Gruodžio 5d. Sekmadienis

Kuo skiriasi tėviška ir motiniška meilė

Peržiūrų skaičius: 18580

Kūdikis gimdamas išgyventų mirties baimę, jeigu mielaširdinga lemtis nesaugotų jo nuo nerimo jausmo, kurį sukelia atsiskyrimas nuo motinos.

Naujagimis beveik nesiskiria nuo tos būtybės, kokia jis buvo iki gimimo momento, ir negali suvokti savęs bei supančio pasaulio kaip egzistavusio dar iki jo.

Jis kol kas suvokia tik teigiamus šilumos ir maisto veiksmus neskirdamas jų nuo šaltinio - motinos.

Motina - tai šiluma, motina - maistas, motina - pasitenkinimo ir saugumo euforija. Kalbant Froido terminais, tai "narcisizmo būklė".

Išorinė realybė, žmonės ir daiktai kol kas turi reikšmės tik tiek, kiek patenkina arba frustruoja fiziologinius poreikius. Realu tik tai, kas viduje, realu tik tiek, kiek būtina naujagimiui, bet ne kaip objektyvi vertybė su jai būdingais bruožais.

Tačiau vaikas auga, mokosi ir palaipsniui įgyja galimybę suvokti daiktus tokius, kokie jie yra. Galiausiai jis ima suprasti, kad krūtis ir mama - skirtingos substancijos.

Jis išmoksta matyti daugelį kitų dalykų, kurie skirtingi ir savarankiškai egzistuoja. Nuo šiol jis pabandys juos vadinti vardais. Savo patyrimu įsitikins, kad ugnis karšta ir skaudina, motinos šiluma maloni, medis kietas, popierius plonas ir plyšta... Jis mokosi bendrauti su žmonėmis, užmegzti su jais santykius: mama šypsosi, kai aš valgau; ji ima mane ant rankų, kai aš verkiu; ji mane pagirs, kai aš pasituštinsiu...

Visi šie išgyvenimai kristalizuojasi ir susijungia į vieną: aš mylimas.

Aš mylimas, nes aš savo motinos vaikas. Nes aš bejėgis. Aš mylimas, nes nuostabus, nepakartojamas. Aš mylimas, nes reikalingas mamai.

Tai galima išreikšti bendresne forma: aš mylimas už tai, kad esu. Arba dar tiksliau: aš mylimas, nes tai aš.

Motinos mylėjimo patyrimas - pasyvus jausmas. Man nieko nereikia daryti, kad būčiau mylimas. Ši meilė besąlygiška.

Viskas, ko iš manęs reikalauja, - tai būti - būti jos vaiku. Bet yra negatyvioji šios "garantuotos" meilės pusė: jos ne tik nereikia užsitarnauti, bet jos ir negali pasiekti, juolab - kontroliuoti. Jeigu ji yra, ji - palaima, jeigu nėra - tai visko, kas nuostabu, praradimas. Ir nieko negalima padaryti, kad šią meilę dirbtinai sukurtum.

Mažylis vaikas su dėkingumu ir su džiaugsmu priima tai, kad yra mylimas. Nuo 8-10,5 metų vaiko raidoje atsiranda naujas faktorius: pojūtis, kad jis sugeba sukelti meilę veikdamas aktyviai.

Vaikas ima galvoti, kaip ką nors duoti motinai (tėvui), ją nudžiuginti: eilėraščiu, piešiniu...

Pirmą kartą jo gyvenime noras būti mylimam perauga į norą mylėti, į meilės kūrybą.

Daug metų prabėgs nuo to pirmojo žingsnio iki brandžios meilės. Galiausiai vaikui - galbūt jau paauglystėje - teks pergalėti savo egocentriškumą pamačius kitame žmoguje ne tik priemonę savo norams patenkinti, bet ir savaime vertingą būtybę.

Kito žmogaus poreikiai ir tikslai taps tokie pat svarbūs, jei ne svarbesni už savuosius. Duoti, dovanoti pasirodys kur kas maloniau nei gauti; mylėti netgi vertingiau nei būti mylimam.

Mylėdamas žmogus palieka savo vienatvės ir izoliacijos kalėjimą, kuriuos sukuria narcisizmo ir susikoncentravimo į save būsena.

Žmogus išgyvena bendrumo, susiliejimo džiaugsmą. Dar daugiau - jis jaučia, kad savo meile gali sukelti kito meilę - ir šią galimybę iškelia aukščiau už tai, kad mylimas jis.

Vaikiška meilė laikosi principo "Aš myliu, nes aš mylimas", brandi - "Aš mylimas, nes myliu."

Nebrandi meilė šaukia: "Aš myliu tave, nes man tavęs reikia." Brandi meilė sako: "Man reikia tavęs, nes aš tave myliu."

Besąlygiška meilė

Kartu su gebėjimu mylėti glaudžiai susijusi meilės objekto raida.

Pirmieji mėnesiai ir metai - tai gyvenimo periodas, kai vaikas labiausiai prisirišęs prie motinos. Šis artumo jausmas prasideda nuo gimimo, kai motina ir vaikas sudaro vienį, nors yra dviese. Vaikas, nors dabar jau gyvena ne įsčiose, vis dar yra visiškai priklausomas nuo motinos.

Tačiau diena po dienos jis tampa vis savarankiškesnis ir ilgainiui jo ryšys su motina šiek tiek praranda gyvybišką svarbą. Darosi vis svarbesni santykiai su tėvu.

Kad suprastume šį posūkį nuo motinos prie tėvo, mes turime turėti galvoje reikšmingus skirtumus tarp motiniškos ir tėviškos meilės.

Motinos meilė iš prigimties besąlygiška. Motina myli naujagimį, nes tai jos kūdikis, nes su jo atsiradimu išsipildė jos svarbūs lūkesčiai. (Žinoma, kai aš kalbu apie motinišką ir tėvišką meilę, turiu galvoje "idealius tipus", nemanydamas, kad kiekvienas tėvas ir motina myli būtent taip. Turiu galvoje tėviškąjį ir motiniškąjį pradą, kurį turi kiekvienas žmogus.)

Besąlygiška meilė patenkina vieną slapčiausių ne tik vaiko, bet ir bet kurio žmogaus troškimų. Kai mylima "už ką nors", už kokias nors dorybes, tai yra kai tu pats užsitarnauji meilę, tai visada susiję su abejonėmis: o kas, jeigu aš nepatinku žmogui, iš kurio laukiu meilės? O jeigu tas, o jeigu anas..?

Visada yra pavojaus, kad meilė gali išnykti.

Be to, užsitarnauta meilė visada palieka kartėlį, kad esi mylimas ne iš tikrųjų, o tik tiek, kiek esi malonus, naudingas, kad tu galiausia nemylimas visai, o tiesiog išnaudojamas.

Nenuostabu, jog visi ilgimės "bepriežastinės", motiniškos meilės - tiek būdami vaikai, tiek suaugę.

Daugelis vaikų turi laimės mėgautis motiniška meile. Suaugusiam žmogui patenkinti šį poreikį sunkiau.

Šis poreikis pasireiškia kaip normalios erotinės meilės komponentas; kartais religinėmis ir netgi neurotinėmis formomis.

Ryšys su tėvu visiškai kitoks

Motina - tai namai, iš kurių mes išeiname; tai gamta, vandenynas; tėvas neįkūnija jokių gamtos namų. Jis turi silpną kontaktą su vaiku pirmaisiais jo gyvenimo metais, niekaip nepalyginamą su motiniškuoju.

Tačiau tėvas yra kitas žmogaus egzistavimo polius, kur - mintys, daiktai, sukurti žmogaus rankų, įstatymas ir tvarka, disciplina, kelionės ir nuotykiai... Tėvas yra tas, kuris moko vaiką rasti kelią į didįjį pasaulį.

Su šia tėvo funkcija glaudžiai susijusi ir kita, kurią galima pavadinti socialine-ekonomine. Kai atsirado privati nuosavybė ir galimybė perduoti palikimą vienam iš palikuonių, tėvas ėmė nekantriai laukti gimstant sūnaus, kuriam galėtų palikti savo reikalus. Žinoma, jie atitekdavo tam, kurį tėvas laikė tinkamiausiu savo įpėdiniu, kuris labiausiai į jį panašus ir, be abejo, kurį jis mylėjo labiausiai.

Tėvo meilė - tai sąlyginė meilė. Jos principas toks: "Aš myliu tave, nes tu patenkini mano lūkesčius, nes tu gerai atlieki savo pareigas, nes tu į mane panašus."

Sąlygiškoje tėvo ir besąlygiškoje motinos meilėje yra neigiama ir teigiama pusės.

Neigiamą sudaro faktas, kad tėviška meilė turi būti užsitarnauta ir gali būti prarasta, jeigu žmogus nepadarys to, ko iš jo tikimasi. Pačioje tėviškos meilės prigimtyje suprogramuota, kad paklusnumas tampa pagrindine dorybe, o nepaklusimas - didžiausia nuodėme. Ir bausmė už tai yra tėviškos meilės netekimas.

Svarbi ir teigiama pusė. Tai, kad tėvo meilė yra sąlygiška, aš galiu ką nors padaryti, kad ją pasiekčiau, aš galiu dėl jos pasistengti; tėviška meilė nėra už mano kontrolės ribų - kitaip nei motiniška meilė.

Motinos ir tėvo nuostatos vaiko atžvilgiu atitinka jo poreikius.

Naujagimiui reikalinga besąlygiška motinos meilė ir rūpestis - tiek fizinis, tiek psichologinis. Vyresnis nei 6 metų vaikas pradeda jausti tėviškos meilės, jo autoriteto ir vadovavimo būtinybę. Motinos funkcija - sudaryti vaikui saugias gyvenimo sąlygas, tėvo funkcija - mokyti jį, jam vadovauti, kad jis galėtų susidoroti su užduotimis, keliamomis žmogui visuomenės, kurioje jis gimė.

Idealiu atveju motiniška meilė nebando vaikui sutrukdyti suaugti, neskatina jo bejėgiškumo, priešingai - padeda tapti nepriklausomam, sugebančiam nuo jos galiausiai atsiskirti.

Pati motina turi būti optimistė, kad neužkrėstų vaiko savo nerimu ir nepasitikėjimu. Tėviška meilė turi turėti principų ir lūkesčių kryptį; ji turi būti kantri ir nuolaidi, o ne grėsminga ir autoritarinė. Ji turi duoti vaikui savo jėgos pojūtį ir galiausiai leisti jam  atrodyti autoritetingam savo paties akyse, išsilaisvinus iš tėvo autoriteto.

Galiausiai brandus žmogus prieina momentą, kai jis pats tampa ir savo paties motina, ir savo tėvu. Jis tarsi įgyja jų bendrą sąmonę.

Motinos sąmonė sako: "Nėra piktadarystės, nėra nusikaltimo, kuris galėtų iš tavęs atimti mano meilę, mano troškimą, kad tu gyventum ir būtum laimingas."
Tėviška sąmonė teigia: "Tu padarei piktadarystę ir negali išvengti savo poelgio padarinių, ir jeigu tu nori, kad aš tave mylėčiau, tu turi pirmiau pataisyti savo elgesį."

Brandus žmogus tampa laisvas nuo motinos ir tėvo įtakos, bet jis ją įtraukia į savo esybę, paslepia viduje.

Brandus žmogus savo meilėje jungia motinišką ir tėvišką jausmus, nepaisant to, kad jie, atrodytų, prieštaringi.

Jeigu jis turėtų tik tėvišką jausmą, būtų piktas ir nežmoniškas. Jeigu turėtų tik motinišką, būtų linkęs prarasti šaltą protą, trukdytų tobulėti sau ir kitiems.

VE


Pranciškonų pagalbos akciją onkologiniams ligoniams "Vilties bėgimas" transliuos ir televizija

Pranciškonų pagalbos akciją onkologiniams ligoniams "Vilties bėgimas" transliuos ir televizija

Onkologiniai ligoniai ir broliai pranciškonai jau beveik dešimtmetį kartu keliauja ramybės ir supratimo, užuojautos ir meilės kenčiantiems nuo vėžio keliu. Praėjusį ketvirtadienį Klaipėdoje vėl rinkosi "Vilties bėgimo" organizatoriai ir...


Išrastas efektyvus vaisingumo aparatas

D. Britanijoje išrastas prietaisas, padedantis moterims pastoti, yra toks pat efektyvus, kaip ir dirbtinio apvaisinimo technologijos, tvirtinama gamintojų pranešime spaudai. Pasaulinės Reprodukcinės medicinos asociacijos (WARM) konferencijoje D....


Atliktos pirmosios nosies ir prienosinių sinusų operacijos naudojant navigacinę įrangą

Atliktos pirmosios nosies ir prienosinių sinusų operacijos naudojant navigacinę įrangą

Vasario 3-6 dienomis Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Ausų, nosies ir gerklės ligų centre buvo atliktos pirmosios Baltijos šalyse nosies operacijos, naudojant kompiuteriu kontroliuojamą navigacinę įrangą. "Džiugu,...


Iš kamieninių ląstelių išaugintos liaukos

Iš kamieninių ląstelių išaugintos liaukos

Mokslininkai iš Tokijo mokslų universiteto Japonijoje iš kamieninių ląstelių sukūrė ašarų ir seilių liaukas, kurias sėkmingai persodino į suaugusias peles. Ankščiau ta pati mokslininkų komanda, naudodama kamienines ląsteles, yra išauginusi...


Ką apie žmogaus charakterį sako apgamai ant veido?

Ką apie žmogaus charakterį sako apgamai ant veido?

Svarbiausią vaidmenį žmogaus gyvenime "suvaidina" apgamai ant veido. Kuo jie ryškesni, tuo žmogus labiau charizmatiškas. Apgamėlė ant kaktos - geras ženklas. Paprastai tokie žmonės būna energingi ir labai darbštūs. Jiems sekasi ne tik...


Gąsdinimai krize kenkia psichikai

Gąsdinimai krize kenkia psichikai

Psichikos ligų specialistai pataria gąsdinimus krize vertinti kritiškai ir vyti šalin liūdnas mintis, kad neapniktų nerimas ir įtampa, nesutriktų darbingumas, nesusirgtume depresija ir kitomis psichikos ligomis. Panevėžio ligoninės gydytojai...


Sudėtingos procedūros padeda gelbėti kepenis

Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK) jau atliekamos modernios kraujagyslių procedūros, papildančios kepenų transplantaciją. Jas visame pasaulyje atlieka tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Kaip informavo KMUK atstovė ryšiams su...


Kontraceptinei piliulei – 50 metų

Poros per šimtus metų išbandė pačias įvairiausias priemones, turėjusias padėti išvengti nepageidaujamo nėštumo, tokias kaip acte išmirkytos kempinės iš jūros pinčių, granatų vaisių tyrė ir alyvuogių aliejus, nors tokie metodai ne visada būdavo...


Iš reprezentacinių lėšų - 12,6 tūkst. litų kūdikių namų įrangai atnaujinti

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas iš reprezentacijai skirtų lėšų, sutaupytų per 2009 metus, skyrė 12 tūkst. 600 litų Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams pramoninei skalbimo įrangai nupirkti. "Manau, kad šios...


Lietuvoje minima mirusiųjų nuo AIDS diena

Praeito amžiaus aštuntam dešimtmetyje Lietuvoje nustatytas pirmasis ŽIV atvejis, iki 2009 metų pabaigos AIDS nustatytas 227 asmenims, mirė 85 žmones. Gegužės 16 dieną visame pasaulyje minima mirusiųjų nuo AIDS diena. "Modernūs vaistai leidžia...


Būkite vaikui advokatu

Būkite vaikui advokatu

Laimingas žmogus yra tas, kuris gyvena taikoje su savimi. Jeigu jūs norite, kad jūsų vaikas užaugtų laimingu žmogumi, pasirinkite dar vieną profesiją - visada būkite jo advokatu. Jeigu vaikas padarė ką nors bloga, pirma pabandykite suprasti kodėl....


Kad infragarsas netaptų mūsų sveikatos priešu

Kad infragarsas netaptų mūsų sveikatos priešu

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas patvirtino Lietuvos higienos normą "Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose". Šis teisės aktas parengtas siekiant valdyti...


Antioksidantai gali apsaugoti nuo gimdos gleivinės vėžio

JAV mokslininkai žurnale "Cancer Causes and Control" rašo, kad kiekvienam tūkstančiui kilokalorijų maisto padidinus beta karotino kiekį 1000 mikrogramų, gimdos gleivinės (endometriumo) vėžio rizika sumažėja 12 procentų. Be to, jei...


Gripo baimė pildo farmacininkų kišenes

Dėl vadinamojo kiaulių gripo protrūkio supanikavusiems ir vaistines šturmuojantiems gyventojams tenka plačiai atverti pinigines, nes medikamentų kainos staiga šovė į aukštumas. Kas dėl to kaltas? Vaistų gamintojai ir prekybininkai pirštus kreipia...


5 taisyklės, kaip išsaugoti vedybinius santykius

Vedybos - ne juokas, o norint laimingai gyventi būtina puoselėti ir stiprinti tarpusavio santykius. Nepaminkite savo principų, o pasirinkite tinkamą aplinką. Nepamirškite, kad partneris turi pomėgių, todėl stenkitės juos toleruoti, o galbūt net...


Net ir apšvietimo sprendimai lemia pirkėjų elgesį

Mokslininkai įrodė, kad šviesa yra būtina žmogui ir turi didelės įtakos jo savijautai. Šviesa sukuria laimės pojūtį, jaukesnę aplinką, o jeigu žmogus negali aiškiai matyti supančios aplinkos – jaučia nerimą ir baimę. Todėl šviesa dažnai...


Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries...


Iš virkštelės kraujo kamieninių ląstelių sukurti „dirbtiniai kaulai“

Iš virkštelės kraujo kamieninių ląstelių sukurti „dirbtiniai kaulai“

Granados (Ispanija) mokslininkai užpatentavo naują biomedžiagą, iš virkštelės kamieninių ląstelių, kurios dėka palengvins gamybą kaulinio audinio – dirbtinio kaulo. Medžiaga, kurią sudaro aktyvuotos anglies pluoštas, skatina ląstelių...


Už optinės iliuzijos - smegenų mokslo atradimas

Už optinės iliuzijos - smegenų mokslo atradimas

Pasirodo, įprastos ir juoką sukeliančios optinės iliuzijos gali būti visai rimta mokslinių tyrimų preimonė. Ypač tada, kai tyrinėjamos žmogaus smegenys. Rezultatai yra iš ties įdomūs ir intriguojantys - galite tyrimą išbandyti su savo draugais....


Buvęs sveikatos apsaugos ministras: blogiau bus visiems

Mūsų sveikatos apsaugos būklė šiuo metu yra gana sunki. Visi kalba, kad padidėjo vaistų kainos, kad vaistai yra labai brangūs, bet visi užmiršta, kad tai Vyriausybė padidino vaistų kainas. 16 proc., uždėdama pridetinės vertės mokestį. Tai yra...


Patogūs ramentai iš Prancūzijos

Patogūs ramentai iš Prancūzijos

Skubame pranešti džiugią naujieną – į Lietuvą atkeliavo ypač patogūs ergonomiški alkūniniai ramentai FDI „Ergo Dynamic“. Jie palengvins jūsų judėjimą po traumos ar operacijos. Taip pat rekomenduojama sunkiau vaikštantiems žmonėms.


Naująją "Viagrą" reikės įsitrinti

JAV mokslininkai pranešė sukūrė už "Viagra" efektyvesnį vaistą nuo impotencijos, nesukeliantį tokio pašalinio poveikio, kaip galvos skausmas ir veido raudonavimas. Naujasis nanodaleles naudojantis preparatas esą jau buvo sėkmingai...


Abejotina vilties kaina

Nepagydoma liga sergančios mergaitės motina laiškais apipylė žiniasklaidą bei valdžios institucijas, pasiekė net Rusijos prezidentą ir ketina šioje šalyje operuoti dukrą, nors tai kainuos kelis kartus brangiau nei Vokietijoje. Istorija apie...


Pasiryžę atauginti suluošintas galūnes

Neseniai sukurta stebuklinga medžiaga - "Pixie Dust" - ypatingi milteliai, kuriuos jau naudoja chirurgai, mėginantys atauginti suluošintų karių galūnes. Tie milteliai pagaminti iš kiaulės šlapimo pūslę sudarančios medžiagos, turinčios...


Vitaminas D inkstų ligoniams padeda gyventi ilgiau

Vitaminas D inkstų ligoniams padeda gyventi ilgiau

Inkstų ligomis sergantys pacientai, kurie vartojo gydytojų jiems skirtą vitaminą D, turėjo 26 procentais mažesnę tikimybę mirti dvejų metų laikotarpiu nei tie, kas vitamino nevartojo. Vitaminas D padeda organizmui įsisavinti kalcį ir yra svarbus...


Meilė - kaip narkotikas

Meilė - kaip narkotikas

Apėmus pakiliam meilės jausmui, partneris atrodo ypatingas. Nė vienas daiktas ar žmogus neįstengia sukelti tokios euforijos kaip jis ar ji, kai esame įsimylėję. Šiuos romantiškus jausmus dažnai lydi tam tikra smegenų susijaudinimo būsena, kuriai...


Neišnešiotą kūdikį medikai šildė sumuštinių maišelyje

Lexi Lacey gimė 14 savaičių anksčiau ir svėrė vos 400 gramų. Įprastais būdais medikai tokio mažo kūdikio negalėjo sušildyti, tad panaudojo sumuštinių maišelį, kurį rado ligoninės valgykloje. Kaip praneša sun.co.uk, Mite Lexi Lacey galimybės...


Ligoninės ir poliklinikos neįgaliesiems nepritaikytos

Judėjimo negalią turintieji skundžiasi, kad daugelyje ligoninių ir poliklinikų sudėtinga lankytis ir gydytis, mat šios nepritaikytos jų poreikiams. Viena iš didžiausių šalies ligoninių – Kauno klinikos – neneigia: pastatai seni, tad...


Moderniausi gydymo metodai prieinami ir Lietuvos pacientams

Moderniausi gydymo metodai prieinami ir Lietuvos pacientams

Paradoksas: nors esame neturtinga šalis, o jauni medikai masiškai palieka šalį, tačiau medicinos srityje šiuo metu Lietuva praktiškai neatsilieka nuo kitų ES šalių. Medicinos srityje šiandien visame pasaulyje vyksta tikros naujų diagnostikos ir...


Košmarai naudingi žmogui, teigia suomių mokslininkas

Košmarai naudingi žmogui, teigia suomių mokslininkas

Suomių psichologas Anttis Revonsuo teigia, kad naktiniai košmarai naudingi ir netgi būtini žmonijos išlikimui. Sapnai apie kritimą iš didelio aukščio, baisių gyvūnų persekiojimą, dantų byrėjimą, nesėkmes pamokose - visa tai yra žmonių...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9