Lapkričio 21d. Ketvirtadienis

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas: reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas

Peržiūrų skaičius: 23092

Visuomenei trūksta informacijos apie sveikatos apsaugai realiai skiriamas lėšas bei jų panaudojimą, dėl to kyla pacientų nepasitenkinimas, nepamatuoti kaltinimai medikams ir nepasitikėjimas jais, sako Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas, Kauno apskrities ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas) Stasys Gendvilis. Naujienų agentūra ELTA su gydytojų vadovų organizacijos prezidentu kalbėjosi apie tai, kuo šiandien "serga" pati Lietuvos sveikatos apsauga.

- Vienas esminių visuomenės gerovės rodiklių yra puiki sveikata. Tai - siektinas rodiklis, tačiau šiandien matome, kad pati sveikatos apsauga negali pasigirti gera sveikata. Tai ko, Jūsų, kaip gydymo įstaigų vyriausiuosius gydytojus vienijančios organizacijos vadovo, manymu, Lietuvos sveikatos apsaugai dabar labiausiai trūksta?

- Manau, kad pagrindinė sveikatos apsaugos problema jau kurį laiką yra skaidrumo ir aiškumo trūkumas. Plačiojoje visuomenėje mažai kas įsivaizduoja, kuo šiandien gyvena Lietuvos medicina. Žmonės nepakankamai informuoti, kokių paslaugų ir kiek gali tikėtis apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, o tai jų neskatina draustis papildomai. Tokios painiavos pasekmė yra nepateisinti pacientų lūkesčiai, jų nesupratimas, kaip iš tikrųjų panaudojami jų sumokėti mokesčiai. Tada "kalti" tampa dažnai niekuo dėti eiliniai medikai.

Vyksta savotiškas "karas" tarp sveikatos apsaugos darbuotojų ir pacientų. Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad už privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas pacientas gauna visas ar beveik visas įmanomas medicinos paslaugas, tačiau fondo lėšų toli gražu nepakanka šiems pacientų lūkesčiams patenkinti. Politikams derėtų sukaupti visą savo politinę drąsą ir sąžiningai pasakyti žmonėms, kokių paslaugų ir kiek jie gali tikėtis apsidraudę privalomuoju draudimu. Tuo pačiu kitos paslaugos turėtų būti apmokamos papildomai paties paciento arba padengiamos iš papildomo savanoriško sveikatos draudimo.

Lėšų, gaunamų iš PSDF už suteiktas paslaugas, skaičiavimas turėtų būti maksimaliai supaprastintas, visiems suprantamas ir aiškus, atsisakant pirmiausia ydingos "plaukiojančio balo" sistemos. Kiekviena paslauga turi savo savikainą, vertę, galiausiai - pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia turi suvokti, kad gali nupirkti tik tiek paslaugų, kiek turi pinigų. O dabartine tvarka tiesiog įteisintas sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų teikėjų apiplėšinėjimas, dirbtinai sumažinant balo vertę bei nusavinant už suteiktas paslaugas uždirbtas lėšas, kurias gydymo įstaiga galėtų panaudoti naujai sudėtingesnei aparatūrai įsigyti, geresniam darbo organizavimui, galų gale - medikų atlyginimams. Kad suprastume sveikatos apsaugos finansavimo principus, pamėginkite parduotuvėje nusipirkti 2,7 lito kainuojantį pieno pakelį turėdami tik 2,2 lito - ar jums pavyktų įtikinti pardavėją "plaukiojančios lito vertės" nauda?

- Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) mėgdavo sakyti, kad "sąvokos "pinigų užtenka" nėra". Didžioji dalis Lietuvos medicinos šiandien verčiama gyventi nepriteklių zonoje. Kaip Jums atrodo, gal valstybės pinigų sveikatos apsaugai pakaktų, jei lėšos būtų racionaliau skirstomos, naudojamos ir gydymo įstaigas pasiektų tiesiogiai, be tarpininkų, kurių išlaikymas irgi biudžetui kainuoja?

- Turint omenyje sveikatos apsaugą JAV prezidentas B. Klintonas buvo teisus: sąvokos "pinigų užtenka" nėra. Tai įrodo ir faktas, kad net ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur skiriama 10 proc. ir daugiau bendrojo vidaus produkto (BVP) sveikatos apsaugai, medikai ir pacientai vis tiek skundžiasi pinigų stygiumi. Planinėms operacijoms, specialistų konsultacijoms sudaromos pacientų eilės ir net ilgesnės nei pas mus.

- Kiek reikėtų pinigų, kad galėtų bent kiek normaliau funkcionuoti mūsų sveikatos apsaugos sistema?

- Visada pabrėždavome: visuomeninių išlaidų reikėtų bent 5 proc. BVP, kaip anksčiau buvo nurodyta ir teisės aktuose. Deja, tiek dar niekada neskirta. (Sveikatos apsaugai Lietuva skiria apie 4 proc. BVP).

Žinoma, lėšas visos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja tikrai racionaliai, bet atsiminkime, kad mūsų visuomenė sensta, o sveikatos tyrimo ir gydymo technologijos, naujausi vaistai nuolat brangsta. Brangsta ir įstaigos infrastruktūros išlaikymas - energija (elektra, šiluma ir degalai), vanduo, maistas, valymo, skalbimo paslaugos, pastatų, įrangos amortizacija ir kita. Ar daug kainuoja tarpininkų išlaikymo (turbūt turite omenyje privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą) išlaidos, atsakyti galima vienareikšmiai: nedaug - vos 0,7 proc. PSDF biudžeto, kai Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas toms išlaidoms numato 2 proc. lėšų.

Kur kas skaudžiau mums atsiliepia sunkmetis - fondo mažėjimas 11 proc. kelia labai didelį įstaigų vadovų, visų medikų, pacientų susirūpinimą. Darbo užmokesčio fondas įstaigose sudaro 70-80 proc. ir daugiau visų išlaidų. Taigi tyrimui, gydymui, įstaigos išlaikymui lieka mažai lėšų. Tad kaip dabar subalansuoti gaunamas mažėjančias pajamas su didėjančiomis išlaidomis - sunkiausias uždavinys gydymo įstaigų vadovams.

- Vis augančio nedarbo fone šiandien baimintis dėl dalies ligoninės personalo motyvacijos geriau dirbti ir neprarasti darbo vietos lyg ir nėra ko. Bet negi ligoninių vadovai nesibaimina, kad labiausiai kvalifikuotas jų personalas, ieškodamas įgytas žinias, kvalifikaciją ir darbo kokybę atitinkančio atlyginimo, išsilakstys po užsienius? Ko reikėtų imtis, kad tai neįvyktų?

- Būtent krizės laikotarpis neabejotinai skatina kvalifikuoto personalo migraciją: sunkmečiu žmonės ieško įvairiausių būdų išgyventi arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Medikai taip pat yra žmonės, bet dėl jų emigracijos nukenčia visa likusi visuomenė. Baimė, net ir baimė prarasti darbą, yra labai blogas motyvacijos dirbti geriau pagrindimas.

Pinigai, beje, irgi ne visada yra vienareikšmė motyvacija. Siekiant išlaikyti darbuotojus reikia ne tik algos. Gerinant darbo organizaciją bei perleidžiant medikams nebūdingas funkcijas kitam, ne mediko kvalifikacijos reikalingam personalui, galima sudaryti gana komfortišką darbo aplinką. Ji kartu su oriu darbo užmokesčiu gali būti pakankamai svarus motyvas, skatinantis gerai dirbti, stengtis dėl savo pacientų ir gydymo įstaigos bei negalvoti apie emigraciją.

Žinoma, šio tikslo įgyvendinimas labai glaudžiai susijęs su sveikatos apsaugos finansavimu - tiek politikams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vadovams čia dar yra labai daug neartų dirvonų. Svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant panaikinti dirbtinę pacientų ir medikų priešpriešą (nežinau, kam tai gali būti naudinga), įgyvendinti kuo paprastesnius bei skaidrius apmokėjimo už suteiktas paslaugas principus. Net jei pinigų sistemoje ir nedaug, visiems mums bus komfortiškiau, jei tiksliai žinosime, kur ir kaip jie naudojami. Mano įsitikinimu, tik toks aiškumas gali išgelbėti sveikatos apsaugą nuo krizės bei pristabdyti medikų emigraciją.

- Kokį lėšų rezervą, Jūsų nuomone, ligoninės turėtų sukaupti (jei tik galėtų), kad pajėgtų įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su galima prievole atlyginti padarytą žalą pacientui? Ir ar visos ligoninės bus pajėgios pakelti šią naštą?

- Manome, asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ) privalomajam civilinės atsakomybės draudimui vidutiniškai turėtų būti sukaupusi apie 250 tūkst. litų. Suma priklauso nuo ligoninės dydžio, teikiamų paslaugų rizikos laipsnio ir t. t. Gaila, šalyje yra tik dvi draudimo įmonės, turinčios licenciją drausti ASPĮ šiuo draudimu.

Dabar norima keisti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir atsisakyti privalomojo sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo. Tada kiekviena įstaiga turėtų daugiau galimybių rinktis, pagyvėtų draudėjų veikla, sumažėtų draudimo įmokos. Beje, ligoninės, neįstengiančios sukaupti tokios draudimo sumos, galėtų už minimalias palūkanas gauti paskolą, tarkime, iš įsteigto prie Valstybinės ligonių kasos fondo ar kitokių galimų šaltinių.

- Ar tikrai valstybei rūpi jos gyventojų sveikata, kai vis smarkiau krypstama sveikatos sistemos išlaikymo perdavimo patiems gyventojams link?

- Manau, kad valstybei labiausiai turi rūpėti jos gyventojų sveikata. O ar galima taupyti savo šalies gyventojų sąskaita, noriu atsakyti prisimindamas dabartinio JAV prezidento Barako Obamos nuostatą. Jis ir didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje įsipareigojo jokiu būdu nemažinti socialinių išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.

Kadangi pati sveikatos apsaugos sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje ir beveik visose šalyse visiškai kompensuoti sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų vartotojams. Kokiu keliu teks tai daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai ir, žinoma, patys piliečiai.

Piliečiai turėtų labiau rūpintis savo sveikata, gyvenimo kokybe, netgi apsisaugoti nuo susinaikinimo, o politikams reikia apsispręsti ir greičiau įdiegti šalyje dabar taip reikalingą papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą. Reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas arba bent primokėti už tas paslaugas, kurios kainuoja daugiau negu jas padengia PSDF biudžetas. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę. Kitų galimybių mes dabar nematome.

- Dėkoju už pokalbį.

VE

Dešimt neištikimybės požymių: kaip pagauti neišitikimą partnerį?

Jūsų santykiai atrodo stiprūs ir nuostabūs, bet kas jeigu grįžę namo ir prisėdę prie kompiuterio rastumėte dviprasmišką elektroninį laišką, kurį jūsų partneris išsiuntė bendradarbei? Britė Charlotte Ward, parašiusi knygą apie neištikimybę, turi ką...


Mašina, palaikanti nuo kūno atskirtos širdies plakimą

Mašina, palaikanti nuo kūno atskirtos širdies plakimą

Šiaurės Karolinos Valstybinio Universiteto (JAV) mokslininkai sukūrė mašiną, kuri gali palaikyti iš kūno išimtos širdies plakimą. Nors tai ir primena filmus apie Frankenšteiną, medicininių tyrimų naudojant naują išradimą potencialas yra išties...


Dažniausia mirties priežastis – kraujotakos sutrikimai

Dažniausia mirties priežastis – kraujotakos sutrikimai

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registras skelbia Lietuvos 2010 m. mirties priežasčių duomenis. Lietuvoje 2010 m. mirė 42120 žmonių (vyrų – 21536, moterų – 20584), t. y. 88 žmonėmis daugiau nei 2009...


Vyrus greičiau pažadintų musė nei kūdikio verksmas

Tuo metu moterims, ar jos motinos, ar ne, nėra kito tokio garso, kuris pakeltų iš miegų taip, kaip vaiko aimana. Tokius duomenis pateikia mokslininkai, atlikę vyrų ir moterų smegenų aktyvumo testus, rašoma "The Telegraph" interneto...


Nerimauja dėl siūlymo įteisinti lytinių ląstelių donorystę

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus išplatintame atvirame laiške reiškiamas dvasininkų nerimas dėl siūlymų įteisinti lytinių ląstelių donorystę. Tai būtų leidžiama, jei būtų pritarta liberalcentristo Algio Čapliko pasiūlytam dirbtinio apvaisinimo...


Kaip sužavėti moterį? Prireiks lyginimo lentos

Vyrai, norintys romantiškesnės santuokos, turėtų liautis leisti pinigus prabangioms dovanoms. Norint sužavėti moterį užtenka lyginimo lentos ar dulkių šluostės. Kaip rašo dailymail.co uk, sužadinti moters meilumą vyrai gali atlikdami namų ruošos...


Kovai su tuberkulioze – naujos diagnostikos galimybės

Kovai su tuberkulioze – naujos diagnostikos galimybės

Minint Pasaulinę tuberkuliozės dieną medikai ne tik primena apie šios infekcinės ligos pavojų, bet ir džiaugiasi padaryta pažanga diagnozuojant ir gydant tuberkulioze sergančius asmenis. Nuo šiol didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra galimybė...


Daugiau pilkųjų ląstelių – nebūtinai daugiau proto

Daugiau pilkųjų ląstelių – nebūtinai daugiau proto

Vasarį Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Osvaldas Rukšėnas sužinojo, kad tapo vienu iš septynių Lietuvos mokslo premijos laureatų. Šis garbingas įvertinimas profesoriui skirtas už kartu su bendraautoriu parašytą darbų...


Kad Jūsų kojos būtų sveikos!

Kad Jūsų kojos būtų sveikos!

Įvairių Europos šalių autorių duomenimis, įvairios kojų venų ligos pasireiškia 24–58 proc. moterų ir 12–46 proc. vyrų. Pagal statistiką, bėdų su venomis turi net 30 proc. sėdimą darbą dirbančių žmonių. Stebima, kad sergamumo kojų venų...


Farmacininkai remia gydytojų atostogas

Praėjusį šeštadienį gausus būrys šeimos gydytojų, parėmus uždarajai akcinei bendrovei "Actavis Baltics", pakėlė sparnus į Izraelį. Čia jie praleis savaitę. Į Tel Avivą išskrido šeimos gydytojai iš Panevėžio, Utenos, Klaipėdos, Vilniaus...


Suklastotose vaistų pakuotėse – negalia ir mirtis

Suklastotose vaistų pakuotėse – negalia ir mirtis

Neseniai po Europos Sąjungos valstybėse atlikto tyrimo paaiškėjo apie 170 vaistų klastojimo ir neteisėto platinimo atvejų. Sunerimti verčia ir Pasaulio sveikatos organizacijos statistika: vaistinių preparatų rinkoje aptinkama 10–15 procentų...


Medikai mitinge prašys Prezidentės užtarimo dėl darbo valandų ir atostogų trukmės

Penktadienį prie Prezidentūros Lietuvos medikų profesinė sąjunga organizuoja mitingą, kuriame prašys šalies vadovės Dalios Grybauskaitės skubos tvarka kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl gydytojų darbo laiko ir atostogų trukmės. Medikų profesinė...


Klinikinis įrankis padės diagnozuoti raumenų - skeleto funkcijų sutrikimus

Bandomoji klinikinio tyrimo programa - tai įrankis, analizuojantis raumenų struktūrą. Tikimasi, kad tai pagerins diagnostikos tikslumą, reabilitaciją ir palengvins sprendimų priėmimą gydant nugaros bei kaklo raumenų - skeleto funkcijų sutrikimus....


Koks ryšys tarp matematikos ir haliucinacijų?

Kas gi tokio slypi mūsų smegenyse, kad jie įvairiose situacijose - veikiami narkotikų, sergant arba gresiant mirčiai - regi lygiai tokius pačius "antgamtiškus" geometrinius raštus? Pasirodo, tai betarpiškai siejasi su žmogaus smegenų...


Sukurtas į akį implantuojamas "teleskopas"

JAV federalinė Maisto ir vaistų administracija (FDA) leido naudoti bendrovės "VisionCare" sukurtą miniatiūrinį akies implantą, skirtą amžine tinklainės degeneracija sergantiems pacientams, praneša "Daily Mail"....


Sveikatos apsaugos kokybė: Lietuvą pralenkė net Albanija

Šiemet sudarytame sveikatos apsaugos kokybės indekse "Euro-Canada Health Consumer Index 2010", kur pirmą kartą šalia 33 Europos šalių buvo įvertinta ir Kanada, Lietuva, lyginant su 2009 metais, nukrito iš 29 į 31 vietą, į priekį...


Į vaistines gena ir peršalimai, ir širdies negalavimai

Į vaistines gena ir peršalimai, ir širdies negalavimai

Per karščius į vaistines atskuba ir turintieji širdies problemų, ir persišaldę ar įvairių uždegimų kamuojami žmonės. "Karščiai ypač sunkus metas žmonėms, turintiems širdies negalavimų. Perkami magnio, kalio preparatai, kurie būtini atkurti...


Tikisi senėjimą sustabdyti ties 50 metų riba

Šimtamečiai su penkiasdešimtmečių kūnu vieną dieną taps realybe, teigia Didžiosios Britanijos mokslininkai. Augant gyvenimo kokybei, daugiau kaip pusė šiuo metu gimusių kūdikių sulauks šimto metų, rašo BBC. Leedso universiteto Didžiojoje...


JAV mokslininkai teigia nustatę, kodėl vyrai plinka

JAV mokslininkai teigia, kad jiems veikiausiai pavyko nustatyti vyrų plikimo priežastį, rašo britų visuomeninio transliuotojo BBC naujienų svetainė. Ekspertų grupė, publikuojanti savo tyrimų rezultatus leidinyje "Journal of Clinical...


Gripas pasiglemžė klaipėdietės gyvybę

Antradienio vakarą nuo gripo komplikacijų mirė klaipėdietė. Tačiau moteris nebus užregistruota kaip šeštoji pandeminio gripo auka. Kritinės būklės 52 metų ligonė užvakar atvežta į Gargždų ligoninę. Vos spėjus padaryti pirmuosius tyrimus moteris...


Didžioji Britanija pradėjo skiepyti nuo kiaulių gripo

Kad būtų išvengta tolesnio kiaulių gripo plitimo, Didžiojoje Britanijoje trečiadienį pradėta plataus masto skiepijimo kampanija. Žinybų duomenimis, yra paruošta daugiau kaip 11 mln. vakcinos dozių. Pasiskiepyti pirmiausiai raginami rizikos grupės...


Už optinės iliuzijos - smegenų mokslo atradimas

Už optinės iliuzijos - smegenų mokslo atradimas

Pasirodo, įprastos ir juoką sukeliančios optinės iliuzijos gali būti visai rimta mokslinių tyrimų preimonė. Ypač tada, kai tyrinėjamos žmogaus smegenys. Rezultatai yra iš ties įdomūs ir intriguojantys - galite tyrimą išbandyti su savo draugais....


DARPA kuria virusinių infekcijų biojutiklius

Jei JAV karinių tyrimų organizacijai DARPA pavyks vienas naujausių jos sumanymų, mes apie savo susirgimus ateityje sužinosime gerokai prieš pasireiškiant realiems simptomams. Jos remiami Duke universiteto mokslininkai kuria specialius...


Nustatytas šalutinis vakcinos nuo kokaino poveikis

Nors vakcina nuo kokaino priklausomybės veiksminga, kai kurie tyrimo savanoriai jo pradėjo vartoti 10 kartų daugiau. Mokslininkai jau prieš daugiau nei metus sukūrė vakciną nuo kokaino poveikio. Vaistai pakeičia kūno biochemiją taip, kad...


"CarieScan" - įrenginys, aptinkantis skyles dantyse dar prieš joms įsisenėjant

"CarieScan" - įrenginys, aptinkantis skyles dantyse dar prieš joms įsisenėjant

Nemėgstate lankytis pas dantų gydytojus? Skyles dantyse dabar bus galima aptikti "CarieScan" įrenginio pagalba, ir tai bus padaroma gerokai prieš joms tampant rimta problema. Veikimo principas lyg ir nesudėtingas - per dantį praleidžiama...


Lietuvoje – nauji virusai ir infekcijos

Užkrečiamųjų ligų, tokių kaip tuberkuliozė, tymai, difterija, kokliušas, protrūkius Europos šalyse padėjo suvaldyti skiepai, tačiau kyla vis naujų ligų grėsmė. Šiuolaikinio žmogaus imuninė sistema dėl dažnai patiriamo streso, aplinkos užterštumo...


Papildomas tyrimas pacientui užtikrina ramybę

Papildomas tyrimas pacientui užtikrina ramybę

Anksčiau trisdešimtmečiui diagnozuota tarpslankstelinio disko išvarža būdavo retenybė, dabar nebestebina, kai ši liga nustatoma gerokai jaunesniems. Daugėja ir jaunėja Klaipėdos jūrininkų ligoninės Neurologijos skyriuje maždaug trečdaliui gydomų...


Ukrainiečiai kelia sąlygas Lietuvai, norinčiai jiems suteikti humanitarinę pagalbą

Ukraina atsiuntė notą Lietuvai, kuria prašoma įvykdyti 10 sąlygų, kad Kijevas sutiktų priimti Vilniaus siunčiamą humanitarinę pagalbą. Šią pagalbą į Ukrainą Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu buvo planuota išskraidinti dar penktadienį, tačiau...


Gimdos kaklelio vėžys – konservatyvaus požiūrio epidemija

Gimdos kaklelio vėžys – konservatyvaus požiūrio epidemija

"Ar verta mirti dėl drovumo?" - šį klausimą ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta visuomenės švietimo programa dėl gimtos kaklelio vėžio "Vika", iškėlė Sveikatos biuro atstovas Paulius...


Minima Tarptautinė žmonių su negalia diena

Gruodžio 3-ioji - Tarptautinė žmonių su negalia diena. Šią dieną tarptautine 1992 metais paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. 1983 metais buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų problemomis ir kovoti už tai, kad...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9