Vasario 27d. Ketvirtadienis

Ligonių pinigai – bankams. Tai - gerai?

Peržiūrų skaičius: 19024

Faktą, kad dalis privalomojo sveikatos draudimo lėšų, skirtų ligoniams gydyti, buvo pervestos į banką, o ne į gydymo įstaigas, vieni vadina nusikaltimu, kiti tokią ekonominę politiką teisina.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas 2010 m. turėjo daugiau kaip pusės milijardo litų perteklių, iš valstybės biudžeto jam buvo dar papildomai pervesta 314 mln. litų. Iš viso pernai į PSDF biudžetą surinkta 4,7 mlrd. litų, pajamų planas buvo viršytas daugiau kaip 17 proc. Panaudota 4,1 mlrd. litų ir tai yra beveik 88 proc. surinktų pajamų.

Valstybės kontrolės auditoriai atskleidė, kad net 700 mln. litų buvo padėta į banką, sudarytos terminuotų indėlių sutartys, nors tai būtų leidę mažinti ligonių priemokas už gydymą. Gydymo įstaigoms už paslaugų įkainį – bazinių kainų balo vertę vietoj 1 lito buvo apmokėta 89 centai, ir tai tik metų pabaigoje.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo valdytojai aiškina, kodėl to nedarė ir kaip 2010 m. susikaupė daugiau kaip pusė milijardo viršplaninių lėšų.

"Biudžetas buvo apskaičiuotas 2009 m., tuomet, kai makroekonominių rodiklių prognozės nieko gero nežadėjo. Bet "Sodra" ir Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir į PSDF pervedė daugiau, negu planuota, privalomojo sveikatos draudimo įmokų, be to, Seimo įstatymu patvirtintos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamuosius ir kitos lėšos taip pat laiku buvo pervestos į fondą, gauta daugiau kai kurių kitų pajamų, sutaupyta administravimo išlaidų. Šis perteklius išryškėjo tik metų pabaigoje", – aiškinama Valstybinės ligonių kasos pranešime.

Teisinamasi, kad visos sukauptos lėšos yra ir bus panaudotos pagal paskirtį – žmonių sveikatos labui. Valstybinė ligonių kasa pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito rekomendacijas rengia atitinkamų priemonių planą ir jį įgyvendins: tobulins PSDF biudžeto planavimą ir valdymą, Sveikatos draudimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio rezervo formavimo ir naudojimo tvarką, nuostatas.

Valstybinė ligonių kasa yra pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai. Ši taip pat teisinasi keliolika kartų raštiškai nurodžiusi Valstybinei ligonių kasai kompetentingiau rengti PSDF biudžeto projektus ir ne kartą įpareigojo kasos direktorių imtis neatidėliotinų priemonių, kad 2010 m. PSDF biudžeto rezervo dydis neviršytų įstatyme nustatytos ribos. Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys pripažino, kad, dėl sunkmečio nuo 1 lito iki 81 cento sumažinus balo vertę, labai pablogėjo medicinos įstaigų finansinė padėtis ir inicijavo įkainių didinimą. Nuo liepos 1 d. balo vertė buvo padidinta iki 84 centų, nuo spalio 1 d. – iki 89 centų. Metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas kompensuoti gydymo įstaigoms finansinius praradimus ir sugrąžinti finansavimą į 2009 m. lygį. Sveikatos apsaugos ministerija sutinka, kad būtent dėl Valstybinės ligonių kasos netinkamai suplanuoto 2010 m. PSDF biudžeto, fonde susikaupė perteklinių lėšų, o dauguma šalies gydymo įstaigų buvo priverstos skolintis tam, kad galėtų dirbti.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad ir šiemet patvirtinta daugiau kaip 110 mln. litų papildomų valstybės biudžeto asignavimų, nors 2010 m. PSDF biudžeto rezervas viršytas 117 mln. litų. PSDF biudžetas turi suformuoti rezervą, kuris turėtų būti 10 proc. gautų pajamų, tačiau dabar šie skaičiai yra didesni.

Kaip tokią ekonominę politiką vertina pacientų organizacijų ir gydymo įstaigų atstovai?

Vida Augustinienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė:

– Pacientų organizacijų atstovams suteikta teisė dalyvauti PSD tarybos posėdžiuose, kai svarstomas biudžetas, lėšų paskirstymas vaistams pirkti, paslaugoms apmokėti ir kitais klausimais. Svarstant, kaip panaudoti perteklines lėšas, mes nedalyvavome, tačiau galbūt Valstybinė ligonių kasa turi planą sutaupyti lėšų. Pasitarimuose, kuriuose svarstoma, kaip panaudoti pinigus, visuomet daug kritikos. Žmonės visada piktinasi medikams duodamais kyšiais, bet juos davė ir duos. Kai norėjo juos oficialiai įteisinti, įvesti mokestį už vaistų receptus, pacientų organizacijos buvo prieš ir į mūsų balsą buvo atsižvelgta. Pritarėme vaistų kainų mažinimo ir prieinamumo gerinimo planui ir jis pasitvirtina, nors kai kur priemokos didesnės, kai kur jų neliko. Svarbiausia, kad farmacijos kompanijos sumažino kainas, atsirado daugiau pinigų, už juos galima nupirkti daugiau vaistų. Manau, kad PSDF indėlis banke atsirado dėl buvusios ekonominės krizės. Ligonių kasa nenorėjo tų pinigų iškart išleisti – juk nežinojo, kiek krizė tęsis. Nuolat atsiranda naujų vaistų, o jie, ypač biologiniai, yra labai brangūs, vienam žmogui kainuoja kelis šimtus tūkstančių litų, ir tam pasitarnauja rezervo fondas. Yra retų ligų, kurios pas mus net nediagnozuojamos, tam ligoniai siunčiami į kitas šalis – už tai reikia mokėti, nupirkti individualiai tinkančių vaistų. Nėra taip blogai, kaip kartais kalbama. Niekas nemato gero, o aš matau.

Edmundas Varpiotas, Kauno klinikų Valdymo tarnybos vadovas:

– Vienareikšmiškai galiu pasakyti: Valstybinė ligonių kasa ir Sveikatos apsaugos ministerija gana apdairiai ir racionaliai naudoja PSDF lėšas. Kai visa Lietuva ir daugelis kitų valstybių buvo gilioje krizėje ir ritomės į dugną, mums už paslaugas mokėjo mažiau, nei buvo numatyta sutartyse. Supratome, kad realybė yra tokia ir daugiau pinigų nebus. Ekonomikai atsikuriant ir gaunant daugiau pajamų, paslaugų įkainio vertė buvo padidinta, metų gale kompensuoti nepritekliai. Mes metus baigėme be nuostolių. Visos gydymo įstaigos, kurios dirbo racionaliai, išnaudojo galimybes taupyti, neblogai išsilaikė. Aišku, sumažėjo atlyginimai, etatų skaičius, teko susispausti, bet šiuo metu atsigauname ir galvojame, kad tokia politika nebuvo bloga. Negalima visko iškart imti ir pravalgyti, negalvojant apie ateitį. Gerai, kad Valstybinė ligonių kasa turi rezervą. Pinigai juk niekur nedingo, nebuvo perpumpuoti į privačias sąskaitas, davė pelną, nes buvo kaupti banke. Galiu tik pagirti už tokius veiksmus, nes fondų valdytojai elgiasi racionaliai ir apdairiai. Mūsų Konstitucija negarantuoja nemokamo gydymo – joje parašyta, kad valstybė užtikrina sveikatos priežiūrą susirgus, o nemokamos pagalbos apimtis nustato Vyriausybė. Nemokama pagalba buvo ir bus teikiama, bet atsiranda naujų technologijų, kai kurios komforto sąlygos, ir ligoniai prisideda prie gydymo, suteikia sau geresnes sąlygas ar paslaugas, kurios užtikrina greitesnį sveikimą.

Raimonda Katinienė, Kauno Kalniečių poliklinikos vyresnioji specialistė ekonomikai:

– Medicinos paslaugų įkainis padidėjo, bet dar ne tiek, koks buvo prieš krizę. Aš esu tos nuomonės, kad laikyti indėlį banke niekada nėra gerai. Pinigus reikia įdarbinti. Net ir pensiją saugoti banke nėra ekonomiška. Įstaigų pinigai turi dirbti. Mes nežinome, kokiomis lėšomis disponuojama. Suteikėme daugiau paslaugų, negu buvome pasirašę sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa, bet priemokų neprašėme, nors sveikatos apsaugos ministro įsakymu suteikta tokia teisė. Galbūt kitos gydymo įstaigos ja pasinaudojo, ypač ligoninės, kur skaičiuojami lovadieniai. Finansavimo pagal ligonių kasų sutartis nepakanka. Krizė buvo visame pasaulyje ir mes nepirkome jokios aparatūros, darbuotojai geranoriškai ėjo nemokamų atostogų – sukomės kaip įmanydami, nors jei turėtume ir panaudotume daugiau lėšų – valstybė laimėtų, nes daugiau įneštume į biudžetą per mokesčius.

Vidmantas Obelienius, Kauno Šilainių poliklinikos direktorius:

– Tai, kad PSDF lėšos laikomos banke, vertinu kaip nekompetenciją, arba mes ko nors nežinome. Mūsų tautai būdinga daryti nelogiškus ekonominius sprendimus: kaupiame santaupas ir kartu skolinamės. Tai ekonomiškai nelogiška, toks vadybinis sprendimas neteisingas, bent jau žiūrint iš šalies.

Mūsų poliklinika dėl sumažinto balo įkainio pernai negavo 2 mln. 330 tūkst litų. Taigi, jei giriamasi palūkanomis – atsiprašau. Palūkanos – tik pasiteisinimas, kad ne veltui pinigai gulėjo banke. Jos nėra tokios didelės, kad skriaustume sergantį žmogų. Beje, šis pinigų kaupimo atvejis – jau antras. Prieš 3–4 metus irgi buvo panašiai, kai 400 ar 500 mln. litų buvo padėta į rezervo fondą. Jei mes, viešoji įstaiga, sukauptume pelno, steigėjas sakytų, kad blogai panaudojame lėšas. Jei jos, skirtos gydymui, kaupiamos, yra blogai. Ligonių kasos atlieka pinigų perpaskirstymo funkciją, o tai gali atlikti viena gera buhalterija. Dabar visų pirma ydinga tai, kad kasos priklauso Sveikatos apsaugos ministerijai: pats užsakau, susimoku ir pats save kontroliuoju. Man, kaip vadovui, nesvarbu, iš kur pinigai ateina, bet, kai į tai žiūriu kaip pilietis, matau, kad yra blogai.

Diena.lt

Skambučių centras – ideali vieta romanui

Didžiosios Britanijos dienraštis "Daily Express" informuoja, kad kas trečias šalies skambučių centro darbuotojas buvo arba yra užmezgęs tarnybinį romaną. Tarp kitų profesijų atstovų tarnybiniai romanai nėra tokie populiarūs, todėl,...


Kaip padėti mūsų kojoms aktyvaus sporto metu?

Kaip padėti mūsų kojoms aktyvaus sporto metu?

Sako, sportas – sveikata, nors neretai būtent jis ir priverčia žmogų sustoti ir ieškoti skausmo ar traumų gydymo būdų. Tiesa, išvengti įvairių sužalojimų galima tinkamai atliekant pratimus ar naudojant specialias priemones, optimaliai...


"Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti"

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti", kuri vyks birželio 2 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prof. Z. Januškevičiaus salėje (LSMU...


Vaistų kainos kol kas nedidės

Daugumai balsavus "už" ir vienam Seimo nariui susilaikius, Seimas iki 2010 m. gruodžio 31 d. pratęsė lengvatinio pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymą kompensuojamiesiems vaistams. Klausimo svarstymo procedūra vyko ypatingos...


Jaunieji gydytojai norėtų platesnio juos rezidentūrai priimančių įstaigų spektro

Jaunieji gydytojai norėtų platesnio juos rezidentūrai priimančių įstaigų spektro

Jaunieji gydytojai norėtų rezidentūrą atlikti ne vien didžiosiose šalies klinikose, kaip dabar, bet ir periferijoje esančiose medicinos įstaigose. Tam, pasak jų, reikėtų bendrų atrankos kriterijų sveikatos priežiūros įstaigoms tapti rezidentūros...


Bisau Gvinėjoje sparčiai plinta cholera

Bisau Gvinėjoje sparčiai plinta cholera

Bisau Gvinėjoje sparčiai plinta choleros epidemija, penktadienį informavo Jungtinių Tautų (JT) agentūros. Šioje Vakarų Afrikos valstybėje cholera šiemet susirgo jau 12 tūkst. 225 žmonės, 201 iš jų mirė. JT duomenimis, kasmet Bisau Gvinėjoje...


Medicinos punkte Juodkrantėje – 10 laipsnių

Juodkrantės medicinos punkte nei medikės, nei pacientai negali nusivilkti striukių - patalpose vos apie 10 laipsnių šilumos. Antradienį Juodkrantės medicinos punkte - 12 laipsnių šilumos. Anot čia dirbančios moters, kartais atšala ir iki 8...


Nori geresnės spermos kokybės? Žiūrėk į nuotraukas!

Nori geresnės spermos kokybės? Žiūrėk į nuotraukas!

Vyrai, žiūrintys pornografines nuotraukas, turi galimybę pagerinti spermos kokybę. Receptas paprastas: reikia pasirinkti erotines nuotraukas, kurios skatintų spermatozoidų konkurencingumą ir greitesnį jų judėjimą. Kuris vaizdinys lemia geresnę...


Vaistai gali pridaryti daugiau bėdos nei naudos

Vaistai gali pridaryti daugiau bėdos nei naudos

Kartais šalutinė vaistų reakcija būna daug pavojingesnė už tais vaistais gydomas ligas. Todėl įspėjama vaistų nepirkti ir nevartoti nepasitarus su gydytoju, o įsigijus atidžiai skaityti informacinį lapelį. Vaistai gali sąveikauti ne tik...


Ar vėžys puola silikonines gražuoles?

Ar vėžys puola silikonines gražuoles?

Jau keletą pastarųjų dešimtmečių krūtų implantai užima svarbią vietą pasaulinėje grožio industrijoje. Konservatyviomis vertybėmis pasižyminčioje Lietuvoje moterys, papuošusios savo kūną silikoninėmis grožybėmis, sulaukia įvairių atsiliepimų.


Laboratorijoje sukurta plakanti širdis

Laboratorijoje sukurta plakanti širdis

Minesotos universiteto mokslininkai laboratorijoje sukūrė plakančią širdį. Iš žiurkių ir kiaulių širdžių pašalinę ląsteles ir palikę tik karkasą, jį užpildė tam tikru gyvų ląstelių mišiniu. Po kiek laiko širdis ėmė plakti. Tyrimo organizatorė,...


Hepatitas C - nebylusis kepenų žudikas

Negaliu būti kraujo donoras, nes esu medicinos auka - užsikrėčiau C hepatitu. Visi dirbantys chirurgijoj, yra potencialios aukos - kad užsikrės. Kuomet dirbau reanimacijoje, paguldė du ligonius, kurie buvo su ryškiom geltom. Reikėjo jiems teikti...


Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries...


Visiškai aklas vyras dabar jau mato

Visiškai aklas vyras dabar jau mato

Birželio mėnes LSMU MA Akių ligų klinikoje prof. Vytautas Jašinskas atliko operaciją 24 metų pacientui. Operacijos metu jam įdėtas Kerato (ragenos) protezas. Prieš šešerius metus nelaimingo atsitikimo metu visiškai regėjimo netekęs vaikinas -...


Dešrų ir mėsos vartojimas didina mirties riziką

Dešrų ir mėsos vartojimas didina mirties riziką

Raudonos mėsos ir dešrų vartojimas didina mirties riziką, parodė JAV atliktas išsamus tyrimas, kurio rezultatus pristato žiniasklaida. Nacionalinio vėžio instituto mokslininkai dėl mėsos vartojimo ir kitų įpročių apklausė daugiau kaip pusę...


Išsėtinė sklerozė – grėsmė jaunų žmonių darbingumui

Gydytojų teigimu, dažnai paralyžiumi pasibaigiančios išsėtinės sklerozės priežastys nėra tiksliai žinomos, tačiau ji dažniau pasitaiko Šiaurės ir Vakarų šalyse. Paprastai ši 20-40 metų žmonėms pasireiškianti liga vis dažniau paliečia paauglius ir...


Vėžio galima išvengti?

Vėžys - dažna liga. Europoje nuo jo miršta vidutiniškai vienas iš trijų asmenų, dažniausiai – nuo plaučių, krūties, priešinės liaukos, storosios žarnos, skrandžio navikų. Nepaisant pažangos mokslinių tyrimų ir gydymo srityje, vėžys lieka opi...


Konfliktiškas vaikų elgesys – paveldėtas

Kai kurie vaikai atrodo tarsi gimę būti blogi. Mokslininkai sako, kad tai gali būti tikra tiesa, praneša "Reuters". Tyrime, kuriame dalyvavo suaugę dvyniai ir jų vaikai, mokslininkai nustatė, kad blogą vaikų elgesį (peštynes, muštynes,...


Moters krūtinėje plaks dirbtinė širdis

Sunkiai sergančios moters gyvybę palaikys dirbtinė širdis. Ji įsodinta per sudėtingą operaciją Kauno klinikose. Operaciją atliko medikų komanda, vadovaujama Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovo prof. Rimanto Benečio, kartu...


Nuo pandeminio gripo Lietuvoje mirė 23 žmonės

Nuo pandeminio gripo Lietuvoje mirė 23 žmonės

Nuo pandeminio gripo Lietuvoje iki šios dienos mirė 23 žmonės. Paskutinio iš jų gyvybę ši liga pasiglemžė ketvirtadienį. Kaip BNS patvirtino Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) vadovas Vytautas Bakasėnas, ketvirtadienį...


Poliklinikose renkamas registracijos mokestis – neteisėtas

Kai kuriuose sveikatos priežiūros centruose už apsilankymą pas šeimos gydytoją pacientams tenka mokėti registracijos mokestį. Medikai sako, kad sumažinus finansavimą taip bando išvengti bankroto. "Aš manau, kad mes nepažeidėm jokių...


Kovoje su bloga nuotaika – šviesa ir mankšta

Psichinės sveikatos specialistai sako, kad tamsiuoju metų laiku padaugėja žmonių, kurie jaučiasi mieguisti ir aptingę. Tik keliems procentams jų galima diagnozuoti tikrąją sezoninę depresiją. Visiems kitiems apatijos apimtiems žmonėms...


Pasaulinę AIDS dieną – nemokami tyrimai dėl ŽIV

Gruodžio 1-ąją, Pasaulinę AIDS dieną, Klaipėdoje rengiama nemokamų greitųjų tyrimų dėl ŽIV akcija. Jai baigiantis, 17 val., Atgimimo aikštėje klaipėdiečiai kviečiami įžiebti raudonąjį kaspiną – simbolinį solidarumo su visais sergančiaisiais...


Ką apie žmogaus charakterį sako apgamai ant veido?

Ką apie žmogaus charakterį sako apgamai ant veido?

Svarbiausią vaidmenį žmogaus gyvenime "suvaidina" apgamai ant veido. Kuo jie ryškesni, tuo žmogus labiau charizmatiškas. Apgamėlė ant kaktos - geras ženklas. Paprastai tokie žmonės būna energingi ir labai darbštūs. Jiems sekasi ne tik...


Kiaulių gripas sėja pandemijos baimę

Meksikoje ir JAV sparčiai plintanti kiaulių gripo A(H1N1) viruso atmaina verčia suklusti visą pasaulį. Meksikoje jau registruojami mirties atvejai. Pirmieji sergančiųjų žmonių atvejai pradėti registruoti ir Europoje. Didžiausią susirūpinimą...


Venų varikozės gydymas. Naujausia lazerinė technologija jau Lietuvoje – DVIGUBO ŽIEDO LAZERIS!

Venų varikozės gydymas. Naujausia lazerinė technologija jau Lietuvoje – DVIGUBO ŽIEDO LAZERIS!

Pastaruoju metu Lietuvoje labai populiarėja venų varikozės gydymas lazeriu. Vis daugiau kraujagyslių chirurgų įsitikina, jog lazerinis gydymas yra saugus, efektingas ir lenkia chirurginį būdą ne tik kosmetiniu estetiniu aspektu, bet ir gijimo...


Pasaulyje paminėta tarptautinė kovos su AIDS diena

Gruodžio 1 d. visame pasaulyje minima tarptautinė kovos su AIDS diena. Naujausia statistika rodo, kad per pastaruosius penkerius metus mirtingumas nuo ŽIV/AIDS pasaulyje sumažėjo 10 proc. Manoma, kad prie situacijos gerėjimo labiausiai prisidėjo...


Aptiktas virusas A/H1N1, atsparus vaistams "Tamiflu"

Nyderlanduose užfiksuotas pirmas atvejis, kuomet žmogus užsikėtė virusu A/H1N1, atspariu preparatui "Tamiflu". Apie tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra "France Presse". Pasaulio sveikatos organizacija (PSO0 jau yra...


Vynas organizmui padeda sukurti daugiau omega-3 rūgščių

Vynas organizmui padeda sukurti daugiau omega-3 rūgščių

Viena ar dvi taurės vyno per dieną gali padidinti širdžiai naudingų omega-3 riebiųjų rūgščių kiekį žmogaus organizme, nustatė mokslininkai. Tiriant suaugusius Europos gyventojus nustatyta, kad nuosaikus vyno vartojimas padidino omega-3 rūgščių...


Gripas įsisuka ir į ledo ritulininkų gretas

Savaitgalį neįvyks dvejos atvirojo Latvijos ledo ritulio čempionato rungtynės tarp Elektrėnų "Energijos" ir Liepojos "Metallurgs 2". Varžybas teko nukelti į ateitį dėl latvių komandoje įsisiautėjusio gripo. "Dėl...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9