Birželio 3d. Trečiadienis

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas: reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas

Peržiūrų skaičius: 23092

Visuomenei trūksta informacijos apie sveikatos apsaugai realiai skiriamas lėšas bei jų panaudojimą, dėl to kyla pacientų nepasitenkinimas, nepamatuoti kaltinimai medikams ir nepasitikėjimas jais, sako Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas, Kauno apskrities ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas) Stasys Gendvilis. Naujienų agentūra ELTA su gydytojų vadovų organizacijos prezidentu kalbėjosi apie tai, kuo šiandien "serga" pati Lietuvos sveikatos apsauga.

- Vienas esminių visuomenės gerovės rodiklių yra puiki sveikata. Tai - siektinas rodiklis, tačiau šiandien matome, kad pati sveikatos apsauga negali pasigirti gera sveikata. Tai ko, Jūsų, kaip gydymo įstaigų vyriausiuosius gydytojus vienijančios organizacijos vadovo, manymu, Lietuvos sveikatos apsaugai dabar labiausiai trūksta?

- Manau, kad pagrindinė sveikatos apsaugos problema jau kurį laiką yra skaidrumo ir aiškumo trūkumas. Plačiojoje visuomenėje mažai kas įsivaizduoja, kuo šiandien gyvena Lietuvos medicina. Žmonės nepakankamai informuoti, kokių paslaugų ir kiek gali tikėtis apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, o tai jų neskatina draustis papildomai. Tokios painiavos pasekmė yra nepateisinti pacientų lūkesčiai, jų nesupratimas, kaip iš tikrųjų panaudojami jų sumokėti mokesčiai. Tada "kalti" tampa dažnai niekuo dėti eiliniai medikai.

Vyksta savotiškas "karas" tarp sveikatos apsaugos darbuotojų ir pacientų. Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad už privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas pacientas gauna visas ar beveik visas įmanomas medicinos paslaugas, tačiau fondo lėšų toli gražu nepakanka šiems pacientų lūkesčiams patenkinti. Politikams derėtų sukaupti visą savo politinę drąsą ir sąžiningai pasakyti žmonėms, kokių paslaugų ir kiek jie gali tikėtis apsidraudę privalomuoju draudimu. Tuo pačiu kitos paslaugos turėtų būti apmokamos papildomai paties paciento arba padengiamos iš papildomo savanoriško sveikatos draudimo.

Lėšų, gaunamų iš PSDF už suteiktas paslaugas, skaičiavimas turėtų būti maksimaliai supaprastintas, visiems suprantamas ir aiškus, atsisakant pirmiausia ydingos "plaukiojančio balo" sistemos. Kiekviena paslauga turi savo savikainą, vertę, galiausiai - pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia turi suvokti, kad gali nupirkti tik tiek paslaugų, kiek turi pinigų. O dabartine tvarka tiesiog įteisintas sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų teikėjų apiplėšinėjimas, dirbtinai sumažinant balo vertę bei nusavinant už suteiktas paslaugas uždirbtas lėšas, kurias gydymo įstaiga galėtų panaudoti naujai sudėtingesnei aparatūrai įsigyti, geresniam darbo organizavimui, galų gale - medikų atlyginimams. Kad suprastume sveikatos apsaugos finansavimo principus, pamėginkite parduotuvėje nusipirkti 2,7 lito kainuojantį pieno pakelį turėdami tik 2,2 lito - ar jums pavyktų įtikinti pardavėją "plaukiojančios lito vertės" nauda?

- Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) mėgdavo sakyti, kad "sąvokos "pinigų užtenka" nėra". Didžioji dalis Lietuvos medicinos šiandien verčiama gyventi nepriteklių zonoje. Kaip Jums atrodo, gal valstybės pinigų sveikatos apsaugai pakaktų, jei lėšos būtų racionaliau skirstomos, naudojamos ir gydymo įstaigas pasiektų tiesiogiai, be tarpininkų, kurių išlaikymas irgi biudžetui kainuoja?

- Turint omenyje sveikatos apsaugą JAV prezidentas B. Klintonas buvo teisus: sąvokos "pinigų užtenka" nėra. Tai įrodo ir faktas, kad net ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur skiriama 10 proc. ir daugiau bendrojo vidaus produkto (BVP) sveikatos apsaugai, medikai ir pacientai vis tiek skundžiasi pinigų stygiumi. Planinėms operacijoms, specialistų konsultacijoms sudaromos pacientų eilės ir net ilgesnės nei pas mus.

- Kiek reikėtų pinigų, kad galėtų bent kiek normaliau funkcionuoti mūsų sveikatos apsaugos sistema?

- Visada pabrėždavome: visuomeninių išlaidų reikėtų bent 5 proc. BVP, kaip anksčiau buvo nurodyta ir teisės aktuose. Deja, tiek dar niekada neskirta. (Sveikatos apsaugai Lietuva skiria apie 4 proc. BVP).

Žinoma, lėšas visos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja tikrai racionaliai, bet atsiminkime, kad mūsų visuomenė sensta, o sveikatos tyrimo ir gydymo technologijos, naujausi vaistai nuolat brangsta. Brangsta ir įstaigos infrastruktūros išlaikymas - energija (elektra, šiluma ir degalai), vanduo, maistas, valymo, skalbimo paslaugos, pastatų, įrangos amortizacija ir kita. Ar daug kainuoja tarpininkų išlaikymo (turbūt turite omenyje privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą) išlaidos, atsakyti galima vienareikšmiai: nedaug - vos 0,7 proc. PSDF biudžeto, kai Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas toms išlaidoms numato 2 proc. lėšų.

Kur kas skaudžiau mums atsiliepia sunkmetis - fondo mažėjimas 11 proc. kelia labai didelį įstaigų vadovų, visų medikų, pacientų susirūpinimą. Darbo užmokesčio fondas įstaigose sudaro 70-80 proc. ir daugiau visų išlaidų. Taigi tyrimui, gydymui, įstaigos išlaikymui lieka mažai lėšų. Tad kaip dabar subalansuoti gaunamas mažėjančias pajamas su didėjančiomis išlaidomis - sunkiausias uždavinys gydymo įstaigų vadovams.

- Vis augančio nedarbo fone šiandien baimintis dėl dalies ligoninės personalo motyvacijos geriau dirbti ir neprarasti darbo vietos lyg ir nėra ko. Bet negi ligoninių vadovai nesibaimina, kad labiausiai kvalifikuotas jų personalas, ieškodamas įgytas žinias, kvalifikaciją ir darbo kokybę atitinkančio atlyginimo, išsilakstys po užsienius? Ko reikėtų imtis, kad tai neįvyktų?

- Būtent krizės laikotarpis neabejotinai skatina kvalifikuoto personalo migraciją: sunkmečiu žmonės ieško įvairiausių būdų išgyventi arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Medikai taip pat yra žmonės, bet dėl jų emigracijos nukenčia visa likusi visuomenė. Baimė, net ir baimė prarasti darbą, yra labai blogas motyvacijos dirbti geriau pagrindimas.

Pinigai, beje, irgi ne visada yra vienareikšmė motyvacija. Siekiant išlaikyti darbuotojus reikia ne tik algos. Gerinant darbo organizaciją bei perleidžiant medikams nebūdingas funkcijas kitam, ne mediko kvalifikacijos reikalingam personalui, galima sudaryti gana komfortišką darbo aplinką. Ji kartu su oriu darbo užmokesčiu gali būti pakankamai svarus motyvas, skatinantis gerai dirbti, stengtis dėl savo pacientų ir gydymo įstaigos bei negalvoti apie emigraciją.

Žinoma, šio tikslo įgyvendinimas labai glaudžiai susijęs su sveikatos apsaugos finansavimu - tiek politikams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vadovams čia dar yra labai daug neartų dirvonų. Svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant panaikinti dirbtinę pacientų ir medikų priešpriešą (nežinau, kam tai gali būti naudinga), įgyvendinti kuo paprastesnius bei skaidrius apmokėjimo už suteiktas paslaugas principus. Net jei pinigų sistemoje ir nedaug, visiems mums bus komfortiškiau, jei tiksliai žinosime, kur ir kaip jie naudojami. Mano įsitikinimu, tik toks aiškumas gali išgelbėti sveikatos apsaugą nuo krizės bei pristabdyti medikų emigraciją.

- Kokį lėšų rezervą, Jūsų nuomone, ligoninės turėtų sukaupti (jei tik galėtų), kad pajėgtų įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su galima prievole atlyginti padarytą žalą pacientui? Ir ar visos ligoninės bus pajėgios pakelti šią naštą?

- Manome, asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ) privalomajam civilinės atsakomybės draudimui vidutiniškai turėtų būti sukaupusi apie 250 tūkst. litų. Suma priklauso nuo ligoninės dydžio, teikiamų paslaugų rizikos laipsnio ir t. t. Gaila, šalyje yra tik dvi draudimo įmonės, turinčios licenciją drausti ASPĮ šiuo draudimu.

Dabar norima keisti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir atsisakyti privalomojo sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo. Tada kiekviena įstaiga turėtų daugiau galimybių rinktis, pagyvėtų draudėjų veikla, sumažėtų draudimo įmokos. Beje, ligoninės, neįstengiančios sukaupti tokios draudimo sumos, galėtų už minimalias palūkanas gauti paskolą, tarkime, iš įsteigto prie Valstybinės ligonių kasos fondo ar kitokių galimų šaltinių.

- Ar tikrai valstybei rūpi jos gyventojų sveikata, kai vis smarkiau krypstama sveikatos sistemos išlaikymo perdavimo patiems gyventojams link?

- Manau, kad valstybei labiausiai turi rūpėti jos gyventojų sveikata. O ar galima taupyti savo šalies gyventojų sąskaita, noriu atsakyti prisimindamas dabartinio JAV prezidento Barako Obamos nuostatą. Jis ir didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje įsipareigojo jokiu būdu nemažinti socialinių išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.

Kadangi pati sveikatos apsaugos sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje ir beveik visose šalyse visiškai kompensuoti sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų vartotojams. Kokiu keliu teks tai daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai ir, žinoma, patys piliečiai.

Piliečiai turėtų labiau rūpintis savo sveikata, gyvenimo kokybe, netgi apsisaugoti nuo susinaikinimo, o politikams reikia apsispręsti ir greičiau įdiegti šalyje dabar taip reikalingą papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą. Reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas arba bent primokėti už tas paslaugas, kurios kainuoja daugiau negu jas padengia PSDF biudžetas. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę. Kitų galimybių mes dabar nematome.

- Dėkoju už pokalbį.

VE

10 priežasčių, kodėl geriau likti vienišam

Vieniši vyrai jaučiasi nesaugiai, tačiau skubiai ieškoti partnerės neverta. Portale askmen.com psichologai įvardijo 10 priežasčių, kodėl geriau likti vienišam. Merginoms reikia skirti laiko, o vyrui, kylančiam karjeros laiptais, sunku 24 valandas...


Kodėl mamos jaučiasi kaltos

Kodėl mamos jaučiasi kaltos

Kodėl taip dažnai pirmas gimdyvės klausimas apie kūdikį būna ne "Kas tai?", o "Ar jam viskas gerai?", "Ar jis normalus?" O jei medicinos sesuo prieš atsakydama kiek palūkuriuos? Mamos baimės ir abejonės iškart...


Į vaistines gena ir peršalimai, ir širdies negalavimai

Į vaistines gena ir peršalimai, ir širdies negalavimai

Per karščius į vaistines atskuba ir turintieji širdies problemų, ir persišaldę ar įvairių uždegimų kamuojami žmonės. "Karščiai ypač sunkus metas žmonėms, turintiems širdies negalavimų. Perkami magnio, kalio preparatai, kurie būtini atkurti...


Onkologijos institutas į biudžetą turėtų grąžinti 1 mln. litų

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kancleris Rimantas Remeika prašo Vyriausybės kaip steigėjos įvertinti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (VUOI) veiksmus įsigyjant linijinį greitintuvą "Clinac 600C/D" su priedais ir imtis...


Pandeminis gripas: nuo vakcinos žmonės pradėjo sirgti

Pandeminis gripas: nuo vakcinos žmonės pradėjo sirgti

Tyrimų, kuriuos dėl pandeminio gripo vakcinos sukeltos žalos žmonių sveikatai buvo žadėta baigti iki liepos 1 d., rezultatų vis dar nėra, o Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba dar kartą perspėja, kad skiepai nuo A(N1H1) viruso gali būti kalti dėl...


Premjeras apie ligoninių vadovų algas: sunkmečiu tai netoleruotina

Premjeras Andrius Kubilius, reaguodamas į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie apskričių ligoninių vadovams skiriamus galimai nepagrįstai didelius atlyginimus ir mokamus priedus, kreipėsi į apskričių viršininkus ir sveikatos apsaugos...


Pasidėkite į banką...ląstelių

Pasidėkite į banką...ląstelių

Ataugintos kepenys, kraujagyslės ir net širdies raumuo – tai ne fantastinio filmo epizodai, o realybė. Tai gali kamieninės ląstelės. Ką jau kalbėti apie grožio ir amžinos jaunystės išsaugojimą. Ląstelių terapija šiandien yra viena...


Dvejų metų berniukas - pirmasis, kuris gimė su papildoma DNR grandimi

Dvejų metų berniukas gimė aklas ir kamuojamos sunkios negalios. Tačiau jis vienintelis pasaulyje, kuris turi papildomą DNR grandį. Kaip rašo dailymail.co.uk, Alfie Clamp buvo atlikta galybė medikų tyrimų ir paaiškėjo, kad septintoji chromosoma...


Amerikiečiui persodintas praktiškai visas veidas (Video)

Amerikiečiui persodintas praktiškai visas veidas (Video)

Gydytojai amerikiečiui padovanojo naują veidą – jam buvo persodinti ir nauji dantys, liežuvis bei žandikauliai. Chirurgai tvirtina, jog tai sudėtingiausia ir didžiausio masto kada nors atlikta veido transplantacijos procedūra, skelbia...


Operacija išpildė gimtadienio norą – girdėti draugų linkėjimus

"Mes tikėjome, kad Lukas girdės", – įvykusiu stebuklu neatsidžiaugė berniuko mama Jolanta Skerutienė. Praėjusiais metais birželį Lukui buvo konstatuotas ketvirtas kurtumo laipsnis. Tąkart susiėmę už galvų medikai bandė ieškoti...


Chloru Kauno baseine apsinuodiję vaikai - jau namuose

Valanda pramogų baseine, keturios paros reanimacijoje, penkios - paprastoje ligoninės palatoje ir trys jau namuose. Tokia šių metų pradžia vienuolikmečiui iš Šakių rajono. "Povilas jaučiasi neblogai, jokių vaistų gerti nereikia", - taip...


Operuoti nosį padėjo navigacijos sistema

Operuoti nosį padėjo navigacijos sistema

Sudėtingiausias nosies ir kaukolės pamato ligas jau gydys ir Lietuvos medikai. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Ausų, nosies ir gerklės ligų centre buvo atliktos pirmos Baltijos šalyse nosies operacijos naudojant...


Pernai erkiniu encefalitu užsikrėtė tris kartus daugiau žmonių

"Iš tiesų, pernai erkiniu encefalitu užsikrėtė daug daugiau žmonių nei 2008 metais. Sergamumui erkiniu encefalitu būdingi tokie svyravimai, juos įtakoja socialiniai, klimatiniai, ekonominiai veiksniai. Dėl šių įvairių veiksnių keičiasi erkių...


Pas medikus – kliūčių ruožu

Pas medikus – kliūčių ruožu

Į eilę – ankstų rytą Prie Klaipėdos universitetinės ligoninės Ambulatorinio-konsultacinio skyriaus vakar gerokai prieš įstaigos atidarymą nusidriekė didelė eilė. Pirmieji pacientai į eilę atsistojo dar prieš septynias. Po valandos eilė jau...


Imunoterapija – patogi išeitis žmonėms, alergiškiems vabzdžių įkandimams

Imunoterapija – patogi išeitis žmonėms, alergiškiems vabzdžių įkandimams

Santariškių klinikose pradėta taikyti specifinė imunoterapija su bičių, širšių ir vapsvų nuodais. Šiuo efektyviu metodu gydomi žmonės, kuriems po minėtų vabzdžių įgėlimų pasireiškia sunkios alerginės reakcijos ir kyla pavojus gyvybei.


Nemalonių konsultacijų baimę įveikia sunkios ligos grėsmė

Onkologinėms ligoms, prilygstančioms XXI a. marui, įveikti vis dažniau pasitelkiama profilaktika: startuoja ketvirtoji priešvėžinės patikros programa. Ji skirta kovoti su storosios žarnos vėžiu. "Pasklidus žiniai apie vienos ar kitos...


Japonijoje siūlomos įvairaus "medicininio" poveikio telefono melodijos

Siekdami pagerinti gyvenimo kokybę, japonai siunčiasi vadinamąsias "gydomąsias" mobiliųjų telefonų melodijas, kurios, kaip tvirtinama, padedančias visiems - tiek kenčiantiems nuo nemigos, tiek trokštančioms didesnių krūtų moterims, rašo...


B. Obama kovai su kiaulių gripu iš biudžeto skyrė 1,8 mlrd. dolerių

JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) kovai su kiaulių gripu iš biudžeto skyrė 1,8 mlrd. dolerių. Už šias lėšas bus perkama vakcina ir organizuojamos skiepijimo kampanijos. Tai teigiama ketvirtadienį paskelbtame laiške, kurį B. Obama...


Vėžiu susirgusi paauglė parašė knygą bendraamžiams likimo draugams

Vėžiu susirgusi paauglė parašė knygą bendraamžiams likimo draugams

Kai britė Megan Blunt susirgo kaulų vėžiu, jai buvo tik keturiolika. Ji ištvėrė sunkią operaciją, chemoterapijos kursą ir daug laiko praleido ratukuose. Ligoninėje patirtus išgyvenimus paauglė sudėjo į knygą. "Chemoterapija, pyragaičiai ir...


Kaip išsirinkti tinkamiausią čiurnos įtvarą?

Kaip išsirinkti tinkamiausią čiurnos įtvarą?

Čiurnos įtvaras, dar vadinamas ortezu, yra dėvima ant kulkšnies, kad skatintų gijimą. Jis apsaugo kulkšnis ir kojas nuo rimtesnių sužalojimų, stabilizuoja sąnarį, kad jis greičiau sugytų. Taip pat užtikrina suspaudimą bei šilumą. Čiurnos įtvarai...


Lietuviai vakciną boikotavo. O Europa?

Pandeminio gripo baimė išnyko kaip slogus sapnas, o keturi penktadaliai vakcinos liko nepanaudota. Kaip ji vertinama Europos Sąjungos mastu, ar panaudota kitose šalyse? Apie tai – pokalbis su Sveikatos apsaugos ministerijos atašė nuolatinėje...


Dar aštuoni kariūnai tiriami dėl pandeminio gripo

Dar aštuoniems Karo akademijos kariūnams trečiadienį bus atlikti pandeminio gripo viruso identifikavimo testai, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Visgi kariūnus prižiūrintys karo medikai sako, kad gripo protrūkis Karo akademijoje...


Vilkpėdės ligoninei - labdaros koncertas Filharmonijoje

Balandžio 9 dieną Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje vyksiantis įspūdingas koncertas taps kilnia gerumo akcija. Penkiolika žinomiausių jaunųjų Lietuvos muzikų ir kolektyvų labdaros koncerte susivienys bendram tikslui – surinkti pinigų...


Krizė verčia parduoti kraują

Krizė verčia parduoti kraują

Šalies kraujo centruose padaugėjo žmonių, pageidaujančių tapti donorais už pinigus. Nors 40 litų vadinamoji kompensacija už sugaištą laiką - menka paspirtis, netekusieji darbo ir nuolatinių pajamų griebiasi jos tarsi skęstantis šiaudo. Pasak...


Vaikas pasaulį suvokia kitaip

Vaikas pasaulį suvokia kitaip

Vaikų psichoanalizė, kurią pirmą kartą pasaulyje Zigmundo Froido (Sigmund Freud) dukra Ana Froid (Anna Freud) pakreipė nuo patologijos prie normos, iškėlė svarbiausią problemą - kad suaugę žmonės nesuvokia esminių skirtumų tarp savęs ir vaikų. Šie...


Moterims rūkymas daro didensę žalą nei vyrams

Apie rūkymo žalą susimąstyti savo rūkančias mamas bei močiutes kvies ir moksleiviai, įteikdami joms popierines gėles. Padedant Visuomenės sveikatos biurams bus išdalinta 10 000 popierinių gėlių. Jos bus dalinamos įvairiose kaimo, miesto įstaigose,...


Moterys atrado naują vyrų viliojimo būdą

Britų mokslininkai atlikę tyrimą išsiaiškino, kad moterys atrado naują ir efektyvų vyrų viliojimo būdą. Nors ir sakoma, kad moterys myli ausimis, o vyrai – akimis, tačiau per tyrimą paaiškėjo, kad moters balsas veikia vyrus taip pat...


JAV Atstovų Rūmai balsavo už medicinos reformą

JAV Kongreso Atstovų Rūmų nariai šeštadienį prieš pat vidurnaktį balsavo už medicinos aptarnavimo sistemos reformą. Atitinkamą įstatymo projektą, išdėstytą beveik 2 tūkstančiuose puslapių, parėmė 220 demokratų - tik dviem įstatymų leidėjais...


Tuberkuliozė: nemirtinga mikobakterija puola pavargusius žmones

Tuberkuliozė nėra išnykusi ar užmiršta liga. Ja serga ištisos šeimos, platina nesigydantieji. Pastariesiems gali būti taikoma priverstinė hospitalizacija, bet Kauno savivaldybės taryba per visą kadenciją nesugebėjo sudaryti specialios komisijos,...


Paracetamolį bus galima įsigyti tik su receptu

Paracetamolį bus galima įsigyti tik su receptu

Dėl padažnėjusių apsinuodijimų paracetamoliu, netrukus didesnį šio vaisto kiekį bus galima įsigyti tik su receptu. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas Mindaugas Būta sakė, kad tvarka keičiama siekiant stabdyti netinkamą savigydą....


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9