Birželio 28d. Antradienis

„Labai norėjau padėti vaikams, kurie patiria nuolatinį, lėtinį skausmą...“, – anesteziologė-reanimatologė Danguolė Ruževičienė apie savo kupiną iššūkių darbą

Kovo 14d.
„Labai norėjau padėti vaikams, kurie patiria nuolatinį, lėtinį skausmą...“, – anesteziologė-reanimatologė Danguolė Ruževičienė apie savo kupiną iššūkių darbą

Visada labai norėjau padėti vaikams, kurie patiria nuolatinį, lėtinį skausmą, – pasakoja gydytoja Danguolė Ruževičienė. – Lėtiniu skausmu vadiname skausmą, trunkantį tris ir ilgiau mėnesius. Ūminis skausmas yra gana gerai kontroliuojamas medikamentais, tačiau vaikai, kenčiantys ilgalaikį lėtinį skausmą, pasiduoda gydymui labai sunkiai...“

Pasak gydytojos, norint padėti tokiais atvejais yra reikalinga kelių specialistų komanda – ne tik gydytojai, tačiau ir psichologai, reabilitologai, slaugytojos.

Gydytoja Danguolė Ruževičienė ne tik subūrė specialistų grupę tokiems vaikams gydyti, tačiau ir 2014  metais įkūrė pirmąją Lietuvoje Vaikų Skausmo kliniką.

„Patirties, kaip gydyti vaikų lėtinį skausmą, Lietuvoje nebuvo, todėl reikėjo ieškoti, kur jos įgyti, – prisimena gydytoja. – Taip parašiau laiškus į įvairių šalių vaikų ligoninėse veikiančias lėtinio skausmo gydymo klinikas, prašydama leisti atvykti pasisemti patirties.“

Pasak gydytojos, ji sužinojo, kad yra tokia klinika Izraelyje ir paprašė galimybės juos aplankyti ir pasimokyti.

Didžiausioje Izraelio Šneiderio vaikų medicinos centro Vaikų lėtinio skausmo klinikoje Danguolė išbuvo 3 savaites, susipažino su jos darbo metodais, pamatė kaip gydomi užsitęsusį skausmą kenčiantys vaikai.

Tačiau gydytojos siekimas praplėsti šios krypties žinias tuo nesibaigė.

Jos noras suprasti ir išmokti gydyti ilgalaikį skausmą patiriančius vaikus buvo toks stiprus, kad Danguolė toliau atkakliai rašė laiškus į įvairias Europos ir pasaulio šalis, prašydama pasidalinti patirtimi.

„Pagaliau pavyko susitarti su Vaikų skausmo klinikomis Švedijoje ir Vokietijoje, – prisimena Danguolė. – Važiavome ten jau su visa komanda, kurią sudarė lietuvių gydytojai ir psichologai. Šiose šalyse pasisėmėme tikrai vertingos patirties kaip valdyti vaikų lėtinį skausmą ir taip padėti mūsų vaikams .“

Kelias į pagalbą ligoniams

Gydytoja Danguolė Ruževičienė gimė Krasnojarske, buvusių politinių kalinių ir tremtinių šeimoje.

Į Lietuvą šeimai sugrįžti pavyko tik  kai tėvai po Stalino mirties buvo paleisti iš lagerio  ir dar atbuvo keleto metų tremties laiką Sibire.

„Grįžau į Lietuvą su tėvais būdama pusantrų metų  ir dviem metais vyresniu broliuku, – prisimena Danguolė. – Įsikūrėme mažame miestelyje Kvėdarnoje, Šilalės rajone.“

Pasak Danguolės, įsikurti tremtinių šeimai ten pavyko tik todėl, kad jos tėtis Krasnojarske buvo baigęs farmacijos mokslus, o mažame miestelyje kaip tik trūko farmacininko.

„Apsigyvenome visi Kvėdarnos vaistinės name, – prisimena moteris. – Vaistinė buvo viename namo gale, o kitame jo gale mes ir prisiglaudėme...“

Danguolė nuo pat vaikystės įsitraukė į pagalbą tėčiui vaistinėje.

„Vaistinėje teko ne tik grindis plauti, valyti dulkes, bet ir padėti išplauti buteliukus, supilstyti vaistus, atlikti kitus būtinus darbus, – prisimena moteris. – Kvėdarnoje susipažinau ir su šio miestelio medikais, kurie bendravo su tėčiu.“

Pasak Danguolės, ši patirtis didžiąja dalimi ir nulėmė jos būsimą gyvenimo kelią.

„Baigiau Kvėdarnos vidurinę mokyklą labai gerais pažymiais, tačiau konkursas į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą buvo didžiulis, – prisimena Danguolė. – Laikant egzaminus, man pritrūko to vieno balo...“

Po nesėkmės grįžusi atgal į Kvėdarną, Danguolė nenuleido rankų.

„Kadangi buvau baigusi vaikų muzikos mokykloje kanklių specialybę, o taip pat ir mokėjau groti akordeonu, įsidarbinau vaikų darželyje muzikos vadove, – prisimena Danguolė. – Taip pat teko dirbti ir apskaitininkės darbą kolūkyje.“

Jau turėdama darbo stažą, Danguolė po metų sėkmingai įstojo į pediatriją (vaikų ligos) Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

„Vilniaus universitete ne tik mokiausi specialybės, tačiau taip pat įsijungiau į tada labai žinomą Universiteto dainų ir šokių ansamblį, kur grojau kanklėmis, – pasakoja Danguolė. – Po trečio kurso sutikau savo vyrą, ištekėjau...Gimė dvi dukros.“

Danguolė gavo paskyrimą į Santariškių Respublikinę vaikų ligoninę (dabar Santaros klinikos).

„Pradėjau dirbti Santariškėse anesteziologe reanimatologe, tačiau teko susipažinti ir su kitomis specializacijomis – endoskopija, bronchoskopija, – prisimena gydytoja. – Ši įvairiapusė patirtis man labai pravertė tolimesniame darbe.“

Pasak gydytojos, įkūrus Vaikų skausmo kliniką ji pradėjo konsultuoti lėtinį skausmą patiriančius vaikus.

Tačiau Santaros klinikų Vaikų intensyviosios pagalbos skyriuje jau senokai brendo problema dėl labai sunkiomis ligomis sergančių vaikų, kuriems reikėjo ilgalaikės dirbtinės plaučių ventiliacijos.

Kadangi Danguolė buvo anesteziologė-reanimatologė, turėjo  patyrimo ir žinojo apie šias problemas, tad tolimesne šių vaikučių priežiūra, išrašius iš Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus, teko užsiimti jai.

„Iš pradžių šiems vaikučiams mūsų klinikoje buvo skirtos dvi, po to – trys lovos, nes atsirado daugiau vaikų, sergančių sunkiomis nepagydomomis ligomis, kurių metu reikėdavo ir kitokios pagalbos– prisimena Danguolė.

Pasak gydytojos, reikėjo dirbti ne tik su mažaisiais ligoniukais, tačiau ir su jų tėveliais, kuriuos ji mokydavo kaip prižiūrėti ir slaugyti savo sergančius mažylius namuose.

Taip Vaikų skausmo klinika tapo Vaikų skausmo ir paliatyviosios pagalbos klinika.

Paliatyvi pagalba

„Ligonius, sergančius sunkia, nepagydoma, progresuojančia liga mes vadiname paliatyviaisiais ligoniais, – pasakoja gydytoja. – O jiems teikiamą pagalbą vadiname paliatyviąja.“

Paliatyvioji pagalba reiškia visapusišką pagalbą, apimančią ne tik kūno, bet ir ligonio psichologinę, dvasinę, socialinę būseną.

Paliatyviosios pagalbos tikslas  nėra išgydyti ligą, nes šios ligos nepagydomos.

Jos tikslas yra suteikti geriausią gyvenimo kokybę, kokia tik galima tuo  metu.

Todėl teikiant paliatyviąją pagalbą taikoma ne tik simptominė terapija (medikamentinis gydymas, nukreiptas į ligos sukeltų simptomų malšinimą), bet ir pagalba, apimanti psichologinius, socialinius, dvasinius ir religinius pacientų priežiūros aspektus.

„Vaikų paliatyvioji pagalba šiek tiek skiriasi nuo suaugusiųjų, – pasakoja Danguolė. – Visų pirma vaikų, kenčiančių nuo nepagydomų ligų, yra mažiau.“

Jei pas suaugusius dominuoja onkologinės ligos, tai vaikų amžiuje daugiau matome būklių, nulemtų genetinių, sunkių nervų ir raumenų ligų ar įvairių apsigimimų.

Tokiems vaikučiams dažnai yra ryškiai sutrikusi psichomotorinė raida, pasireiškianti įvairaus laipsnio paralyžiais ir kitais sunkiais sveikatos sutrikimais.

Kai kurie iš jų negali ne tik patys valgyti, bet netgi normaliai kvėpuoti.

Tokiems vaikams yra būtina ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija ar deguonies terapija.

Pasak gydytojos, kai kurios būklės yra labai retos, jų mūsų šalyje gali būti tik pavieniai atvejai.

Todėl, teikiant paliatyviąją pagalbą, reikia labai specifinių žinių ir patirties.

Pažinties su hospisu pradžia

„Susipažinau su seserimi Michaela (Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso įkūrėja ir direktorė) tada, kai ji lankėsi Santariškių ligoninės Onkologijos skyriuje, – prisimena gydytoja Danguolė. –Susipažinome ir po truputį pradėjome bendradarbiauti...“

Pasak gydytojos, jai labai norėjosi pasirūpinti sunkiomis ligomis sergančiais mažaisiais ligoniukais, kurie po gydymo Santariškių ligoninėje buvo išrašomi namo.

„Palikdavome šiuos vaikučius šeimos gydytojų priežiūrai, – pasakoja gydytoja. – Tačiau šeimos gydytojams dirbti su tokiais ligoniais buvo didžiulis iššūkis, nes jie su tokiomis ligomis mažai susidurdavo.“

Danguolė pasiūlė seseriai Michaelai pagalvoti, gal būtų galima teikti tokiems vaikučiams paliatyviąją ambulatorinę pagalbą namuose?

Tokiu atveju jiems padėti galėtų atvažiuoti kvalifikuoti medikai, kurie ne tik pakonsultuotų tėvus, padėtų atlikti vieną ar kitą reikiamą procedūrą, tačiau galėtų netgi išleisti juos sutvarkyti svarbius reikalus.

„Turintys sunkų ligonį vaikutį namuose tėvai yra tiesiog prie jo pririšti visą parą, – kalba gydytoja. – Todėl jie paprasčiausiai neturi galimybės sutvarkyti svarbių reikalų ar pasirūpinti kitais šeimoje esančiais vaikais...“

Vaikų hospiso skyriaus įkūrimas

„Tačiau sesuo Michaela nusprendė padaryti daugiau, negu aš galėjau įsivaizduoti, – atsimena Danguolė. – Ji pasakė, kad pagalba sunkiai sergantiems vaikučiams negali apsiriboti tik ambulatorine pagalba namuose, o yra būtina įrengti hospiso skyrių vaikams, kuriame jie visą parą gautų reikiamą profesionalią pagalbą...“

Sesers Michaelos pastangomis Vilniaus Pal. kun. Mykolos Sopočkos hospise buvo įkurtas vaikų skyrius, o gydytoja Danguolė Ruževičienė tapo šio skyriaus vedėja.

Didelės mažų vaikučių problemos

„Sunki mylimo sūnaus ar dukrytės liga visada yra milžiniškas stresas visai šeimai, – kalba gydytoja. – Ji pakeičia tiek tėvų, tiek ir šių vaikučių brolių ar seserų gyvenimą...“

Pasak gydytojos, jeigu onkologinės ligos atveju tai vienaip ar kitaip išsisprendžia (ligonis arba miršta arba išgyja), tai kitų sunkių nepagydomų ligų atveju sunki vaiko sveikatos būklė gali tęstis ilgą laiką.

„Sunkiai sergančių mažylių sveikatos būklė dažnai keičiasi,– pasakoja gydytoja. – Ji kartais net ir pagerėja, tuomet tokiam ligoniukui paliatyviųjų paslaugų nebereikia...“

Tačiau atsiradus sunkiai valdomiems naujiems ligos simptomams, neretai paliatyviosios medicinos specialistų pagalbos jau nebeužtenka, reikia pasitelkti ir kitų medicinos sričių specialistus.“

Pasak gydytojos, vaikučių mamoms visada nepaprastai sunku susitaikyti su jų sunkiai sergančio vaiko nepagydomos ligos diagnoze ir blogėjančia būkle.

„Kartais mamos maldauja: „Gydytoja, padarykite dar ką nors, padėkite dar kažkuo, kad tik mano vaikas išgyventų..! – pasakoja Danguolė. – Ir mes tikrai darome viską, ką tik galime.“

Danguolė prisipažįsta, kad būna ir taip, kad nusvyra rankos, nes ji jau niekuo nebegali padėti ir galvoja apie blogiausią...

Ir tada gydytoja ilgai kalba su mama, bando jai padėti suprasti tą vaikučio būklę, kai nebeveikia net patys stipriausi medikamentai, kai skausmas ir kančia yra tokia didelė, kad mirtis yra tik išsilaisvinimas...

Pasak gydytojos, dažnai hospisas vaikui yra tarsi tarpinė stotelė tarp ligoninės ir namų.

„Hospisas skiriasi nuo ligoninės, – kalba gydytoja. – Hospiso aplinka daugiau panaši į namų aplinką, čia labai jauku ir gražu...“

Personalas ir tėvai hospise bendrauja tarsi vienos bendruomenės nariai.

„Tėveliai gali būti kartu arba tik ateiti ir, sakykim, hospise praleisti su savo vaikučiu visą dieną, su juo užsiimti, jį pamaitinti, pažaisti, – kalba gydytoja. – Deja, ligoninėje ne visada galima sudaryti panašias sąlygas...“

Gydytoja Danguolė visada mažųjų ligoniukų tėveliams duoda savo asmeninio mobilaus telefono numerį.

„Sakau jiems, kad gali man skambinti bet kada, – kalba gydytoja. – Žinau, kad jie tikrai man be reikalo neskambins. O jeigu jau paskambina – tai reikalas tikrai rimtas ir būtinai reikia mano pagalbos...“

Gydytoja atsimena atvejį, kai  paskambino jos pacientės mama ir pranešė, kad jos dukrelei būnant namuose su tėvais, iškrito gastrostominis vamzdelis (specialus maitinimo vamzdelis, kuris yra įvestas į skrandį pro pilvo sieną).

„Mamytė tada buvo tikrai labai išsigandusi, – atsimena gydytoja. – Tačiau nusprendėme, kad nereiktų važiuoti į ligoninę, galbūt pamėginsime sutvarkyti šį reikalą bendromis jėgomis.“

Gydytoja telefonu smulkiai sudiktavo, ką jauna mama turi daryti, kad įstatytų tą vamzdelį mergytei atgal ir jai tai visai sėkmingai pavyko.

Danguolė prisipažįsta, kad jos darbas tikrai nelengvas, tenka patirti daug emocijų, matyti daug skausmo.

„Sunkiausi gyvenimo momentai yra tada, kai tu stovi ir supranti, kad jau niekuo daugiau nebegali padėti ligoniui, – kalba gydytoja. – Tada tiesiog nusvyra rankos... Ir nors ir tu pati iš visų jėgų nori padėti ir jauti viltingomis, maldaujančiomis akimis žiūrinčius į tave jo tėvus, tu supranti, kad viskas, ką buvo galima padaryti – jau buvo padaryta...“

Pasak Danguolės, ji tikrai niekam nelinkėtų išgyventi tokių baisių akimirkų, jos lieka atmintyje amžinai.

„Tačiau greta tų, kurie išeina iš šio gyvenimo įveikti baisios ligos, yra daugybė kitų, kurie laukia ir trokšta mano pagalbos, – kalba gydytoja. –  Aš neturiu teisės sau leisti sutrikti, pasimesti, nuleisti rankų, pasiduoti... Aš privalau padėti savo ligoniams iki pat paskutinės jų gyvenimo minutės, kad ir kaip sunku man bebūtų...“

Hospiso pagalba sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis

Sunki liga bet kuriuo metu gali paliesti kiekvieną iš mūsų, į šipulius sudaužyti gyvenimą, sutrypti svajones.

Daugiau kaip 260 Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso specialistų ir savanorių kiekvieną akimirką yra su tais, kurie kovoja su mirtina liga, patiria didžiulį skausmą, baimę ir nežinią.

Hospiso pagalba suaugusiems ir vaikams namuose ir stacionare yra nemokama ir prieinama visą parą.

Padėk sunkiai sergantiems, skirk savo 1,2 procentus GPM Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui! Daugiau informacijos: https://bit.ly/VilniausHospisas

 

Nepasiklysti vertime padės vertimų biuras

Nepasiklysti vertime padės vertimų biuras

Kovo 15d.

Kvalifikuoti Lingo vertimų biuro specialistai garantuoja aukštos...


Veterinariniai vaistai vaistinėse parduodami Europoje, Lietuvoje vis dar ne – kodėl?

Veterinariniai vaistai vaistinėse parduodami Europoje, Lietuvoje vis dar ne – kodėl?

Kovo 15d.

Daugelyje Europos Sąjungos (ES) ir kitų šalių jau dabar toje pačioje vaistinėje prekiaujama ir žmonėms, ir gyvūnams skirtais vaistais. Tokia praktika taikoma Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, kaimyninėje Latvijoje, Estijoje, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje,...


Vaistinių atstovai atsako į svarbiausius klausimus: dėl kalio jodido tablečių ir paramos vaistais Ukrainos gyventojams

Vaistinių atstovai atsako į svarbiausius klausimus: dėl kalio jodido tablečių ir paramos vaistais Ukrainos gyventojams

Kovo 15d.

Dėl karo Ukrainoje šalies gyventojams kilo nemažai klausimų: kaip gauti ar įsigyti kalio jodido tablečių, ar galima paremti ukrainiečius perkant jiems vaistus, ar vaistinės tikrai pašalino visas rusiškas prekes. Į visus šiuos klausimus atsako Lietuvos vaistinių asociacijos (LVA) pirmininkė...


Į pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams: specialistai skelbia sveikatos paslaugų Lietuvoje atmintinę

Į pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams: specialistai skelbia sveikatos paslaugų Lietuvoje atmintinę

Kovo 15d.

Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa parengė atmintinę, padėsiančią iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems žmonėms gauti koncentruotą ir tikslią informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.


Trys patiekalai iš kiaulienos ant grilio: išbandykite ypatingo skonio receptus

Trys patiekalai iš kiaulienos ant grilio: išbandykite ypatingo skonio receptus

Kovo 15d.

Šylant orams ir daugiau dėmesio skiriant lengvesniems patiekalams, vertėtų nepamiršti ir mėsos. Tinkamai pasirinkus mėsos rūšį ir gabalėlį, ją nesudėtinga paruošti ne tik ant viryklės ar oraitėje, bet ir ant grilio, o dūmo aromatu dvelkiantys kepsniai ar šonkauliukai gali tapti puikiu vakarienės...


Maistingi ir skoniu stebinantys patiekalai iš lęšių

Maistingi ir skoniu stebinantys patiekalai iš lęšių

Kovo 15d.

Jeigu norite į savo racioną įtraukti daugiau augalinės kilmės maisto, lęšiai – puikus pasirinkimas tiek maistingiems pietums, tiek vakarienei. Šiuose nedideliuose ankštiniuose augaluose yra baltymų ir skaidulų, juos lengva paruošti, be to, lęšiai pasižymi ir ypatingu skoniu. Vaida Budrienė,...


Pistacijos – kiek jų suvalgyti, kad gautume kuo daugiau naudos

Pistacijos – kiek jų suvalgyti, kad gautume kuo daugiau naudos

Kovo 15d.

Pistacijos – ypatingu skoniu užburiantys riešutai. Jos dažniausiai naudojamos įvairiausiems desertams ruošti, tačiau puikiai dera ir pikantiškuose patiekaluose: pistacijomis gardinti galima ir sūrius, ir mėsos patiekalus. Visgi, nors šie riešutai ne tik skanūs, bet ir sveiki, nes juose...


UAB privalumai ir trūkumai: pataria ekspertas

UAB privalumai ir trūkumai: pataria ekspertas

Kovo 14d.

Norite tapti verslininku, kuris dirbs ne tik sau, tačiau taip pat ir kurs darbo vietas, kurios atvers kitiems žmonėms mėgautis savo kasdieniniu darbu? Tokiu atveju reikalinga ne tik gera idėja, tačiau taip pat ir tinkamas juridinio statuso pasirinkimas.


Miško priežiūros darbai: samdyti dirbančius tik legaliai?

Miško priežiūros darbai: samdyti dirbančius tik legaliai?

Kovo 14d.

Jeigu turite mišką, tačiau pats neturite laiko rūpintis jo vešumu – visada siūlome ieškoti specialistų, kurie gali viską atlikti už jus. Šiuo metu tokio tipo įmonių pasiūla tikrai labai plati, tad esame tikri, kad kiekvienas ras tuos, kurie jiems labiausiai tinka.


Tarptautinei matematikos dienai – 6 produktai, gerinantys protinę veiklą

Tarptautinei matematikos dienai – 6 produktai, gerinantys protinę veiklą

Kovo 14d.

Kovo 14-ąją minima tarptautinė matematikos diena. Šios ypatingos dienos proga galima pagalvoti ir apie mitybą, turinčią įtakos geresnei atminčiai, atsparumui stresui, aiškesnei logikai, stipresnei motyvacijai ir netgi didesniam kūrybiškumui. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“...


Visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ pandeminiai metai: 1,6 mln. testų, išmoktos krizių valdymo pamokos ir didesnis dėmesys psichologinei sveikatai

Visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ pandeminiai metai: 1,6 mln. testų, išmoktos krizių valdymo pamokos ir didesnis dėmesys psichologinei sveikatai

Kovo 14d.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ per dvejus COVID-19 pandemijos metus sostinės mobiliajame testavimo punkte atliko daugiau nei 1,6 mln. testų, mobiliojo punkto pajėgumai per šį laikotarpį išaugo iki 16 testavimo taškų ir daugiau nei 7,5...


Skrandžio mažinimo operacija gali visiškai pakeisti nutukusio žmogaus gyvenimą

Skrandžio mažinimo operacija gali visiškai pakeisti nutukusio žmogaus gyvenimą

Kovo 14d.

Pasak statistikos, Lietuvos gyventojai yra vieni labiausiai nutukusių žmonių Europoje – mūsų šalyje didelį viršsvorį turi kas ketvirtas žmogus (26,3 proc.). Remiantis paskutiniais duomenimis, pagal nutukusių žmonių skaičių Lietuva patenka į pirmą Europos šalių penketuką. Ypatingą nerimą...


Patalpų oro svarba: kaip sumažinti jo užterštumą ir apsaugoti sveikatą

Patalpų oro svarba: kaip sumažinti jo užterštumą ir apsaugoti sveikatą

Kovo 13d.

Didžiausią laiko dalį žmonės leidžia uždarose patalpose, todėl jose esantys daiktai ir vidaus oro kokybė yra ypatingai svarbi visuomenės sveikatai bei kasdienei savijautai. Medikai atkreipia dėmesį, kad patalpų viduje esanti teršalų koncentracija žmonėms sukelia vis daugiau negalavimų, o jų...


Glaukoma – regėjimo vagis

Glaukoma – regėjimo vagis

Kovo 12d.

Šiuo laikotarpiu ypač padaugėjo problemų, susijusių su padidėjusiu krūviu regos organams, taip pat su pavėluotu lėtinių akių ligų gydymu. Viena klastingiausių iš jų – glaukoma. Gydytojai pastebi – jei ši akių liga užleista, ne visada galima sugrąžinti prarastas regėjimo funkcijas. Be...


Karpis egzotiškai: derinkite su aštriais prieskoniais, kokosų pienu, imbieru

Karpis egzotiškai: derinkite su aštriais prieskoniais, kokosų pienu, imbieru

Kovo 11d.

Pavasarį, norint organizmą praturinti naudingomis medžiagomis, nepamirškite ne tik šviežių daržovių, bet ir žuvies. Tai ne tik skanus, lengvai paruošiamas, bet ir sveikatai itin naudingas produktas. O jeigu tradiciniai receptai kiek pabodo, nebijokite paeksperimentuoti. Pavyzdžiui, tradicinį nuo...


Iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų pasitraukę žmonės būtinuosius receptinius vaistus gaus nemokamai

Iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų pasitraukę žmonės būtinuosius receptinius vaistus gaus nemokamai

Kovo 10d.

Ukrainos gyventojai, įskaitant nelydimus nepilnamečius, kurie pasitraukė iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir užsiregistravo Migracijos departamento registracijos centre, nemokamai gaus ne tik būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir...


Vaistais paremti Ukrainą gali ir didmeninio platinimo licencijos neturintys juridiniai asmenys

Vaistais paremti Ukrainą gali ir didmeninio platinimo licencijos neturintys juridiniai asmenys

Kovo 10d.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad didmeninio platinimo licencijos neturintys juridiniai asmenys gali paremti Ukrainą vaistais, sudarydami trišales sutartis su platintojais ir Ukrainos gydymo įstaigomis. Suformuoti siuntą ir ją nugabenti į Ukrainą turėtų platintojas arba jo...


Odontologė paneigė tris didžiausius mitus apie dantų protezavimą

Odontologė paneigė tris didžiausius mitus apie dantų protezavimą

Kovo 10d.

Dantų protezavimą vis dar įsivaizduojame kaip dantis stiklinėje, nors šios srities specialistai visaip bando atkreipti mūsų dėmesį ir perduoti svarbią žinią: jei įlūžus ar iškritus pirmajam dančiui iškart kreiptumėmės į gydytoją protezuotoją, dantų stiklinėje mums niekada neprireiktų. Su...


Perspėja apie bundančias erkes: dar nevėlu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

Perspėja apie bundančias erkes: dar nevėlu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

Kovo 10d.

Vis dažniau palepinant saulei ir šylant orams daugiau laiko nori praleisti lauke. Tačiau gamtoje šiltajam sezonui jau ruošiasi ir bundančios erkės. Gydytojai ir draudikai perspėja, kad plika akimi vos pastebimo voragyvio įkandimas gali kainuoti sveikatą ar net gyvybę, o norint sumažinti rizikas...


Nukentėjusiesiems nuo karo Ukrainoje bus teikiama emocinė parama ir psichologinė pagalba

Nukentėjusiesiems nuo karo Ukrainoje bus teikiama emocinė parama ir psichologinė pagalba

Kovo 9d.

Reaguodama į karą Ukrainoje ir didėjantį iš jo atvykstančių žmonių skaičių, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su partneriais nuo šiandien pradeda teikti nemokamą pagalbą. Paskambinus trumpuoju numeriu 1809, kasdien veiks emocinės paramos linija rusų kalba, kurios darbui pasitelkiami...

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9