Liepos 4d. Šeštadienis

Kuo skiriasi tėviška ir motiniška meilė

Peržiūrų skaičius: 18580

Kūdikis gimdamas išgyventų mirties baimę, jeigu mielaširdinga lemtis nesaugotų jo nuo nerimo jausmo, kurį sukelia atsiskyrimas nuo motinos.

Naujagimis beveik nesiskiria nuo tos būtybės, kokia jis buvo iki gimimo momento, ir negali suvokti savęs bei supančio pasaulio kaip egzistavusio dar iki jo.

Jis kol kas suvokia tik teigiamus šilumos ir maisto veiksmus neskirdamas jų nuo šaltinio - motinos.

Motina - tai šiluma, motina - maistas, motina - pasitenkinimo ir saugumo euforija. Kalbant Froido terminais, tai "narcisizmo būklė".

Išorinė realybė, žmonės ir daiktai kol kas turi reikšmės tik tiek, kiek patenkina arba frustruoja fiziologinius poreikius. Realu tik tai, kas viduje, realu tik tiek, kiek būtina naujagimiui, bet ne kaip objektyvi vertybė su jai būdingais bruožais.

Tačiau vaikas auga, mokosi ir palaipsniui įgyja galimybę suvokti daiktus tokius, kokie jie yra. Galiausiai jis ima suprasti, kad krūtis ir mama - skirtingos substancijos.

Jis išmoksta matyti daugelį kitų dalykų, kurie skirtingi ir savarankiškai egzistuoja. Nuo šiol jis pabandys juos vadinti vardais. Savo patyrimu įsitikins, kad ugnis karšta ir skaudina, motinos šiluma maloni, medis kietas, popierius plonas ir plyšta... Jis mokosi bendrauti su žmonėmis, užmegzti su jais santykius: mama šypsosi, kai aš valgau; ji ima mane ant rankų, kai aš verkiu; ji mane pagirs, kai aš pasituštinsiu...

Visi šie išgyvenimai kristalizuojasi ir susijungia į vieną: aš mylimas.

Aš mylimas, nes aš savo motinos vaikas. Nes aš bejėgis. Aš mylimas, nes nuostabus, nepakartojamas. Aš mylimas, nes reikalingas mamai.

Tai galima išreikšti bendresne forma: aš mylimas už tai, kad esu. Arba dar tiksliau: aš mylimas, nes tai aš.

Motinos mylėjimo patyrimas - pasyvus jausmas. Man nieko nereikia daryti, kad būčiau mylimas. Ši meilė besąlygiška.

Viskas, ko iš manęs reikalauja, - tai būti - būti jos vaiku. Bet yra negatyvioji šios "garantuotos" meilės pusė: jos ne tik nereikia užsitarnauti, bet jos ir negali pasiekti, juolab - kontroliuoti. Jeigu ji yra, ji - palaima, jeigu nėra - tai visko, kas nuostabu, praradimas. Ir nieko negalima padaryti, kad šią meilę dirbtinai sukurtum.

Mažylis vaikas su dėkingumu ir su džiaugsmu priima tai, kad yra mylimas. Nuo 8-10,5 metų vaiko raidoje atsiranda naujas faktorius: pojūtis, kad jis sugeba sukelti meilę veikdamas aktyviai.

Vaikas ima galvoti, kaip ką nors duoti motinai (tėvui), ją nudžiuginti: eilėraščiu, piešiniu...

Pirmą kartą jo gyvenime noras būti mylimam perauga į norą mylėti, į meilės kūrybą.

Daug metų prabėgs nuo to pirmojo žingsnio iki brandžios meilės. Galiausiai vaikui - galbūt jau paauglystėje - teks pergalėti savo egocentriškumą pamačius kitame žmoguje ne tik priemonę savo norams patenkinti, bet ir savaime vertingą būtybę.

Kito žmogaus poreikiai ir tikslai taps tokie pat svarbūs, jei ne svarbesni už savuosius. Duoti, dovanoti pasirodys kur kas maloniau nei gauti; mylėti netgi vertingiau nei būti mylimam.

Mylėdamas žmogus palieka savo vienatvės ir izoliacijos kalėjimą, kuriuos sukuria narcisizmo ir susikoncentravimo į save būsena.

Žmogus išgyvena bendrumo, susiliejimo džiaugsmą. Dar daugiau - jis jaučia, kad savo meile gali sukelti kito meilę - ir šią galimybę iškelia aukščiau už tai, kad mylimas jis.

Vaikiška meilė laikosi principo "Aš myliu, nes aš mylimas", brandi - "Aš mylimas, nes myliu."

Nebrandi meilė šaukia: "Aš myliu tave, nes man tavęs reikia." Brandi meilė sako: "Man reikia tavęs, nes aš tave myliu."

Besąlygiška meilė

Kartu su gebėjimu mylėti glaudžiai susijusi meilės objekto raida.

Pirmieji mėnesiai ir metai - tai gyvenimo periodas, kai vaikas labiausiai prisirišęs prie motinos. Šis artumo jausmas prasideda nuo gimimo, kai motina ir vaikas sudaro vienį, nors yra dviese. Vaikas, nors dabar jau gyvena ne įsčiose, vis dar yra visiškai priklausomas nuo motinos.

Tačiau diena po dienos jis tampa vis savarankiškesnis ir ilgainiui jo ryšys su motina šiek tiek praranda gyvybišką svarbą. Darosi vis svarbesni santykiai su tėvu.

Kad suprastume šį posūkį nuo motinos prie tėvo, mes turime turėti galvoje reikšmingus skirtumus tarp motiniškos ir tėviškos meilės.

Motinos meilė iš prigimties besąlygiška. Motina myli naujagimį, nes tai jos kūdikis, nes su jo atsiradimu išsipildė jos svarbūs lūkesčiai. (Žinoma, kai aš kalbu apie motinišką ir tėvišką meilę, turiu galvoje "idealius tipus", nemanydamas, kad kiekvienas tėvas ir motina myli būtent taip. Turiu galvoje tėviškąjį ir motiniškąjį pradą, kurį turi kiekvienas žmogus.)

Besąlygiška meilė patenkina vieną slapčiausių ne tik vaiko, bet ir bet kurio žmogaus troškimų. Kai mylima "už ką nors", už kokias nors dorybes, tai yra kai tu pats užsitarnauji meilę, tai visada susiję su abejonėmis: o kas, jeigu aš nepatinku žmogui, iš kurio laukiu meilės? O jeigu tas, o jeigu anas..?

Visada yra pavojaus, kad meilė gali išnykti.

Be to, užsitarnauta meilė visada palieka kartėlį, kad esi mylimas ne iš tikrųjų, o tik tiek, kiek esi malonus, naudingas, kad tu galiausia nemylimas visai, o tiesiog išnaudojamas.

Nenuostabu, jog visi ilgimės "bepriežastinės", motiniškos meilės - tiek būdami vaikai, tiek suaugę.

Daugelis vaikų turi laimės mėgautis motiniška meile. Suaugusiam žmogui patenkinti šį poreikį sunkiau.

Šis poreikis pasireiškia kaip normalios erotinės meilės komponentas; kartais religinėmis ir netgi neurotinėmis formomis.

Ryšys su tėvu visiškai kitoks

Motina - tai namai, iš kurių mes išeiname; tai gamta, vandenynas; tėvas neįkūnija jokių gamtos namų. Jis turi silpną kontaktą su vaiku pirmaisiais jo gyvenimo metais, niekaip nepalyginamą su motiniškuoju.

Tačiau tėvas yra kitas žmogaus egzistavimo polius, kur - mintys, daiktai, sukurti žmogaus rankų, įstatymas ir tvarka, disciplina, kelionės ir nuotykiai... Tėvas yra tas, kuris moko vaiką rasti kelią į didįjį pasaulį.

Su šia tėvo funkcija glaudžiai susijusi ir kita, kurią galima pavadinti socialine-ekonomine. Kai atsirado privati nuosavybė ir galimybė perduoti palikimą vienam iš palikuonių, tėvas ėmė nekantriai laukti gimstant sūnaus, kuriam galėtų palikti savo reikalus. Žinoma, jie atitekdavo tam, kurį tėvas laikė tinkamiausiu savo įpėdiniu, kuris labiausiai į jį panašus ir, be abejo, kurį jis mylėjo labiausiai.

Tėvo meilė - tai sąlyginė meilė. Jos principas toks: "Aš myliu tave, nes tu patenkini mano lūkesčius, nes tu gerai atlieki savo pareigas, nes tu į mane panašus."

Sąlygiškoje tėvo ir besąlygiškoje motinos meilėje yra neigiama ir teigiama pusės.

Neigiamą sudaro faktas, kad tėviška meilė turi būti užsitarnauta ir gali būti prarasta, jeigu žmogus nepadarys to, ko iš jo tikimasi. Pačioje tėviškos meilės prigimtyje suprogramuota, kad paklusnumas tampa pagrindine dorybe, o nepaklusimas - didžiausia nuodėme. Ir bausmė už tai yra tėviškos meilės netekimas.

Svarbi ir teigiama pusė. Tai, kad tėvo meilė yra sąlygiška, aš galiu ką nors padaryti, kad ją pasiekčiau, aš galiu dėl jos pasistengti; tėviška meilė nėra už mano kontrolės ribų - kitaip nei motiniška meilė.

Motinos ir tėvo nuostatos vaiko atžvilgiu atitinka jo poreikius.

Naujagimiui reikalinga besąlygiška motinos meilė ir rūpestis - tiek fizinis, tiek psichologinis. Vyresnis nei 6 metų vaikas pradeda jausti tėviškos meilės, jo autoriteto ir vadovavimo būtinybę. Motinos funkcija - sudaryti vaikui saugias gyvenimo sąlygas, tėvo funkcija - mokyti jį, jam vadovauti, kad jis galėtų susidoroti su užduotimis, keliamomis žmogui visuomenės, kurioje jis gimė.

Idealiu atveju motiniška meilė nebando vaikui sutrukdyti suaugti, neskatina jo bejėgiškumo, priešingai - padeda tapti nepriklausomam, sugebančiam nuo jos galiausiai atsiskirti.

Pati motina turi būti optimistė, kad neužkrėstų vaiko savo nerimu ir nepasitikėjimu. Tėviška meilė turi turėti principų ir lūkesčių kryptį; ji turi būti kantri ir nuolaidi, o ne grėsminga ir autoritarinė. Ji turi duoti vaikui savo jėgos pojūtį ir galiausiai leisti jam  atrodyti autoritetingam savo paties akyse, išsilaisvinus iš tėvo autoriteto.

Galiausiai brandus žmogus prieina momentą, kai jis pats tampa ir savo paties motina, ir savo tėvu. Jis tarsi įgyja jų bendrą sąmonę.

Motinos sąmonė sako: "Nėra piktadarystės, nėra nusikaltimo, kuris galėtų iš tavęs atimti mano meilę, mano troškimą, kad tu gyventum ir būtum laimingas."
Tėviška sąmonė teigia: "Tu padarei piktadarystę ir negali išvengti savo poelgio padarinių, ir jeigu tu nori, kad aš tave mylėčiau, tu turi pirmiau pataisyti savo elgesį."

Brandus žmogus tampa laisvas nuo motinos ir tėvo įtakos, bet jis ją įtraukia į savo esybę, paslepia viduje.

Brandus žmogus savo meilėje jungia motinišką ir tėvišką jausmus, nepaisant to, kad jie, atrodytų, prieštaringi.

Jeigu jis turėtų tik tėvišką jausmą, būtų piktas ir nežmoniškas. Jeigu turėtų tik motinišką, būtų linkęs prarasti šaltą protą, trukdytų tobulėti sau ir kitiems.

VE

Rolandas Maskoliūnas. Trumpa nuodų istorija

Mes gyvename nuodų pasaulyje. Sako, kad galima apsinuodyti ar susirgti, ilgai kas dieną geriant ramunėlių arbatą. Arba numirti, išgėrus per daug vandens, kas neseniai nutiko keliems maratono bėgikams. Kad nuo nuodo iki vaisto - vienas žingsnis,...


Kaune paskelbta gripo epidemija

Pirmadienį Kauno visuomenės sveikatos centras priėmė sprendimą teikti miesto savivaldybei pasiūlymą skelbti gripo epidemiją. Antradienį Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Kauno mieste paskelbta gripo epidemija....


"GlaxoSmithKline" siekia aktyviai kovoti su vėžiu ir oficialiai paskelbė duomenis apie savo aštuonis antivėžinius junginius

Tarptautinė farmacijos kompanija "GlaxoSmithKline" (GSK) paskelbė naujus klinikinius duomenis apie aštuonis antivėžinius cheminius junginius. Ši informacija š.m. birželio mėn. pradžioje buvo pristatyta kasmetinėje Amerikos onkologų...


Nereguliarios mėnesinės paauglystėje susijusios su didesne nutukimo rizika

JAV mokslininkų teigimu, nereguliarios mėnesinės paauglystėje yra rizikos veiksnys, susijęs su viršsvoriu ir nutukimu, o taip pat su diabetu ir širdies ligomis, rašoma žurnale "Fertility and Sterility". Tyrime dalyvavo 370 merginų...


Pabrėžiamas ryšys tarp antsvorio bei vėžio

Pabrėžiamas ryšys tarp antsvorio bei vėžio

Tarptautinė sąjunga kovai su vėžiu (International Union Against Cancer, UICC) pradeda kampaniją "Aš myliu savo sveiką ir aktyvią vaikystę", kad padidintų žinias apie ryšį tarp per didelio kūno svorio bei vėžio. "Nuo trijų iki...


Kai tvarkos nėra, ją reikia išgalvoti

Kai tvarkos nėra, ją reikia išgalvoti

Kiekvienas žmogus turi įgimtą poreikį kontroliuoti situaciją. Jei kontrolė prarandama, žmogus linkęs ieškoti tvarkos bet kokiais būdais, taip pat ir vadovaudamasis iracionaliais sprendimais, rašoma JAV mokslininkų straipsnyje, kuris buvo...


Gripas pasiglemžė klaipėdietės gyvybę

Antradienio vakarą nuo gripo komplikacijų mirė klaipėdietė. Tačiau moteris nebus užregistruota kaip šeštoji pandeminio gripo auka. Kritinės būklės 52 metų ligonė užvakar atvežta į Gargždų ligoninę. Vos spėjus padaryti pirmuosius tyrimus moteris...


Britai keliauja operuotis į užsienį

Britai keliauja operuotis į užsienį

Didžiojoje Britanijoje sparčiai auga sveikatos turizmas – per metus gydytis svetur išvyksta 60 tūkst. britų, rašo "Mirror News". Britams patraukliausios šalys operuotis yra Indija, Vengrija, Ispanija, Belgija ir Kipras. Čia...


Medikai mokesčius renka neteisėtai

Kai kuriose Kretingos bei Tauragės sveikatos priežiūros įstaigose už apsilankymą pas šeimos gydytoją pacientas turi pakloti 3 litus. Pavyzdžiui, vadinamasis 3 litų registracijos mokestis nuo gegužės 1-osios pradėtas imti UAB Kretingos šeimos...


Padidino finansavimą vaistams kraujo vėžiui gydyti

Vaistus, mirtiną ligą iš esmės pavertusius nemirtina, gaus visi ligoniai, kuriems jų reikia. Medikams nebereikės rinktis, kuriam iš sergančiųjų viena iš lėtinių piktybinių kraujo vėžio formų skirti jų gyvybę išgelbėti galinčius vaistus, o kuriam...


Net ir apšvietimo sprendimai lemia pirkėjų elgesį

Mokslininkai įrodė, kad šviesa yra būtina žmogui ir turi didelės įtakos jo savijautai. Šviesa sukuria laimės pojūtį, jaukesnę aplinką, o jeigu žmogus negali aiškiai matyti supančios aplinkos – jaučia nerimą ir baimę. Todėl šviesa dažnai...


Naujasis VU superkompiuteris padės Lietuvos medikams ir genetikams

Iki birželio baigus visus bandymus, darbą visu pajėgumu pradės naujasis, 1,5 tūkst. procesorių ir 600 TB diskinės atminties turintis Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) superkompiuteris. VU MIF prodekanas...


Sveikatos apsaugos ministras nemano, kad sveikatos draudimo mokesčio skolas nurašyti būtų teisinga

Nurašyti skolas už pernai nesumokėtą sveikatos draudimo mokestį būtų neteisinga, mano sveikatos apsaugos ministras. "Nedrįsčiau skatinti ar žadėti, kad bus nurašytos tos skolos. Įstatymai galioja visiems. Galvoju pirmiausia apie tuos, kurie...


Keturi iš dešimties rinktųsi savo miesto ligoninę

Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu buvo atlikta visuomenės nuomonės apklausa, kurioje klausta, ar reikia pertvarkyti sveikatos apsaugos sistemą. Rezultatai parodė, kad net 67 procentai apklaustųjų mano, kad sveikatos apsaugos sistemą...


M.Jacksonas buvo nužudytas

Po ilgo tyrimo ir gausių spekuliacijų popmuzikos karaliaus Michaelo Jacksono mirties liudijime atsirado įrašas: "Žmogžudystė." Dokumente rašoma, kad 50-metis dainininkas mirė, nes jo organizmas buvo apnuodytas propofoliu, kurio buvo...


Naujos smegenų ląstelės formuojasi netgi senyvame amžiuje

Gimus žmogui, smegenys praranda daug jas sudarančių nervinių ląstelių, ir šis procesas tęsiasi visą gyvenimą. Tačiau išlieka tam tikros ląstelės, kurios gali dalintis į naujas ląsteles netgi senyvo amžiaus organizme. Tiesa, kol kas jos tiriamos...


Kritika padeda besipešančioms poroms

Kritika padeda besipešančioms poroms

Mokslininkai atkleidė neįtikėtiną dalyką – bandymas matyti tik gerąją partnerio pusę besipešančioms poroms ne tik nepadeda, bet ir dar labiau žlugdo jų santykius. Kelis metus vykęs tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 900 naujai...


Ligoninės istorija netilptų į knygą

"Ligoninės istoriją parašėme patys, kurie kartu pradėjome dirbti prieš 15 metų, kurie savo siekiais, tikslais, darbu pelnėme pacientų pripažinimą. Ir geriausia reklama mums - palankūs pacientų atsiliepimai", - sakė jubiliejų švenčiančios...


Gydytojas nugalėjo gripo sukeltas komplikacijas

Mėnesį anapus sąmonės ribų su mirtimi galynėjęsis gydymo įstaigos vadovas pabudo iš komos ir grįžta į gyvenimą. Gyvas! Šio vieno žodžio pakanka žmogui, kuris prieš savaitę sugrįžo į realų gyvenimą, ir jo artimiesiems, pažįstamiems, kolegoms....


Gripu ir peršalimo ligomis susirgo mažiau žmonių

Praėjusią savaitę sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), palyginti su prieš tai buvusia savaite, sumažėjo. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) duomenimis, ankstesniąją savaitę iki 41...


Šiuolaikinės technologijos leidžia jaustis ne tokiais vienišais, rodo tyrimas

Nuolatinė prieiga prie šiuolaikinių komunikacijos technologijų aštuoniems iš dešimties Lietuvos gyventojų leidžia jaustis mažiau vienišiems, rodo didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės "TeliaSonera" atlikto...


Pavydas griauna santykius

Pavydas griauna santykius

Pavydas dažnai traktuojamas kaip nereikalingas, nenaudingas ar nesubrendusių žmonių jausmas. Deja, taip nėra. Pavydas yra labai natūralus jausmas ir tam tikrose situacijose jį jaučiame visi. Galima išskirti net keletą pavydo rūšių: vienas...


Plaučius pavyko išmokyti kvėpuoti be žmogaus

Kanadoje išplėtota nauja plaučių gydymo technologija gali dvigubai padidinti transplantavimo operacijoms tinkamų plaučių skaičių ir padidinti persodinimo sėkmę. Plaučių persodinimo galimybė suteikia vilčių sunkiomis kvėpavimo ligomis, tokiomis...


Psichines ligas galbūt sukelia virusai

Naujo tyrimo duomenimis, iki 8 proc. žmogaus genomo sudaro virusai, kurie įterpia save į mūsų DNR. Gali būti, kad kai kurie virusai genomą "praturtina" genais, sukeliančiais psichikos ligas, pavyzdžiui, šizofreniją. JAV Teksaso...


Sąžiningumas – laimingos meilės variklis

Amerikiečių psichologai atrado raktą, nuo kurio priklauso, ar poros tarpusavio santykiai bus geri. Kaip rašo "Times", paaiškėjo, kad pagrindinė laimingos meilės paslaptis – sąžiningumas pačiam sau. Jei žmogus žino, ko nori, laikosi...


Modernios įrangos užtenka, tačiau nemokama su ja dirbti

Modernios įrangos užtenka, tačiau nemokama su ja dirbti

Greitosios pagalbos stočių darbas kartais primena pervežimo, o ne skubios pagalbos paslaugas, rodo atliktas auditas. Tai rodo Medicininio audito inspekcijos tyrimas. O greitosios pagalbos automobiliuose įrengta modernia įranga medikai dažnai...


Krūties vėžys gali būti išgydomas?

Krūties vėžys gali būti išgydomas?

Nauja JAV mokslininkų sukurta vakcina visiškai išgydė HER2 teigiamą krūties vėžį tyrimuose su pelėmis, rašo BBC. Sergant HER2 teigiamu krūties vėžiu padidėja HER2 baltymo kiekis pažeistų ląstelių paviršiuje.Padidėjęs baltymo HER2 kiekis aptinkamas...


Odos vėžį sukelia ir pasikeitęs gyvenimo būdas

Odos vėžį sukelia ir pasikeitęs gyvenimo būdas

Per pastarąjį dešimtmetį du kartus išaugo sergančiųjų melanoma bei kitomis odos vėžio formomis skaičius. Piktybinių odos ligų padažnėjimą ir jaunėjimą lemia pakitę gyvenimo įpročiai bei sąlygos. Pasak gydytojos dermatovenerologės Giedrės...


R. Šukys: reformuotos ligoninės 2010 metus baigė be nuostolių

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys tvirtina, kad sveikatos reforma vyksta sklandžiai: sumažinta ligoninių, atpiginti vaistai, esą jau matyti ir teigiamas finansinis pertvarkų efektas. Pasak ministro, skaičiavimai rodo ką kita: tos...


Iš "Tamiflu" pardavimų daugiausia uždirba vaisto gamintojas ir valstybė

Sveikatos apsaugos ministras beveik baigė įtikinti politikus ir visuomenę, kad šiuo metu būtina nustatyti nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams fiksuotus antkainius. Jo nuomone, tam tikras farmacijos sektorius – didmenininkai ir...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9