Gegužės 25d. Trečiadienis

Kuo skiriasi tėviška ir motiniška meilė

Peržiūrų skaičius: 18580

Kūdikis gimdamas išgyventų mirties baimę, jeigu mielaširdinga lemtis nesaugotų jo nuo nerimo jausmo, kurį sukelia atsiskyrimas nuo motinos.

Naujagimis beveik nesiskiria nuo tos būtybės, kokia jis buvo iki gimimo momento, ir negali suvokti savęs bei supančio pasaulio kaip egzistavusio dar iki jo.

Jis kol kas suvokia tik teigiamus šilumos ir maisto veiksmus neskirdamas jų nuo šaltinio - motinos.

Motina - tai šiluma, motina - maistas, motina - pasitenkinimo ir saugumo euforija. Kalbant Froido terminais, tai "narcisizmo būklė".

Išorinė realybė, žmonės ir daiktai kol kas turi reikšmės tik tiek, kiek patenkina arba frustruoja fiziologinius poreikius. Realu tik tai, kas viduje, realu tik tiek, kiek būtina naujagimiui, bet ne kaip objektyvi vertybė su jai būdingais bruožais.

Tačiau vaikas auga, mokosi ir palaipsniui įgyja galimybę suvokti daiktus tokius, kokie jie yra. Galiausiai jis ima suprasti, kad krūtis ir mama - skirtingos substancijos.

Jis išmoksta matyti daugelį kitų dalykų, kurie skirtingi ir savarankiškai egzistuoja. Nuo šiol jis pabandys juos vadinti vardais. Savo patyrimu įsitikins, kad ugnis karšta ir skaudina, motinos šiluma maloni, medis kietas, popierius plonas ir plyšta... Jis mokosi bendrauti su žmonėmis, užmegzti su jais santykius: mama šypsosi, kai aš valgau; ji ima mane ant rankų, kai aš verkiu; ji mane pagirs, kai aš pasituštinsiu...

Visi šie išgyvenimai kristalizuojasi ir susijungia į vieną: aš mylimas.

Aš mylimas, nes aš savo motinos vaikas. Nes aš bejėgis. Aš mylimas, nes nuostabus, nepakartojamas. Aš mylimas, nes reikalingas mamai.

Tai galima išreikšti bendresne forma: aš mylimas už tai, kad esu. Arba dar tiksliau: aš mylimas, nes tai aš.

Motinos mylėjimo patyrimas - pasyvus jausmas. Man nieko nereikia daryti, kad būčiau mylimas. Ši meilė besąlygiška.

Viskas, ko iš manęs reikalauja, - tai būti - būti jos vaiku. Bet yra negatyvioji šios "garantuotos" meilės pusė: jos ne tik nereikia užsitarnauti, bet jos ir negali pasiekti, juolab - kontroliuoti. Jeigu ji yra, ji - palaima, jeigu nėra - tai visko, kas nuostabu, praradimas. Ir nieko negalima padaryti, kad šią meilę dirbtinai sukurtum.

Mažylis vaikas su dėkingumu ir su džiaugsmu priima tai, kad yra mylimas. Nuo 8-10,5 metų vaiko raidoje atsiranda naujas faktorius: pojūtis, kad jis sugeba sukelti meilę veikdamas aktyviai.

Vaikas ima galvoti, kaip ką nors duoti motinai (tėvui), ją nudžiuginti: eilėraščiu, piešiniu...

Pirmą kartą jo gyvenime noras būti mylimam perauga į norą mylėti, į meilės kūrybą.

Daug metų prabėgs nuo to pirmojo žingsnio iki brandžios meilės. Galiausiai vaikui - galbūt jau paauglystėje - teks pergalėti savo egocentriškumą pamačius kitame žmoguje ne tik priemonę savo norams patenkinti, bet ir savaime vertingą būtybę.

Kito žmogaus poreikiai ir tikslai taps tokie pat svarbūs, jei ne svarbesni už savuosius. Duoti, dovanoti pasirodys kur kas maloniau nei gauti; mylėti netgi vertingiau nei būti mylimam.

Mylėdamas žmogus palieka savo vienatvės ir izoliacijos kalėjimą, kuriuos sukuria narcisizmo ir susikoncentravimo į save būsena.

Žmogus išgyvena bendrumo, susiliejimo džiaugsmą. Dar daugiau - jis jaučia, kad savo meile gali sukelti kito meilę - ir šią galimybę iškelia aukščiau už tai, kad mylimas jis.

Vaikiška meilė laikosi principo "Aš myliu, nes aš mylimas", brandi - "Aš mylimas, nes myliu."

Nebrandi meilė šaukia: "Aš myliu tave, nes man tavęs reikia." Brandi meilė sako: "Man reikia tavęs, nes aš tave myliu."

Besąlygiška meilė

Kartu su gebėjimu mylėti glaudžiai susijusi meilės objekto raida.

Pirmieji mėnesiai ir metai - tai gyvenimo periodas, kai vaikas labiausiai prisirišęs prie motinos. Šis artumo jausmas prasideda nuo gimimo, kai motina ir vaikas sudaro vienį, nors yra dviese. Vaikas, nors dabar jau gyvena ne įsčiose, vis dar yra visiškai priklausomas nuo motinos.

Tačiau diena po dienos jis tampa vis savarankiškesnis ir ilgainiui jo ryšys su motina šiek tiek praranda gyvybišką svarbą. Darosi vis svarbesni santykiai su tėvu.

Kad suprastume šį posūkį nuo motinos prie tėvo, mes turime turėti galvoje reikšmingus skirtumus tarp motiniškos ir tėviškos meilės.

Motinos meilė iš prigimties besąlygiška. Motina myli naujagimį, nes tai jos kūdikis, nes su jo atsiradimu išsipildė jos svarbūs lūkesčiai. (Žinoma, kai aš kalbu apie motinišką ir tėvišką meilę, turiu galvoje "idealius tipus", nemanydamas, kad kiekvienas tėvas ir motina myli būtent taip. Turiu galvoje tėviškąjį ir motiniškąjį pradą, kurį turi kiekvienas žmogus.)

Besąlygiška meilė patenkina vieną slapčiausių ne tik vaiko, bet ir bet kurio žmogaus troškimų. Kai mylima "už ką nors", už kokias nors dorybes, tai yra kai tu pats užsitarnauji meilę, tai visada susiję su abejonėmis: o kas, jeigu aš nepatinku žmogui, iš kurio laukiu meilės? O jeigu tas, o jeigu anas..?

Visada yra pavojaus, kad meilė gali išnykti.

Be to, užsitarnauta meilė visada palieka kartėlį, kad esi mylimas ne iš tikrųjų, o tik tiek, kiek esi malonus, naudingas, kad tu galiausia nemylimas visai, o tiesiog išnaudojamas.

Nenuostabu, jog visi ilgimės "bepriežastinės", motiniškos meilės - tiek būdami vaikai, tiek suaugę.

Daugelis vaikų turi laimės mėgautis motiniška meile. Suaugusiam žmogui patenkinti šį poreikį sunkiau.

Šis poreikis pasireiškia kaip normalios erotinės meilės komponentas; kartais religinėmis ir netgi neurotinėmis formomis.

Ryšys su tėvu visiškai kitoks

Motina - tai namai, iš kurių mes išeiname; tai gamta, vandenynas; tėvas neįkūnija jokių gamtos namų. Jis turi silpną kontaktą su vaiku pirmaisiais jo gyvenimo metais, niekaip nepalyginamą su motiniškuoju.

Tačiau tėvas yra kitas žmogaus egzistavimo polius, kur - mintys, daiktai, sukurti žmogaus rankų, įstatymas ir tvarka, disciplina, kelionės ir nuotykiai... Tėvas yra tas, kuris moko vaiką rasti kelią į didįjį pasaulį.

Su šia tėvo funkcija glaudžiai susijusi ir kita, kurią galima pavadinti socialine-ekonomine. Kai atsirado privati nuosavybė ir galimybė perduoti palikimą vienam iš palikuonių, tėvas ėmė nekantriai laukti gimstant sūnaus, kuriam galėtų palikti savo reikalus. Žinoma, jie atitekdavo tam, kurį tėvas laikė tinkamiausiu savo įpėdiniu, kuris labiausiai į jį panašus ir, be abejo, kurį jis mylėjo labiausiai.

Tėvo meilė - tai sąlyginė meilė. Jos principas toks: "Aš myliu tave, nes tu patenkini mano lūkesčius, nes tu gerai atlieki savo pareigas, nes tu į mane panašus."

Sąlygiškoje tėvo ir besąlygiškoje motinos meilėje yra neigiama ir teigiama pusės.

Neigiamą sudaro faktas, kad tėviška meilė turi būti užsitarnauta ir gali būti prarasta, jeigu žmogus nepadarys to, ko iš jo tikimasi. Pačioje tėviškos meilės prigimtyje suprogramuota, kad paklusnumas tampa pagrindine dorybe, o nepaklusimas - didžiausia nuodėme. Ir bausmė už tai yra tėviškos meilės netekimas.

Svarbi ir teigiama pusė. Tai, kad tėvo meilė yra sąlygiška, aš galiu ką nors padaryti, kad ją pasiekčiau, aš galiu dėl jos pasistengti; tėviška meilė nėra už mano kontrolės ribų - kitaip nei motiniška meilė.

Motinos ir tėvo nuostatos vaiko atžvilgiu atitinka jo poreikius.

Naujagimiui reikalinga besąlygiška motinos meilė ir rūpestis - tiek fizinis, tiek psichologinis. Vyresnis nei 6 metų vaikas pradeda jausti tėviškos meilės, jo autoriteto ir vadovavimo būtinybę. Motinos funkcija - sudaryti vaikui saugias gyvenimo sąlygas, tėvo funkcija - mokyti jį, jam vadovauti, kad jis galėtų susidoroti su užduotimis, keliamomis žmogui visuomenės, kurioje jis gimė.

Idealiu atveju motiniška meilė nebando vaikui sutrukdyti suaugti, neskatina jo bejėgiškumo, priešingai - padeda tapti nepriklausomam, sugebančiam nuo jos galiausiai atsiskirti.

Pati motina turi būti optimistė, kad neužkrėstų vaiko savo nerimu ir nepasitikėjimu. Tėviška meilė turi turėti principų ir lūkesčių kryptį; ji turi būti kantri ir nuolaidi, o ne grėsminga ir autoritarinė. Ji turi duoti vaikui savo jėgos pojūtį ir galiausiai leisti jam  atrodyti autoritetingam savo paties akyse, išsilaisvinus iš tėvo autoriteto.

Galiausiai brandus žmogus prieina momentą, kai jis pats tampa ir savo paties motina, ir savo tėvu. Jis tarsi įgyja jų bendrą sąmonę.

Motinos sąmonė sako: "Nėra piktadarystės, nėra nusikaltimo, kuris galėtų iš tavęs atimti mano meilę, mano troškimą, kad tu gyventum ir būtum laimingas."
Tėviška sąmonė teigia: "Tu padarei piktadarystę ir negali išvengti savo poelgio padarinių, ir jeigu tu nori, kad aš tave mylėčiau, tu turi pirmiau pataisyti savo elgesį."

Brandus žmogus tampa laisvas nuo motinos ir tėvo įtakos, bet jis ją įtraukia į savo esybę, paslepia viduje.

Brandus žmogus savo meilėje jungia motinišką ir tėvišką jausmus, nepaisant to, kad jie, atrodytų, prieštaringi.

Jeigu jis turėtų tik tėvišką jausmą, būtų piktas ir nežmoniškas. Jeigu turėtų tik motinišką, būtų linkęs prarasti šaltą protą, trukdytų tobulėti sau ir kitiems.

VE

Meilė: kaip ją puoselėti ir neleisti jai iškeliauti?

Tik įsimylėjus skraidžiojate padebesiais, pilve plazdena mažučiai drugeliai, o kiekvienas pasimatymas taip džiugina, kad dar tris dienas po jo niekaip negalite nustoti šypsotis. Ir kiek laiko tai tęsiasi? Savaitę, dvi, o gal mėnesį? O tuomet...


Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Remdamiesi tik smegenų skenavimo informacija, Japonijos mokslininkai įsigudrino kompiuterio ekrane atkurti vaizdinius, kilusius savanorių galvose. Apie tyrimo idėją mes jau esame publikavę trumpą naujieną, tačiau dabar tapo žinoma daugiau...


Norite sąžiningumo? Įtikinkite žmogų, jog jis yra stebimas

Norite sąžiningumo? Įtikinkite žmogų, jog jis yra stebimas

Jau seniai žinoma, jog žmonės yra sąžiningesni kai žino, jog juos kažkas stebi. Tačiau kas atsitiks, jei jiems tik bus primenama stebėjimo idėja, tačiau realiai tai nebus daroma? Njukastlo (Newcastle, D.Britanija) universiteto psichologijos...


Onkologijos institutas į biudžetą turėtų grąžinti 1 mln. litų

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kancleris Rimantas Remeika prašo Vyriausybės kaip steigėjos įvertinti Vilniaus universiteto Onkologijos instituto (VUOI) veiksmus įsigyjant linijinį greitintuvą "Clinac 600C/D" su priedais ir imtis...


Į Klaipėdos ligoninę pacientė atgabenta straigtasparniu

Lietuvos kariuomenės (LK) Karinių jūrų pajėgų (KJP) jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) organizavo ir koordinavo žmogaus gelbėjimo operaciją jūroje, kurios metu iš jūroje esančio keleivinio kelto EUROPALINK į Klaipėdos Universitetinę...


Kaip susidoroti su radikulitu?

Kaip susidoroti su radikulitu?

"Kokių liaudiškų priemonių yra radikulitui gydyti?" Žolininkė provizorė-farmakognostė Jadvyga Balvočiūtė: - Galiu pasakyti vieną liaudišką receptą, kurį esu išgirdusi iš šviesios atminties kalvio Stonkaus. Jums reikės stiklinės...


6 niekšiški būdai nustatyti, koks vaikinas bus lovoje

Moterims nereikia nuosekliai analizuoti kiekvieno naujo partnerio gesto, kad sužinotų, koks jis bus lovoje. Kaip rašo glamour.com, seksologė Laura Berman ištyrė dažniausiai pasitaikančius vyrų elgesio modelius, kuriuos pastebėjus moteriai...


Nuo neįgalumo išgelbėjo osteopatas

Nuo neįgalumo išgelbėjo osteopatas

Skausmas ir gydytojas privertė moterį prisiminti seniai pamirštą avariją. Tik netradicinis gydymo būdas ir jos pačios pastangos išvadavo moterį nuo daugelį metų varginusių skausmų ir grėsusio neįgalumo.


Elektroninis psichoterapeutas: "Kuo galiu padėti?"

Elektroninis psichoterapeutas: "Kuo galiu padėti?"

Žmonės seniai svajoja sukurti dirbtinį intelektą, identišką žmogiškajam, tačiau ši svajonė niekada netaps realybe. Žinoma, galima sėkmingai modeliuoti žmogaus reakcijas į tai, kas susiję su ritualais, papročiais, etiketu, tačiau esama ir...


Kūno sandaros analizatoriai padeda pažinti savo kūną ir rūpintis savimi

Kūno sandaros analizatoriai padeda pažinti savo kūną ir rūpintis savimi

Dažnai išgirstame frazę - "bijau svertis". Nereikia savęs bijoti, save reikia pažinti ir išsikelti sau užduotis. Tam ir yra sukurti kūno kompozicijos analizatoriai. Pasaulinio garso japonų firma Tanita - lyderis medicininės svėrimo...


Genetiniai testai parodo jūsų ateities ligas

Genetiniai testai parodo jūsų ateities ligas

Paprasčiausias genetinis testas gali pasakyti, ar galite susirgti vėžiu, širdies ligomis arba Alzheimerio liga. Tačiau ar jūs tikrai norite visa tai žinoti? Virginia Ironside nusprendė surizikuoti ir išsiaiškinti, kas jos laukia ateityje, rašo...


I.Degutienė sako neproteguojanti savo vyro į onkologijos instituto vadovus

Seimo pirmininkė Irena Degutienė sako toliau besilaikanti nuostatos, kad Lietuvoje turėtų būti atskiras Onkologijos institutas, tačiau pabrėžia neproteguojanti savo vyro į tokios medicinos įstaigos vadovus. "Pradėjo sklisti gandai, kad aš...


Europos vaistų agentūra paragino uždrausti vaistą svoriui mažinti "Reductil"

Europos vaistų agentūra (EVA) ketvirtadienį paskelbė rekomendaciją, kad Europos Sąjungos valstybėse būtų uždrausta pardavinėti vaistą organizmo svoriui mažinti "Reductil". Gydytojams rekomenduojama neskirti, o vaistininkams –...


Žmogaus plaučiuose pradėjo augti eglė

Žmogaus plaučiuose pradėjo augti eglė

Rusijos chirurgai, pradėję piktybinio auglio šalinimo operaciją, negalėjo patikėti savo akimis: vyriškio plaučiuose buvo suvešėjusi 5 cm eglutė. Kaip rašoma Rusijos žiniasklaidoje, 28 metų Artiomas Sidorkinas, gyvenantis Uralo regione, medžio...


Stringa profilaktinės sveikatos programos

Stringa profilaktiniai sveikatos tikrinimai pagal valstybės finansuojamas programas, kurioms šiemet numatyta beveik 30 mln. litų. Pasak sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, stabdyti tokius tyrimus privertė iš teritorinių ligonių kasų gauti raštai...


Meditacija pakelia proto rezultatyvumą ir mažina stresus

Meditacija pakelia proto rezultatyvumą ir mažina stresus

Jau seniai buvo numanoma kad meditacijos ir atsipalaidavimas turėtų pagerinti protinius gebėjimus. Tačiau kol kas tai buvo mokslo neįrodyti ir galbūt daugeliui abejotini teiginiai. Dabar galima pasidžiaugti, jog atlikti ir šioje srityje pradiniai...


Medikai neatskleidžia, ar koją susilaužęs A.Ūsas buvo apsvaigęs

Suprastėjusia sveikatos būkle skundęsis Andrius Ūsas priverstas lankytis ne tik pas širdies veikla besirūpinančius kardiologus, bet ir pas traumatologus. Prieš pat savaitgalį jam atlikta kojos operacija. Portalo žiniomis, pedofilijos byloje...


Testuojamas eksperimentinis baltymų gamybą augliuose "išjungiantis" vaistas

Testuojamas eksperimentinis baltymų gamybą augliuose "išjungiantis" vaistas

Šį balandį pradėtas tyrimas su 19 kepenų vėžiu sergančių pacientų, kurių augliai nereaguoja į taikomą chemoterapiją. Preliminarūs gydymo rezultatai yra daug žadantys jau vos po kelių savaičių nuo vaisto vartojimo pradžios. Jo veikimo principas -...


VU Vaikų ligoninė gavo modernius instrumentus urologinėms operacijoms

VU Vaikų ligoninė gavo modernius instrumentus urologinėms operacijoms

Vilniaus universiteto vaikų ligoninė gavo modernius instrumentus, skirtus urologinėms operacijoms. "Dabar atlikdami net ir sudėtingiausias urologines operacijas nebeatsiliekame nuo kitų Europos išsivysčiusių šalių", - džiaugiasi vaikų...


Daugiadažniai tomografai sugebės automatiškai atpažinti ligas

Daugiadažniai tomografai sugebės automatiškai atpažinti ligas

Magnetinio rezonanso tomografas gydymo įstaigose spėjo pelnyti gydytojų prielankumą kaip naudingas ankstyvosios auglių diagnostikos prietaisas. Tačiau „Case Western Reserve“ universiteto mokslininkai rado būdą jį dar labiau...


SAM raginama peržiūrėti verslą suvaržiusią tvarką

SAM raginama peržiūrėti verslą suvaržiusią tvarką

Ūkio ministerija abejoja sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos naujos tvarkos pagrįstumu, pagal kurią ūkine komercine veikla galima verstis išskirtinai ūkinės komercinės paskirties patalpose. Ši pernai gruodžio pabaigoje įsigaliojusi...


Gydytojai pasijuto lyg karo lauke

Būgštaujama, kad įsisiautėjus gripo epidemijai gyventojai gali nesulaukti ne tik ugniagesių ar policijos patrulių, bet svarbiausia - medikų - pagalbos. Į kovą su liga stoję gydytojai atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje: rizika susirgti jiems...


Nudegintų kūdikių istorija: dar vienai medikei skirta nuobauda

Šiaulių ligoninės administracija už kūdikių nudeginimą atsakingai ir po ligos į darbą grįžusiai medikei skyrė pastabą. "Daktarė L.Kupčinskienė dirba - jai irgi pareikšta pastaba", - BNS antradienį sakė Šiaulių apskrities ligoninės...


Insulino analogai ir vėžio rizika: įrodymų trūksta

Atlikęs išsamų visos turimos informacijos apie galimą ryšį tarp insulino analogų (insulino glargino) vartojimo ir rizikos susirgti vėžiu vertinimą, Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistų komitetas (CHMP) padarė išvadą, kad pagal turimus...


10 įtaigos principų

10 įtaigos principų

Įtaiga ir saviįtaiga yra sąmoningai naudojamos poveikio priemonės. Norite daryti įtaką, įkvėpti, motyvuoti kitus, - pirma turite išmokti paveikti patys save. Kartais sugestija apibūdinama kaip manipuliacija. Senajame Majerio kalbos žodyne,...


Atšalus orams, padaugėjo ligoniais apsimetančių benamių

Atšalus orams medikai sulaukia vis didesnio benamių antplūdžio, kurie skundžiasi nušalę kojas. Taip jie tikisi patekti į ligoninę ir savaitę kitą pagyventi šiltai ir sočiai. Pasak Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės Skubios...


Universitetinė ligoninė ruošiasi rekonstrukcijai

Universitetinė ligoninė ruošiasi rekonstrukcijai

Klaipėdos universitetinė ligoninė ruošiasi ilgiems remontams. Bus rekonstruotos dviejų skyrių patalpos. Darbai kainuos 2,5 mln. litų. Vakar Klaipėdos savivaldybės Finansų ir ekonomikos komitetas sutiko Klaipėdos universitetinei ligoninei perduoti...


Šių metų tendencija: dovanoti sveikatos priemones

Šių metų tendencija: dovanoti sveikatos priemones

Nors dovanos turėtų nešti džiaugsmą, neretai jų paieška tampa galvos skausmu ir blaškymusi po parduotuves. Artimuosius norime maloniai nustebinti, tačiau aplėkti sausakimšus prekybos centrus prieš šventes spėja ne kiekvienas.


Valgomosios vakcinos

Valgomosios vakcinos

Tikriausiai visiems yra tekę su baime laukti savo eilės į skiepų kabinetą. Matyti tą ilgą adatą švirkšto gale, artėjančią prie jūsų, arba aiktelėti iš skausmo, kai ji susmenga į odą… Visa tai jau praeitis. Mokslininkai atrado būdą, kaip...


Ligonių pinigai – bankams. Tai - gerai?

Faktą, kad dalis privalomojo sveikatos draudimo lėšų, skirtų ligoniams gydyti, buvo pervestos į banką, o ne į gydymo įstaigas, vieni vadina nusikaltimu, kiti tokią ekonominę politiką teisina. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9