Vasario 21d. Ketvirtadienis

Įsipainioję sėkmėje, arba „Aš nežinau, ko noriu...“

Birželio 14d.
Įsipainioję sėkmėje, arba „Aš nežinau, ko noriu...“

Paprastai psichologinės pagalbos kreipiasi ne itin laimingi žmonės ir dėl įvairių priežasčių. Vieni kenčia nuo pykčių šeimoje, kiti – nuo nesutarimų darbe, treti – nuo artimųjų abejingumo ir pan. Tačiau yra žmonių, ypač jaunų, kurie jaučiasi nelaimingi, nors regimos išorinės priežasties lyg ir nėra. Jie supranta, kad iš pirmo žvilgsnio viskas jų gyvenime klojasi, tačiau jų neapleidžia vidinis nepasitenkinimas. Po trumpo įžanginio pokalbio, dažnai lyg gėdydamiesi ir jausdami kaltę, prisipažįsta: „Man atrodo, kad aš pats(-i) nežinau, ko noriu...“

Prekyba „sėkme“

Nemažai žmonių išaugo iš reklamos magijos, ir raginimas, jog kažkoks šokoladukas padės pajusti laimės skonį, jau nesuvilioja. Mąstantis žmogus šiandien paliudys, kad daikto, net ir labai norimo, įsigijimas geriausiu atveju suteikia tik trumpalaikį džiaugsmą. Kiekvienas namuose rastume knygų ar kitokių daikčiukų, į kuriuos pažiūrėję savęs paklaustume: „Ir ką aš galvojau tai pirkdamas?“ Aišku, čia nekalbama apie tokių šiandien gyvybiškai būtinų dalykų, kaip būsto, transporto priemonės, telefono ar kompiuterio, įsigijimą, – jų neturėjimas vienaip ar kitaip apsunkintų kasdienį gyvenimą. Ir vis dėlto daiktai, kaip rodo patirtis, nėra mūsų patiriamos laimės šaltinis, neužpildo vidinės tuštumos, kurią išgyvena vis didesnė visuomenės dalis.

Tačiau atsiranda kitas dalykas, žadantis mums laimę. Tai sėkmė. Ar patirti sėkmę reiškia būti laimingam? Tai klausimas, į kurį ieško atsakymo ne tik kiekvienas žmogus, bet ir psichologijos mokslas. Dar visai neseniai laimė buvo siejama su sėkme. Manyta, kad žmogus, kuriam sekasi tam tikroje srityje, savaime yra laimingas. Todėl atsirado įvairiausių paskaitų, seminarų, mokymų pasiūla, juose siekiama išmokyti, kaip tapti „sėkmingiems“. Šitokio posūkio visuomenės gyvenime vaisių nereikėjo ilgai laukti. Atsirado „sėkmingų“ organizacijų, kuriose dirbo vien „sėkmingi“ darbuotojai, įsikūrė privačios aukštosios mokyklos, kurios žadėjo iš silpniausių „trejetukininkų“ ir šiaip jau mažaraščių turtingų tėvelių vaikų už didelius pinigus parengti ne tik diplomuotus, bet ir „sėkmingus“ vadybininkus, ekonomistus ir pan. Kitaip sakant, sėkmė tapo labai patrauklia preke ir ne mažiau pelningu verslu. Tad ir mūsų gyvenime nuaidi žinia (beje, Vakarų pasaulyje jau gerokai pasenusi ir išsisėmusi): „Būk sėkmingu žmogumi!“

Taip visuomenėje atsirado naujas žmogaus tipas – sėkmingasis. Jis tapo svarbiausiu TV gyvenimo būdo laidų herojumi, įvairiausių renginių dalyviu ir pagrindiniu šalies gyvenimo kronikos veikėju, jo nuotraukos puošia blizgių žurnalų viršelius, jis save vadina „elito atstovu“...

Mūsų laikų herojus iš arčiau

Sėkmingasis – tai žmogus, kuris įveikia visas gyvenimo „aukštumas“, pasiekia visko, ko nori, ir yra tikras priekaištas tiems, kurie gyvenime nėra tiek pasiekę. Per gyvenimą eina lengvai, nerūpestingai ir nuolat šypsodamasis. Tie, kurie ėmėsi prekybos „sėkme“ verslo, savo laikysena tarytum sako: „Kiekvienas gali tapti sėkmingas, ateikite ir mes jus to išmokysime! Aišku, tai daug kainuos, bet ar gali būti geresnė investicija nei į savo laimę?“ Žiūrint į šiuos žmones apima keistas jausmas – lyg susidurtum su tuo, ką anksčiau jau matei. Paskui prisimeni, kad taip elgėsi tie, kurie traukė žmones pirmaisiais nepriklausomybės metais į įvairias sektas, kiek vėliau – ir „tinkliniai prekeiviai“, siūlydami „stebuklingus“ maisto papildus, buitinės chemijos ar kosmetikos priemones.

Vienas iš pagrindinių sėkmingojo priesakų – spindėti sėkme visur ir visada. Net kai nepasiseka, kai susiduri su tais, kurie nesugeba įvertinti tavo pasiekimų „aukštumų“, net kai vėl perskaitai žiniasklaidos tinklalapiuose neigiamus komentarus, turi puikiai atrodyti ir šypsotis, spindėti sėkme. Ir tai neatsitiktinai, nes sėkmingasis... pats yra prekė. Juk tiek, kiek jis populiarus ir „madingas“ visuomenėje, tokia yra jo „vertė“, kitaip sakant, tiek uždirbs; todėl jis visada pasiruošęs būti toks, kokio reikalauja situacija, kiti žmonės.

Kitas sėkmingojo priesakas – „Aš esu tas, kurio jums reikia.“ Tokio žmogaus pastangos eikvojamos tam, kad įsiteiktų nuolat besikeičiantiems aplinkiniams. Todėl sėkmingasis yra labai lankstus ir greitai prisitaikantis, neturi savo vertybių ir tampa bestuburis, nes visa matuoja paprasčiausia nauda. Pažintys su kitais jį domina tiek, kiek jie gali būti naudingi jo verslui arba populiarumui, draugauja tik su naudingais žmonėmis, net myli tik tuos, kurie jam naudingi, ir tol, kol naudingi. Todėl nesistebėkime sėkmingųjų tarpasmeninių santykių viražais (beje, juos nuolat seka ir aprašo spauda). Skaitydami apie tokių žmonių iširusius santykius, žinokime, kad išsisėmė ne jausmai, kurių ir nebuvo, bet kažkuriam baigėsi nauda, dažniausiai – materialinė, gaunama iš šių santykių. Draugystė ir meilė yra tik naudingas abipusis sandoris, todėl nė neverta kalbėti apie meilę artimui, pasiaukojimą, ištikimybę, rūpinimąsi silpnesniu, pagarbą kitam. Šiuolaikiniam sėkmingajam gyvenimas yra azartiškas žaidimas, paremtas asmenine nauda ir seilę varvinančių žiūrovų aplodismentais.

Ko dar jam trūksta?

Kreipdamiesi psichologinės pagalbos, tokie žmonės nuoširdžiai prisipažįsta, kad vadinamoji sėkmė jiems neteikia džiaugsmo, kad išoriškai blizgančiame gyvenime (populiarios studijos, išspręstos materialinės ir karjeros problemos, gausūs draugai, madingos laisvalaikio formos, kelionės) patiria vidinę tuštumą bei nusivylimą. Sėkmė, kurios taip uoliai siekė, nesuteikia jiems nei džiaugsmo, nei laimės. Maža to, pavargo save įtikinėti, kad gyvenimas jiems suteikė viską, apie ką aplinkiniai tik svajoja, taigi jau vien todėl turėtų būti laimingi. Kartais bando ieškoti artimųjų supratimo, bet paprastai išgirsta tik nuostabą ir pasmerkimą: „Ko tau dar trūksta?“

Teoriškai jie supranta, kad turi būti laimingi, o praktiškai gyvenimas tampa vis svetimesnis ir tuštesnis. Tokia būsena rodo pirmuosius depresijos požymius. Nesulaukęs aplinkinių supratimo, toks žmogus palaipsniui užsisklendžia vienatvėje, kartais vidinį skausmą bando įveikti alkoholiu, medikamentais, bėgimu nuo savęs į virtualią erdvę. Neretai tokio „sėkmingo“ gyvenimo baigtis būna tragiška. Todėl šiuolaikinėje psichologijoje yra brėžiama aiški takoskyra tarp žmogaus sėkmės ir laimingo gyvenimo. Tyrimų rezultatai rodo, kad sėkmės gyvenimo laimei nepakanka, o laimingas gyvenimas gali apsieiti ir be vadinamojo sėkmingo ir žibančio išorinio gyvenimo. Kodėl?

Laimingo gyvenimo dėmenys

Laikas, kai psichologijoje vyravo nuostata, kad svarbiausia yra įveikti vidines asmenybės problemas, pvz., nerimą, baimes, nepasitikėjimą savimi, įvairius kompleksus ir t. t., kurie trukdo žmogui jaustis laimingam, jau praeityje. Per pastarąjį šimtmetį žmonijos patirtis parodė, kad to nepakanka. Negana to – net sėkmė neužtikrina laimingo gyvenimo. Naujausių tyrimų duomenimis, laimingas šiuolaikinio žmogaus gyvenimas turi tris pagrindinius dėmenis.

Pirmiausia, laimingi yra tie, kurie sugeba džiaugtis savo praeitimi. Jie gerbia save todėl, kad, nepaisant sunkumų, jiems gyvenimas teikia pasitenkinimą. Yra laimingi, nes išsaugojo žmogiškąjį orumą, neišdavė savo vertybių ir neapgaudinėjo savęs. Laimingi žmonės neplaka savęs dėl nerealizuotų planų, nekaltina dėl įvykusių nesėkmių, o į savo praeitį žiūri su pagarba ir dėkingumu.

Antra, laimingi žmonės sugeba džiaugtis savo ateitimi, nes jiems būdingas optimizmas, viltingas pasitikėjimas Dievu ir savimi. Ateitis jų nebaugina ir neliūdina, nes jie žino, kad iškilusius sunkumus turės jėgų įveikti patys, Dievo padedami.

Trečia, laimingi žmonės džiaugiasi dabartimi. Jie sugeba gėrėtis supančiu pasauliu, naudodamiesi visais penkiais pojūčiais. Tai žmonės, kurie pastebi nepaprastumą kasdienybėje ir kaip dovaną suvokia susitikimus su kitais. Jų veikla – profesinė ir buitinė, susijusi su pomėgiais ir dvasiniu gyvenimu – teikia jiems džiaugsmą. Tokiems žmonėms vaikų auklėjimas ar savanoriška veikla pagelbstint silpnesniems gali būti daug didesnis džiaugsmo šaltinis, nei tiems, kuriems darbas atneša didelį pelną. Todėl labai svarbu užsiimti ne vien ta veikla, kurią numato pareigos ar būtinybė, bet ir ta, kuri teikia vidinį pasitenkinimą ir tikrą džiaugsmą.

Laimingi žmonės yra ir tie, kurie atrado aukščiausią gyvenimo prasmę (tą, kuri susijusi su tarnyste kitiems) ir ją mato veikloje, kuriai pasišventė. Aišku, kartais tas užsiėmimas atneša sėkmę, bet tai jau antraeilis dalykas. Didžių išradėjų, finansinių magnatų, menininkų ar šventųjų biografijose matome, kad jie užsiėmė ta ar kita veikla todėl, kad ji buvo įdomi, teikė vidinį džiaugsmą, o vėliau atrado ir tos veiklos prasmę.

Tad kai jaunas žmogus, kreipdamasis psichologinės pagalbos, sako: „Aš nežinau, ko noriu...“, nuraminu jį sakydama: „Užtat aš žinau, ko jūs norite, tiksliau – ko mes visi norime!“ O norime laimės. Tad turime būti gailestingi savo praeičiai, viltingi dėl ateities ir džiaugsmingi dabartyje, t. y. atrasti tuos užsiėmimus gyvenime, kurie teikia tikrą džiaugsmą ir kuriuose mes įžvelgiame aukščiausią prasmę.

Šaltinis: Bernardinai.lt
Socialiai atsakingas verslas: augimo erdvė ar neįgaliųjų reabilitacijos centras?

Socialiai atsakingas verslas: augimo erdvė ar neįgaliųjų reabilitacijos centras?

Vasario 21d.

Seimas ketina įpareigoti neįgaliuosius įdarbinančias įmones didžiąją dalį savo pelno – net 75 proc. – skirti neįgaliųjų integracijai. Socialinių įmonių asociacijos (SĮA) atstovai teigia, kad reintegracija šiuo metu jau yra vykdoma, pats siūlymas nepagrįstas jokiais skaičiavimais, o...


Populiarusis organizmo valymas: kiek dar tikėsime mitais?

Populiarusis organizmo valymas: kiek dar tikėsime mitais?

Vasario 21d.

Tam, kad pateisintų priverstinį organizmo valymą, žmonės gali prisigalvoti įvairiausių priežasčių, tačiau specialistai įspėja, kad detoksikacija užsiimti namuose nepatartina. Be to, populiarieji žarnyno valymai pridaro daugiau žalos nei naudos – išplauna gerąsias bakterijas, išbalansuoja...


Raudona ar balta mėsa: ką privalome žinoti ne tik renkantis, bet ir gaminant?

Raudona ar balta mėsa: ką privalome žinoti ne tik renkantis, bet ir gaminant?

Vasario 21d.

Visais laikais mėsa ir jos gaminiai kėlė daugybę diskusijų. Tiesa, mitybos specialistai tikina, jog visiškai išbraukti jos iš savo valgiaraščio nederėtų. Tačiau dažnam vartotojui kyla natūralus klausimas: kokią gi mėsą – raudoną ar baltą – rinktis, kuri iš jų vertingesnė ir kaip...


Gripo epidemiją atšaukė ketvirta šalies savivaldybė

Gripo epidemiją atšaukė ketvirta šalies savivaldybė

Vasario 20d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje sumažėjo, tačiau medikai ragina neprarasti budrumo. Šiuo metu gripo epidemiją skelbia 28 šalies savivaldybės. Gripo epidemija atšaukta keturiose šalies...


Ilgai laukta žinia pacientams: plečiamos šeimos gydytojų komandos

Ilgai laukta žinia pacientams: plečiamos šeimos gydytojų komandos

Vasario 20d.

Nuo šiol gydymo įstaigoms sudaromos sąlygos įsidarbinti papildomą šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiantį – slaugytojo padėjėją, gyvensenos medicinos specialistą, socialinį darbuotoją ar kineziterapeutą. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atstovų...


Patvirtinta Nacionalinė 2019–2023 metų imunoprofilaktikos programa

Patvirtinta Nacionalinė 2019–2023 metų imunoprofilaktikos programa

Vasario 19d.

Lietuva turi naują Nacionalinę imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą. Ją sausio pabaigoje patvirtino LR sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Taip siekiama Lietuvos gyventojus apsaugoti nuo užkrečiamųjų ligų ir jų komplikacijų, kontroliuoti skiepijimais valdomas užkrečiamąsias...


Specialistai pataria: sportuojant namuose, derinkite kardio ir jėgos treniruotes

Specialistai pataria: sportuojant namuose, derinkite kardio ir jėgos treniruotes

Vasario 19d.

Sporto nauda neabejoja niekas – treniruotės sustiprina kūną, padailina kūno linijas ir puikiai pakelia nuotaiką. Artėjant pavasariui sportas tampa dar aktualesnis. Norint pradėti sportuoti nebūtina eikvoti savo laisvo laiko eilėse prie treniruoklių sporto klubuose – tai galima daryti...


uberkulino mėginiai pernai padėjo išaiškinti 30 tuberkulioze sergančių vaikų

uberkulino mėginiai pernai padėjo išaiškinti 30 tuberkulioze sergančių vaikų

Vasario 19d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, pernai (2018 m.) Lietuvoje tuberkulino mėginiai padėjo išaiškinti 30 tuberkulioze (TB) susirgusių vaikų, iš kurių – 1 vaikui diagnozuota atvira plaučių tuberkuliozės forma.


Nuo skarlatinos saugo rankų higiena ir kosėjimo bei čiaudėjimo etiketas

Nuo skarlatinos saugo rankų higiena ir kosėjimo bei čiaudėjimo etiketas

Vasario 7d.

Karščiavimas, angina ir odos bėrimai. Tokiais simptomais pasireiškia infekcinė liga, kuria kasmet Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje suserga apie 1500 asmenų. Tai bakterijų Streptococcus pyogenes sukeliama liga – skarlatina. Liga dažniausiai diagnozuojama vaikams...


Lietuvių mokslininkai ieško vėžio įveikimo būdų

Lietuvių mokslininkai ieško vėžio įveikimo būdų

Vasario 7d.

Lietuvoje trečdalis piktybinių navikų vis dar nustatomi vėlyvųjų stadijų, kai nebeįmanoma visiškai pasveikti. Kaip kuo anksčiau diagnozuoti vėžį ir parinkti optimalų gydymą? Pagrindinė proveržio sąlyga – diegti šiuolaikines vaizdinimo, molekulinės diagnostikos technologijas.


Minime Duonos dieną – kaip išsirinkti ne tik skaniausią, bet ir sveikiausią?

Minime Duonos dieną – kaip išsirinkti ne tik skaniausią, bet ir sveikiausią?

Vasario 5d.

Nuo seno lietuviai duoną ne tik mėgo, bet ir garbino. Ji būdavo laikoma ir sveikatos šaltiniu, ir namų gelbėtoja, ir maitintoja. Tradiciškai vasario 5-ąją yra minima šv. Agotos – Duonos – diena, tačiau per daugybę metų keitėsi ne tik šio kepinio receptūra, bet ir požiūris į jį....


Visa tiesa apie bedančių žandikaulių atkūrimą

Visa tiesa apie bedančių žandikaulių atkūrimą

Vasario 5d.

Dantų praradimas – ypač nemaloni patirtis, kaip reikiant sujaukianti kasdienybę ir gyvenimo kokybę: paveikiama estetika, kramtymo bei virškinimo funkcija, apsunkinamas kalbėjimas. Apie neigiamas dantų netekimo pasekmes bei galimybę susigrąžinti šypseną ir pilnavertį gyvenimą kalbamės su...


Sergamumas gripu ir toliau sparčiai auga

Sergamumas gripu ir toliau sparčiai auga

Vasario 4d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) šalyje ir toliau didėja. Penktąją šių metų savaitę (2019 m. sausio 28 d. – vasario 3 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 179,2...


Viešbutyje, namuose ar mokykloje – patalinė blakė nesirenka

Viešbutyje, namuose ar mokykloje – patalinė blakė nesirenka

Vasario 4d.

Užsienio spaudoje girdisi pavojaus varpai – Jungtinėse Amerikos valstijose gyventojams siaubą kelia ne tik skorpionai ir kiti pavojingi gyviai, tačiau ir patalinė blakė. Pastaruosius metus gaunama ypač daug nusiskundimų ir pagalbos prašymų dėl namus, viešbučius ir net mokyklas apnikusių...


Ligonių kasos: dantų protezavimas pradedamas kompensuoti dar vienai pacientų grupei

Ligonių kasos: dantų protezavimas pradedamas kompensuoti dar vienai pacientų grupei

Vasario 4d.

Minint Pasaulinę kovos su vėžiu dieną, Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad nuo sausio Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas gali gauti asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos,...


Lietuvoje ir toliau registruojami nauji tymų susirgimo atvejai

Lietuvoje ir toliau registruojami nauji tymų susirgimo atvejai

Vasario 1d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informuoja, kad Lietuvoje ir toliau registruojami nauji tymų susirgimo atvejai vaikų ir suaugusiųjų grupėje, todėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) specialistai neturėtų prarasti budrumo įtardami ir diagnozuodami tymus. Asmenys, turėję sąlytį...


„Nuo agresyvių pacientų bėgame arba slepiamės“

„Nuo agresyvių pacientų bėgame arba slepiamės“

Sausio 31d.

Kauno rajone įvyko Respublikinės Kauno ligoninės psichiatrinės klinikos Marių sektoriaus profesinės sąjungos „Sandrauga“ narių susitikimas, kuriame dalyvavo profesinės sąjungos nariai, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis, teisininkai L....


Geriausia šalies vaistininkė griauna mitus apie sovietinių vaistų naudą

Geriausia šalies vaistininkė griauna mitus apie sovietinių vaistų naudą

Sausio 31d.

„Lenino tabletės“, „adolfas“, „zelionka“, vidurių lašai ar vitamino C žirneliai – nemaža dalis vyresnio amžiaus šalies gyventojų, užėję į vaistinę, vis dar teiraujasi šių sovietmečiu populiarių vaistų. Pasak geriausios šalies vaistininkės Kristinos...


Meningokokinė infekcija dažniau puola žiemą nei šiltuoju metų laiku

Meningokokinė infekcija dažniau puola žiemą nei šiltuoju metų laiku

Sausio 31d.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai primena, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo B tipo meningokoko infekcijos trijų mėnesių kūdikiai skiepijami nemokamai. Tėvams ar globėjams dėl šių skiepų reikia kreiptis į savo asmens...


V. Sutkus: užsimota ir...nieko

V. Sutkus: užsimota ir...nieko

Sausio 31d.

Valdžia sprendžia, visi vykdo? Kad viskas ne taip paprasta ir kad ne visos idėjos lengvai tampa realybe, jau galėtų patvirtinti ir sprendimų priėmėjai. Iš pernai paskelbto plano nuo 2019 metų vidurio įpareigoti viešąjį sektorių įdarbinti tam tikrą kiekį neįgaliųjų liko tik...rekomendacija.

Modifast

Modifast

Baltyminiai produktai svoriui mesti
lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9