Sausio 18d. Pirmadienis

Greičiau už virusą plinta nauja skurdo forma: Caritas atsakas pasitinkant Vargstančiųjų dieną

Lapkričio 13d.
Greičiau už virusą plinta nauja skurdo forma: Caritas atsakas pasitinkant Vargstančiųjų dieną

Sekmadienį, lapkričio 15 d., visame pasaulyje Katalikų bažnyčia minės Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurią prieš keturis metus inicijavo popiežius Pranciškus. Šventojo Tėvo Žinia „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32), kurią popiežius paskelbė artėjant šiųmetinei Vargstančiųjų dienai, kiekvieną asmeniškai kviečia susimąstyti, peržvelgti savo veikimą, pastangas ir galimybes padėti vargstantiems.

Savo įžvalgomis perskaičius popiežiaus Žinią pasidalino Lietuvos Vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir Caritas organizacijos atstovai.

Popiežius Vargstančiųjų dienai skirtoje Žinioje kalba ne tik apie skaudžią pandemijos realybę, bet ir galimą kiekvieno mūsų laikyseną. Pasak Šventojo Tėvo, metas, kurį dabar išgyvename, verčia persvarstyti daugelį dalykų, dėl kurių buvome garantuoti. Pandemijos laikas mus privertė izoliuotis, atėmė galimybę guosti ir būti arti savo bičiulių bei pažįstamų, kenčiančių dėl artimųjų netekties. Jaučiamės skurdesni ir silpnesni, nes patyrėme savo galimybių ribas, taip pat laisvės apribojimus. Darbo praradimas, galimybės būti su brangiais artimaisiais netektis, įprastinių tarpasmeninių santykių stoka – visa tai staiga atvėrė neįprastas perspektyvas. Teko suabejoti mūsų dvasiniais ir medžiaginiais turtais, ir suvokėme, kad jaučiame baimę.

Pasak popiežiaus, sunkumų užkluptam pasauliui dabar kaip tik tinkamas laikas vėl pajusti, kad mums reikia vienam kito, kad esame atsakingi už kitus ir pasaulį. Užsidarę savo namų tyloje iš naujo atradome, koks svarbus dalykas yra paprastumas ir kreipti žvilgsnį į esminius dalykus. Subrandinome poreikį naujos brolystės, gebančios reikšti tarpusavio pagalbą ir pagarbą.

Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininką Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą ypač palietė popiežiaus paraginimas, jog vargo situacijas svarbu matyti kaip galimybes. Vargas irgi gali paskatinti atvirumą santykiui, paskatinti dosnumą. Krikščionių bendruomenės turi atrasti dosnumo, dalijimosi patirtį, be kurios jos tiesiog negali egzistuoti. Kita vertus, ir krikščioniui asmeniškai svarbi dosnumo patirtis – juk laimingi tampame, kai dalijamės.

Arkivyskupas drauge su popiežiumi Pranciškumi pastebėjo, jog vargas šiandien ne tik materialinis, svarbu atsiliepti į aktualius žmonių poreikius. Pagalba drabužiais, maistu šiandien nėra pagrindinė žmonių reikmė, vis labiau reiškiasi naujos skurdo formos. „Vienatvės paliestų žmonių ryšio su bendruomene atkūrimas ir palaikymas tegul tampa mūsų bendruomenių karitatyvinės misijos pagrindine užduotimi, kurios negalime deleguoti kitiems“, - kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis popiežiaus Žinioje aktualizavo „žvilgsnio išlaikymą“. Vargo mažinimo problemą, pasak ministro, svarbu spręsti išlaikant žvilgsnį keliais lygmenimis: asmenišku, bendruomeniniu, instituciniu, administraciniu ir politiniu – visuose lygmenyse reikia ir pokyčių, ir dermės. L. Kukuraitis atkreipė dėmesį į popiežiaus kvietimą praplėsti savo pačių žvilgsnį į šalia esantį, būti bendradarbiavimo kultūros skatintojais savose bendruomenėse, o prioritetą teikti tiems, kurie kenčia dabar.

Apžvelgdamas Lietuvos situaciją ministras akcentavo, kad visus keturis metus buvo sistemingai dirbama dėl tokių makro rodiklių kaip santykinio skurdo, skurdo rizikos lygio mažinimas, teigiamas pokytis pajamų nelygybės rodikliuose (augančioje ekonomikoje tam pasiekti reikia labai svarių politinių pastangų), kad kuo mažiau vaikų patektų į globos įstaigas, kad šeimos būtų stiprios ir savarankiškos ir kad stiprėtų NVO sektorius.

Ką dar galime padaryti mažinant vargstančiųjų atskirtį ir kančią? Esame dosnūs ar dažniau abejingi? Ar tik pandemijos gali mus išjudinti iš asmeninio komforto bei gerovės zonos, kad išdrįstume padėti kitiems? Šie klausimai kyla analizuojant popiežiaus Žinią.

„Kiek daug ištiestų ir pagalbą teikiančių rankų matėme pastaraisiais mėnesiais, apnikti skausmą, nusivylimą ir sumaištį nešančio viruso! Drąsą ir rūpestį patyrėme iš gydytojų, slaugytojų, viešosios valdžios atstovų, dvasininkų, įvairių nevyriausybinių organizacijų darbuotojų bei jiems pagelbstinčių savanorių. O kur dar tyliai ir dosniai dalijamas gerumas mūsų kaimynystėje gyvenančių žmonių! Visų jų ištiestos rankos padėjo atsilaikyti prieš užkratą ir baimę, teikė paramą, paguodą ir viltį“, -  sakė D. Bukeikaitė, atkreipdama dėmesį į popiežiaus mintis.

Pirmoji pandemijos banga užklupo mus nepasiruošusius, sukeldama sumaištį. Teko per labai trumpą laiką pakeisti įprastą savo gyvenimo stilių, bendravimo įpročius, kasdienę rutiną, perorientuoti savo gyvenimo kryptį. Antroji pandemijos banga kelia savų iššūkių, kuriuos visų pirma pajaučia patys pažeidžiamiausi – vargstantys žmonės: vieniši seneliai, sunkumų patiriančių šeimų vaikai, ligoniai, benamystę išgyvenantys, prarandantys pajamų šaltinius.

„COVID-19 pasaulinė pandemija turi realią galimybę išjudinti kritinę masę žmonių prisidėti prie žmogaus fizinės, psichologinės ir dvasinės gerovės. Tai gali padėti mažinant tarpusavio atskirtį ir vienišumą, kurio pastaruoju metu matome vis daugiau. Vienišumas nesirenka, paliečia ne tik skurstančius, bet ir tuos, kurie daugiau ar mažiau yra apsirūpinę finansiškai, bet dėl įvairių priežasčių liko vieniši – jiems nepavyko sukurti šeimos ar išsaugoti santykių su artimaisiais“ – atkreipia dėmesį Caritas atstovai.

Popiežius Pranciškus moko, kad esminis dalykas yra asmeniškai gyventi evangeliniu neturtu, įsiklausyti į tylų vargstančiųjų šauksmą, solidarizuotis su jais ir kviesti dalyvauti banduomenės gyvenime. Sunku išlaikyti į vargšą nukreiptą žvilgsnį, tačiau tai būtina labiau negu bet kada siekiant mūsų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui suteikti teisingą kryptį. Šventasis tėvas kviečia ne daugžodžiauti, bet konkrečiai įsipareigoti savo gyvenimu, gaivinamu Dievo meilės.

„Popiežiaus Pranciškaus Žinios įkvėpti, atnaujinkime savo asmenines ir bendruomenines pagalbos vargstantiems tarnystes, sutelkę žvilgsnį į vieną skaudžiausių šiuolaikinių visuomenių skurdo formų – vienatvę“, - kvietė Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, pabrėždama, kad vargas turi skirtingus veidus ir reikalauja skirtingų sprendimų.

 

Parengta pagal

Popiežiaus Pranciškaus Žinią IV Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga „Vargšui ištiesk ranką“ (Sir 7, 32), https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2020-06-13_vargstanciuju-dienos-proga-2020

Caritas organizacija – pasaulyje ir Lietuvoje veikiantis pagalbos tinklas, siekiantis visuomenėje mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.

2019 m. Caritas pagalbą gavo 40 tūkst. žmonių.

2019 m. Caritas veiklose darbavosi apie 250 darbuotojų ir apie 2900 savanorių.

Caritas Lietuvoje turi platų pagalbos šeimai ir vaikams tinklą (vaikų dienos centrai), teikia pagalbą sergantiems, vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms, aprūpina stokojančius maistu bei drabužiais, įgyvendina įvairias programas, skirtas patiriantiems benamystę, smurtą ir priklausomybes, taip pat vykdo migrantų, pabėgėlių, nuteistųjų, darbo neturinčių asmenų integraciją į visuomenę.

Lietuvos Caritas informacija

 

Daugiau informacijos galima teirautis

Lietuvos Caritas generalinės sekretorės

Deimantės Bukeikaitės, tel. +370 645 21506

 

„Sodra“ į pensijų kaupimą įtraukė 34 tūkstančius gyventojų – turės pusmetį apsispręsti

„Sodra“ į pensijų kaupimą įtraukė 34 tūkstančius gyventojų – turės pusmetį apsispręsti

Sausio 8d.

Jums mažiau nei 40 metų, dirbate pagal darbo sutartį arba vykdote savarankišką veiklą ir niekada iki šiol nekaupėte pensijai? Pasitikrinkite asmeninę „Sodros“ paskyrą – galite būti vienas iš 34 tūkstančių gyventojų, kurie metų pradžioje įtraukiami į antros pakopos pensijų kaupimą.


Maisto švaistymas – didelė šių dienų problema: kiek tonų išmetame ir kaip su tuo kovoti?

Maisto švaistymas – didelė šių dienų problema: kiek tonų išmetame ir kaip su tuo kovoti?

Sausio 8d.

Maisto švaistymas – didelė šių dienų problema, todėl nenuostabu, kad su tuo kasmet stengiamasi vis labiau kovoti: kuriami įvairiausi su zero waste susiję judėjimai, žmonės raginami atsisakyti vienkartinių puodelių, šiaudelių, plastikinių maišelių, skatinamas likučių panaudojimas ir...


Kodėl svarbu skiepytis nuo COVID-19 ligos: kaip susidaro specifinis imunitetas?

Kodėl svarbu skiepytis nuo COVID-19 ligos: kaip susidaro specifinis imunitetas?

Sausio 8d.

Siekiant kuo greičiau suvaldyti visą pasaulį jau beveik metus sukausčiusią koronaviruso sukeltą pandemiją, labai svarbu skiepytis nuo COVID-19 ligos. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, jog vakcinos jau...


NVSC informuoja apie sausio 7 dienos COVID-19 protrūkius

NVSC informuoja apie sausio 7 dienos COVID-19 protrūkius

Sausio 8d.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronaviruso (COVID-19) protrūkius.


Darbą pradeda sveikatos apsaugos ministro patarėja A. Riukienė

Darbą pradeda sveikatos apsaugos ministro patarėja A. Riukienė

Sausio 8d.

Prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) komandos prisijungė ministro patarėja Asta Riukienė. Ji bus atsakinga už sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtrą ir koordinavimą.


Ministras pasiūlė NVSC vadovui trauktis iš užimamų pareigų

Ministras pasiūlė NVSC vadovui trauktis iš užimamų pareigų

Sausio 8d.

Penktadienį ryte sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys susitiko su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) vadovu Robertu Petraičiu aptarti NVSC veiklą krizės laikotarpiu, ateities perspektyvas, pasidalijo savo įžvalgomis dėl tolesnio darbo. Pokalbio metu ministras pasiūlė NVSC...


Kviečiama teikti paraiškas Europos saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimams gauti

Kviečiama teikti paraiškas Europos saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimams gauti

Sausio 8d.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia teikti novatoriškų metodų, kuriuos pritaikant darbo vietoje sprendžiamos raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemos, pasiūlymus 2020–2022 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimams gauti.


Respublikinės Šiaulių ligoninės naujienos: klinikoje pernai gimė net 31 dvynukų pora

Respublikinės Šiaulių ligoninės naujienos: klinikoje pernai gimė net 31 dvynukų pora

Sausio 8d.

Praėjusieji metai Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje buvo ypatingi – dar niekad iki šiol Akušerijos skyriaus gimdyklose per metus nebuvo gimusi net 31 dvynukų pora. Klinikos vadovės pareigas laikinai einanti akušerė ginekologė Emilija Bogužienė sako, kad...


Onkologinių ligų prognozės: galimybės stabilizuoti mirtingumą tampa realybe

Onkologinių ligų prognozės: galimybės stabilizuoti mirtingumą tampa realybe

Sausio 7d.

Šiandien, visam pasauliui kovojant su koronaviruso pandemija, toliau klesti ir kita opi sveikatos problema – nuolat auga sergamumas onkologinėmis ligomis, kasmet nusinešančiomis vis daugiau gyvybių. Nors ekspertų prognozės rodo, kad per artimiausią dvidešimtmetį situacija gali blogėti,...


Obuoliai karaliauja ir žiemą: jų nauda organizmui ir patarimai, kokiomis sąlygomis juos laikyti

Obuoliai karaliauja ir žiemą: jų nauda organizmui ir patarimai, kokiomis sąlygomis juos laikyti

Sausio 7d.

Obuoliai – tikriausiai labiausiai pamėgti, plačiausiai auginami ir daugiausiai vartojami vaisiai Lietuvoje. Jie ypatingai naudingi kiekvieno organizmui, nes juose gausu vitaminų ir įvairių mikroelementų, kurių itin reikia dabar, šaltuoju metų laiku. Kad organizmas gautų reikalingų medžiagų,...


Išmesti nereikia naudoti – kur dėsite kablelį? 4 gardūs maisto likučių receptai

Išmesti nereikia naudoti – kur dėsite kablelį? 4 gardūs maisto likučių receptai

Sausio 7d.

Nors didžiosios metų šventės oficialiai baigėsi, apie šventinį patiekalų maratoną mums vis dar primena namuose užsilikę maisto likučiai. Virtuvės spintelėje gulinti apdžiūvusi duona, šaldytuvo kampe pamirštos burokėlių salotos – daugelio šiandienos lietuvių kasdienybė. Tačiau neskubėkite...


Naujų metų pasižadėjimai ir spintų valymas – proga atsisakyti sveikatai kenkiančių drabužių ir avalynės

Naujų metų pasižadėjimai ir spintų valymas – proga atsisakyti sveikatai kenkiančių drabužių ir avalynės

Sausio 7d.

Bene kiekvieno žmogaus spintoje galima rasti jam netinkamų drabužių ir batų – tai per siauros kelnės, į kurias planuojama įlįsti po kelių mėnesių, tai rankas veržiantys nepatogūs marškiniai, tai per išpardavimą pirkti bateliai, po kurių avėjimo prireikia ne vieno pleistro. Tačiau nedažnai...


NVSC informuoja apie sausio 6 dienos COVID-19 protrūkius

NVSC informuoja apie sausio 6 dienos COVID-19 protrūkius

Sausio 7d.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronaviruso (COVID-19) protrūkius.


VVKT įspėja: nepakliūkite sukčiams į rankas

VVKT įspėja: nepakliūkite sukčiams į rankas

Sausio 7d.

Europos vaistų agentūrai (EVA) registravus jau antrąją vakciną nuo COVID-19 ligos ir vis labiau įsibėgėjant vakcinacijos procesui, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) nori įspėti, kad virtualioje erdvėje nuo pat pandemijos pradžios vis atsiranda siūlymų įsigyti vaistų nuo COVID-19 ligos...


VLK primena: rizikos grupės asmenys nuo gripo dar gali pasiskiepyti nemokamai

VLK primena: rizikos grupės asmenys nuo gripo dar gali pasiskiepyti nemokamai

Sausio 7d.

Ligonių kasos vis dažniau po Naujųjų metų sulaukia klausimų, ar dar ne per vėlu skiepytis nuo gripo? Specialistai vieningai tvirtina – tikrai ne, tačiau delsti nereikėtų. Šiuo metu gydymo įstaigos dar turi rizikos grupės asmenims skirtos gripo vakcinos, tad pasiskiepyti galima greitai ir...


SAM kviečia slaugytojus, akušerius, perfuzininkus ir paramedikus į nuotolinius mokymus

SAM kviečia slaugytojus, akušerius, perfuzininkus ir paramedikus į nuotolinius mokymus

Sausio 7d.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centru (SSKC) kviečia bendrosios praktikos slaugytojus (visų specializacijų), akušerius, perfuzininkus ir paramedikus į tiesiogines vaizdo paskaitas.


Parengtos rekomendacijos padės išvengti kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų

Parengtos rekomendacijos padės išvengti kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų

Sausio 7d.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas apie rizikos vertinimo ir valdymo priemones, susijusias su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija. Tikimasi, kad šios rekomendacijos padės darbdaviams kurti ir palaikyti tvarią darbo aplinką.


NVSC atsako į dažniausius klausimus dėl vaikų izoliacijos

NVSC atsako į dažniausius klausimus dėl vaikų izoliacijos

Sausio 6d.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) atsako į dažniausiai epidemiologinę diagnostiką atliekantiems specialistams dėl vaikų izoliacijos užduodamus klausimus.


Ligonių kasos: sveikatos paslaugos Jungtinėje Karalystėje bus apmokamos pagal patvirtintas taisykles

Ligonių kasos: sveikatos paslaugos Jungtinėje Karalystėje bus apmokamos pagal patvirtintas taisykles

Sausio 6d.

Europos Sąjungai (ES) ir Jungtinei Karalystei (JK) paskutinėmis 2020-ųjų dienomis susitarus dėl ateities santykius reguliuosiančio partnerystės susitarimo, pagaliau buvo atsakyta į daugelį klausimų, kėlusių nerimo visiems, kurių kasdienis gyvenimas susijęs su šia šalimi. Aiškumo dėl sveikatos...


NVSC informuoja apie sausio 5 d. COVID-19 protrūkius

NVSC informuoja apie sausio 5 d. COVID-19 protrūkius

Sausio 6d.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja apie per praėjusią parą Lietuvoje fiksuotus koronaviruso (COVID-19) protrūkius.

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9