Gruodžio 5d. Sekmadienis

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas: reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas

Peržiūrų skaičius: 23092

Visuomenei trūksta informacijos apie sveikatos apsaugai realiai skiriamas lėšas bei jų panaudojimą, dėl to kyla pacientų nepasitenkinimas, nepamatuoti kaltinimai medikams ir nepasitikėjimas jais, sako Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas, Kauno apskrities ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas) Stasys Gendvilis. Naujienų agentūra ELTA su gydytojų vadovų organizacijos prezidentu kalbėjosi apie tai, kuo šiandien "serga" pati Lietuvos sveikatos apsauga.

- Vienas esminių visuomenės gerovės rodiklių yra puiki sveikata. Tai - siektinas rodiklis, tačiau šiandien matome, kad pati sveikatos apsauga negali pasigirti gera sveikata. Tai ko, Jūsų, kaip gydymo įstaigų vyriausiuosius gydytojus vienijančios organizacijos vadovo, manymu, Lietuvos sveikatos apsaugai dabar labiausiai trūksta?

- Manau, kad pagrindinė sveikatos apsaugos problema jau kurį laiką yra skaidrumo ir aiškumo trūkumas. Plačiojoje visuomenėje mažai kas įsivaizduoja, kuo šiandien gyvena Lietuvos medicina. Žmonės nepakankamai informuoti, kokių paslaugų ir kiek gali tikėtis apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, o tai jų neskatina draustis papildomai. Tokios painiavos pasekmė yra nepateisinti pacientų lūkesčiai, jų nesupratimas, kaip iš tikrųjų panaudojami jų sumokėti mokesčiai. Tada "kalti" tampa dažnai niekuo dėti eiliniai medikai.

Vyksta savotiškas "karas" tarp sveikatos apsaugos darbuotojų ir pacientų. Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad už privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas pacientas gauna visas ar beveik visas įmanomas medicinos paslaugas, tačiau fondo lėšų toli gražu nepakanka šiems pacientų lūkesčiams patenkinti. Politikams derėtų sukaupti visą savo politinę drąsą ir sąžiningai pasakyti žmonėms, kokių paslaugų ir kiek jie gali tikėtis apsidraudę privalomuoju draudimu. Tuo pačiu kitos paslaugos turėtų būti apmokamos papildomai paties paciento arba padengiamos iš papildomo savanoriško sveikatos draudimo.

Lėšų, gaunamų iš PSDF už suteiktas paslaugas, skaičiavimas turėtų būti maksimaliai supaprastintas, visiems suprantamas ir aiškus, atsisakant pirmiausia ydingos "plaukiojančio balo" sistemos. Kiekviena paslauga turi savo savikainą, vertę, galiausiai - pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia turi suvokti, kad gali nupirkti tik tiek paslaugų, kiek turi pinigų. O dabartine tvarka tiesiog įteisintas sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų teikėjų apiplėšinėjimas, dirbtinai sumažinant balo vertę bei nusavinant už suteiktas paslaugas uždirbtas lėšas, kurias gydymo įstaiga galėtų panaudoti naujai sudėtingesnei aparatūrai įsigyti, geresniam darbo organizavimui, galų gale - medikų atlyginimams. Kad suprastume sveikatos apsaugos finansavimo principus, pamėginkite parduotuvėje nusipirkti 2,7 lito kainuojantį pieno pakelį turėdami tik 2,2 lito - ar jums pavyktų įtikinti pardavėją "plaukiojančios lito vertės" nauda?

- Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) mėgdavo sakyti, kad "sąvokos "pinigų užtenka" nėra". Didžioji dalis Lietuvos medicinos šiandien verčiama gyventi nepriteklių zonoje. Kaip Jums atrodo, gal valstybės pinigų sveikatos apsaugai pakaktų, jei lėšos būtų racionaliau skirstomos, naudojamos ir gydymo įstaigas pasiektų tiesiogiai, be tarpininkų, kurių išlaikymas irgi biudžetui kainuoja?

- Turint omenyje sveikatos apsaugą JAV prezidentas B. Klintonas buvo teisus: sąvokos "pinigų užtenka" nėra. Tai įrodo ir faktas, kad net ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur skiriama 10 proc. ir daugiau bendrojo vidaus produkto (BVP) sveikatos apsaugai, medikai ir pacientai vis tiek skundžiasi pinigų stygiumi. Planinėms operacijoms, specialistų konsultacijoms sudaromos pacientų eilės ir net ilgesnės nei pas mus.

- Kiek reikėtų pinigų, kad galėtų bent kiek normaliau funkcionuoti mūsų sveikatos apsaugos sistema?

- Visada pabrėždavome: visuomeninių išlaidų reikėtų bent 5 proc. BVP, kaip anksčiau buvo nurodyta ir teisės aktuose. Deja, tiek dar niekada neskirta. (Sveikatos apsaugai Lietuva skiria apie 4 proc. BVP).

Žinoma, lėšas visos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja tikrai racionaliai, bet atsiminkime, kad mūsų visuomenė sensta, o sveikatos tyrimo ir gydymo technologijos, naujausi vaistai nuolat brangsta. Brangsta ir įstaigos infrastruktūros išlaikymas - energija (elektra, šiluma ir degalai), vanduo, maistas, valymo, skalbimo paslaugos, pastatų, įrangos amortizacija ir kita. Ar daug kainuoja tarpininkų išlaikymo (turbūt turite omenyje privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą) išlaidos, atsakyti galima vienareikšmiai: nedaug - vos 0,7 proc. PSDF biudžeto, kai Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas toms išlaidoms numato 2 proc. lėšų.

Kur kas skaudžiau mums atsiliepia sunkmetis - fondo mažėjimas 11 proc. kelia labai didelį įstaigų vadovų, visų medikų, pacientų susirūpinimą. Darbo užmokesčio fondas įstaigose sudaro 70-80 proc. ir daugiau visų išlaidų. Taigi tyrimui, gydymui, įstaigos išlaikymui lieka mažai lėšų. Tad kaip dabar subalansuoti gaunamas mažėjančias pajamas su didėjančiomis išlaidomis - sunkiausias uždavinys gydymo įstaigų vadovams.

- Vis augančio nedarbo fone šiandien baimintis dėl dalies ligoninės personalo motyvacijos geriau dirbti ir neprarasti darbo vietos lyg ir nėra ko. Bet negi ligoninių vadovai nesibaimina, kad labiausiai kvalifikuotas jų personalas, ieškodamas įgytas žinias, kvalifikaciją ir darbo kokybę atitinkančio atlyginimo, išsilakstys po užsienius? Ko reikėtų imtis, kad tai neįvyktų?

- Būtent krizės laikotarpis neabejotinai skatina kvalifikuoto personalo migraciją: sunkmečiu žmonės ieško įvairiausių būdų išgyventi arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Medikai taip pat yra žmonės, bet dėl jų emigracijos nukenčia visa likusi visuomenė. Baimė, net ir baimė prarasti darbą, yra labai blogas motyvacijos dirbti geriau pagrindimas.

Pinigai, beje, irgi ne visada yra vienareikšmė motyvacija. Siekiant išlaikyti darbuotojus reikia ne tik algos. Gerinant darbo organizaciją bei perleidžiant medikams nebūdingas funkcijas kitam, ne mediko kvalifikacijos reikalingam personalui, galima sudaryti gana komfortišką darbo aplinką. Ji kartu su oriu darbo užmokesčiu gali būti pakankamai svarus motyvas, skatinantis gerai dirbti, stengtis dėl savo pacientų ir gydymo įstaigos bei negalvoti apie emigraciją.

Žinoma, šio tikslo įgyvendinimas labai glaudžiai susijęs su sveikatos apsaugos finansavimu - tiek politikams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vadovams čia dar yra labai daug neartų dirvonų. Svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant panaikinti dirbtinę pacientų ir medikų priešpriešą (nežinau, kam tai gali būti naudinga), įgyvendinti kuo paprastesnius bei skaidrius apmokėjimo už suteiktas paslaugas principus. Net jei pinigų sistemoje ir nedaug, visiems mums bus komfortiškiau, jei tiksliai žinosime, kur ir kaip jie naudojami. Mano įsitikinimu, tik toks aiškumas gali išgelbėti sveikatos apsaugą nuo krizės bei pristabdyti medikų emigraciją.

- Kokį lėšų rezervą, Jūsų nuomone, ligoninės turėtų sukaupti (jei tik galėtų), kad pajėgtų įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su galima prievole atlyginti padarytą žalą pacientui? Ir ar visos ligoninės bus pajėgios pakelti šią naštą?

- Manome, asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ) privalomajam civilinės atsakomybės draudimui vidutiniškai turėtų būti sukaupusi apie 250 tūkst. litų. Suma priklauso nuo ligoninės dydžio, teikiamų paslaugų rizikos laipsnio ir t. t. Gaila, šalyje yra tik dvi draudimo įmonės, turinčios licenciją drausti ASPĮ šiuo draudimu.

Dabar norima keisti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir atsisakyti privalomojo sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo. Tada kiekviena įstaiga turėtų daugiau galimybių rinktis, pagyvėtų draudėjų veikla, sumažėtų draudimo įmokos. Beje, ligoninės, neįstengiančios sukaupti tokios draudimo sumos, galėtų už minimalias palūkanas gauti paskolą, tarkime, iš įsteigto prie Valstybinės ligonių kasos fondo ar kitokių galimų šaltinių.

- Ar tikrai valstybei rūpi jos gyventojų sveikata, kai vis smarkiau krypstama sveikatos sistemos išlaikymo perdavimo patiems gyventojams link?

- Manau, kad valstybei labiausiai turi rūpėti jos gyventojų sveikata. O ar galima taupyti savo šalies gyventojų sąskaita, noriu atsakyti prisimindamas dabartinio JAV prezidento Barako Obamos nuostatą. Jis ir didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje įsipareigojo jokiu būdu nemažinti socialinių išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.

Kadangi pati sveikatos apsaugos sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje ir beveik visose šalyse visiškai kompensuoti sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų vartotojams. Kokiu keliu teks tai daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai ir, žinoma, patys piliečiai.

Piliečiai turėtų labiau rūpintis savo sveikata, gyvenimo kokybe, netgi apsisaugoti nuo susinaikinimo, o politikams reikia apsispręsti ir greičiau įdiegti šalyje dabar taip reikalingą papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą. Reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas arba bent primokėti už tas paslaugas, kurios kainuoja daugiau negu jas padengia PSDF biudžetas. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę. Kitų galimybių mes dabar nematome.

- Dėkoju už pokalbį.

VE


JAV valdžia farmacijos milžinei "Pfizer" skyrė 2,3 mlrd. dolerių baudų

Didžiausia pasaulio farmacijos bendrovė "Pfizer" trečiadienį pripažino JAV vyriausybės jai pateiktus kriminalinius kaltinimus ir dėl trylikos jos netinkamai pardavinėtų vaistų sumokės 2,3 milijardus dolerių baudų ir kompensacijų. Vien...


Bioinžinieriai ėmėsi kepenų

Mokslininkams pirmąkart pavyko išauginti kepenų audinį, kuris - bent jau laboratorijoje - funkcionuoja visai kaip žmogaus organizme. Sekantis žingsnis - išsiaiškinti, ar sukurtosios kepenys toliau dirbs gyvūnų organizme. Tikimasi, kad...


Ministras: Vyriausybė davė startą sveikatos apsaugos įstaigų reformai

Vyriausybės pirmadienį patvirtintas nutarimas atveria kelią pradėti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomą struktūrinę sveikatos apsaugos įstaigų reformą, pirmadienį pareiškė sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas. Ministrų kabinetas...


Bus reorganizuojamas VU Onkologijos institutas

Vilniaus universiteto (VU) Onkologijos institutas bus dalijamas į Onkologijos ligoninę ir Lietuvos onkologijos institutą, taip atskiriant dabar kartu Onkologijos institute vykdomas mokslinės ir asmens sveikatos priežiūros veiklos funkcijas....


Pritarta Klaipėdos apskrities ligoninės plėtrai

Numatomiems Klaipėdos apskrities ligoninės plėtros planams Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Ekspertų taryba pritarė tik po trečiojo svarstymo. Vilties gatvėje gydymo įstaiga dar šiemet planuoja pradėti statyti naujus...


Sapnai padeda mokytis

Sapnai padeda mokytis

Mokslininkai teigia, kad pogulis išmokus ką nors svarbaus gali padėti šias žinias įtvirtinti atmintyje, jei tik miego metu sapnuosite. Mokslininkai nustatė, kad žmonės, sapnuodami apie naują užduotį, prabudę ją atlieką geriau nei tie, kurie...


Retos ligos: žinoti, suprasti, padėti

Balandžio septintąją minėsime Pasaulinę sveikatos dieną. Tai tarsi priminimas kiekvienam susirūpinti ne tik savo sveikata, bet ir atsigręžti į tuos, kurie kasdien kovoja su klastingomis ligomis. Pavasarį paskelbto Eurobarometro tyrimo apie retas...


Pradedami reguliuoti vaistų antkainiai

Nuo ketvirtadienio įsigalioja įstatymas, pagal kurį bus reguliuojami vaistų antkainiai. Valdžia sako, kad dėl to vaistai atpigs, o gamintojai ir farmacininkai tvirtina, kad bus priešingai ir vaistai brangs. Ateityje vaistinėse atsiras ir ekranai,...


Ligoninės ir poliklinikos neįgaliesiems nepritaikytos

Judėjimo negalią turintieji skundžiasi, kad daugelyje ligoninių ir poliklinikų sudėtinga lankytis ir gydytis, mat šios nepritaikytos jų poreikiams. Viena iš didžiausių šalies ligoninių – Kauno klinikos – neneigia: pastatai seni, tad...


Vyro širdį sudaužyti lengviau

Vyro širdį sudaužyti lengviau

Nutrūkę santykiai – rimtas išbandymas ne tik moteriai, bet ir vyrui. Po išsiskyrimo moterys dažniausia atsiduria prastesnėje finansinėje padėtyje, o vyrai – kenčia vienatvę. Kaip rašo portalas news.com.au, stipriąją lytį po skyrybų...


Sporto psichologė: V.Romanovas nežino, ko nori

Populiarus problemų sprendimo būdas: kai komandos rezultatai netenkina, lekia trenerio galva. Ką apie tai mano psichologai? Vakar iš Kauno "Žalgirio" vyriausiojo trenerio pareigų buvo atleistas Darius Maskoliūnas - jau trečiasis...


B6 gali sumažinti kolorektalinio vėžio riziką

Didesnis vitamino B6 vartojimas su maistu ar maisto papildais gali daugiau nei perpus sumažinti kolorektalinio vėžio riziką, teigia britų mokslininkai. Beveik 15 tūkstančių vyrų dalyvavo tyrime, kuriuo nustatyta, kad didesni aktyviosios šio...


Atradimas padės vėžį išsigydyti patiems

Mokslininkai pagaliau atrado, kas trukdo organizmo imuninei sistemai sėkmingai kovoti su vėžinėmis ląstelėmis. Šis atradimas jau vadinamas revoliuciniu vėžio gydymo srityje. Britų mokslininkai teigia atradę būdą, kaip imuninė sistema galėtų...


Uždarbis sunkmečiu – ir iš donorystės

Uždarbis sunkmečiu – ir iš donorystės

Sunkmetis žmones verčia uždarbiauti net ir pardavinėjant savo kraują. Nacionalinį kraujo centrą užplūdo donorai. Nuo kovo Nacionalinis kraujo centras (NKC) Vilniuje laikinai nebepriima mokamų donorų ir ima kraują tik iš tų, kurie kraujo duoda...


Pagaminta dirbtinė moters kiaušidė

JAV mokslininkai laboratorijoje sukūrė pirmąją pasaulyje dirbtinę kiaušidę, kurioje pavyko sėkmingai subrandinti moters kiaušinėlius. Šis pasiekimas suteiks galimybę efektyviau tirti nevaisingumo priežastis ir taikyti naujus nevaisingumo gydymo...


Moteriai pašalintas 18 kg auglys

Jos svoris - 37 kg, o auglio - beveik 18. 35-erių metų moteriai iš Saudo Arabijos Berlyne pašalintas piktybinis kaulų auglys dubens srityje. Medikų duomenimis, tai yra didžiausias toks auglys pasaulyje. Auglys pradžioje buvo mažinamas...


Smegenis labiausiai stimuliuoja dvi spalvos

Smegenis labiausiai stimuliuoja dvi spalvos

Kanados mokslininkai nustatė, kad raudona ir mėlyna spalva efektyviai stimuliuoja smegenų veiklą: pirmoji stiprina dėmesį, o antroji - kūrybiškumą. Britų Kolumbijos universiteto (Kanada) psichologų tyrimo išvadose teigiama, kad skirtingos spalvos...


Patogūs ramentai iš Prancūzijos

Patogūs ramentai iš Prancūzijos

Skubame pranešti džiugią naujieną – į Lietuvą atkeliavo ypač patogūs ergonomiški alkūniniai ramentai FDI „Ergo Dynamic“. Jie palengvins jūsų judėjimą po traumos ar operacijos. Taip pat rekomenduojama sunkiau vaikštantiems žmonėms.


Nanosensorius vėžį aptinka per kelias minutes

Mokslininkai sukūrė nanotechnologijų sensorių, kuris paprastame kraujo mėginyje itin greitai aptinka vėžio ląsteles. Kaip praneša JAV transliuotojas "ABC News", Jeilio universiteto mokslininkų sukurta technologija leidžia "aptikti...


I. Degutienė apie PSD mokestį: ar nepasimaišė "šešėlis"?

Faktas, kad įvairios socialinės gyventojų grupės nemokėjo privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokesčio, labai aiškiai parodė, jog ekonomikoje egzistuoja "šešėlis" ir nelegalūs pinigai, teigia Seimo Pirmininkė Irena Degutienė. I....


Odontologai mokosi radiacinės saugos

Radiacinės saugos užtikrinimas odontologijoje, dirbant su dantų rentgeno aparatais, yra itin aktualus ir dirbantiems darbuotojams, ir pacientams. Siekiant pagelbėti odontologijos paslaugas teikiančių įmonių specialistams tinkamai įgyvendinti...


10 dalykų, kurių vyras nori 24 valandas per parą

Tik dešimt? Toks klausimas turbūt kilo ne vienam mūsų tautiečiui. Tačiau portale glamour.com, apklausus vyrus paaiškėjo, kad jų pageidavimai svyravo nuo visiškai nešvankių iki labai romantiškų minčių. Verdiktas vienas: jie nori būti ne tik...


Kaip gydoma dvylikapirštės žarnos opa

Kaip gydoma dvylikapirštės žarnos opa

Ką galite pasakyti apie dvylikapirštės žarnos opą? Ar tai pavojinga? - Tai lėtinė liga, kai pažeidžiama skrandžio ar dvylikapirštės žarnos gleivinė. Kai šie organai sveiki, sekreto sluoksnis saugo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivines nuo...


Multivitaminai gali apsaugoti DNR ir prailginti žmogaus gyvenimą

Multivitaminai gali prailginti moterų gyvenimą, apsaugodami jų DNR nuo sutrumpėjimo, rodo naujas tyrimas. Telomerai, kurie yra chromosomų grandinės galuose, apsaugo jas nuo pažeidimų. Ląstelėms skylant, telomerai truputį sutrumpėja, ir todėl...


Sukurta programa, realiu laiku iššifruojanti žmogaus emocijas

Inovatyvi programa telefonu gali ne tik pranašauti skambinančiojo emocinę būseną, bet ir diagnozuoti kai kurias medicinines būkles, praneša news.discovery.com. Kompiuterinė programa per trumpesnį negu dviejų minučių pokalbį gali pasakyti, kad...


Rankų traumos: kada ir kokie įtvarai reikalingi?

Rankų traumos: kada ir kokie įtvarai reikalingi?

Kiekviena trauma ar palaipsniui išsivystęs rankos (riešo, alkūnės, peties) skausmas yra gydomi skirtingai – priklausomai nuo traumos kilmės ir intensyvumo. Rankos įtvaras yra būtinas pasitempus, smarkiai susitrenkus, susilaužius kurią nors...


Kaip padėti sausoms akims

Rūpinamės savo oda ir plaukais, tačiau pamirštame akis. Ir sunerimstame tik tada, kai jos sunegaluoja. Apie sausų akių sindromą kalbamės su akių gydytoja Rasa Bagdoniene. - Kas yra sausų akių sindromas? - Tai simptomų visuma, kurie sukelia akies...


Meksikoje keliasdešimt žmonių mirė nuo kiaulių gripo

Meksikoje per kelias savaites nuo kiaulių gripo mirė 57 žmonės. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), šia liga susirgo 800 žmonių, praneša agentūra AFP. Mirties atvejai pirmiausiai užfiksuoti sostinės Meksiko regione. Pirmaisiais...


Tyrimas: optimizmas yra paveldimas

Kai kuriems žmonėms stiklinė vandens visuomet atrodo puspilnė, o kitiems ji – pustuštė, nors vandens ten yra lygiai tiek pat. Klausimas, kodėl daliai pasaulio gyventojų visuomet viskas atrodo labai gerai, gali būti atsakytas, rašo įtakingas...


Klinikinis įrankis padės diagnozuoti raumenų - skeleto funkcijų sutrikimus

Bandomoji klinikinio tyrimo programa - tai įrankis, analizuojantis raumenų struktūrą. Tikimasi, kad tai pagerins diagnostikos tikslumą, reabilitaciją ir palengvins sprendimų priėmimą gydant nugaros bei kaklo raumenų - skeleto funkcijų sutrikimus....


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9