Gruodžio 13d. Penktadienis

Grita Skujienė. Organų donorystė – nuo mitų ir baimių iki realaus apsisprendimo

Peržiūrų skaičius: 20384

Lietuva pagal transplantacijų skaičių ir visuomenės požiūrį į organų donorystę dar velkasi Europos uodegoje. Trūksta žmonių, sutinkančių po mirties paaukoti savo organus, o artimieji, susidūrę su netekties skausmu, dažnai negali net pagalvoti apie dovanojimo džiaugsmą ir kito ar net kelių žmonių išgelbėjimą.

Organų donorystė - daugialypė, ją lydi įvairūs aspektai - teisiniai, medicininiai, ekonominiai, etiniai, daugybė įsišaknijusių mitų ir kitų problemų. Kaip visa tai susiję ir kaip tai veikia visuomenę, bandome išsiaiškinti su dr. Grita Skujiene, Lietuvos bioetikos draugijos nare, šiuo metu Vilniaus universitete dėstančia bioetika.

Bioetika apima labai daug įvairių sričių - etiką, mediciną, teisę, religiją ir t. t. Kuris aspektas bioetikoje, Jūsų nuomone, yra svarbiausias, daugiausia lemiantis?

Bioetika kaip mokslas yra atskira etikos sritis, tačiau iš praktinio pritaikymo pusės teisingiau būtų šnekėti apie bioetiką ne kaip apie mokslą, o kalbėti, pavyzdžiui, apie bioetikos komitetus. Komitetas teikia su bioetika susijusius pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, Vyriausybei dėl galimų įstatymų, norminių aktų ar jų projektų pakeitimų, kai kažkas nėra gerai žvelgiant iš dorovinių, etinių pozicijų. Kai komitetas priima kokį nors sprendimą, svarbu, kokie argumentai tam turi didžiausią įtaką.

Taigi, kokie argumentai gali būti svarbiausi priimant sprendimus?

Galime pažiūrėti, kas dažniausiai įeina į bioetikos komiteto sudėtį. Tai - teisininkas, medikas, sveikatos priežiūros specialistas, galbūt etikas. Kas įdomu, dažniausiai įvairių bioetikos komitetų sudėtyje etikos specialistas nėra privalomas, nes visi žmonės mano, kad jie etiką išmano neblogai. Lietuvos bioetikos komiteto sudėtis yra normali, nes ten yra bioetikas doc. Eugenijus Gefenas, turintis ir medicininį išsilavinimą, filosofai prof. Zita Liubarskienė ir doc. Krescencijus Stoškus, kunigas prof. Andrius Narbekovas užima pakankamai stiprią katalikišką poziciją, tačiau daugiausia įtraukiama medikų - jų yra pusė.

Bioetikai tenka suderinti įvairius aspektus. Viena iš situacijų - teisinių normų taikymas moraliniame gyvenime. Kas, susikirtus teisei ir moralei, dažniausiai laimi?

Bioetika yra tas sprogdintuvas, kuris gali pakeisti teisinį aspektą. Visuomenė susiduria su problemomis ir jas viešina, pvz., kažkada viena žurnalistė viešai pasisakė, kad jos mama ar kažkas iš artimųjų norėtų eutanazijos, tačiau Lietuvoje tai neleidžiama. Tokių atvejų, viešumo, sukeltos maišaties turi būti kuo daugiau - tuomet klausimas formuluojamas ir jis gali būti sprendžiamas bioetikos komitete. Šis gali inicijuoti įstatymo pakeitimą, remdamasis pateiktais etiniais argumentais. Tačiau tai nėra greitas procesas.

Kuo daugiau susikaupia moralinių ginčų ar pavyzdžių, tuo labiau tai gali paskatinti kai ką keisti. Tokia pati situacija ir su organų donoryste?

Taip, kiekviena šalis turi savo normatyvus ir bioetikos komitetai ne tik sprendžia smulkius klausimus, pvz., ar leisti tyrimą, ar neleisti, bet ir kaupia informaciją apie visas problemas. Komitetai apie tai informuoja aukštesnes tarptautines institucijas, kurios kaupia informaciją, kaip įvairiose šalyse sprendžiami tie patys klausimai. Kitų šalių pavyzdžiai gali būti argumentais, kai Lietuvos bioetikos komitetas nori pasiekti, kad tam tikras blogai veikiantis įstatymas būtų peržiūrėtas ir sutvarkytas.

Lietuvoje veikia sutikimo modelis, tačiau galima pareikšti ir nesutikimą būti organų ar audinių donoru. Ispanijoje, kuri pirmauja pagal donorų skaičių pasaulyje, veikia neprieštaravimo modelis, pagal kurį daroma prielaida, kad žmogus sutinka atiduoti savo organus, jei dar būdamas gyvas nepareiškė savo prieštaravimo. Galbūt ir Lietuvai vertėtų pereiti prie tokio modelio?

Kaip aš visada sakau - jeigu lietuvis išvažiuoja į Ispaniją, jis turi žinoti, kad jei paklius į avariją, jo organus automatiškai paims transplantacijai.

Bet juk tai etinė problema, jei jis nebuvo pareiškęs nei sutikimo, nei nesutikimo, ir artimųjų nuomonės nebuvo įmanoma atsiklausti.

Jeigu kažkas čia įžvelgs problemą ir iškels teisminį procesą, tuomet tas įstatymas bus peržiūrėtas, pvz., kad tai negalioja užsieniečiams.

Pagal personalizmo principus visi žmonės yra lygūs savo verte ir orumu, ir niekada žmogus žmogui negali tapti priemone ar būti vertinamas kaip vartojimo objektas. Kas įvairiose situacijose galėtų būti bioetikos išeities tašku, žyminčiu moralumą?

Seniau sakydavo, kad vienas žmogus gali būti paaukotas dėl daugelio žmonių gyvybių, tačiau po Niurnbergo proceso toks dalykas griežtai draudžiamas: kiekvieno gyvybė - unikali ir žmogus negali būti paaukotas net ir dėl visų kitų žmonių gyvybių. Aišku, čia svarbiausias yra to žmogaus sutikimas, ir jeigu jis nesutinka, tai jokiu būdu negalima jo liesti.

Dėstote bioetiką - discipliną, sujungiančią biologijos žinias su žmogaus vertybių sistema. Jūs nuolat matote ir studentų, kaip savotiško visuomenės atspindžio, atsaką. Kaip dažniausiai jie reaguoja į šią temą?

Įdomiausia tai, kad jie teigia esantys už donorystę, tačiau prie realių veiksmų neprieina. Kai mes apžvelgiame visus mirties kriterijus ir palyginame, kaip yra su suaugusiojo ir vaiko smegenų mirties kriterijų įvertinimais, studentai pamato visus skirtumus ir tuomet dažnai mums iškyla klausimas, ar iš tiesų smegenų mirtis yra tokia, kaip ji diagnozuojama ir ar iš tiesų tas žmogus yra miręs. Iš esmės organas imamas iš dar gyvo žmogaus, kuriam diagnozuojama smegenų mirtis, t.y. iš gyvo lavono. Kad būtų konstatuojama smegenų mirtis, jos kriterijai turi tęstis 24 val., po jų tyrimai pakartojami - žiūrima, ar vyzdžiai nereaguoja, ar nėra reakcijos į skausmą, kosulio, vėmimo refleksų ir t.t. Visi septyni smegenų mirties kriterijai turi būti nustatyti ir patvirtinti tyrimo pradžioje, pakartoti po 12 val. ir 24 val. Jeigu tai vaikas iki vienerių metų - jo smegenų mirties kriterijai vertinami panašiai, tačiau jam suteikiama daugiau laiko.

Kaip tuomet suprasti tokią situaciją?

Mes neturime normalios informacijos, kaip iš tiesų yra su smegenų mirties nustatymu. Jeigu žmogus žuvo avarijoje, kyla klausimas, ar iš tiesų jis laikomas tas 12 val., paskui dar 24 val. - juk reikia greitai apsispręsti, ką daryti, jeigu jo organas tinkamas transplantacijai. Su vaikais situacija tokia - konstatuojant smegenų mirtį jiems būtina 48 val. stebėjimo trukmė, kai suaugusiajam iš viso buvo 36 val. Po tokio elementaraus pasižiūrėjimo į mirties kriterijų nustatymą, kyla klausimai, kurie pas mus nėra atsakyti. Tai gali būti ir vienas iš paaiškinimų, kodėl neskubama su donoro kortele.

Kokios dar gali būti pasyvumo priežastys? Kodėl lietuviai, palyginti su Europos Sąjungos šalimis, vengia tapti donorais?

Manau, kad pagrindinis dalykas yra informacijos trūkumas, o kitas - lietuvio būdas. Ne be reikalo paskutiniai priėmėme krikščionybę - tai parodo tam tikrą požiūrį į naujoves, o donorystė juk - naujovė. Galbūt lietuvis yra ir gana didelis skeptikas, pavyzdžiui: ar iš tiesų iš sveiko žmogaus transplantavus inkstą, donoras galės gyventi pilnakraujį gyvenimą? Ar iš tiesų tikslas prilygsta patirtam nuostoliui? Juk yra itin didelė recipiento organizmo atmetimo rizika, donorui taip pat gali iškilti pavojus, nes kiekviena operacija, kiekviena intervencija į kūną visuomet yra rizika.

Grįžtant prie klausimo apie neprieštaravimo modelio taikymą Lietuvoje, manau, kad tokia praktika būtų gera. Pasyvus lietuvis dabar neskuba pasirašyti donoro kortelės, nes jis turi apie tai susimąstyti logiškai, peržiūrėti visus mirties kriterijus ir sugaišti daug laiko. Jeigu jis būtų automatiškai traktuotas kaip donoras ir tokia būtų bendra visuomeninė nuomonė, tai tada jam reikėtų labai daug laiko įsigilinti į tuos pačius donorystės kriterijus, kad šįkart jisai jau atsisakytų donorystės.

Išties gudrus variantas - taip savo mirties atveju jis pagelbėtų ir artimiesiems, nes jeigu nebuvo išreiškęs sutikimo, artimieji net ir veikiami streso, netekties skausmo, turi apsispręsti už jį. Tačiau tuomet kokių sąlygų be rizikos ir naudos santykio abiems pusėms reikia, kad organų paėmimas iš gyvųjų būtų etiškas?

Valstybė turėtų sukurti tokią ekonominę situaciją, kad nebūtų pagundos aukoti savo kūno integralumą dėl piniginių interesų.

Oficialiai tai ir nėra leidžiama.

Oficialiai - taip, ir Lietuvoje tai užtikrinta, tačiau kitose šalyse susiduriame su organų pirkimu. Mes turime stiprų Lietuvos bioetikos komitetą, o įstojus į Europos Sąjungą automatiškai reikėjo priderinti įstatymus pagal visus nuostatus, direktyvas, kurios ten galioja.

Tačiau iki šiol ir Lietuvoje pasirodo skelbimų apie parduodamus organus. Tai jau trečioji tokia banga po Nepriklausomybės atgavimo, vėlgi susijusi su ekonominėmis problemomis.

Bet jie neteisiški ir valstybės pareiga užtikrinti, kad tokių dalykų nebūtų. Kai žmogus sutinka ką nors dovanoti, jis pirmiausia turi būti sveiko proto ir atsakyti už savo veiksmus. Kaip ir pasirašydamas donoro kortelę, jis negali būti jaunesnis nei 18 m. ir daryti tai dėl pinigų. Mes negalime sakyti, kad donorui nėra visiškai mokama: jis guli ligoninėje, organo paėmimo operacijos kaštai - dideli, tačiau už viską sumoka valstybė. Užsienio šalyse yra tam tikros minimalios kainos, kurios jam gaunančiam lietuviui palyginti su tėvynės pragyvenimo lygiu gali pasirodyti gana didelės. Jam finansuojamas draudimas, kelionė, o Lietuvoje mes nuo to esame apsaugoti - pas mus yra nemokama.

Bet ar ne taip ir turėtų būti?

Norint skatinti donorystę, turėtų būti mokama minimaliai, pavyzdžiui, aš noriu nuvažiuoti į Klaipėdą ir padovanoti savo organą - aš dovanoju, o dar turiu ir už kelionę susimokėti. Tačiau tai - ne mokestis už patį organą, saugoma, kad žmogus to nedarytų dėl pinigų. Be šių dalykų, būsimas donoras turi būti supažindintas su galimomis komplikacijomis. Sutikimo forma turi būti labai gerai parengta: be sudėtingų medicininių terminų, suprantama pagal donoro amžių. Privaloma, kad visą informaciją jis pats persiskaitytų, o į iškilusius klausimus atsakytų gydytojas.

Šnekėjome, kad žmogus už donorystę negauna jokios akivaizdžios naudos. Kokios tuomet priežastys paskatina tapti donoru?

Altruizmas, pasiaukojimas. Vieni sako paprastai: kai numirsiu, kažkas galės pasinaudoti mano organais, tačiau kai gyvas atiduoda organą, negali būti niekas kitas kaip tik altruizmas - žmogus iš esmės aukojasi.

O kaip vertintumėte tai, kad aktyviausiai donorų korteles pasirašo jaunimas? Toks poelgis kyla iš to paties jaunatviško altruizmo?

Ne tik dėl jo - tiesiog jiems informacija yra labiau prieinama, jie žino daugiau apie tai, nors apskritai Lietuvoje informacijos nėra daug. Tokia problema egzistuoja ir toje pačioje minėtoje Ispanijoje: joje buvo skatinama, kad šeimoje būtų šnekama apie donorystę, kad kuo daugiau žmonių nebijotų ir viešai apie tai pasisakytų, nes manoma, jog viena iš priežasčių, kodėl žmonės nesutinka būti donorais, yra baimė, kad neįvyktų kokia nors avarija ir jie nebūtų specialiai kokiu nors būdu numarinti ar jais neteisiškai pasinaudota. Jeigu žmogus drąsiai viešai pareiškia, jog jis turi donoro kortelę, o kiti mato, kad jis yra gyvas ir jam nieko blogo neatsitinka, tai yra informacija.

Nuo 2000 m. Lietuvoje nė vienas, gavęs donoro kortelę, netapo organų donoru, tačiau visuomenėje sklando ir daugiau mitų. Vienas iš tokių dalykų - religijos požiūris į donorystę. Kai kurie žmonės mano, kad religija ne tik kad neskatina, bet ir draudžia donorystę, o iš tiesų krikščionybė pritaria tam. Kaip nutiko, kad lietuviai, būdami religingi, nežino apie Bažnyčios poziciją? Kunigai per mažai šneka šia tema?

Matyt, kunigai pateikia per mažai informacijos, skatinančios donorystę. Paprastai susigriebiama kartą per metus donorystės dienos proga, tačiau pati asmeniškai per pamokslus Katedroje ar kitose bažnyčiose nė karto nesu girdėjusi, kad kažkas būtų specialiai kalbama donorystės tema ar kad tarp dalomosios medžiagos būtų raginimas aukoti organus tiems, kurių jiems trūksta. Tačiau tai galima suprasti ir kitaip: Bažnyčia nesikiša į valstybės valdymą, ir tikras katalikas turėtų žinoti nuostatus ir pats apsispręsti. Katalikų religija suteikia tau galią, valią pasirinkti, ir nėra to, kad tave varu varytų. Suteikiama visiška laisvė - nesvarbu, ar tu gerai, ar blogai pasirenki.

Žmonės, matyt, per mažai žino ne tik apie religijos požiūrį, bet ir apie mokslinę, medicininę donorystės pusę. Mokslo laimėjimai leido atlikti organų transplantacijas, tačiau svarbiausias dalykas čia išlieka žmonės ir jų valia tapti donorais. Kokias ateities tendencijas, susijusias su mokslo ir moralės ryšiu, matote Jūs?

Tendencijos yra labai akivaizdžios - moralė turėtų turėti vis daugiau įtakos darant įvarius sprendimus. Mes tai jau turime - bioetikos komitetai kartais pavadinami stabdančiais mokslo pažangą, nes jie laikosi atsargumo principo. Tai - ne stabdymas, bet sulaikymas, kad neatsitiktų kažkokios blogybės, pavyzdžiui, kad žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė. Dabar ši tendencija plečiasi - atsiranda pagarba gyvybei apskritai, ir mokslas turi į tai atsižvelgti. Ateityje, jeigu tik bus įtariama, jog tam tikri eksperimentai ar technologijos susikirs su dorove, žmogaus orumu ar kad bus kažkokia rizika žmonėms, jie bus iš karto stabdomi.

Kalbėjosi ir parengė Daiva Šalc

 

Bernardinai

Glaukomos pasiglemžtos akių šviesos nesugrąžina net operacijos

Glaukomos pasiglemžtos akių šviesos nesugrąžina net operacijos

Medicinos žinios gydytojo Vytauto Gurausko neapsaugojo nuo sunkios akių ligos. Šiandien 77 metų vyras mato tik baltą miglą. Buvęs Lietuvos prezidento patarėjas sveikatos klausimais jau 25 metus serga glaukoma. Progresuojančios lėtinės akių ligos...


Sidabro dalelių poveikis antibiotikų efektyvumui

Sidabro dalelių poveikis antibiotikų efektyvumui

Sidabras yra brangusis metalas, kuris jau nuo senų laikų buvo naudojamas apsaugoti žaizdas nuo infekcijų ir išsaugoti maistą bei vandenį. Dar 400 m. pr. m. e. Hipokratas pirmasis apibūdino sidabro antibakterines savybes, tačiau veikimo mechanizmas...


Organus išsaugos naudojant maisto užšaldymo metodą

Japonijos Hirosimos universiteto mokslininkai, panaudoję maisto užšaldymo technologiją, įrodė, kad įmanoma užšaldyti ląsteles nenaudojant toksiškų preparatų bei neleidžiant susiformuoti audinius pažeidžiantiems ledo kristalams. Jau kelis...


JAV agentūra tiria galimą vaisto "Alli“ žalą kepenims

Jungtinių Amerikos Valstijų maisto ir vaistų agentūra (FDA) tiria nereceptinį vaistą svoriui mažinti "Alli" dėl pranešimų, kad jis gali būti žalingas kepenims. Šis medikamentas parduodamas ir Lietuvoje, jis intensyviai reklamuojamas...


Nuotaika pakeičia laiko suvokimą

Ar pastebėjote, kad tai, ko labai laukiate, pavyzdžiui, Kalėdų, artėja gerokai lėčiau nei, pavyzdžiui, nelaukiami egzaminai. Psichologai išsiaiškino, kad tai įvyksta dėl to, kad mūsų laiko suvokimas priklauso nuo proto būsenų. Paryžiaus ekonomikos...


Vartojant daugiau vitamino E, sumažėja demencijos tikimybė

Ištyrę maždaug 5400 olandų, kurių amžius buvo 55 metai ar daugiau, mokslininkai nustatė, kad tam trečdaliui tiriamųjų, kurie vitamino E vartojo daugiausiai, tikimybė per dešimtmetį susirgti demencija, įskaitant Alzheimerio ligą, buvo ketvirtadaliu...


Kamieninės ląstelės nulipdys norimą organą

Tikimasi, kad taikant kamienines ląsteles ateityje pavyks išauginti vis daugiau žmogaus audinių ar net organų, kurie pakeis pasiligojusiuosius. Įdomius eksperimentus, kaip atkurti miokardo infarkto pažeistą širdies audinį, atlieka ir Lietuvos...


Vyriškieji genai - prie išnykimo ribos

Vyriškoji Y chromosoma, o sykiu su ja ir visa vyrų giminė pamažu nyksta, perspėja leidinys "The Daily Mail", apeliuodamas į profesorės Dženifer Greivs iš Nacionalinio Australijos universiteto pranešimą. Remdamasi faktu, kad prieš 300...


Tikimasi per metus 100 milijonų litų sumažinti pacientų išlaidas vaistams

Tikimasi, kad per metus pacientų išlaidos vaistams sumažės 100 mln. litų ir bus sutaupyta apie 50 mln. litų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Tokie ambicingi tikslai yra numatomi Vaistų prieinamumo gerinimo plane, kurį penktadienį...


Kepenys jau gali veikti ir be organizmo

Kepenys jau gali veikti ir be organizmo

Oksfordo Transplantacijos centro (D. Britanija) mokslininkų sukurtas medicininis prietaisas pirmą kartą suteikė galimybę 24 valandoms visiškai išsaugoti iš žmogaus organizmo išimtų kepenų funkcionalumą. Šis medicinos mokslo pasiekimas laikomas...


Pristatytas metinis pranešimas apie Lietuvos gyventojų sveikatingumą ir sveikatos politiką

Spalio pradžioje LR Seime Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Juozas Pundzius pristatė Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą apie Lietuvos žmonių sveikatą ir lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės klausimus. Ši LR Seimo įsteigta ir...


Medikai neatskleidžia, ar koją susilaužęs A.Ūsas buvo apsvaigęs

Suprastėjusia sveikatos būkle skundęsis Andrius Ūsas priverstas lankytis ne tik pas širdies veikla besirūpinančius kardiologus, bet ir pas traumatologus. Prieš pat savaitgalį jam atlikta kojos operacija. Portalo žiniomis, pedofilijos byloje...


Botulino toksino injekcijos pradėtos taikyti urologijoje

Botulino toksino injekcijos pradėtos taikyti urologijoje

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (VUL SK) Nefrologijos ir urologijos centre pradėtas taikyti naujas minimaliai invazinis metodas šlapinimosi sutrikimų gydymui. Tam naudojamas botulio toksinas, kuris iki šiol buvo žinomas kaip...


Surastas senėjimo genas

Mokslininkai tikisi, jog pirmąkart identifikavus ilgaamžiškumo geną, pavyktų surasti ir būdų, padėsiančių žmonėms gyventi ilgiau. Kaip praneša „The Daily Telegrapgh", mokslininkams pavyko nustatyti geną, kuris lemia biologinį žmogaus...


Artinasi probiotikų – kovotojų su infekcijomis, dažnai sukeliančiomis alergijas - era

Artinasi probiotikų – kovotojų su infekcijomis, dažnai sukeliančiomis alergijas - era

Mokslininkai sako, kad gyvename ant probiotikų revoliucijos slenksčio. XX amžiaus revoliuciją medicinoje ir mūsų gyvenime sukėlė antibiotikai, o XXI amžius jau dabar dažnai pavadinamas probiotikų amžiumi. Tikimasi, kad probiotikai taps galinga...


Kai žmonės mano, kad jie yra mirę

Kai žmonės mano, kad jie yra mirę

1993-aisiais vyriškis nuskubėjo į ligoninę, nes pavojingai susižeidė save peiliu. Nors tuo metu jis buvo labai nuliūdęs, jis tikrai nenorėjo nusižudyti – jis tik norėjo įrodyti savo artimiesiems, kad nekraujuoja – jis buvo įsitikinęs,...


D. Britanijoje gėjams bus leista tapti kraujo donorais

Didžiojoje Britanijoje ketinama panaikinti draudimą gėjams duoti kraujo. Toks draudimas šalyje galioja jau kelis dešimtmečius. Tačiau kraujo galės duoti tik tie gėjai, kurie nebuvo lytiškai aktyvūs pastaruosius dešimt metų, informuoja šalies...


Lietuvoje – tik 14 "žemo slenksčio" kabinetų

Tik dešimtadalis savivaldybių įsisteigė "žemo slenksčio" kabinetus, kur probleminiai žmonės gali eiti nemokamai tirtis, ar nėra infekuoti ŽIV. Kol šalyje trūksta tokių kabinetų, nevyriausybininkai sako, kad ne tik nestabdomas ŽIV...


Senovės Grenlandijos gyventojo DNR nustebino

Mokslininkai iššifravo prieš 4 tūkst. metų Grenlandijoje gyvenusio žmogaus DNR. Tyrimas pateikė užuominų apie jo išvaizdą. Mokslininkų nuostabai, pasirodė, jog seniai miręs vyras kilęs iš Sibiro ir visiškai nesusijęs su šiuolaikiniais Grenlandijos...


Sunkmetis rezidentų algų nenukirps

Gydytojų rezidentų, atliekančių profesinės veiklos praktiką, pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui antrąjį ketvirtį apmokėti skirta 5,5 mln. litų. Pasak sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko, rezidentų profesinės veiklos...


Negeriate vaistų? Ateityje medikai jus suseks

Medikų paskirtus vaistus norite išmesti į šiukšlių dėžę ar mažiau jų vartoti? Ateityje šios minties teks atsisakyti. Floridos mokslininkai sukūrė "protingą" tabletę, į kurią įmontuotas mikrolustas ir mažytė antena, skirta duomenims...


Košmarai naudingi žmogui, teigia suomių mokslininkas

Košmarai naudingi žmogui, teigia suomių mokslininkas

Suomių psichologas Anttis Revonsuo teigia, kad naktiniai košmarai naudingi ir netgi būtini žmonijos išlikimui. Sapnai apie kritimą iš didelio aukščio, baisių gyvūnų persekiojimą, dantų byrėjimą, nesėkmes pamokose - visa tai yra žmonių...


Suklastotose vaistų pakuotėse – negalia ir mirtis

Suklastotose vaistų pakuotėse – negalia ir mirtis

Neseniai po Europos Sąjungos valstybėse atlikto tyrimo paaiškėjo apie 170 vaistų klastojimo ir neteisėto platinimo atvejų. Sunerimti verčia ir Pasaulio sveikatos organizacijos statistika: vaistinių preparatų rinkoje aptinkama 10–15 procentų...


Nauja versija apie vaistus nuo kiaulių gripo

Britų mokslininkai paskelbė abejoją sveikatos ministerijos rekomendacijomis, kad visiems kiaulių gripo simptomus pajutusiems asmenims reikia vartoti priešvirusinius vaistus "Tamiflu" ir "Relenza". Žurnale "British Medical...


Lietuva įtraukta į tarptautinį lėšų rinkimą kovai prieš krūties vėžį

Spalį, tarptautinį kovos prieš krūties vėžį mėnesį, Lietuvoje prasidės visą mėnesį truksianti tarptautiniu mastu organizuojama Rožinio kaspino draugijos ir kompanijos "Fazer" akcija "Rožinė Geiša". Suomijoje, Švedijoje,...


I.Degutienė sako neproteguojanti savo vyro į onkologijos instituto vadovus

Seimo pirmininkė Irena Degutienė sako toliau besilaikanti nuostatos, kad Lietuvoje turėtų būti atskiras Onkologijos institutas, tačiau pabrėžia neproteguojanti savo vyro į tokios medicinos įstaigos vadovus. "Pradėjo sklisti gandai, kad aš...


Ar SAM projekto žlugdytojai pasisavins milijonus?

LTV laida "Žurnalisto tyrimas" suabejojo, ar Ūkio ministerija į bendrą projektą įtraukusi vos prieš daugiau nei metus "E-sveikatos" projektą sužlugdžiusius buvusius Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuotojus, nepraras...


Bloga nuotaika gali pagerinti atmintį

Bloga nuotaika kai kuriais atžvilgiais gali būti naudinga, tvirtina vienas Australijos mokslininkas, kuris nustatė, jog negatyvūs jausmai mažina patiklumą, padeda objektyviau vertinti kitus, taip pat stiprina atmintį.Naujojo Pietų Velso...


Holistinė medicina: reikia šalinti ne pasekmes, o priežastis

Vaistai vieną ligą ar organą gydo, kitam kenkia. Daugybę ligų provokuoja stresas. Ką ir kaip gydyti, jei širdis streikuoja nuo įtampos: nervus ar širdį? Apie tai ir modernėjančią natūraliąją mediciną – pokalbis su "Biofirst"...


Nusikaltėlius nustatyti padės rankų bakterijos

Ant rankų esančios bakterijos gali būti lygiai tokios pat naudingos nustatant nusikaltėlio tapatybę kaip ir jo DNR, teigia mokslininkai. JAV tyrėjai nustatė, kad ant kiekvieno žmogaus odos gyvena skirtingos bakterijų "bendruomenės"....


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9