Gruodžio 5d. Sekmadienis

Ligonių pinigai – bankams. Tai - gerai?

Peržiūrų skaičius: 19024

Faktą, kad dalis privalomojo sveikatos draudimo lėšų, skirtų ligoniams gydyti, buvo pervestos į banką, o ne į gydymo įstaigas, vieni vadina nusikaltimu, kiti tokią ekonominę politiką teisina.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas 2010 m. turėjo daugiau kaip pusės milijardo litų perteklių, iš valstybės biudžeto jam buvo dar papildomai pervesta 314 mln. litų. Iš viso pernai į PSDF biudžetą surinkta 4,7 mlrd. litų, pajamų planas buvo viršytas daugiau kaip 17 proc. Panaudota 4,1 mlrd. litų ir tai yra beveik 88 proc. surinktų pajamų.

Valstybės kontrolės auditoriai atskleidė, kad net 700 mln. litų buvo padėta į banką, sudarytos terminuotų indėlių sutartys, nors tai būtų leidę mažinti ligonių priemokas už gydymą. Gydymo įstaigoms už paslaugų įkainį – bazinių kainų balo vertę vietoj 1 lito buvo apmokėta 89 centai, ir tai tik metų pabaigoje.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo valdytojai aiškina, kodėl to nedarė ir kaip 2010 m. susikaupė daugiau kaip pusė milijardo viršplaninių lėšų.

"Biudžetas buvo apskaičiuotas 2009 m., tuomet, kai makroekonominių rodiklių prognozės nieko gero nežadėjo. Bet "Sodra" ir Valstybinė mokesčių inspekcija surinko ir į PSDF pervedė daugiau, negu planuota, privalomojo sveikatos draudimo įmokų, be to, Seimo įstatymu patvirtintos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamuosius ir kitos lėšos taip pat laiku buvo pervestos į fondą, gauta daugiau kai kurių kitų pajamų, sutaupyta administravimo išlaidų. Šis perteklius išryškėjo tik metų pabaigoje", – aiškinama Valstybinės ligonių kasos pranešime.

Teisinamasi, kad visos sukauptos lėšos yra ir bus panaudotos pagal paskirtį – žmonių sveikatos labui. Valstybinė ligonių kasa pagal Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito rekomendacijas rengia atitinkamų priemonių planą ir jį įgyvendins: tobulins PSDF biudžeto planavimą ir valdymą, Sveikatos draudimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio rezervo formavimo ir naudojimo tvarką, nuostatas.

Valstybinė ligonių kasa yra pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai. Ši taip pat teisinasi keliolika kartų raštiškai nurodžiusi Valstybinei ligonių kasai kompetentingiau rengti PSDF biudžeto projektus ir ne kartą įpareigojo kasos direktorių imtis neatidėliotinų priemonių, kad 2010 m. PSDF biudžeto rezervo dydis neviršytų įstatyme nustatytos ribos. Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys pripažino, kad, dėl sunkmečio nuo 1 lito iki 81 cento sumažinus balo vertę, labai pablogėjo medicinos įstaigų finansinė padėtis ir inicijavo įkainių didinimą. Nuo liepos 1 d. balo vertė buvo padidinta iki 84 centų, nuo spalio 1 d. – iki 89 centų. Metų pabaigoje buvo priimtas sprendimas kompensuoti gydymo įstaigoms finansinius praradimus ir sugrąžinti finansavimą į 2009 m. lygį. Sveikatos apsaugos ministerija sutinka, kad būtent dėl Valstybinės ligonių kasos netinkamai suplanuoto 2010 m. PSDF biudžeto, fonde susikaupė perteklinių lėšų, o dauguma šalies gydymo įstaigų buvo priverstos skolintis tam, kad galėtų dirbti.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad ir šiemet patvirtinta daugiau kaip 110 mln. litų papildomų valstybės biudžeto asignavimų, nors 2010 m. PSDF biudžeto rezervas viršytas 117 mln. litų. PSDF biudžetas turi suformuoti rezervą, kuris turėtų būti 10 proc. gautų pajamų, tačiau dabar šie skaičiai yra didesni.

Kaip tokią ekonominę politiką vertina pacientų organizacijų ir gydymo įstaigų atstovai?

Vida Augustinienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė:

– Pacientų organizacijų atstovams suteikta teisė dalyvauti PSD tarybos posėdžiuose, kai svarstomas biudžetas, lėšų paskirstymas vaistams pirkti, paslaugoms apmokėti ir kitais klausimais. Svarstant, kaip panaudoti perteklines lėšas, mes nedalyvavome, tačiau galbūt Valstybinė ligonių kasa turi planą sutaupyti lėšų. Pasitarimuose, kuriuose svarstoma, kaip panaudoti pinigus, visuomet daug kritikos. Žmonės visada piktinasi medikams duodamais kyšiais, bet juos davė ir duos. Kai norėjo juos oficialiai įteisinti, įvesti mokestį už vaistų receptus, pacientų organizacijos buvo prieš ir į mūsų balsą buvo atsižvelgta. Pritarėme vaistų kainų mažinimo ir prieinamumo gerinimo planui ir jis pasitvirtina, nors kai kur priemokos didesnės, kai kur jų neliko. Svarbiausia, kad farmacijos kompanijos sumažino kainas, atsirado daugiau pinigų, už juos galima nupirkti daugiau vaistų. Manau, kad PSDF indėlis banke atsirado dėl buvusios ekonominės krizės. Ligonių kasa nenorėjo tų pinigų iškart išleisti – juk nežinojo, kiek krizė tęsis. Nuolat atsiranda naujų vaistų, o jie, ypač biologiniai, yra labai brangūs, vienam žmogui kainuoja kelis šimtus tūkstančių litų, ir tam pasitarnauja rezervo fondas. Yra retų ligų, kurios pas mus net nediagnozuojamos, tam ligoniai siunčiami į kitas šalis – už tai reikia mokėti, nupirkti individualiai tinkančių vaistų. Nėra taip blogai, kaip kartais kalbama. Niekas nemato gero, o aš matau.

Edmundas Varpiotas, Kauno klinikų Valdymo tarnybos vadovas:

– Vienareikšmiškai galiu pasakyti: Valstybinė ligonių kasa ir Sveikatos apsaugos ministerija gana apdairiai ir racionaliai naudoja PSDF lėšas. Kai visa Lietuva ir daugelis kitų valstybių buvo gilioje krizėje ir ritomės į dugną, mums už paslaugas mokėjo mažiau, nei buvo numatyta sutartyse. Supratome, kad realybė yra tokia ir daugiau pinigų nebus. Ekonomikai atsikuriant ir gaunant daugiau pajamų, paslaugų įkainio vertė buvo padidinta, metų gale kompensuoti nepritekliai. Mes metus baigėme be nuostolių. Visos gydymo įstaigos, kurios dirbo racionaliai, išnaudojo galimybes taupyti, neblogai išsilaikė. Aišku, sumažėjo atlyginimai, etatų skaičius, teko susispausti, bet šiuo metu atsigauname ir galvojame, kad tokia politika nebuvo bloga. Negalima visko iškart imti ir pravalgyti, negalvojant apie ateitį. Gerai, kad Valstybinė ligonių kasa turi rezervą. Pinigai juk niekur nedingo, nebuvo perpumpuoti į privačias sąskaitas, davė pelną, nes buvo kaupti banke. Galiu tik pagirti už tokius veiksmus, nes fondų valdytojai elgiasi racionaliai ir apdairiai. Mūsų Konstitucija negarantuoja nemokamo gydymo – joje parašyta, kad valstybė užtikrina sveikatos priežiūrą susirgus, o nemokamos pagalbos apimtis nustato Vyriausybė. Nemokama pagalba buvo ir bus teikiama, bet atsiranda naujų technologijų, kai kurios komforto sąlygos, ir ligoniai prisideda prie gydymo, suteikia sau geresnes sąlygas ar paslaugas, kurios užtikrina greitesnį sveikimą.

Raimonda Katinienė, Kauno Kalniečių poliklinikos vyresnioji specialistė ekonomikai:

– Medicinos paslaugų įkainis padidėjo, bet dar ne tiek, koks buvo prieš krizę. Aš esu tos nuomonės, kad laikyti indėlį banke niekada nėra gerai. Pinigus reikia įdarbinti. Net ir pensiją saugoti banke nėra ekonomiška. Įstaigų pinigai turi dirbti. Mes nežinome, kokiomis lėšomis disponuojama. Suteikėme daugiau paslaugų, negu buvome pasirašę sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa, bet priemokų neprašėme, nors sveikatos apsaugos ministro įsakymu suteikta tokia teisė. Galbūt kitos gydymo įstaigos ja pasinaudojo, ypač ligoninės, kur skaičiuojami lovadieniai. Finansavimo pagal ligonių kasų sutartis nepakanka. Krizė buvo visame pasaulyje ir mes nepirkome jokios aparatūros, darbuotojai geranoriškai ėjo nemokamų atostogų – sukomės kaip įmanydami, nors jei turėtume ir panaudotume daugiau lėšų – valstybė laimėtų, nes daugiau įneštume į biudžetą per mokesčius.

Vidmantas Obelienius, Kauno Šilainių poliklinikos direktorius:

– Tai, kad PSDF lėšos laikomos banke, vertinu kaip nekompetenciją, arba mes ko nors nežinome. Mūsų tautai būdinga daryti nelogiškus ekonominius sprendimus: kaupiame santaupas ir kartu skolinamės. Tai ekonomiškai nelogiška, toks vadybinis sprendimas neteisingas, bent jau žiūrint iš šalies.

Mūsų poliklinika dėl sumažinto balo įkainio pernai negavo 2 mln. 330 tūkst litų. Taigi, jei giriamasi palūkanomis – atsiprašau. Palūkanos – tik pasiteisinimas, kad ne veltui pinigai gulėjo banke. Jos nėra tokios didelės, kad skriaustume sergantį žmogų. Beje, šis pinigų kaupimo atvejis – jau antras. Prieš 3–4 metus irgi buvo panašiai, kai 400 ar 500 mln. litų buvo padėta į rezervo fondą. Jei mes, viešoji įstaiga, sukauptume pelno, steigėjas sakytų, kad blogai panaudojame lėšas. Jei jos, skirtos gydymui, kaupiamos, yra blogai. Ligonių kasos atlieka pinigų perpaskirstymo funkciją, o tai gali atlikti viena gera buhalterija. Dabar visų pirma ydinga tai, kad kasos priklauso Sveikatos apsaugos ministerijai: pats užsakau, susimoku ir pats save kontroliuoju. Man, kaip vadovui, nesvarbu, iš kur pinigai ateina, bet, kai į tai žiūriu kaip pilietis, matau, kad yra blogai.

Diena.lt


Kaip turi elgtis medikai, susidūrę su maru, cholera ar kitomis pavojingomis infekcijomis

Kaip turi elgtis medikai, susidūrę su maru, cholera ar kitomis pavojingomis infekcijomis

Sveikatos apsaugos ministerija siekia sumažinti medicinos darbuotojų galimybę užsikrėsti ypač pavojingomis infekcinėmis ligomis. <br />Sveikatos apsaugos ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis patvirtino apsauginių priemonių naudojimo...


Senovės Peru gyventojai kentėjo nuo streso

Ištyrus senovės Peru gyventojų palaikus, juose buvo rastas aukštas stresą sukeliančio hormono kortizolio kiekis ir nustatyta, kad ši tauta kentėjo nuo streso, praneša News.discovery.com. Senovės Peru civilizacija gyvavo nuo 550 m. pr. Kr. iki 1532...


Dovanų lietus VU vaikų ligoninėje

Dovanų lietus VU vaikų ligoninėje

Balandžio 23 d. 12 valandą Vienos pokylio organizatoriai įteiks medicininę įrangą ir instrumentus, kurie bus taikomi minimaliai invazinėms alkūnės sąnario ir kitų mažesnių sąnarių operacijoms. Tokios įrangos VUVL ligoninėje nebuvo. Taip bus...


Širdies chirurgai Santariškių klinikose pažabojo dar vieną mirtiną ligą

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Širdies chirurgijos centre buvo atlikta Lietuvoje pirmoji, sėkminga plaučių arterijos sustorėjusio vidinio sluoksnio pašalinimo operacija. Operaciją, vadovaujant prof. Eckhard Mayer iš...


Sąžinės laisvė priklauso ir gydytojams

Sąžinės laisvė priklauso ir gydytojams

Keičiama medicinos norma užtikrins teisę gydytojams rezidentams akušeriams ginekologams atsisakyti atlikti abortą. Viešojoje erdvėje tai sukėlė įvairių ginčų ir nuogąstavimų. Ar sugebės jaunieji gydytojai padėti moteriai nelaimės atveju? Ar išmoks...


Sveikatos profilaktinėms programoms bus skiriama 55 tūkst. litų daugiau

2011 metais sveikatos programoms, kurių lėšomis įgyvendinamos įvairios prevencinės priemonės, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) bus skiriama 55 tūkst. daugiau nei pernai. "Profilaktiniai patikrinimai ir kitos prevencinės...


Plastinės operacijos: populiariausia didintis krūtis ir nusisiurbti riebalus

Plastinės operacijos: populiariausia didintis krūtis ir nusisiurbti riebalus

Tarptautinė estetinės plastinės chirurgijos bendruomenė (ISAPS) po metus užtrukusio proceso atskleidė plastinių operacijų ir procedūrų tendencijas. Paaiškėjo, kad nechirurginės procedūros lenkia chirurgines grožio operacijas. Pirmą kartą...


Išsėtine skleroze suserga jauni ir darbingi žmonės

Tai jaunų ir darbingų žmonių liga, taip trumpai išsėtinę sklerozę galėtų pavadinti dauguma medikų. Tačiau visuomenėje dažnai ši liga suvokiama klaidingai ir neretai išgirstas ar perskaitytas žodis "sklerozė" kelia asociacijas su...


Prezidentė: vaistai turi būti prieinami kiekvienam Lietuvos gyventojui

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su sveikatos apsaugos ministru Algiu Čapliku aptarė vaistų kainų reguliavimo politikos klausimus ir sveikatos apsaugos sistemos restruktūrizacijos bei reformos eigą. Taip pat kalbėjo apie situaciją šalyje,...


Mikčiojimą lemia genai, tvirtina mokslininkai

Mokslininkai išsiaiškino, kad mikčiojame ne dėl nervingumo, o kad tai - paveldima liga, tad atrasti genai gali paskatinti naujų vaistų sukūrimą. Maždaug 1 proc. žmonijos mikčioja ir ilgą laiką buvo manoma, kad tai nervinės įtampos simptomas....


Sukurtas plaukus transplantuojantis robotas

Sukurtas plaukus transplantuojantis robotas

JAV kompanija "Restoration Robotics" teigia, jog jos sukurto roboto atliekamos plaukų transplantacijos yra mažiau skausmingos ir suteikia natūralesnį rezultatą. Robotas sugeba persodinti atskirus plaukų folikulus, be to, savo darbą jis...


Tomografas galės prognozuoti žmonių elgesį

Kalifornijos universiteto mokslininkai nustatė, kad magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo metu galima nustatyti, kaip žmogus elgsis vienoje ar kitoje situacijoje ateityje, rašo "Singularity Hub". Tam tikslui reikia išanalizuoti kraujo...


Rankų drebėjimas – kaip jį sumažinti?

Rankų drebėjimas – kaip jį sumažinti?

Nevalingas rankų tremoras, arba kitaip rankų drebulys – problema, kuri apsunkina net ir paprasčiausią kasdienę veiklą. Valgymas, rašymas ar vandens atsigėrimas tampa itin sunkiu ir daug pastangų reikalaujančiu veiksmu. Didesnio tikslumo ar...


Didelis kraujospūdis susijęs su vitamino D nepakankamumu

Amerikiečių mokslininkai nustatė, jog mažas 25-hidroksivitamino D kiekis kraujyje yra susijęs su didesne rizika, jog tokiam asmeniui išsivystys padidėjęs kraujospūdis. 25-hidroksivitaminą D žmogaus kepenys sukuria iš žarnyne absorbuoto arba odoje...


Dvylikametės mergaitės viltis – donoro širdis

Mergaitė, kuri laukia. Taip būtų galima pavadinti dvylikametę Mantę. Ji viena iš aštuonių Lietuvos vaikų, laukiančių širdies donoro. Širdies persodinimo operacija – vienintelė mergaitės viltis išgyventi. Savaitgalį Vaiko širdies asociacijos,...


5 klaidos gydytojo priimamajame

5 klaidos gydytojo priimamajame

Gydytojai išskyrė penkias klaidas, kurias paprastai daro pasikonsultuoti atėję pacientai. 1. Neklausinėja. Vienintelis blogas klausimas yra tas, kuris taip ir lieka neužduotas. Nereikia gėdytis, jog neišmanote medicinos ir klausinėkite tol, kol...


JAV tiria galimą vaisto Alli žalą kepenims

FDA praėjusią savaitę atnaujino informaciją apie jos stebimus vaistus, kurie laikomi potencialiai žalingais, praneša nutraingredients-usa.com. Tarp naujų į šį sąrašą įtrauktų medikamentų yra ir orlistatas, kurį "GlaxoSmithKline" bendrovė...


Diagnozė: diabetas. Kaip tai atsilieps kojoms?

Diagnozė: diabetas. Kaip tai atsilieps kojoms?

Klastinga liga, cukriniu diabetu, pasaulyje suserga vis daugiau žmonių. Virš 200 milijonų žmonių užsienyje ir daugiau nei 150 tūkstančių lietuvių, t. y. 5 procentai visų šalies gyventojų, – tokia yra sunerimti verčianti statistika, kuri...


Krūties vėžys užklumpa ir vyrus

Krūties vėžys užklumpa ir vyrus

Ar žinojote, kad vyrai taip pat gali susirgti krūties vėžiu? Taip, gali. Nežinodami apie tai vyrai neatlieka profilaktinių patikrinimų, kurių metu būtų galima anksti diagnozuoti ligą. Todėl vyrams diagnozuotas krūties vėžys būna sunkesnės stadijos...


Negalia – ne kliūtis kurti

Gargždų kultūros centre veikianti spalvinga tapybos ant šilko paroda "Akimirkų lietus" ypatinga. Jos autoriai - neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės bei vaikai iš rizikos šeimų. Jie visi - socialinių paslaugų centro lankytojai, kartu dalyvavę...


Plikasis smėlrausys – atsparus vėžiui

Pasaulyje nėra žinomo nei vieno atvejo, kad plikojo smėlrausio organizme būtų aptiktas kokio nors tipo vėžinis auglys. Tai neįprasta, turint omenyje, kad šie gyvūnai gyvena iki 30 metų. Dabar Rochesterio universiteto biologai atrado tokios savybės...


Tyrimas: Lietuvos gyventojai vaistams Baltijos šalyse išleidžia mažiausiai

Lietuvoje išlaidos vaistams pernai buvo mažiausios Baltijos šalyse ir siekė vidutiniškai 180 JAV dolerių (apie 454 litai) vienam gyventojui, rodo rinkos tyrimų bendrovės "Market Publishers" duomenys. "Market Publishers"...


KMUK atlikta reta peties sąnario operacija

KMUK Ortopedijos traumatologijos klinikos sporto traumų ir artroskopijos sektoriuje atlikta reta peties sąnario kremzlės transplantacijos ir raiščių rekonstrukcinė operacija. Jau dešimt metų KMUK ortopedijos traumatologijos klinikos sporto traumų...


Moterys atrado naują vyrų viliojimo būdą

Britų mokslininkai atlikę tyrimą išsiaiškino, kad moterys atrado naują ir efektyvų vyrų viliojimo būdą. Nors ir sakoma, kad moterys myli ausimis, o vyrai – akimis, tačiau per tyrimą paaiškėjo, kad moters balsas veikia vyrus taip pat...


Reformos anatomija: kova dėl pinigų, bet ne su ligomis

Neduok Dieve, bet jeigu reikėtų operuoti galvą, kurią gydymo įstaigą rinktumėtės: kuo arčiau namų, įvykio vietos ar toliau esantį respublikinį centrą, kuriame dirba patyrę specialistai? Nebūtinai neurochirurgijos, bet kokio gydymo prireikus, kur...


"GlaxoSmithKline" atlikti tyrimai suteikia vilčių atrasti veiksmingus vaistus nuo maliarijos

Tarptautinė farmacijos kompanija "GlaxoSmithKline" (GSK) paskelbė naujo tyrimo rezultatus, teikiančius vilčių atrasti vaistus, skirtus gydyti maliariją. Tyrimo rezultatai buvo gauti visus metus tiriant daugiau nei 2 milijonus junginių iš...


Pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos šalyse atlikta kasos ir inksto transplantacija

Pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos šalyse atlikta kasos ir inksto transplantacija

Pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos regione šią, birželio 19-osios naktį, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL SK) buvo atlikta kasos ir inksto (simultaninė) transplantacija. Jai vadovavo VUL SK Pilvo chirurgijos centro vadovas...


Peru kenčia nuo buboninio ir plaučių uždegimo maro

Peru kenčia nuo buboninio ir plaučių uždegimo maro

Buboninio ir plaučių uždegimo protrūkis Peru jau nusinešė 14 – mečio berniuko gyvybę, o išgyventi bando dar 31 užsikrėtęs žmogus. Užkrato židinys yra visai netoli turistų pamėgto kurorto – Chicama paplūdimio. Sveikatos ministras...


Gandai ir paskalos moterims suteikia laimės

Gandų aptarinėjimas ir liežuvavimas turi teigiamos įtakos moters sveikatai - atkuria dvasinę pusiausvyrą ir stiprina imuninę sistemą. Prie tokios išvados priėjo mokslininkų grupė iš Jungtinių Valstijų Mičigano valstijos universiteto, praneša...


Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Remdamiesi tik smegenų skenavimo informacija, Japonijos mokslininkai įsigudrino kompiuterio ekrane atkurti vaizdinius, kilusius savanorių galvose. Apie tyrimo idėją mes jau esame publikavę trumpą naujieną, tačiau dabar tapo žinoma daugiau...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9