Gegužės 19d. Ketvirtadienis

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas: reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas

Peržiūrų skaičius: 23092

Visuomenei trūksta informacijos apie sveikatos apsaugai realiai skiriamas lėšas bei jų panaudojimą, dėl to kyla pacientų nepasitenkinimas, nepamatuoti kaltinimai medikams ir nepasitikėjimas jais, sako Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas, Kauno apskrities ligoninės direktorius (vyriausiasis gydytojas) Stasys Gendvilis. Naujienų agentūra ELTA su gydytojų vadovų organizacijos prezidentu kalbėjosi apie tai, kuo šiandien "serga" pati Lietuvos sveikatos apsauga.

- Vienas esminių visuomenės gerovės rodiklių yra puiki sveikata. Tai - siektinas rodiklis, tačiau šiandien matome, kad pati sveikatos apsauga negali pasigirti gera sveikata. Tai ko, Jūsų, kaip gydymo įstaigų vyriausiuosius gydytojus vienijančios organizacijos vadovo, manymu, Lietuvos sveikatos apsaugai dabar labiausiai trūksta?

- Manau, kad pagrindinė sveikatos apsaugos problema jau kurį laiką yra skaidrumo ir aiškumo trūkumas. Plačiojoje visuomenėje mažai kas įsivaizduoja, kuo šiandien gyvena Lietuvos medicina. Žmonės nepakankamai informuoti, kokių paslaugų ir kiek gali tikėtis apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, o tai jų neskatina draustis papildomai. Tokios painiavos pasekmė yra nepateisinti pacientų lūkesčiai, jų nesupratimas, kaip iš tikrųjų panaudojami jų sumokėti mokesčiai. Tada "kalti" tampa dažnai niekuo dėti eiliniai medikai.

Vyksta savotiškas "karas" tarp sveikatos apsaugos darbuotojų ir pacientų. Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad už privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas pacientas gauna visas ar beveik visas įmanomas medicinos paslaugas, tačiau fondo lėšų toli gražu nepakanka šiems pacientų lūkesčiams patenkinti. Politikams derėtų sukaupti visą savo politinę drąsą ir sąžiningai pasakyti žmonėms, kokių paslaugų ir kiek jie gali tikėtis apsidraudę privalomuoju draudimu. Tuo pačiu kitos paslaugos turėtų būti apmokamos papildomai paties paciento arba padengiamos iš papildomo savanoriško sveikatos draudimo.

Lėšų, gaunamų iš PSDF už suteiktas paslaugas, skaičiavimas turėtų būti maksimaliai supaprastintas, visiems suprantamas ir aiškus, atsisakant pirmiausia ydingos "plaukiojančio balo" sistemos. Kiekviena paslauga turi savo savikainą, vertę, galiausiai - pinigais įvertintą kainą. Ir valdžia pirmiausia turi suvokti, kad gali nupirkti tik tiek paslaugų, kiek turi pinigų. O dabartine tvarka tiesiog įteisintas sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų teikėjų apiplėšinėjimas, dirbtinai sumažinant balo vertę bei nusavinant už suteiktas paslaugas uždirbtas lėšas, kurias gydymo įstaiga galėtų panaudoti naujai sudėtingesnei aparatūrai įsigyti, geresniam darbo organizavimui, galų gale - medikų atlyginimams. Kad suprastume sveikatos apsaugos finansavimo principus, pamėginkite parduotuvėje nusipirkti 2,7 lito kainuojantį pieno pakelį turėdami tik 2,2 lito - ar jums pavyktų įtikinti pardavėją "plaukiojančios lito vertės" nauda?

- Buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas (Bill Clinton) mėgdavo sakyti, kad "sąvokos "pinigų užtenka" nėra". Didžioji dalis Lietuvos medicinos šiandien verčiama gyventi nepriteklių zonoje. Kaip Jums atrodo, gal valstybės pinigų sveikatos apsaugai pakaktų, jei lėšos būtų racionaliau skirstomos, naudojamos ir gydymo įstaigas pasiektų tiesiogiai, be tarpininkų, kurių išlaikymas irgi biudžetui kainuoja?

- Turint omenyje sveikatos apsaugą JAV prezidentas B. Klintonas buvo teisus: sąvokos "pinigų užtenka" nėra. Tai įrodo ir faktas, kad net ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kur skiriama 10 proc. ir daugiau bendrojo vidaus produkto (BVP) sveikatos apsaugai, medikai ir pacientai vis tiek skundžiasi pinigų stygiumi. Planinėms operacijoms, specialistų konsultacijoms sudaromos pacientų eilės ir net ilgesnės nei pas mus.

- Kiek reikėtų pinigų, kad galėtų bent kiek normaliau funkcionuoti mūsų sveikatos apsaugos sistema?

- Visada pabrėždavome: visuomeninių išlaidų reikėtų bent 5 proc. BVP, kaip anksčiau buvo nurodyta ir teisės aktuose. Deja, tiek dar niekada neskirta. (Sveikatos apsaugai Lietuva skiria apie 4 proc. BVP).

Žinoma, lėšas visos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja tikrai racionaliai, bet atsiminkime, kad mūsų visuomenė sensta, o sveikatos tyrimo ir gydymo technologijos, naujausi vaistai nuolat brangsta. Brangsta ir įstaigos infrastruktūros išlaikymas - energija (elektra, šiluma ir degalai), vanduo, maistas, valymo, skalbimo paslaugos, pastatų, įrangos amortizacija ir kita. Ar daug kainuoja tarpininkų išlaikymo (turbūt turite omenyje privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklą) išlaidos, atsakyti galima vienareikšmiai: nedaug - vos 0,7 proc. PSDF biudžeto, kai Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas toms išlaidoms numato 2 proc. lėšų.

Kur kas skaudžiau mums atsiliepia sunkmetis - fondo mažėjimas 11 proc. kelia labai didelį įstaigų vadovų, visų medikų, pacientų susirūpinimą. Darbo užmokesčio fondas įstaigose sudaro 70-80 proc. ir daugiau visų išlaidų. Taigi tyrimui, gydymui, įstaigos išlaikymui lieka mažai lėšų. Tad kaip dabar subalansuoti gaunamas mažėjančias pajamas su didėjančiomis išlaidomis - sunkiausias uždavinys gydymo įstaigų vadovams.

- Vis augančio nedarbo fone šiandien baimintis dėl dalies ligoninės personalo motyvacijos geriau dirbti ir neprarasti darbo vietos lyg ir nėra ko. Bet negi ligoninių vadovai nesibaimina, kad labiausiai kvalifikuotas jų personalas, ieškodamas įgytas žinias, kvalifikaciją ir darbo kokybę atitinkančio atlyginimo, išsilakstys po užsienius? Ko reikėtų imtis, kad tai neįvyktų?

- Būtent krizės laikotarpis neabejotinai skatina kvalifikuoto personalo migraciją: sunkmečiu žmonės ieško įvairiausių būdų išgyventi arba pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Medikai taip pat yra žmonės, bet dėl jų emigracijos nukenčia visa likusi visuomenė. Baimė, net ir baimė prarasti darbą, yra labai blogas motyvacijos dirbti geriau pagrindimas.

Pinigai, beje, irgi ne visada yra vienareikšmė motyvacija. Siekiant išlaikyti darbuotojus reikia ne tik algos. Gerinant darbo organizaciją bei perleidžiant medikams nebūdingas funkcijas kitam, ne mediko kvalifikacijos reikalingam personalui, galima sudaryti gana komfortišką darbo aplinką. Ji kartu su oriu darbo užmokesčiu gali būti pakankamai svarus motyvas, skatinantis gerai dirbti, stengtis dėl savo pacientų ir gydymo įstaigos bei negalvoti apie emigraciją.

Žinoma, šio tikslo įgyvendinimas labai glaudžiai susijęs su sveikatos apsaugos finansavimu - tiek politikams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vadovams čia dar yra labai daug neartų dirvonų. Svarbu, kad viskas būtų padaryta siekiant panaikinti dirbtinę pacientų ir medikų priešpriešą (nežinau, kam tai gali būti naudinga), įgyvendinti kuo paprastesnius bei skaidrius apmokėjimo už suteiktas paslaugas principus. Net jei pinigų sistemoje ir nedaug, visiems mums bus komfortiškiau, jei tiksliai žinosime, kur ir kaip jie naudojami. Mano įsitikinimu, tik toks aiškumas gali išgelbėti sveikatos apsaugą nuo krizės bei pristabdyti medikų emigraciją.

- Kokį lėšų rezervą, Jūsų nuomone, ligoninės turėtų sukaupti (jei tik galėtų), kad pajėgtų įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su galima prievole atlyginti padarytą žalą pacientui? Ir ar visos ligoninės bus pajėgios pakelti šią naštą?

- Manome, asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ) privalomajam civilinės atsakomybės draudimui vidutiniškai turėtų būti sukaupusi apie 250 tūkst. litų. Suma priklauso nuo ligoninės dydžio, teikiamų paslaugų rizikos laipsnio ir t. t. Gaila, šalyje yra tik dvi draudimo įmonės, turinčios licenciją drausti ASPĮ šiuo draudimu.

Dabar norima keisti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą ir atsisakyti privalomojo sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės draudimo. Tada kiekviena įstaiga turėtų daugiau galimybių rinktis, pagyvėtų draudėjų veikla, sumažėtų draudimo įmokos. Beje, ligoninės, neįstengiančios sukaupti tokios draudimo sumos, galėtų už minimalias palūkanas gauti paskolą, tarkime, iš įsteigto prie Valstybinės ligonių kasos fondo ar kitokių galimų šaltinių.

- Ar tikrai valstybei rūpi jos gyventojų sveikata, kai vis smarkiau krypstama sveikatos sistemos išlaikymo perdavimo patiems gyventojams link?

- Manau, kad valstybei labiausiai turi rūpėti jos gyventojų sveikata. O ar galima taupyti savo šalies gyventojų sąskaita, noriu atsakyti prisimindamas dabartinio JAV prezidento Barako Obamos nuostatą. Jis ir didžiulės ekonomikos krizės akivaizdoje įsipareigojo jokiu būdu nemažinti socialinių išlaidų sveikatos apsaugai ir švietimui.

Kadangi pati sveikatos apsaugos sistema vis labiau brangsta visame pasaulyje ir beveik visose šalyse visiškai kompensuoti sveikatos sistemos išlaidų valstybės nebeišgali, reikia dalį išlaidų dengti patiems paslaugų vartotojams. Kokiu keliu teks tai daryti, turi nuspręsti pati valstybė, jai vadovaujantys politikai ir, žinoma, patys piliečiai.

Piliečiai turėtų labiau rūpintis savo sveikata, gyvenimo kokybe, netgi apsisaugoti nuo susinaikinimo, o politikams reikia apsispręsti ir greičiau įdiegti šalyje dabar taip reikalingą papildomą savanorišką sveikatos draudimo sistemą. Reikia ryžtis įvesti kai kurias mokamas paslaugas arba bent primokėti už tas paslaugas, kurios kainuoja daugiau negu jas padengia PSDF biudžetas. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę. Kitų galimybių mes dabar nematome.

- Dėkoju už pokalbį.

VE

Organiniai šviesos diodai bus naudojami odos vėžiui gydyti

Organiniai šviesos diodai bus naudojami odos vėžiui gydyti

Organiniai šviesos diodai (OLED) ne tik pasižymi spalvos grynumu ir energijos suvartojimo efektyvumu - ateityje jie taip pat gali būti naudojami odos vėžiui ir uždegimams gydyti. Didžiosios Britanijos mokslininkų komanda šiuo metu kuria prie odos...


Daugelis JAV gydytojų ir slaugytojų vartoja maisto papildus

Absoliuti dauguma gydytojų ir slaugytojų Jungtinėse Amerikos Valstijose patys vartoja vitaminus, mineralus bei kitus maisto papildus ir taip elgtis rekomenduoja ir savo pacientams. 900 gydytojų ir 277 slaugytojai dalyvavo apklausoje, kurios...


Medikai raginami skirti pigesnius kompensuojamus vaistus

Medikai raginami skirti pigesnius kompensuojamus vaistus

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas ragina medikus atsižvelgti į kompensuojamų vaistų kainyno papildymą pigesniais generiniais vaistais. Jo manymu, tiek gydytojai, tiek vaistininkai turėtų siūlyti pacientams galimybę rinktis pigesnius to...


Išsausėjęs oras namuose?

Išsausėjęs oras namuose?

Optimali oro drėgmė patalpoje, ypač šaltuoju metu sezonu yra labai svarbi. Namuose bei darbo patalpose žmogui rekomenduojama 40 - 60 % drėgmė, tačiau šildymas labai išsausina patalpų orą. Ypač svarbu komfortišką drėgmės lygį palaikyti...


Pagalba pažeistos odos gijimui ir regeneracijai

Pagalba pažeistos odos gijimui ir regeneracijai

Neretai sunku rasti tinkamiausią ir efektyviausią preparatą esant tam tikriems negalavimams. Esant diabetinėms opoms pėdose, odos praguloms, odos nudegimų pasėkmėms, sunkiai gyjančioms žaizdoms rekomenduojamas pėdų tepalas „Lemi“. Jis...


Bjaurus oras didina prostatos vėžio tikimybę

Šiaurės šalyse vyraujantis šaltas ir debesuotas oras daugeliui vyrų gali padidinti prostatos vėžio tikimybę, teigia mokslininkai. Mokslininkai mano, kad šalto oro bei saulės trūkumo kombinacija galėtų paaiškinti, kodėl šiaurės šalyse tokių...


Kelmėje - konferencija skirta žmonių sveikatos stiprinimo klausimams

Lapkričio 3 d. 10 val. Kelmės rajono savivaldybėje vyks tradicinė mokslinė praktinė sveikatos konferencija "Sveika bendruomenė – tvarios tautos pagrindas". Šios, jau dešimtą kartą rengiamos, konferencijos tikslas – mokyti...


PSO: infekcijos protrūkį sukėlė nauja E. coli atmaina

Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad mirtinos infekcijos protrūkio Europoje kaltininkė - nauja E. coli bakterijos atmaina. Preliminarūs genų sekos tyrimai leidžia manyti, kad ši atmaina - mutavusi dviejų skirtingų E. coli bakterijų forma,...


Ignalinos rajone paskelbta gripo epidemija

Ignalinos rajone antradienį paskelbta gripo pandemija. Keturiose mokyklose nevyks pamokos. "Atšaukiami masiniai renginiai bei stabdomas ugdymo procesas Ignalinos rajono gimnazijoje, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje, Didžiasalio...


Apklausa: Vis daugiau amerikiečių nepritaria abortams

Neseniai Amerikoje atlikta apklausa parodė, kad vis daugiau amerikiečių nepritaria abortams ir mano, kad tai moraliai blogas veiksmas. Tokių nuostatų šalyje laikosi daugiau nei pusė gyventojų t.y 56 proc. amerikiečių. Apklausa buvo atlikta...


Bijau nebijoti...

Bijau nebijoti...

Vaikystėje bijojome baubo, tykančio tamsoje. Arba juodosios rankos, kuri gali čiupti už kojų iš palovio. Arba kažkokio neaprėpiamos vaizduotės vaisiaus, nenusakomai skambiu pavadinimu… Kai augame ir įžengiame į suaugusiųjų pasaulį, mūsų...


Moterims krūtys gali ataugti po 8 mėnesių

Netrukus mokslininkai pradės revoliucinius chirurgijos bandymus, kurie padės krūties vėžiu sergančioms moterims atauginti krūtis po mastektomijos, praneša timesonline.co.uk. Pirmasis pasaulyje bandymas bus pradėtas Australijoje ir tęsis...


Japonų mokslininkai išmoko kovoti su nuplikimu

Japonų mokslininkai išmoko kovoti su nuplikimu

Japonų mokslininkai žengė didelį žingsnį į priekį, kovodami su nuplikimu. Hirosimos universiteto specialistai teigia, jog jiems pavyko rasti būdą plaukų, tiksliau - ląstelių, kurios juos sudaro, amžiui prailginti. Ševeliūra auga tol, kol šios...


Universitetuose siūloma teikti ir psichologinę pagalbą

Trumpesnės egzaminų sesijos, tik raštu vykstantys atsiskaitymai - tik nedidelė dalis siūlymų, pateiktų aukštosioms mokykloms. Konkurso "Sukurk savo statutą" nugalėtojais tapo Vilniaus universiteto (VU) komanda "Phi", kurią...


Depresija: vyrai ginklus kreipia į save

Depresija: vyrai ginklus kreipia į save

Prieš kelerius metus dauguma nuo depresijos gydomų pacienčių buvo moterys. Dabar jas pakeitė darbingo amžiaus vyrai. Dauguma jų į ligoninę patenka po bandymo žudytis. "Vyrai ginkluojasi", – liūdnai šypteli Respublikinės Klaipėdos...


"Arklių balzamai" Jūsų sveikatai

"Arklių balzamai" Jūsų sveikatai

Neretai jaučiame raumenų, sąnarių, stuburo skausmus, bandome įvairiausias priemones, galinčias sumažinti šiuos skausmus, geriame tabeletes. Kaip puikią „išeitį“ norime pristatyti trejopą „arklių balzamą“, skirtą sveikatos...


Psichologas nustatė ryšį tarp naudojimosi "Facebook" ir prastais pažymiais

Psichologas iš Olandijos Polas Kiršneris nustatė ryšį tarp polinkio socialiniams tinklams ir prastais pažymiais, rašo "The Daily Mail". Kiršneris dirbo su 19-54 metų 219 studentų grupe iš vieno JAV universiteto. Paaiškėjo, kad tie, kurie...


Silikoniniai vidpadžiai dovanoja komfortą ir sveikatą Jūsų pėdoms

Silikoniniai vidpadžiai dovanoja komfortą ir sveikatą Jūsų pėdoms

Ieškantys vidpadžių į batus turėtų pasižvalgyti po silikoninių įdėklų asortimentą. Šie vidpadžiai sparčiai pelno simpatijas dėl nešiotojui suteikiamo komforto ir pavydėtino funkcionalumo. Gelinių padukų nešiotojai džiaugiasi tolygiai...


Cezario pjūvio operacija - madinga?

Pastaruoju metu Europoje, o taip pat ir Lietuvoje, išryškėja Cezario operacijų skaičiaus didėjimo tendencija. Priežastys įvairios. Be dažniau pasitaikančio gimdyvių noro ir savotiškos „mados" negimdyti natūraliai, daugėja ir objektyvių...


Už atliktą hepatito tyrimą – dainų albumas

Iš viso šios akcijos metu didžiuosiuose Lietuvos miestuose padaryta 829 hepatito testai. Išankstiniais duomenimis, hepatitas nustatytas 15 žmonių. Praėjusią savaitę Klaipėdoje vyko nemokamų hepatito testų akcija "Gal aš esu numeris 12?"....


Su vitaminu D būtinas kalcis, kad apsaugotų nuo kaulų lūžių

Jie išnagrinėjo duomenis apie 68517 žmonių, kurių amžiaus vidurkis buvo 70 metų ir kurie buvo dalyvavę septyniuose tyrimuose, kuriuose buvo stebimas vitamino D arba vitamino D ir kalcio gebėjimas sumažinti lūžius.Analizė parodė, kad vitaminas D...


Vitaminas B ir folio rūgštis saugo regėjimą senatvėje

Vitaminas B ir folio rūgštis saugo regėjimą senatvėje

Moterims, vartojančioms vitaminus B6 ir B12 kartu su folio rūgštimi, sumažėja rizika susirgti sunkia regėjimo liga - amžine makulos degeneracija (AMD), skelbia JAV tyrimą atlikę mokslininkai. Amžinė makulos degeneracija - vena pagrindinių senyvų...


KMUK angiochirurgai atliko sudėtingą ir retą kraujagyslių operaciją

KMUK angiochirurgai atliko sudėtingą ir retą kraujagyslių operaciją

Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) kraujagyslių chirurgai atliko sudėtingą aortos operaciją pacientui, keletą metų kentėjusiam skausmus dėl prastos kojų kraujotakos bei sintetinio kraujagyslių protezo infekcijos susidariusios pūlingos...


Injekcijas galėtų pakeisti kramtomoji guma

Sergantieji diabetu insuliną galėtų gauti ne per injekcijas, o kramtydami gumą, teigia mokslininkai. Jie kuria gumą, kurią kramtant vaistai pasisavinami per burną, o tuomet patenka į kraują, rašoma dienraščio "The Telegraph" interneto...


Silpnaprotystės atvejų po 20 metų padvigubės

Demencija bei Alzheimerio liga, mokslininkų skaičiavimais, po 20 metų bus dvigubai dažnesnės ligos. Londono Karališkojo koledžo psichologai, vadovaujami profesoriaus Martino Prince'o, tikina, kad kitąmet pasaulyje demencija sirgs 35 mln....


Dovanokite moterims gėles

Dovanokite moterims gėles

JAV Niū Džersio valstijos Rutgers universitetas atliko tyrimą, kaip gėlės veikia emocijas. Tyrimo grupė stebėjo 147 moterų reakcijas į tris skirtingas, tačiau tos pačios piniginės vertės dovanas: gėles, krepšį su vaisiais ir romantiškas žvakes....


Nanodalelės padės organizme pristatyti vaistus

Nanodalelės padės organizme pristatyti vaistus

Kalifornijos universiteto mokslininkai pastebėjo, kad pritvirtinus polimerines nanodaleles prie raudonųjų kraujo kūnelių paviršiaus, nanodelės organizme ilgiau išlieka stabilios. Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti naujiems vaistų pristatymo...


Jūsų smegenys rodo altruizmą

Jūsų smegenys rodo altruizmą

Altruizmas – viena sunkiausiai apibūdinamų žmogaus savybių. JAV mokslininkai praneša, kad altruizmo požymiai matomi smegenyse, rašoma "Reuters". Mokslininkų teigimu, tam tikros smegenų zonos aktyvumas rodo, kad žmogus yra...


Mirtinai sergančiam kūdikiui atjungus kvėpavimo aparatą, jis pradėjo kvėpuoti savarankiškai

Kanadoje tėvams sutikus, kad mirtinai sergančiam jų kūdikiui būtų atjungtas kvėpavimo aparatas, šis netikėtai pradėjo kvėpuoti savarankiškai, praneša agentūra AFP. Pasak medikų, dviejų mėnesių mergytės būklė yra stabili. Gydytojai manė, kad,...


Lediniai žvilgsniai priverčia norėti šilumos

Lediniai žvilgsniai priverčia norėti šilumos

Yra žmonių, kurie sušildo, ir yra tokių, kurie į kambarį įneša speigą. Ir nors termometras šio temperatūros pokyčio neparodo, žmonės jį labai smarkiai jaučia - naujas tyrimas rodo, kad socialinis šaltis - toks šaltas, kad tie, į kuriuos jis...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9