Gruodžio 9d. Pirmadienis

EASD (Europos diabeto tyrimų asociacijos) pateikta analizė rodo, kad Trajenta™ (linagliptinas) yra veiksmingas ir gerai toleruojamas 2 tipo cukriniu diabetu (CD) sergančių pacientų, kurie yra gydomi ir kitais įvairiais vaistais

Lapkričio 14d.
EASD (Europos diabeto tyrimų asociacijos) pateikta analizė rodo, kad Trajenta™ (linagliptinas) yra veiksmingas ir gerai toleruojamas 2 tipo cukriniu diabetu  (CD) sergančių pacientų, kurie yra gydomi ir kitais įvairiais vaistais

Berlynas, Vokietija, ir Indianapolis, JAV, 2012 m. spalio 2 d. –  Boehringer Ingelheim ir Eli Lilly  šiandien paskelbė ir pristatė EASD didelės apimties III fazės klinikinio tyrimo rezultatus bei tris III fazės klinikinių tyrimų apibendrintas analizes. Pateikti duomenys patvirtina, kad Trajenta™ (linagliptinas) yra veiksmingas ir gerai toleruojamas, jį skiriant 2 tipo CD  sergantiems pacientams, o taip pat ir senyviems pacientams bei sergantiems diabetine nefropatija.1,2 ,3-4 Linagliptino tabletė vartojama vieną kartą per parą ir skiriama monoterapijai pacientams, kuriems vien dieta ir fizinis krūvis nepadeda pasiekti glikemijos kontrolės ir kurie netoleruoja metformino arba jo negali vartoti dėl inkstų funkcijos sutrikimo. Linagliptinas taip pat yra patvirtintas sudėtiniam gydymui, derinant su metforminu ir su metforminu bei sulfonilšlapalo dariniu.

„Deja, 2 tipo  CD gydymas yra sudėtingas ir keliantis iššūkių,” teigė prof. Klaus Dugi, bendrovės Boehringer Ingelheim vyresnysis viceprezidentas medicinai. „Dauguma pacientų yra senyvo amžiaus arba serga ir kitomis ligomis. Kuo didesnė mūsų klinikinė patirtis, tuo labiau įsitikiname, kad linagliptinas  veiksmingas ir gerai toleruojamas  2 tipo  CD  sergančių pacientų.”

Boehringer Ingelheim ir Eli Lilly pristatė III fazės klinikinio tyrimo rezultatus. Šiame tyrime 1261 pacientui, kuriam skiriant bazinį insuliną nepavyko pasiekti glikemijos kontrolės, vertintas ilgalaikis papildomai skiriamo linagliptino saugumas ir veiksmingumas, lyginant su placebu.*.Linagliptino saugumas ir toleravimas buvo panašus į placebo. Hipoglikemijų dažnis taip pat buvo panašus abiejose grupėse (linagliptino – 31,4 proc., placebo – 32,9 proc.) ir linagliptiną vartojusių pacientų glikemijos kontrolė buvo geresnė (52 savaitę pagal placebą koreguotas HbA1c pokytis nuo tyrimo pradžios buvo -0,53 proc. [P<0,0001]). 2 tipo CD sergantiems pacientams HbA1c tyrimas atliekamas, norint nustatyti gliukozės kiekio kraujyje rodiklį per pastaruosius du ar tris mėnesius. Kūno svoris išliko nepakitęs abiejose grupėse visu gydymo laikotarpiu.

Linagliptinas, skiriamas kartu su baziniu insulinu*, buvo saugus ir veiksmingas gydant vyresnio amžiaus pacientus (≥ 70 metų). Tokie duomenys gauti atskiroje  dviejų III fazės klinikinių tyrimų bendroje analizėje, kurioje 2 tipo CD sergantiems vyresnio amžiaus pacientams jau skiriamas gydymas baziniu insulinu buvo papildytas linagliptinu arba placebu, vertinant gydymo saugumą ir veiksmingumą 24  savaičių laikotarpiu. Vyresnio amžiaus asmenų, sergančių 2 tipo CD, ligos trukmė yra paprastai ilgesnė, jų beta ląstelių funkcija sumažėjusi, todėl neretai reikalinga skirti sudėtinį gydymą su baziniu insulinu. Šioje pažeidžiamoje senyvų žmonių populiacijoje kartu su baziniu insulinu vartojamas linagliptinas buvo gerai toleruojamas, o bendras nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo panašus kaip placebo grupėje. Linagliptinas pagerino glikemijos kontrolę -0.77 proc.(pagal placebą koreguotas HbA1c pokytis nuo tyrimo pradžios [P<0,0001]), nedidindamas hipoglikemijos rizikos (linagliptino grupėje hipoglikemijos atvejų buvo 28,6  proc. o placebo grupėje – 37,2 proc.

Trečiojoje septynių III fazės klinikinių tyrimų analizėje vertinti įvairūs saugumo ir veiksmingumo rodikliai, susiję su linagliptino vartojimu,  skiriant jį vyresnio amžiaus (≥ 65 metų) 2 tipo CD sergantiems  pacientams monoterapijai ir kartu su įvairiais gliukozės kiekį kraujyje mažinančiais vaistais. Šios analizės duomenys parodė, kad vyresnio amžiaus pacientams (≥ 65 metų) skiriamas linagliptinas yra gerai toleruojamas ir nereikalaujantis dozės koregavimo..

Linagliptinas sumažino gliukozės kiekį kraujyje, vertinant -0,62 proc. HbA1c pokytį 24 savaitę nuo tyrimo pradžios  proc. P<0,0001, koreguota pagal placebą). Gliukozės kiekis kraujyje nevalgius labiau sumažėjo linagliptinu gydytiems pacientams (koreguotas pagal placebą vidutinis pokytis -14,8 mg/dl, P<0,0001; -0,82 mmol/l), o nepageidaujamų reiškinių dažnumas buvo panašus kaip  placebo grupėje (71,3 proc. lyginant su 73,3 proc.). Su vaistu susijusių nepageidaujamų reiškinių dažnis linagliptino grupėje buvo panašus kaip  placebo grupėje (18,1proc. lyginant su 19,8 proc.).

„Tai daug vilčių teikiantys duomenys šioje populiacijoje, kurios gydymas sudėtingas,” teigė profesorius Anthony Barnett, Jungtinės Karalystės Birmingemo universiteto medicinos profesorius emeritas. :Daugumai senyvų pacientų kyla papildomų problemų dėl saugumo ir toleravimo, kaip antai gretutinės ligos, sutrikusi inkstų veikla ir didesnė hipoglikemijų rizika. Linagliptinas yra veiksmingas ir gerai toleruojamas vaistas 2 tipo CD  vyresnio amžiaus pacientams gydyti, kurį skiriant nereikia koreguoti vaisto dozės ar atlikti papildomų tyrimų, net ir esant sumažėjusiai inkstų funkcijai. Tokiose situacijose, kai gydymo pasirinkimas tampa vis labiau ribotas, linagliptinas puikiai praplės mūsų gydymo galimybes.”

Kitos analizės duomenimis, linagliptinas buvo veiksmingas ir  pacientams su diabetine nefropatija. Ši komplikacija nustatoma daugeliui 2 tipo CD sergančių ligonių. Šiuo metu 2 tipo CD ir inkstų liga sergantiems pacientams geriamųjų vaistų pasirinkimas yra labai ribotas. Septynių, atsitiktinių imčių, klinikinių tyrimų analizėje duomenys, gauti po 24 savaičių gydymo, buvo sujungti ir suskirstyti į dvi grupes. Į pirmąją grupę įtraukti pacientai, kuriems diabetinė nefropatija nustatyta ankstyvosiose 2 tipo CD stadijose, t.y. pacientai su nuolatine albuminurija (albumino-kreatinino [AK] santykis šlapime 30–3000 mg/g), gydomi pastovia AKF (angiotenziną konvertuojančio fermento) inhibitorių doze arba ARB (angiotenzino II receptorių blokatoriaus) doze. Į antrąją grupę įtraukti diabetine nefropatija sergantys vyresnio amžiaus pacientai (≥65 metų), kurie atitiko AK santykio šlapime kriterijus. Pirmosios grupės pacientai nevartojo arba vartojo kitų geriamųjų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, o antrosios grupės pacientai vartojo įvairių gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, taip pat ir insulino.

Pirmos grupės pacientų pagal placebą koreguoto HbA1c pokytis ir glikemijos nevalgius pokytis atitinkamai buvo -0,71 proc.ir -1,4 mmol (abiejų P<0,0001). Linagliptinas taip pat ženkliai (33 proc., P<0,05) sumažino AK santykį šlapime. Antrojoje grupėje linagliptinas ženkliai (30 proc. P<0,05) sumažino koreguotą AK santykį šlapime. Albuminurijos sumažėjimas abiejose grupėse buvo didesnis nei buvo tikėtasi, vertinant linagliptino glikemiją mažinantį poveikį.

Europoje linagliptinas (5 mg, vartojamas vieną kartą per parą) yra pavadinimu Trajenta™ (linagliptinas), o JAV - kaip Tradjenta™ (linagliptinas). Tai vieną kartą per parą vartojama tabletė, kuri skiriama kartu su dieta ir fiziniu krūviu, siekiant pagerinti 2 tipo CD sergančiųjųsuaugusių pacientų glikemijos kontrolę. 1 tipo cukrinio diabeto bei diabetinės ketoacidozės (padidėjusio ketonų kiekio kraujyje ar šlapime) linagliptinu gydyti negalima. Europoje linagliptinas nėra patvirtintas vartoti kartu su insulinu. Vartojant linagliptiną nereikia koreguoti dozės esant susilpnėjusiai inkstų funkcijai ar esant kepenų pakenkimui†.

Apie cukrinį diabetą

Manoma, kad pasaulyje 1 ir 2 tipo cukriniu diabetu serga 366 milijonai žmonių. 2 tipo cukrinis diabetas yra dažniausias  ir sudaro apie 90–95 proc. visų diabeto atvejų. Diabetas yra lėtinė liga, kuri pasireiškia, kai organizme nepagaminamas reikiamas insulino kiekis arba jis nėra tinkamai panaudojamas.

Kompanijos „Boehringer Ingelheim“ ir „Eli Lilly “ 2011 m. sausio mėn. kompanijos „Boehringer Ingelheim“ ir „Eli Lilly and Company“ paskelbė sudarančios susivienijančios cukrinio diabeto srityje ir dėmesį sutelksiančios į keturis kuriamus vaistinius preparatus, priklausančius kelioms didžiausioms ir perspektyviausioms vaistų klasėms. Šis susivienijimas jungia dviejų pirmaujančių pasaulyje farmacijos kompanijų stiprybes: „Boehringer Ingelheim“ solidžią profesinę tyrimais paremtų inovacijų patirtį ir „Lilly“ novatoriškus tyrimus, patirtį ir pirmųjų darbų cukrinio diabeto srityje istoriją. Suvienijusios jėgas, kompanijos demonstruoja įsipareigojimą rūpintis cukriniu diabetu sergančiais pacientais, abi kartu telkiasi į pacientų poreikių tenkinimą. Daugiau apie šią sąjungą skaitykite www.boehringer-ingelheim.com arba www.lilly.com.

Apie „Boehringer Ingelheim“

„Boehringer Ingelheim“ grupė yra viena iš 20-ies pasaulyje pirmaujančių farmacijos kompanijų. Kompanija, valdoma iš Ingelheim, Vokietijos, veikia visame pasaulyje ir turi 145 padalinius bei daugiau nei 44 000 darbuotojų. Nuo pat įkūrimo 1885 metais šeimai priklausanti kompanija tiria, diegia, gamina ir parduoda naujus didelės terapinės vertės vaistus, skirtus žmonėms bei veterinarijai.

Viena iš pagrindinių „Boehringer Ingelheim“ kompanijos vertybių yra socialiai atsakingas elgesys. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, rūpinimasis darbuotojais ir jų šeimomis, lygių galimybių užtikrinimas visiems darbuotojams yra kompanijos veiklos pagrindas visame pasaulyje. Tarpusavio bendradarbiavimas ir pagarba, taip pat aplinkos apsauga ir išteklių tausojimas yra svarbūs veiksniai visuose „Boehringer Ingelheim“ kompanijos darbuose.

2011 m. „Boehringer Ingelheim“ kompanijos pardavimas siekė apie 13,2 milijardų eurų. Išlaidos tyrimams receptinių vaistų srityje siekia 23,5 proc. jų pardavimų sumos.

Daugiau informacijos www.boehringer-ingelheim.com.

Apie „Eli Lilly “

Pirmaujanti inovacinė korporacija „Lilly“, taikydama naujausius tyrimus, atliekamus visame pasaulyje esančiose laboratorijose, bendradarbiaudama su žymiomis mokslo organizacijomis, vysto vis didėjantį savo farmacijos produktų portfelį. Kompanijos centrinė būstinė yra įsikūrusi Indianapolyje, JAV. Gamindama medikamentus ir skleisdama informaciją „Eli Lilly“ tenkina  svarbiausius medicinos poreikius pasaulyje. Papildomą informaciją apie „Eli Lilly“ galima rasti adresu: www.lilly.com

Apie „Eli Lilly ir Diabetą“   Jau daugiau kaip 85-erius metus kompanija „Eli Lilly“ yra pasaulio lyderė, pradėjusi taikyti farmacijos pramonėje tobuliausius gydymo būdus, kad padėtų žmonėms, sergantiems diabetu. 1923 metais „Eli Lilly“ laboratorijose sukūrė pirmąjį komercinį insuliną pasaulyje, „Eli Lilly“ iki šiol pirmauja, kurdama inovatyvias medicinos priemones ir jų leidimo prietaisus cukriniam diabetui valdyti. Be to, „Eli Lilly“ taip pat yra įsipareigojusi teikti pagalbą ne vien gydymo srityje, bet ir kurti praktines, mokymo ir paramos programas, padedančias sėkmingai gydyti diabetą. Kompaniją veiklai įkvepia ir skatina kiekvieno žmogaus, sergančio cukriniu diabetu, istorija. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.lillydiabetes.com

Šiame pranešime spaudai pateikiami prognoziniai pareiškimai apie linagliptino tabletes, skirtas 2 tipo diabeto gydymui. Tai atspindi bendrovės „EliLilly“ dabartinius įsitikinimus; tačiau kaip ir su kitais tokio pobūdžio įsipareigojimais, vaistų kūrimo ir teikimo rinkai procese yra esminių rizikų bei neapibrėžtumo. Nėra garantijos, kad būsimi klinikinių tyrimų rezultatai ir pacientų patirtis atitiks dabartines tyrimų išvadas arba kad pasitvirtins linagliptino komercinė sėkmė. Informacijos apie šias ir kitas rizikas bei neapibrėžtumus galite rasti bendrovės „Eli Lilly“ naujausiose JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos (angl., Securities and Exchange Commission) ataskaitose (10-Q ir 10-K formos). „Eli Lilly“ neįsipareigoja atnaujinti šių teiginių apie perspektyvas.

KONTAKTINIS ASMUO:
Arnd Prilipp
Esamų ir būsimų produktų CVM
Boehringer Ingelheim GmbH
El. paštas: arnd.prilipp@boehringer-ingelheim.com
Tel.: +49 (6132) 77-2091

Tammy Hull
Vadovas ryšiams
Lilly diabeto padalinys
El. paštas: hullta@lilly.com
Tel.: (317) 651-9116

NUORODOS

1. Yki-Järvinen H, Rosenstock J, Durán-Garcia S, et al. Long-term safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to basal insulin in patients with type 2 diabetes: a 52-week randomised, placebo-controlled trial. Žodinis pranešimas Nr.6, pristatytas 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

2. Groop P, Cooper M, Perkovic V, et al. Effects of the DPP-4 inhibitor linagliptin on albuminuria in patients with type 2 diabetes and diabetic nephropathy. Santrauka. 2012 m. spalio 1-5 d.

3. Patel S, Schernthaner G, Barnett A, et al. Safety and efficacy of linagliptin in elderly patients with type 2 diabetes: evidence from 1331 individuals aged ≥=65 years. Pristatyta 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

4. Woerle HJ, Neubacher D, Patel S, et al. Safety and efficacy of linagliptin plus basal insulin combination therapy in a vulnerable population of elderly patients (age = 70 years) with type 2 diabetes. Pristatyta 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

5. EMA. Trajenta™ (linagliptino) tabletės. Europos vaistų agentūros (EMA) Preparato charakteristikų santrauka. 2011 m..
6. International Diabetes Federation. The Global Burden. Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) diabeto atlasas. 2011 m. (5-asis leidimas).
7. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai. Šalių duomenys apie diabetą: šalių įvertinimai ir bendroji informacija.
8. International Diabetes Federation. What is Diabetes? Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) diabeto atlasas. 2011 m. (5-asis leidimas).


Žymės: Vaistai , diabetas , easd , sveikata , ligos
Užsikrėtusiųjų ŽIV gynėjai siekia sutrumpinti ligonių kelią pas infektologą

Užsikrėtusiųjų ŽIV gynėjai siekia sutrumpinti ligonių kelią pas infektologą

Lapkričio 29d.

Pasaulinės AIDS dienos, kurią minėsime gruodžio 1-ąją, išvakarėse į sostinės gatves išriedėjo troleibusai su užrašais „Išsitirk dėl ŽIV nemokamai ir anonimiškai“. Apie tai gyventojams primena ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra”.


Negelbsti net Kalėdos: Lietuvos gyventojai labiausiai nemėgsta žiemos

Negelbsti net Kalėdos: Lietuvos gyventojai labiausiai nemėgsta žiemos

Lapkričio 29d.

Net ir didžiausios metų šventės negelbsti žiemos nuo nemylimiausio sezono titulo. Daugiausiai, arba 43 proc. šalies gyventojų įvardija, kad būtent žiema yra nemėgstamiausias jų metų laikas. Šį tyrimą inicijavę draudikai konstatuoja, kad tokiam vertinimui neturi įtakos sveikatos sutrikimų ar kitų...


Kaip atsilaikyti ligų sezono metu: vaistininkė pataria išbandyti „Džeimso Bondo“ dušą

Kaip atsilaikyti ligų sezono metu: vaistininkė pataria išbandyti „Džeimso Bondo“ dušą

Lapkričio 29d.

Termometro stulpeliui svyruojant tarp teigiamos ir neigiamos temperatūros, sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, kad nulinė oro temperatūra yra puiki terpė ligų sukėlėjams plisti. Į kovą su virusais ir bakterijomis pasitelkiant įvairias imuninės sistemos apsaugos ir grūdinimosi...


Daugiau dėmesio senjorų mitybai: Lietuvoje bus pristatyta atskira produktų linija

Daugiau dėmesio senjorų mitybai: Lietuvoje bus pristatyta atskira produktų linija

Lapkričio 29d.

Šį rudenį atrinkta grupė Lietuvos senjorų, kuruojamų Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų, dalyvauja „EIT Food“ – Europos inovacijų ir technologijų instituto „Vartotojų įtraukimo laboratorijos“ projekte. Juo siekiama sujungti vartotojus su verslo...


Ciberžolė - aukso vertės prieskonis

Ciberžolė - aukso vertės prieskonis

Lapkričio 27d.

Turbūt tikrai esate girdėję apie ryškiai geltonos spalvos prieskonį - ciberžolę. Galbūt net turite šio prieskonio pakelį savo virtuvėje? Ciberžolė be galo aromatinga, patiekalams suteikiant ypatingą skonį ir spalvą. Natūralių žolinių produktų įmonės „Žalioji dėžutė“ įkūrėja Agnė...


Kauno medikai atliko dar vieną eksperimentą: sustojus širdžiai pasveikimo tikimybė gali siekti ir 80 proc.

Kauno medikai atliko dar vieną eksperimentą: sustojus širdžiai pasveikimo tikimybė gali siekti ir 80 proc.

Lapkričio 27d.

Jei šalia jūsų susmunka žmogus, ištiktas staigios mirties, o aplinkiniai iškart kviečia greitąją medicinos pagalbą, pradeda krūtinės paspaudimus, panaudoja defibriliatorių, greičiausiai nelaimės ištiktasis ne tik išgyvens, bet ir pats galės padėkoti savo gelbėtojams


Baltijos šalių tyrimas parodė, kas sulaiko nuo kaupimo pensijai: informacijos užtenka tik kas dešimtam

Baltijos šalių tyrimas parodė, kas sulaiko nuo kaupimo pensijai: informacijos užtenka tik kas dešimtam

Lapkričio 27d.

Dvigubai daugiau lietuvių papildomai nesirūpina oria senatve, palyginti su Latvijos ir Estijos gyventojais. Kodėl gyventojai nedalyvauja pensijų kaupimo programose, o kurios priežastys labiausiai skatina taupyti?


Kuo klientams svarbi naktinė vaistinė?

Kuo klientams svarbi naktinė vaistinė?

Lapkričio 26d.

Po tris savaites trukusios rekonstrukcijos šiandien duris vėl atvėrė visą parą Ukmergės g. 282 dirbanti „Eurovaistinė“. Tai viena iš trijų sostinėje visą parą veikiančių vaistinių


Gydytoja įspėja: vaikų kambaryje slypi pavojai, kurie gali sukelti ligas

Gydytoja įspėja: vaikų kambaryje slypi pavojai, kurie gali sukelti ligas

Lapkričio 26d.

Prasidėjus šildymo sezonui, vis dažniau tėvams tenka skubėti su vaikais į polikliniką, nes apsiginti nuo varginančių peršalimo ligų tampa vis sudėtingiau. Vaikų imunitetas silpsta ir yra kur kas lengviau paveikiamas virusų nei suaugusiųjų, todėl labai svarbu ne tik apsaugoti vaiką lauke, bet ir...


Kalėdų stebuklo laukiantis Bernardas: meduolių spalvinti ateina tik geri žmonės

Kalėdų stebuklo laukiantis Bernardas: meduolių spalvinti ateina tik geri žmonės

Lapkričio 26d.

Lapkričio 30-ąją, šeštadienį, per Lietuvą nusiris tradicinė Spalvoto meduolio diena, į prieskoniais kvepiančias kepyklėles pakviesianti visus žiemos švenčių džiaugsmui neabejingus žmones. Spalvindami imbierinius meduolius, dalyviai turės progos pabendrauti su savanoriais – vaikais iš globos...


Žmogų su „tamsesne“ praeitimi į darbą priimtų tik kas penktas

Žmogų su „tamsesne“ praeitimi į darbą priimtų tik kas penktas

Lapkričio 26d.

Buvusių kalinių, globos namų auklėtinių, alkoholio ar narkotikų priklausomybę turėjusių žmonių praeitis darbo rinkoje vertinama svarbiau už jo kompetencijas, rodo „Spinter tyrimų“ atlikta reprezentatyvi apklausa. Jos duomenimis, būdami darbdaviais tik 17 proc. šalies gyventojų be...


Šių laikų epidemija – trumparegystė: 10 ženklų, kad jums reikia pasitikrinti regėjimą

Šių laikų epidemija – trumparegystė: 10 ženklų, kad jums reikia pasitikrinti regėjimą

Lapkričio 26d.

Mokslininkai prognozuoja, kad iki 2050 m. kone 5 milijardai pasaulio gyventojų bus trumparegiai, ir beveik 1 mlrd. iš jų šis sutrikimas pasireikš sunkia forma*. Gydytojų teigimu, masinis trumparegystės plitimas gali būti vadinamas epidemija. Tačiau laiku pastebėjus, šios ligos vystymąsi galima...


Ką gali sukelti omega-3 rūgšties trūkumas?

Ką gali sukelti omega-3 rūgšties trūkumas?

Lapkričio 26d.

Japonai yra vieni iš ilgiausiai gyvenančių ir mažiausiai širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pasaulio gyventojų. Nustatyta, kad pagrindinę jų valgiaraščio dalį sudaro žuvis ir jūros gėrybės. Jūros produktuose yra gausu vertingų omega-3 riebalų rūgščių, kurių sudėtyje esančios EPR ir DHR...


Viskas apie vitaminus ir mineralus: kodėl per didelės dozės gali būti žalingos

Viskas apie vitaminus ir mineralus: kodėl per didelės dozės gali būti žalingos

Lapkričio 22d.

Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo ligų šiandien nemaža dalis šalies gyventojų vis dar sieja su stebuklingą poveikį žadančiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai atkreipia dėmesį ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartojimą: per didelės ar nesuderintos...


Talentingieji dislektikai, arba Kitoks pasaulis pagal Žilviną

Talentingieji dislektikai, arba Kitoks pasaulis pagal Žilviną

Lapkričio 22d.

„Visą savo vaikystę ir mokyklinius metus jaučiau, kad kitiems tokie dalykai kaip rašymas ar skaitymas sekasi geriau, paprasčiau. Buvau kitoks, bet man tada atrodė, kad taip ir turi būti“, – sako aktorius Žilvinas Ramanauskas, pusiau rimtai, pusiau juokais savo ydas vadinantis...


Miego sekimas – ar tai pagerins mūsų poilsio kokybę?

Miego sekimas – ar tai pagerins mūsų poilsio kokybę?

Lapkričio 22d.

Šiandien išmaniosios technologijos yra neatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo dalis. Jų pagalba galime stebėti ne tik fizinius savo duomenis, bet ir elgseną ar emocinę savijautą. Galime pamatuoti savo pulsą, streso lygį, per treniruotę sudegintų kalorijų skaičių ar net gauti asmeninės mitybos...


3 mitai, kuriais žmonės vadovaujasi drėkindami ir valydami namų orą

3 mitai, kuriais žmonės vadovaujasi drėkindami ir valydami namų orą

Lapkričio 21d.

Sausas ir užterštas oras patalpose – viena iš pagrindinių priežasčių dėl kurių paūmėja alergijos, o šaltuoju sezono metu – plinta virusai ir bakterijos. Deja, labai maža dalis žmonių žino, kaip tinkamai spręsti šią problemą. Remiantis Baltijos šalyse atliktu tyrimu*net 50 proc....


Šaltojo sezono hitas – mandarinai: palankūs sveikatai ir universalūs virtuvėje

Šaltojo sezono hitas – mandarinai: palankūs sveikatai ir universalūs virtuvėje

Lapkričio 21d.

Ryškūs, skanūs, mėgstami tiek vaikų, tiek suaugusiųjų mandarinai, pasirodo, gali būti ir puikus sveikatos šaltinis vėsesnio sezono metu. Kol mitybos specialistai ragina šiuos vaisius įtraukti į meniu dėl juose esančių vitaminų ir gerųjų savybių, patyrusios šeimininkės mandarinų bumo laukia ir dėl...


Kodėl vaikai vemia dažniau?

Kodėl vaikai vemia dažniau?

Lapkričio 21d.

Pykinimas ir vėmimas – dažnai pasitaikantis simptomas vaikams, o suaugusieji vemia, palyginti, rečiau. „Eurovaistinės“ vaistininkė Regina Molotkova sako, kad dažniausiai vaikų vėmimas praeina negydant, tačiau konsultacijos su specialistais svarbios visais atvejais.


Nerimą dėl ŽIV išsklaido greitas, nemokamas ir anonimiškas testas

Nerimą dėl ŽIV išsklaido greitas, nemokamas ir anonimiškas testas

Lapkričio 21d.

Ateik! Išsitirk! Sužinok! Atlik testą ir įsitikink, kad tau nėra ko nerimauti. Taip apie galimybę anonimiškai ir nemokamai išsitirti dėl ŽIV skelbia asociacija „Demetra“, besirūpinanti ŽIV plitimo mažinimu Lietuvoje.

lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

cityrush cityrush cityrush cityrush cityrush