškodamos automobilio moterys 41 kartą dažniau nei vyrai pasiūlymų atrankos kriterijumi pasirenka spalvą. 11 kartų dažniau jos ieško automobilio su...


Tyrimas: moterys verkia keturis kartus dažniau nei vyrai

Moterys verkia keturis kartus dažniau nei vyrai. Jos ašaras lieja iki 64 kartų per metus, o vadinamoji "stiprioji lytis" - iki 17 kartų. Tai rodo Vokietijos oftalmologijos sąjungos (DOG) atliktas tyrimas. Iki 13 gyvenimo metų berniukai...


Apie kvėpavimo ligas praneš mobilieji

Jums sukosėjus į garsiakalbį mobilusis telefonas galės per kelias sekundes diagnozuoti, kokia kvėpavimo takų liga sergate. Amerikos ir Australijos mokslininkų sukurta programinė įranga, praneša "The Telegraph", galės diagnozuoti, ar...


M.Jacksonas buvo nužudytas

Po ilgo tyrimo ir gausių spekuliacijų popmuzikos karaliaus Michaelo Jacksono mirties liudijime atsirado įrašas: "Žmogžudystė." Dokumente rašoma, kad 50-metis dainininkas mirė, nes jo organizmas buvo apnuodytas propofoliu, kurio buvo...


Naujame žurnalo "Psichologija ir aš" numeryje perspėjimas darboholikams

Jau pasirodė rugsėjo žurnalo Psichologija ir aš rugsėjo mėnesio" numeris. Redakcija, regis, bando pralenkti laiką. Kita vertus, labai puiku, kad žurnalo numeris pasirodo dar prieš rugsėjo pradžią, kai žmonės, baigiantis vasarai,...


5 klaidos gydytojo priimamajame

5 klaidos gydytojo priimamajame

Gydytojai išskyrė penkias klaidas, kurias paprastai daro pasikonsultuoti atėję pacientai. 1. Neklausinėja. Vienintelis blogas klausimas yra tas, kuris taip ir lieka neužduotas. Nereikia gėdytis, jog neišmanote medicinos ir klausinėkite tol, kol...


Glaukomos pasiglemžtos akių šviesos nesugrąžina net operacijos

Glaukomos pasiglemžtos akių šviesos nesugrąžina net operacijos

Medicinos žinios gydytojo Vytauto Gurausko neapsaugojo nuo sunkios akių ligos. Šiandien 77 metų vyras mato tik baltą miglą. Buvęs Lietuvos prezidento patarėjas sveikatos klausimais jau 25 metus serga glaukoma. Progresuojančios lėtinės akių ligos...


Vėžiui - modernus smūgis

Vakarų Lietuvoje onkologiniai ligoniai nuo šiol bus gydomi efektyvesniu ir saugesniu būdu. Nuo praėjusios savaitės Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) pirmiesiems pacientams atlikta spindulinė terapija linijiniu greitintuvu. Pirmąja...


Kūdikis su reta liga gali niekada neatsimerkti

Kūdikis su reta liga gali niekada neatsimerkti

Kai Lucas Hamondas tik gimė ir neatmerkė akių, tėvai nepradėjo nerimauti. Tačiau gydytojai buvo nustebę, kai kūdikis akių neatmerkė ir po paros. Taip prasidėjo ilga kova su berniuko regėjimu, praneša "Daily Mail". Ekspertai nustatė, kad...


Atrastas naujas RNR tipas

Atrastas naujas RNR tipas

Mesačiusetso technologijos instituto Biologijos fakultetas (Massachusetts Institute of Technology, MIT) pranešė, kad atrado naują ribonukleino rūgščių (RNR) tipą. Šią naujieną žurnale "Cell" savo straipsnyje paskelbė prof. Davidas...


Kodėl svarbu tinkamas oras patalpuose?

Kodėl svarbu tinkamas oras patalpuose?

Ar žinote, kad Išsausėjus orui namuose, oda greičiau sensta ir sausėja, džiūsta nosies gleivinė ir akys, lengviau pernešami virusai. Taigi namuose būtina drėgmė, padedanti išlaikyti sveiką odos spalvą ir stangrumą, užkirsti kelią kvėpavimo takų...


Valstybės kontrolė: sveikatos informacinė sistema vis dar neįgali

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad nuo 2006 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu kuriama elektroninė sveikatos informacinė sistema iki šiol neveikia planuota apimtimi, o iš jos kūrimui skirtų 34 mln. Lt daugiau kaip 15 mln. Lt panaudota...


Gediminas Navaitis. Internetinės pažintys

Apie internetines pažintis, jų privalumus, trūkumus ir pagrindines sėkmingos internetinės draugystės taisykles kalbiname psichologą dr. Gediminą Navaitį.Kokių pažinčių dažniausiai žmonės ieško internete? Vaikino/merginos, ar tiesiog draugų? Kokie...


Šventojoje rinksis sergantysi Parkinsono liga

Rugsėjo 4-6 dienomis, Šventojoje, sveikatos centre "Energetikas" vyks kasmetinė Lietuvos Parkinsono ligos draugijos organizuojama patirties mokykla. Jos metu draugijos nariai dalinsis patirtimi, mankštinsis ir sveikatos centro...


Psichologai – už alkoholio reklamos ribojimą

Psichologai – už alkoholio reklamos ribojimą

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) atkreipia visuomenės bei politikų dėmesį, kad alkoholinių gėrimų kainos, prekybos bei reklamos apribojimai yra viena iš veiksmingų priemonių kovojant su nesaikingu alkoholio vartojimu. Pastaruoju metu plačiai...


Bausmė naudingiausia tuomet, kai jos bijoma

Bausmė naudingiausia tuomet, kai jos bijoma

Niekam nepatinka mokėti baudų už greičio viršijimą ar aplinkos teršimą, bet ar tikrai bausmė skatina gerą elgesį? Jei tikėtume tyrimo, neseniai publikuoto žurnale "Science" rezultatais, atsakymas yra "taip". Netgi tolima...


Atvėsus orams, kauniečius užpuolė virusai

Staiga atvėsus orams, į šiltas lovas atgulė ligoniai su varvančiomis nosimis ir perštinčiomis gerklėmis. Padaugėjo lankytojų ir Kauno poliklinikose. "Išguldė visą mano šeimą: tiek sutuoktinį, tiek sūnų ir dukrą. Vis rečiau į darbovietę užsuka...


Meilė: kaip susikuria "chemija" tarp vyro ir moters?

Tiek moterys, tiek vyrai yra įsitikinę, kad patrauklų partnerį jie pasirenka instinktyviai. Tačiau, kaip žmonės suvokia, kas yra patrauklu, o kas ne? Iškart kyla mintys apie dėmesį atkreipiančias veido išraiškas, kūno linijas ir elgesį. Stop....


Kyšininkavimu įtariamo Jonavos gydytojo byla perduota teismui

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdybos pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, kurioje vienos Jonavos rajono savivaldybės medicinos įstaigos gydytojas A. B. įtariamas kyšių ėmimu iš pacientų už medicininių tyrimų...


Vaiko agresija: kaip suvaldyti?

Vaiko agresija: kaip suvaldyti?

"Kiekvienas gali supykti - tai lengva. Bet supykti tiek, kiek reikia, ir dėl tos priežasties, dėl kurios reikia, - tą sugeba ne kiekvienas." (Aristotelis) Jeigu jūsų vaikas pasidarė šiurkštus, grasina jums, skriaudžia kitus vaikus,...


Pasirengimo gripo pandemijai planas liko gulėti stalčiuose

Pasaulis gripo pandemijai pradėjo rengtis seniai, pirmosios jo prognozės pareikštos 2006 metais. Mes, atrodo tuo netikėjome. Ko nepadarėme ir ką galime padaryti dabar? Apie tai - pokalbis su Kauno medicinos universiteto profesoriumi Alvydu...


Įsigaliojo nauja maisto papildus Lietuvoje reglamentuojanti higienos norma

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta ir jau įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN 17:2010 "Maisto papildai", kuri pakeitė beveik septynis metus galiojusį analogišką dokumentą. Specialistai pažymi, kad naujoji higienos norma...


Tuberkuliozė nesirenka aukų

Tuberkuliozė nesirenka aukų

Ar nuo tvarkingoje šeimoje gyvenančios gimnazistės neužsikrėtė artimai su ja bendravę bendraamžiai, paaiškės tik detaliai ištyrus gimnazistų sveikatą. Serga ne tik skurstantys Tuberkuliozė – labiausia pasaulyje paplitusi lėtinė liga. Nuo...


Sveikatos sistemoje - vėl naujos reformos

Vyriausybė iš esmės pritarė "Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos metmenų" projektui, kurį parengė praėjusią savaitę darbą pradėjęs visuomeninis Sveikatos sistemos reformos biuras. Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas neabejoja,...


Psichologinis vertinimas: situacija Lietuvoje

Tikėtina, kad daugelis mūsų anksčiau ar vėliau yra susidūręs su psichologiniu vertinimu. Galbūt kai kam tai pirmiausia gali asocijuotis su vienokiais ar kitokiais asmenybės testais ar įvairiais klausimynais, tačiau ši sąvoka apima kur kas...


Vaistų rinką kontroliuos ir pacientai

Efektyviau kontroliuoti vaistų rinką, gauti išsamesnę informaciją apie rinkoje esančius vaistinius preparatus, pastebėti gyvybiškai būtinų vaistų trūkumus ir laiku imtis prevencinių veiksmų padės Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)...


Švytinčios detalės sklaido niūrią nuotaiką

Švytinčios detalės sklaido niūrią nuotaiką

Šaltuoju ir tamsiuoju metų laiku ne vienas su ilgesiu prisimena vasaros akimirkas ar kuriame nors pietų kurorte praleistas atostogas. Nenuostabu – Lietuvos klimatas nelepina nei kaulus laužančia šiluma, nei gausiais saulės bučiniais....


Radviliškio rajone - ūmus žarnyno infekcijos prie

Atlikus tyrimus dėl ūmios žarnyno infekcijos protrūkio Radviliškio rajone, spėjama, kad sukėlėju galėjo būti sausainiai su įdaru. Ūmia infekcija susirgo 18 asmenų, iš kurių 10 išskirta Sallmonela ir sukėlėjo perdavimo veiksniu galėjo būti plikyti...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9