Vasario 21d. Penktadienis

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas: reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas

Peržiūrų skaičius: 23092

Visuomenei trūksta informacijos apie sveikatos apsaugai realiai skiriamas lėšas bei jų panaudojimą, dėl to kyla pacientų nepasitenkinimas, nepamatuoti kaltinimai medikams ir nepasitikėjimas jais, sako Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas, Kauno apskrities ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas) Stasys Gendvilis. Naujienų agentūra ELTA su gydytojų vadovų organizacijos prezidentu kalbėjosi apie tai, kuo šiandien "serga" pati Lietuvos sveikatos apsauga.

- Vienas esminių visuomenės gerovės rodiklių yra puiki sveikata. Tai - siektinas rodiklis, tačiau šiandien matome, kad pati sveikatos apsauga negali pasigirti gera sveikata. Tai ko, Jūsų, kaip gydymo įstaigų vyriausiuosius gydytojus vienijančios organizacijos vadovo, manymu, Lietuvos sveikatos apsaugai dabar labiausiai trūksta?

- Manau, kad pagrindinė sveikatos apsaugos problema jau kurį laiką yra skaidrumo ir aiškumo trūkumas. Plačiojoje visuomenėje mažai kas įsivaizduoja, kuo šiandien gyvena Lietuvos medicina. Žmonės nepakankamai informuoti, kokių paslaugų ir kiek gali tikėtis apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, o tai jų neskatina draustis papildomai. Tokios painiavos pasekmė yra nepateisinti pacientų lūkesčiai, jų nesupratimas, kaip iš tikrųjų panaudojami jų sumokėti mokesčiai. Tada "kalti" tampa dažnai niekuo dėti eiliniai medikai.

Vyksta savotiškas "karas" tarp sveikatos apsaugos darbuotojų ir pacientų. Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad už privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas pacientas gauna visas ar beveik visas įmanomas medicinos paslaugas, tačiau fondo lėšų toli gražu nepakanka šiems pacientų lūkesčiams patenkinti. Politikams derėtų sukaupti visą savo politinę drąsą ir sąžiningai pasakyti žmonėms, kokių paslaugų ir kiek jie gali tikėtis apsidraudę privalomuoju draudimu. Tuo pačiu kitos paslaugos turėtų būti apmokamos papildomai paties paciento arba padengiamos iš papildomo savanoriško sveikatos draudimo.

Lėšų, gaunamų iš PSDF už suteiktas paslaugas, skaičiavimas turėtų būti maksimaliai supaprastintas, visiems suprantamas ir aiškus, atsisakant pirmiausia ydingos "plaukiojančio balo" sistemos. Kiekviena paslauga turi savo savikainą, vertę, galiausiai - pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia turi suvokti, kad gali nupirkti tik tiek paslaugų, kiek turi pinigų. O dabartine tvarka tiesiog įteisintas sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų teikėjų apiplėšinėjimas, dirbtinai sumažinant balo vertę bei nusavinant už suteiktas paslaugas uždirbtas lėšas, kurias gydymo įstaiga galėtų panaudoti naujai sudėtingesnei aparatūrai įsigyti, geresniam darbo organizavimui, galų gale - medikų atlyginimams. Kad suprastume sveikatos apsaugos finansavimo principus, pamėginkite parduotuvėje nusipirkti 2,7 lito kainuojantį pieno pakelį turėdami tik 2,2 lito - ar jums pavyktų įtikinti pardavėją "plaukiojančios lito vertės" nauda?

- Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) mėgdavo sakyti, kad "sąvokos "pinigų užtenka" nėra". Didžioji dalis Lietuvos medicinos šiandien verčiama gyventi nepriteklių zonoje. Kaip Jums atrodo, gal valstybės pinigų sveikatos apsaugai pakaktų, jei lėšos būtų racionaliau skirstomos, naudojamos ir gydymo įstaigas pasiektų tiesiogiai, be tarpininkų, kurių išlaikymas irgi biudžetui kainuoja?

- Turint omenyje sveikatos apsaugą JAV prezidentas B. Klintonas buvo teisus: sąvokos "pinigų užtenka" nėra. Tai įrodo ir faktas, kad net ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur skiriama 10 proc. ir daugiau bendrojo vidaus produkto (BVP) sveikatos apsaugai, medikai ir pacientai vis tiek skundžiasi pinigų stygiumi. Planinėms operacijoms, specialistų konsultacijoms sudaromos pacientų eilės ir net ilgesnės nei pas mus.

- Kiek reikėtų pinigų, kad galėtų bent kiek normaliau funkcionuoti mūsų sveikatos apsaugos sistema?

- Visada pabrėždavome: visuomeninių išlaidų reikėtų bent 5 proc. BVP, kaip anksčiau buvo nurodyta ir teisės aktuose. Deja, tiek dar niekada neskirta. (Sveikatos apsaugai Lietuva skiria apie 4 proc. BVP).

Žinoma, lėšas visos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja tikrai racionaliai, bet atsiminkime, kad mūsų visuomenė sensta, o sveikatos tyrimo ir gydymo technologijos, naujausi vaistai nuolat brangsta. Brangsta ir įstaigos infrastruktūros išlaikymas - energija (elektra, šiluma ir degalai), vanduo, maistas, valymo, skalbimo paslaugos, pastatų, įrangos amortizacija ir kita. Ar daug kainuoja tarpininkų išlaikymo (turbūt turite omenyje privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą) išlaidos, atsakyti galima vienareikšmiai: nedaug - vos 0,7 proc. PSDF biudžeto, kai Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas toms išlaidoms numato 2 proc. lėšų.

Kur kas skaudžiau mums atsiliepia sunkmetis - fondo mažėjimas 11 proc. kelia labai didelį įstaigų vadovų, visų medikų, pacientų susirūpinimą. Darbo užmokesčio fondas įstaigose sudaro 70-80 proc. ir daugiau visų išlaidų. Taigi tyrimui, gydymui, įstaigos išlaikymui lieka mažai lėšų. Tad kaip dabar subalansuoti gaunamas mažėjančias pajamas su didėjančiomis išlaidomis - sunkiausias uždavinys gydymo įstaigų vadovams.

- Vis augančio nedarbo fone šiandien baimintis dėl dalies ligoninės personalo motyvacijos geriau dirbti ir neprarasti darbo vietos lyg ir nėra ko. Bet negi ligoninių vadovai nesibaimina, kad labiausiai kvalifikuotas jų personalas, ieškodamas įgytas žinias, kvalifikaciją ir darbo kokybę atitinkančio atlyginimo, išsilakstys po užsienius? Ko reikėtų imtis, kad tai neįvyktų?

- Būtent krizės laikotarpis neabejotinai skatina kvalifikuoto personalo migraciją: sunkmečiu žmonės ieško įvairiausių būdų išgyventi arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Medikai taip pat yra žmonės, bet dėl jų emigracijos nukenčia visa likusi visuomenė. Baimė, net ir baimė prarasti darbą, yra labai blogas motyvacijos dirbti geriau pagrindimas.

Pinigai, beje, irgi ne visada yra vienareikšmė motyvacija. Siekiant išlaikyti darbuotojus reikia ne tik algos. Gerinant darbo organizaciją bei perleidžiant medikams nebūdingas funkcijas kitam, ne mediko kvalifikacijos reikalingam personalui, galima sudaryti gana komfortišką darbo aplinką. Ji kartu su oriu darbo užmokesčiu gali būti pakankamai svarus motyvas, skatinantis gerai dirbti, stengtis dėl savo pacientų ir gydymo įstaigos bei negalvoti apie emigraciją.

Žinoma, šio tikslo įgyvendinimas labai glaudžiai susijęs su sveikatos apsaugos finansavimu - tiek politikams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vadovams čia dar yra labai daug neartų dirvonų. Svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant panaikinti dirbtinę pacientų ir medikų priešpriešą (nežinau, kam tai gali būti naudinga), įgyvendinti kuo paprastesnius bei skaidrius apmokėjimo už suteiktas paslaugas principus. Net jei pinigų sistemoje ir nedaug, visiems mums bus komfortiškiau, jei tiksliai žinosime, kur ir kaip jie naudojami. Mano įsitikinimu, tik toks aiškumas gali išgelbėti sveikatos apsaugą nuo krizės bei pristabdyti medikų emigraciją.

- Kokį lėšų rezervą, Jūsų nuomone, ligoninės turėtų sukaupti (jei tik galėtų), kad pajėgtų įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su galima prievole atlyginti padarytą žalą pacientui? Ir ar visos ligoninės bus pajėgios pakelti šią naštą?

- Manome, asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ) privalomajam civilinės atsakomybės draudimui vidutiniškai turėtų būti sukaupusi apie 250 tūkst. litų. Suma priklauso nuo ligoninės dydžio, teikiamų paslaugų rizikos laipsnio ir t. t. Gaila, šalyje yra tik dvi draudimo įmonės, turinčios licenciją drausti ASPĮ šiuo draudimu.

Dabar norima keisti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir atsisakyti privalomojo sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo. Tada kiekviena įstaiga turėtų daugiau galimybių rinktis, pagyvėtų draudėjų veikla, sumažėtų draudimo įmokos. Beje, ligoninės, neįstengiančios sukaupti tokios draudimo sumos, galėtų už minimalias palūkanas gauti paskolą, tarkime, iš įsteigto prie Valstybinės ligonių kasos fondo ar kitokių galimų šaltinių.

- Ar tikrai valstybei rūpi jos gyventojų sveikata, kai vis smarkiau krypstama sveikatos sistemos išlaikymo perdavimo patiems gyventojams link?

- Manau, kad valstybei labiausiai turi rūpėti jos gyventojų sveikata. O ar galima taupyti savo šalies gyventojų sąskaita, noriu atsakyti prisimindamas dabartinio JAV prezidento Barako Obamos nuostatą. Jis ir didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje įsipareigojo jokiu būdu nemažinti socialinių išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.

Kadangi pati sveikatos apsaugos sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje ir beveik visose šalyse visiškai kompensuoti sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų vartotojams. Kokiu keliu teks tai daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai ir, žinoma, patys piliečiai.

Piliečiai turėtų labiau rūpintis savo sveikata, gyvenimo kokybe, netgi apsisaugoti nuo susinaikinimo, o politikams reikia apsispręsti ir greičiau įdiegti šalyje dabar taip reikalingą papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą. Reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas arba bent primokėti už tas paslaugas, kurios kainuoja daugiau negu jas padengia PSDF biudžetas. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę. Kitų galimybių mes dabar nematome.

- Dėkoju už pokalbį.

VE

Sutiktą moterį įvertina akimirksniu

Vyrams tereikia akimirkos nuspręsti, ar sutikta moteris jiems yra patraukli. Dėl to jie neturėtų būti peikiami, nes tokia savybė užprogramuota genetiškai. Kaip teigia mokslininkai, pagal išvaizdą moteris vertinantys vyrai tiesiog vadovaujasi...


Ar vaikštome teisingai?

Ar vaikštome teisingai?

Pirmieji vaiko žingsniai – toks svarbus ir įsimintinas įvykis visiems tėvams. O kiek daug džiaugsmo žmogui teikia atsiradusi galimybė vaikščioti su dirbtinių kojų protezų pagalba! Tai tik keli atvejai, kai pastatyta ant žemės koja reiškia...


Maisto papildai gali slopinti agresyvumą

Maisto papildai gali slopinti agresyvumą

Nyderlanduose atliktas tyrimas parodė, kad kaliniams vartojant omega-3, vitaminų ir mineralų maisto papildų, sumažėja smurtinio ir agresyvaus elgesio atvejų. Dvigubai aklas atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamas tyrimas apėmė daugiau kaip 200...


Insulino analogai ir vėžio rizika: įrodymų trūksta

Atlikęs išsamų visos turimos informacijos apie galimą ryšį tarp insulino analogų (insulino glargino) vartojimo ir rizikos susirgti vėžiu vertinimą, Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistų komitetas (CHMP) padarė išvadą, kad pagal turimus...


Priekabių ieškančiam jūsų viršininkui tiesiog trūksta kompetencijos

Turite nuolat priekabių ieškantį viršininką? Galbūt jus paguos naujo tyrimo rezultatai, kurie rodo, kad viršininkai, kurie jaučiasi nekompetentingi, "išsilieja" ant kitų darbuotojų, nes taip nori sumažinti savo nepilnavertiškumo jausmą,...


Delfinams nebaisus diabetas

Delfinams nebaisus diabetas

JAV mokslininkų vykdyti tyrimai su delfinais atskleidė genus, kurie galėtų pagydyti segančius antrojo tipo diabetu, praneša BBC. JAV Nacionalinio žinduolių fondo mokslininkai nustatė, kad afalinos, lygiai taip pat kaip sergantys antrojo tipo...


Bakterinių žarnyno infekcijų protrūkis nusinešė 31-ąją gyvybę

Pavojingos atmainos bakterijų Escherichia coli sukeliamų žarnyno infekcijų protrūkis Vokietijoje nusinešė dar vienos pacientės gyvybę, o bendras jo aukų skaičius pasiekė 31, penktadienį pranešė regioninė sveikatos apsaugos tarnyba. Naujausia...


Iš nuobodulio tikrai galima mirti, rodo tyrimas

Iš nuobodulio tikrai galima mirti, teigia mokslininkai. Jie nustatė, kad ypač nuobodžiai gyvenantys žmonės du kartus dažniau miršta jauni. Žmonės, kurie skundžiasi nuobodžiu gyvenimu, du kartus labiau rizikuoja mirti nuo širdies ligų ar insulto...


Priklausomybės ligų centro vaikų skyrius pacientų priimti neketina

Nuo priklausomybės ligų kenčiantiems vaikams ir paaugliams už 300 tūkst. litų įrengtame Panevėžio apskrities priklausomybės ligų centro vaikų skyriuje mažųjų pacientų gydyti neketinama. Šiuolaikine įranga aprūpintas skyrius įrengtas prieš devynis...


Kamieninių ląstelių bankas iš kūdikių virkštelių

Kamieninių ląstelių bankas iš kūdikių virkštelių

Britų verslininkas Richardas Bransonas prie savo milžiniškos klestinčios kompanijos "Virgin", kuri jau prekiauja įvairiausiomis prekėmis ir paslaugomis nuo kolos ar apatinių kelnaičių iki aviakompanijų, ketina atidaryti kamieninių...


Psichologo patarimai: Rudens depresija

Psichologo patarimai: Rudens depresija

Kodėl rudenį mūsų būsena prislėgta? Viskas labai paprasta: mūsų nuotaiką nulemia cheminė reakcija. O cheminė reakcija tiesiogiai priklauso nuo sunaudojamo saulės šviesos ir oro kiekio. Šia prasme mažai kuo skiriamės nuo gėlių. Padėkite gėlę, kuri...


"Tetris" gali skatinti protines galias

Klasikinis kompiuterinis žaidimas "Tetris" gali skatinti žmogaus protinius sugebėjimus, teigia Amerikos mokslininkai. Tyrimai parodė, kad reguliariai žaidžiant šį, palyginus su šiandieniniais įmantriais vaizdo žaidimais, gana paprastą...


Antrinės įmonės Slovakijoje pardavimas "Sanitui" duoda naudos

Farmacijos bendrovės "Sanitas" savininkai už neskelbiamą sumą Latvijos įmonei "Liplats 2000", kurios pusę akcijų valdo Kirovas Lipmanas, stambiausias Latvijos vaistų gamintojo "Grindeks" akcininkas, pardavę antrinę...


Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Pernai, lyginant su 2007 metais, į Jaunimo psichologinės paramos centrą (JPPC) kreipėsi dvigubai daugiau psichologinės pagalbos ieškančių klientų. Iš jų apie 15 proc. turėjo minčių apie savižudybę. Įvertinus šią tendenciją, JPPC įsteigė Krizių...


Odontologų paslaugos gali brangti

Šiemet specialistai nesulaukė ir žiemos šventėms į Lietuvą grįžtančių emigrantų antplūdžio. Vienos uostamiesčio odontologijos klinikos vadovas Romas Abunevičius sako, kad pacientų sunkmečiu gal ir nesumažėjo, tačiau jie rūpinasi tik, kad dantys...


A.Čaplikas gali atsistatydinti nelaukdamas STT tyrimo pabaigos

Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrėjai apklausė sveikatos apsaugos ministrą Algį Čapliką ir jį delegavusios partijos pirmininką Gintautą Babravičių. A.Čaplikas gali atsistatydinti nelaukdamas tyrimo pabaigos – jis žada pasikalbėti su premjeru...


Kritika padeda besipešančioms poroms

Kritika padeda besipešančioms poroms

Mokslininkai atkleidė neįtikėtiną dalyką – bandymas matyti tik gerąją partnerio pusę besipešančioms poroms ne tik nepadeda, bet ir dar labiau žlugdo jų santykius. Kelis metus vykęs tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 900 naujai...


Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Remdamiesi tik smegenų skenavimo informacija, Japonijos mokslininkai įsigudrino kompiuterio ekrane atkurti vaizdinius, kilusius savanorių galvose. Apie tyrimo idėją mes jau esame publikavę trumpą naujieną, tačiau dabar tapo žinoma daugiau...


Kamieninės ląstelės gali pakeisti krūtų didinimo operacijas

Prieštaravimai, supantys embrioninių kamieninių ląstelių panaudojimą regeneruojant žmogaus organus ir audinius gali nurimti - jei tik bus patvirtinti naujo tipo kamieninių ląstelių klinikinių tyrimų rezultatai. O jei jie pasiteisins, gali būti,...


Kuriami vaistai, priverčiantys virusus nusižudyti

Kuriami vaistai, priverčiantys virusus nusižudyti

Kai kurie ligas sukeliantys virusai mutuoja taip greitai, kad tampa atsparūs bet kokiems medikamentams. Vienintelis būdas sustabdyti tokius virusus - priversti juos mutuoti taip greitai, kad jie neišlaikytų tempo ir žūtų. Remdamiesi šia idėja...


Negalia – ne kliūtis kurti

Gargždų kultūros centre veikianti spalvinga tapybos ant šilko paroda "Akimirkų lietus" ypatinga. Jos autoriai - neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės bei vaikai iš rizikos šeimų. Jie visi - socialinių paslaugų centro lankytojai, kartu dalyvavę...


Nuo prostatos vėžio Robertą De Niro išgelbėjo ankstyva diagnozė

Nuo prostatos vėžio Robertą De Niro išgelbėjo ankstyva diagnozė

Ne tik eiliniams mirtingiesiems tenka susidurti su sunkumais. Nemažai kino žvaigždžių, politikų ir kitose srityse garsių vyrų patyrė, kas yra prostatos vėžys. Žymus beisbolo žaidėjas Joe Torre, politikas Rudy Giuliani, vienas žymiausių Amerikos...


Stresas žmogaus sveikatai turi ir teigiamo poveikio

Tai sukelia depresiją, nerimą, padidina arterinį kraujospūdį, sutrikdo miegą, sukelia galvos skausmus, migreną bei kitus sutrikimus. Stresas – tai fizinė ir psichinė organizmo reakcija į slegiančias situacijas, nepalankias ar net pavojingas...


Ketverių metų britui persodinti plaučiai

Keturmetis berniukas tapo jauniausiu Didžiojoje Britanijoje žmogumi, kuriam buvo persodinti plaučiai. Keturmečio Meisono Luiso ūgis – vos 93 centimetrai. Jam persodinti tik 11 centimetrų ilgio 140 gramų sveriantys plaučiai. Organas buvo toks...


Išsiskyrimo psichologija

Išsiskyrimo psichologija

Vienas iš sunkiausių sprendimų, kuriuos turime padaryti — tai sprendimas skirtis su antrąja puse. Prieš galutinai nutraukiant santykius, būtina išsiaiškinti, kodėl apskritai kyla noras skirtis, sako AskMen.com. Yra trys pagrindinės...


Apklausa: Vis daugiau amerikiečių nepritaria abortams

Neseniai Amerikoje atlikta apklausa parodė, kad vis daugiau amerikiečių nepritaria abortams ir mano, kad tai moraliai blogas veiksmas. Tokių nuostatų šalyje laikosi daugiau nei pusė gyventojų t.y 56 proc. amerikiečių. Apklausa buvo atlikta...


Sėlenos gali sumažinti riziką susirgti hipertenzija

Daugiau vartodami neperdirbtų grūdų, ypač sėlenų, vyrai gali sumažinti riziką susirgti hipertenzija, nustatė JAV mokslininkai. Išnagrinėję daugiau kaip 30 tūkstančių sveikų asmenų stebėsenos duomenis, mokslininkai teigia, kad didesnis neperdirbtų...


Tikslinės prevencijos projektų atrankos konkursas 2009 m.

Narkotikų kontrolės departamentas informuoja, kad 2009 m. rugsėjo 4 d. pasirašytas įsakymas Nr. T1-70 "Dėl Tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2009 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo" yra...


Auditoriai: paauglio mirtis nuo gripo Kauno klinikose - profesinė nesėkmė

Auditoriai sako turį pastabų Kauno medicinos universiteto klinikoms (KMUK), kuriose praėjusią savaitę nuo pandeminio gripo mirė paauglys, tačiau teigia, kad nelaimę lėmė ne kompetencijos trūkumas, o "profesinė nesėkmė". Antradienį...


Evoliucija be genų – įmanoma?

Daugelis darvinistinių evoliucijos proceso aiškinimų remiasi genetine medžiaga, kaip priemone pokyčiams perduoti ateinančioms kartoms. Tačiau praėjusiais metais Floridos (JAV) Scripps instituto mokslininkė Jiali Li nustatė, jog prionai - ligas...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9